Április

A hu-Rightpedia wikiből

Április, a római évnek régebben második, majd a Július Caesar-féle naptárreform óta negyedik hónapja. Ovidius az aperire. a. m. megnyitni igéből, (a tavasz nyit meg mindent), az újabb kutatás pedig az indogermán apró, (második) szóból származtatja az Á. elnevezést.

Hagyományok

Április elseje az esztendő századik napja s ezért népünk "száznap"-nak is nevezi. Az indásnövények vetőnapja, azonban minden más munka végzésére szerencsétlen, mert a néphit szerint e napon akasztotta fel magát Júdás. Az ókori népeknél e nap táján tartották a tavasz kezdetének tréfás örömünnepét, amely germán közvetítéssel hozzánk is átkerült. Falun még ma sem igen ismerik azokat a félrevezető és elbolondító szokásokat, amelyek április elsejét jellemzik, inkább csak a gyermekekkel szoktak "áprilist járatni", s a sikerült tréfa után "április, - bolond aki járja is" versikével csúfolják őket.

Törvény

Április 11.-ét, az 1848. évi alkotmány szentesítésének napját az 1898 :V. t. c. nemzeti ünnepnek nyilvánította. Az 1927:XXX. t. c. törölte a nemzeti ünnepek sorából.