A hónap idézete

A hu-Rightpedia wikiből
  • "Csak a gyenge szereti önmagát, az erős egész nemzeteket hordoz szívében." Széchenyi István
  • "Aki a hazáját, népét, nemzetét igazán szereti, megérti egy másik nép, nemzet, haza emberének népszeretetét, nemzetszeretetét, hazaszeretetét! " Szálasi Ferenc
  • A gondolat szabadsága felette áll minden dogmának. A hit személyes és sérthetetlen alapvető emberi jog. A kételkedés joga is az. Abban hiszünk amiben akarunk és azt hiszünk el amit akarunk. Akik ezért büntetnének bennünket, azok bűnözők.
  • A zsidó "Világ proletárjai egyesüljetek" jelszót magasabb felismerés fogja legyőzni: "Világ alkotó erői, ismerjétek föl közös ellenségeteket".

- Adolf Hitler, 1939 január 30-i beszédében a parlamentben.

  • A zsidók vad gyűlölettel rohantak ki a római császársággal szemben is. Ismételten a legvadabb felkeléseket és mészárlásokat idézték elő és az ember megborzad, ha ezeket az eseményeket hallja.

Edward Gibbon (1737-1794)

  • Kora ifjúságunktól megszoktuk, hogy hamisított jelentéseket hallunk, és elménk előítéletekkel telítődött századokra, annyira, hogy a fantasztikus hazugságokat kincsként őrizzük - s így végül az igazság nem tűnik hihetőnek, és a hazugság igazsággá válik.

-Sanchuniathon (legendás föníciai krónikás, kb. Kr.e. 1250 .)

  • A zsidó siránkozik, miközben elvágja a nyakadat

- Orosz közmondás

  • Akinek hit van a szívében, azé a világ legnagyobb ereje.

- Adolf Hitler

  • Mikor ellepnek a tetvek nem azt nézem, hogy melyik csíp vagy melyik nem, hanem ütöm őket.

-Rudolf Höss SS-Obersturmbannführer

  • A zsidók üzemeltette kormányok demokráciák. A zsidók által létrehozott kormányok diktatúrák.

- William Dudley Pelley újságjából, a Liberation-ból