Anarchizmus

A hu-Rightpedia wikiből

Anarchizmus, az államnak, továbbá mindenféle uralomnak a megszüntetésére Irányuló törekvés, amelyet ember embertársa felett állami, szociális, gazdasági, vallási stb. téren gyakorol. Az Anarchizmus szerint az emberi élet eszményi formája az, amelyben az ember megszabadult minden felsőbbségtől, minden kényszerítő hatalomtól, (amit az Anarchizmus zsarnokságnak minősít). Az állam feladata az A. szerint az, hogy önönmagát feleslegessé tegye, olyan szellemi, erkölcsi fokra emelvén polgárait, hogy azok minden irányítás és kényszer nélkül járnak a helyes úton és valósítják meg életcéljaikat. Az Anarchizmus csak a szabad társulást - de a szabad kilépés lehetőségével együtt - fogadja el. Az Anarchizmus elméletének individualisztikus megfogalmazása bizonyos korlátozásokkal elismeri a magántulajdont, viszont a kommunisztikus ága közös tulajdont követel.

Elméleti

Az elméleti Anarchizmus őse az angol Godwin, (Enquiry concerning political justice. 1792), alapvetője a francia Proudhon, (Qu-est-ce quo la Proprieté), 1840), terjesztője és népszerűsítője Stirner, (Der Einzige und sein Eigentum. 1845), gyakorlati megalapítója az orosz Bakunin, (Dieu et l'État, 1871), továbbá Kropatkin, Necsajev és mások. A gyakorlati Anarchizmus a múlt sz. utolsó harmadában a Svájcba emigrált oroszoktól kiindulva, "a tett propagandájában-", vagyis uralkodók és államférfiak ellen elkövetett merényleteiben nyilvánult meg; Így pusztult el Erzsébet királyné is. A szocialisták mindenütt szembefordultak az anarchistákkal. Magyarországon is felütötte fejét, az első munkásmozgalmuk idején, az anarchista irány. Schmitt Jenő és Batthyányi Ervin gróf terjesztette; a nyolcvanas években a magyar szociáldemokrata párt kizárta tagjai sorából az anarchistákat. A szocializmus további fejlődésében az Anarchizmus-nak nem jutott szerep, bár tovább él az úgynevezett szindikalizmusban. A nihilizmus az Anarchizmus-nak különleges, Oroszországban keletkezett változata volt.

Nemzeti anarchizmus

Az anarchizmusnak van egy szinkretista nemzeti érzelmű változata is, mely nem igazán ismert, ez részben annak is köszönhető, hogy eléggé liberális. Nem vehető sem komoly ideológiának illetve mozgalomnak sem.

Bolsevizmus és anarchizmus

A bolsevizmus hatalomra jutása előtt szimpatizzál az anarchizmussal, mint törekvései támogatójával. Hatalomra jutása után azonban tűzzel-vassal üldözi azt, mint konkurens elméletet.