Anschluss

A hu-Rightpedia wikiből
Választási plakát az 1938-as szavazás előttről

Anschluss, (német), a. m. csatlakozás. A.-mozgalom az a politikai törekvés, mely Ausztriának Németországhoz való csatolását célozza. A világháború után az ú. n. német-osztrák nemzeti tanács kimondta az A.-t, és Németországban is hoztak ilyenirányú törvényt, (1919), azonban a versaillesi és a saint-germaini békeszerződés megtiltotta a csatlakozás végrehajtását. A világhatalmak, Németország megnagyobbodását megakadályozandó, azóta is éber szemmel követik az A.-mozgalom minden megnyilatkozását. Nagy lépést jelentett volna az A. felé az osztrák kormány 1931-ben nyilvánosságra hozott német-osztrák vámunió-terve; ezt a világhatalmak tiltakozására le kellett venni a napirendről. A nemzeti szocializmus németországi uralomrajutása óta Ausztriában vannak ellenzői is, hívei is az A.-nak, viszont Németországban az A. a hivatalos politikai program egyik követelménye.

Az osztrák népesség többsége kívánta az egyesülést, és 1938 március 12-én egyesült Ausztria Németországgal. A lakosság nagy szeretettel üdvözölte a bevonuló német csapatokat. Ugyenezen év április 10-én a két ország lakossága népszavazáson döntött. Ausztriában a lakosság 99.7%-a, míg Németországban 99%-a szavazott a csatlakozás mellett.

Német rendőrségi egységek bevonulása AusztriábaAz osztrák lakosság üdvözli a németeket
Német rendőrségi egységek bevonulása AusztriábaAz osztrák lakosság üdvözli a németeket

A második világháború végén erőszakkal felbontották az államszövetséget, és Ausztriában az újraegyesülés támogatása büntetendő cselekmény.

Hivatkozások