Csáth Géza

A hu-Rightpedia wikiből
Csáth Géza

Csáth Géza, (családi nevén Brenner, orvos, művészeti és zeneesztéta. (*Szabadka, 1887. február 13. – Kelebia és Szabadka közelében, 1919. szeptember 11.) . A Nyugat írógárdájához tartozott. Nagy műveltsége és kitűnő ízlése előkelő helyet biztosított számára kortársai kötött. Novelláiban, (A varázsló kertje, Délutáni álom) szabályosságra törekvő, finom formaművész. A XX. sz.-i zaklatott idegállapota ember kérdései foglalkoztatták. Zenei tanulmányai, (Zenekritikai tanulmányok, Zeneszerzőportrék) eredeti kritikai és művészi felfogásról tanúskodnak. Írt két színdarabot is, (Janika, Hamvazószerda), öngyilkos lett.

Morfium

Csáth 1910. április 10-én, hajnali fél hatkor használt először morfiumot, amire ettől kezdve tudatosan rászokott, mert érdekelte annak tudatmódosító hatása. Először azért nyúlt a szerhez, mert – tévesen – tüdőbajt diagnosztizáltak nála. Morfinista szenvedélyét azonban csak rövid ideig sikerült kordában tartania. A morfium hatása alatt szerzett élményei irodalmi művein erősen érződnek, melyekben az ideggyógyászat akkori eredményeit is felhasználta, orvosi megfigyeléseinek irodalmi keretet adott. 1911-ben jelent meg a Délutáni álom című elbeszéléskötete, amelyben többek között ezen tapasztalatokat dolgozta fel.

Csáth 1910-től különböző fürdőhelyeken volt orvos. Ekkoriban sok műve született, a munka mellett maradt ideje az írásra is. 1913-ban vette feleségül Jónás Olgát, akitől 1918-ban lánya született. 1914-től katonai orvosi szolgálatra hívták be, de a fronton teljesen elvesztette uralmát szenvedélybetegsége felett, napi adagjai folyamatosan nőttek. Rossz idegállapota miatt gyakran szabadságolták, majd 1917-ben végleg leszerelték.

A leszokást elősegítendő falusi orvos lett Földesen, majd Regőcén, de a gondok csak fokozódtak. Környezetével megromlott a kapcsolata, fokozódott paranoiája. 1919-ben már a bajai elmeosztályon ápolták. Miután megszökött, lelőtte feleségét, és öngyilkosságot próbált meg elkövetni. A sikertelen kísérlet után a szabadkai Mária Valéria Közkórházban ápolták. Újabb szökése után a szerb demarkációs vonalnál 1919. szeptember 11-én feltartóztatták. Nem sokkal később pantopon-túladagolásban meghalt.

Zsidókról

Napló

„Utáltam őt, és kétségbe ejtett az a gondolat, hogy minden zsidó nő - és Olga is - alapjában ilyen, azaz teljesen felelősség és erkölcsi ízlés nélkül való.”

„Meg kell itt jegyeznem, hogy a haszontalan nő egy alkalommal felültetett. Ablaka alá hívott éjjelre beszélgetni, és nem nyitotta ki. Én úgy kombináltam, hogy bemászom hozzá, s a többit majd Vénusz elvégzi. Kocogásomra megjelent ugyan, és kidugta a fejét, de mint aki semmire se emlékszik, szitkozódott, és kijelentette, hogy aludni akar, hagyjam őt békében satöbbi. Ez a rendkívüli erkölcstelenség kissé felbosszantott. Ezért történt, hogy most lelkiismeretfurdalás nélkül cselekedtem.”

„Néha visszagondoltam szép, széles csípőire, remek hátára, csinos arcocskájára, tiszta, fehér kötényeire és tótos-zsidós kiejtésére. Ilyenkor mindig jóízűt mosolyogtam magamban, egyebet azonban sohase éreztem.”

Egy elmebeteg nő naplója

„Jobban átkoz, mint valaha, iszonyúan jajgat, és ezeket mondja: »Jaj énnekem, te rongyos zsidó lány, te még mindig nem haltál meg, de széjjeltörlek, elpusztítlak. Azt nem éred meg, hogy te fogod a világnak kihirdetni rólam az igazságot.«”

„Később, mikor újra mutatkozott egy kevés élet bennem, így szólt: »Ugyan, csak nem akarsz kijönni, Gizella, csak nem akarsz kompromittálni!« Azután: »Soll ich Dir die Türen of-machen.« - mint egy vén zsidó, az orrát összehúzta: »Nyissátok ki az ajtót a zsidók... az újkori Kleopátrának.«”

„Ma éjjel így szólt: »Egy koszos zsidó lány miatt nem fog felfordulni a világ.«”

„"Éjjel gondolatban megkérdeztem, hogy mit gondol, büntetlenül fog-e maradni meggyilkoltatásom; erre így felelt: »Beste zsidó kölyke, hallgass, engedj gondolkodnom!«"”

"Így szól: »Eddig keresztény világ volt, ezentúl zsidó világ lesz. - Akár aktot is állhatsz te... olyan híres leszel, az én vérem árán!...«"

„Ma éjjel így szólt gyötrés közben: »Te utálatos zsidó kripta, mit csináljak veled?« E percben kínjaim közt is nevetnem kell, mert így szól: »Soll ich leben, Du bist eine gewaltige Jüdin!«”

„Faji komplex. Érzékeny, de csak sérelmek iránt. Ha szemére vetik zsidó voltát, nagyon fáj neki. Hogy ezt elkerülje: foglalkozik a kikeresztelkedés gondolatával.”

„Október 30-án a Lény így szitkozódik: "A Jézus Krisztusát ennek a zsidó községnek!" Szidja tehát a beteget, N. orvost és az egész klinikát. (A kisasszony csaknem az összes orvosokat zsidónak tartja.) Mi ennek a célja? Az orvosokat felbiztatni a Lény ellen, akiknek bizonyára fájni fog a fajuk ellen irányuló csúfolódás. Tehát annál jobban "meg fogják figyelni" a beteget, annál jobban szembe fognak szállani a Lénnyel.”

Hivatkozás