Festészet

A hu-Rightpedia wikiből

Festészet, (festőművészet, képírás), művészeti technika, amely színes anyagok, (festék, pasztell, mozaikszemek stb.) segítségével sík alapon ad elő a valóságban szemlélt v. a festő képzeletében kialakult képeket. Tisztán technikai szempontból a F.-et fel szokták osztani: falfestésre, (ez lehet freskó v. al secco), olajfestésre, (alapja vászon, fatábla, rézlap), vízfestésre, (alapja papiros, selyem v. pergamon), pasztellre, (színes kréta), mozaikra, (alapja a fal, anyaga színes kő v. üvegszemecskék) stb. Tárgy szerint beszélnek történeti, szimbolikus, egyházi, élet és arckép, táj és csendéletfestészetről, ez azonban merőben külsőséges, a műtárgy értékét nem érintő elkülönítés. A régi görög művészet ismerte az enkausztikus, (vízfestékkel való) festést is ez a technika ma már nem használatos. A korai középkorban a könyvfestés, (miniatúra) virágzott

Esztétikai szempontból

Esztétikai szempontból a F. abban különbözik testvér-művészetektől, a szobrászattól és építészettől, hogy a kétkiterjedésű kép csak a dolgok látszatát adja, holott a szobor és épület háromdimenziós s a testeket magukat adja. Legközelebb áll hozzá a grafika, amelytől elkülönődik azzal, hogy fő kifejező eszköze a szín.

Történeti szempontból

Történeti szempontból a F. a legősibb technikák egyike: már a kőkorszakban gyakorolták (l. Barlangi művészet) s azóta is a legnépszerűbb művészetek közé tartozik. L. az egyes nemzetek F.-ét valamint a festőéletrajzokat.