Forradalom

A hu-Rightpedia wikiből

Forradalom, az alkotmány erőszakos megváltoztatására irányuló mozgalom. A F. a jogfolytonosság megtagadása; nem a törvények reformja, hanem a meglévő jog erőszakos megsemmisítése által, új alapokon akarja a fejlődést megindítani. Az erőszak kiindulhat az államfőtől, környezetétől v. a fölsőbb osztályoktól is, (államcsíny, palotaforradalom); szorosan vett F. azonban a néptől indul ki. A F. lehet vértelen v. véres, sikertelen v. sikeres, új fejlődés tartós alapja v. csak a jogfolytonosság rövid megszakítása.