Hegedűs Géza

A hu-Rightpedia wikiből
Hegedűs Géza

Hegedüs Géza (Budapest, 1912. május 14. – Budapest, 1999. április 9.) író, újságíró, költő, színházi szakíró, kritikus.

Élete

1935-ben jogi diplomát szerzett a Pázmány Péter Tudományegyetemen, ahol történelemből is lediplomázott. Dolgozott dramaturgként, újságíróként, lapszerkesztőként is, tanított színház- és drámatörténetet, verstant. Jó barátságban állt Kosztolányi Dezsővel, Kassák Lajossal, Hóman Bálinttal, Lukács Györggyel. Évtizedekig tanított a Színművészeti Főiskolán.

Elsősorban történelmi regényeket, drámákat írt.

Díjai

 • József Attila-díj (1951, 1954, 1975)
 • Munka Érdemrend (1955)
 • Munka Érdemrend arany fokozata (1972)
 • Szocialista Magyarországért (1982)
 • Magyar Népköztársaság aranykoszorúval díszített Csillagrendje (1987)
 • Művészeti Alap Életmű Díja (1991)
 • Fehér Rózsa-díj (1994)
 • Magyar Köztársasági Érdemrend tisztikeresztje (1995)
 • Budapest Díszpolgára (1997)

Művei

 • A mámor zendülői (regény, 1937)
 • Olaszország születése (1943)
 • Bálványrombolók (regény, 1944)
 • A magántulajdon lázadása (1945)
 • A Szovjetunió és a vallás (1945)
 • Az emberi méltóság (1945)
 • Budai Nagy Antal (1946)
 • Polgár Szilárd (1946)
 • Szent István, az országépítő (1946)
 • A polgári irodalom stílusirányai (1947)
 • Az istentelen Kulin bán (regény, 1947)
 • Az óceán vándora (1947)
 • Bevezetés a magyar társadalomtörténetbe (1947)
 • Mátyás király (1947)
 • Orosz könyvek között (ismertetések, 1947)
 • II. Rákóczi Ferenc és a kuruc szabadságharc (1947)
 • A kalmár és a forradalom (verses vígjáték, 1948)
 • A véres csillag (regény, 1948)
 • Magyar irodalom (1948)
 • Hunyadi János, Magyarország kormányzója (1948)
 • Magyar romantika (1948)
 • Társadalomtörténet (1948)
 • A mindentudás városa (regény, 1949)
 • Az ember hidat épít (regény, 1950)
 • Az erdőntúli veszedelem (regény, 1950)
 • Irodalmunk harca a nemzeti függetlenségért (1951)
 • Kievi küldetés (kisregény, 1951)
 • Megkondulnak a harangok (regény, 1951)
 • Zálogba tett város (1951)
 • A szovjet irodalom a nagy honvédő háború után (1952)
 • Hajnal a tárnák fölött (regény, 1952)
 • Az aranypecsét (regény, 1953)
 • A fekete ember históriája (1953)
 • Csiky Gergely (1953)
 • Útvesztő (regény, 1954)
 • Mátyás király Debrecenben (dráma, 1954)
 • A sötétség utolsó órái (regény, 1955)
 • Az írástudó (regény, 1956)
 • Bojár Bálint (regény, 1957)
 • A milétoszi hajós (regény, 1957; 1972)
 • Szatírák könyve (1957)
 • A Kálmánszeghyek (regény, 1958)
 • A hadvezér (Stromfeld Aurél életéről) (1958)
 • Régi istenek (regények és elbeszélések, 1959)
 • A pengő boszorkánytánca (regény, 1959)
 • Az írnok és a fáraó (regény, 1960)
 • Szerelem a fűzfák alatt (1960)
 • Az idők mélyén (hangjáték, 1961)
 • Összhang és zűrzavar (versek, 1962)
 • Megkondulnak a harangok (regény, 1962)
 • Szent Szilveszter éjszakája (regény, 1963)
 • Vasbordájú szentek: regényes korrajz Oliver Cromwellről és az angol forradalomról (1963)
 • Az életművész hagyatéka (regény, 1964)
 • Az isten és a részegek (regény, 1965)
 • Az állam én vagyok (regény, 1965)
 • Régi szép idők (dráma, 1966)
 • A néző művészete (1966)
 • Földönjáró csillagok (drámai jellemrajzok, 1966)
 • Thézeusz (verses drámák, 1967)
 • Akit vörös grófnak neveztek: Károlyi Mihály élete (1967)
 • A végzet sógora (1967)
 • Kulcsra zárt szobában (életrajzi regény, 1969)
 • Kettesben a Tragédiával (regény, 1969)
 • A leghuszárabb huszár (ifjúsági regények, 1969)
 • Az a májusi riadó (regény, 1969)
 • Hermész pecsétje (versek, 1970)
 • Várj, madár, várj… (történelmi regény, 1970)
 • Palota a hegytetőn (regény, 1971)
 • Így élt Dózsa György (1972)
 • Valló Bonifác történetei (1972)
 • Versenyt a szelekkel (dráma, 1972)
 • Őszi divertimento (versek, 1972)
 • Szenvedélyek (regény, 1973)
 • A menekülő herceg: regény az ifjú Rákócziról (regény, 1973)
 • Az egyetlen út (regények, 1974)
 • A megalázott Babilon (regény, 1974)
 • Dobsa Lajos emlékezete (1974)
 • Európa közepén (1975)
 • A magyar irodalom arcképcsarnoka (portrék, 1976)
 • Évezredek szépprózája (1976)
 • Az olvasás gyönyörűsége (1978)
 • A világosság gyermekei (regény, 1979)
 • Arcképvázlatok, tanulmányok száz magyar íróról (1980)
 • A titkosírás titka: Valló Bonifác újabb történetei (1981)
 • Négyszemközt a mindenséggel (vers, 1981)
 • Előjáték egy önéletrajzhoz (regény, 1982)
 • Egy jólnevelt fiatalember (regény, 1984)
 • A méneskúti családirtás (regény, 1985)
 • Hősök emlékezete (versek 1985)
 • Sötétség és világosság (1986)
 • A tegnap alkonya (visszaemlékezések, 1987)
 • Bordélyház Bizáncban (regény, 1987)
 • A néhai bűnöző (bűnügyi elbeszélés, 1988)
 • Ábrahám regéje (krónikás ének, 1988)
 • A visszanyert élet (regény, 1989)
 • Börtönfalak ábécéje (regény, 1990)
 • Ágyban szerzett diadal (1990)
 • A Nagy Parázna szemtanúja (1990)
 • Géza fia István, a magyarok legelső királya (történelmi regény, 1997)
 • Szóvarázs: válogatott költemények, 1940-1997 (1997)
 • Mózes, a népvezér (1998)
 • A halhatatlan hamisjátékos (1999)
 • Isten jött Thébába (válogatáskötet, 1999)
 • Hét évszázad magyar versei 2. kötet(Helikon.1966)

Szakirodalom

 • Anyagi büntetőjog az Árpád-házi királyok korában (1935)
 • A költői mesterség: bevezetés a magyar verstanba (1959)
 • A görög színháztól a szovjet színházig: az európai színjátszás rövid története (1960)
 • Byron (kismonográfia, 1961)
 • Párhuzamos életrajzok (regények és elbeszélések, 1962)
 • A magyar dráma útja (1964, Kónya Judittal)
 • A kentaur és az angyal: esszék a világirodalom, a dramaturgia és az esztétika köréből (1968)
 • Kecskeének, azaz két és fél ezer év drámatörténete (1969, Kónya Judittal)
 • G. B. Shaw világa (1970)
 • Heltai Jenő alkotásai és vallomásai tükrében (1971)
 • Kalandozás a dramaturgia világában (1973, Kónya Judittal)
 • A költői mesterség bevezetés a magyar verstanba (1978)
 • Kalliopé bűvöletében, avagy Az európai verses epika évezredei (1988)
 • Tudniillik tudni illik. Száz fogalomról röviden (1991)
 • Az európai gondolkodás évezredei (1992, 1994)
 • Magyar századok: a magyarság és a magyar kultúra története a honfoglalástól napjainkig (1996)

Források