Holokauszt kétkedés

A hu-Rightpedia wikiből
(Holokauszttagadás szócikkből átirányítva)
Az állítólagos holokauszt™ mögé bújva....
Túléljük?
A jövő nem szabad hogy azoké legyen, akik mocskolják az iszlám prófétáját. De hogy hihetőek legyünk, el kell ítélnünk a gyúlöletet, mely Jézus Krisztus képét szentségteleníti meg, templomokat rombol össze vagy tagadja a Holokausztot™ -- Barack Obama, az USA elnöke egy beszédében beismeri, hogy a holokausztvallás.

A holokauszttagadás, önmagában értelmetlen kifejezés zsidóktól ered az 1980-as évekből. Tagadni olyan dolgot lehet, amiről tudjuk, hogy létezett, de mi tagadjuk azt, például elloptunk valamit, de ha megkérdeznek letagadjuk. Itt viszont holokauszt kételkedőkről van szó, akik nem hiszik el az állítólagos zsidók elleni tömeggyilkosságokat a II. vh során. Az "holokauszttagadó" helytelen zsidó kifejezést azokra alkalmazzák, akik aktívan közreműködnek annak leleplezésében, hogy az állítólagos holokausztra nem volt parancs, nem voltak tervek, nem volt menetrend, és kivitelezése az állított módon teljes mértékben lehetetlen lett volna, elsősorban a megadott számú holttest elégetéséne vagy eltemetésének fizikai lehetetlensége miatt az adott helyen, az adott berendezésekkel és fűtőanyagokkal. A holokauszttagadás kifejezés többek között azért értelmetlen, mert soha meg nem történt dolgot tagadni nem lehetséges.

Holokauszt-revizionizmus a nemzsidó kifejezés az állítólagos holokauszt miértjeinek, történéseinek kritikus szemmel való megkérdőjelezésére, illetve azok felülvizsgálására, annak megállapítása, hogy az állítólagos holokauszt nem következett be, hogy szervezetten nem öltek zsidókat vagy másokat a nemzeti szocialisták, mivel soha nem volt központilag megtervezve a zsidók kiirtása és nem voltak tömeggyilkosságok a koncentrációs táborokban. Vannak nemzsidók és zsidók is a revizionisták között.

A holokauszt állítók latinos neve exterminácionista, azaz megsemmisítést képviselő. Szokták őket vallásnak vagy szektának is nevezni, irogató vagy beszédeket mondó képviselőiket a vallás papjainak, emlékműveiket a vallás szentélyeinek.

Mit lehet tagadni és mit nem

Ha valaki egy üzletben ellop egy darab csokoládét és megeszi azt, anélkül hogy kifizetné, ha megkérdezik, lopott-e és azt feleli nem, tagadja a lopást. Ő tagad, mivel pontosan tudja, hogy ellopta a csokoládét.

Ha ezzel szemben valaki nem volt az üzletben így nem látta, hogy xy ellopta a csokoládét, nem tagadhatja a tettet, mivel nem tud róla. Ugyanolyan kevéssé tagadja a lopást, aki xy-nal együtt volt a lopás idején, és így biztos benne, hogy xy nem lophatott csokoládét az adott időben.

Emberek, akik azt mondják, hogy a holokauszt az adott módon nem történhetett meg a fizika törvényei vagy más okok miatt, nem tagadják a holokausztot, mivel nem tudják, hogy az megtörtént-e, illetve alapos a gyanújuk, hogy az a vázolt módon nem történhetett meg. Ennyit a "holokauszttagadás" kifejezés logikájáról.

Cionista törvények

Mint ismeretes, az igazság megáll önmagában. A hazugság és csalás nem, ezért ma a revizionista, vagy holokauszttagadónak nevezett nézetek hirdetése bűncselekménynek számít ezen országokban: Ausztria, Belgium, Csehország, Franciaország, Izrael, Lengyelország, Litvánia, Németország, Olaszország, Románia, Svájc és Szlovákia.

Korábban Spanyolországban is bűncselekménynek számított a tagadása, 2007-ben eltörölték a törvényt.[1]

A holokausztban való kételkedés 1970-es és 80-as évek tájékán lépett színre. Híresebb, revizionistának tartható történészek illetve kutatók: Ernst Zündel, Richard Harwood, a zsidó Norman Finkelstein és David Cole, Robert Faurisson, David Irving, Paul Rassinier, Germar Rudolf.

Holokausztrevizionisták

A holokausztban kételkedők magukra a „holokausztrevizionista(holocaust revisionist) kifejezést használják. Ez a megnevezés helyes, mivel a „történelmi revizionizmus” (historical revisionism) a történelmi kutatások egyik fő módszere, nem más, mint a történelem ismételt felülvizsgálata a tények ismeretében. Ezzel szemben a holokausztban kételkedők revizionizmusa, a „negacionizmus” (negationism) a történelmi tények kutatása.

A Public Opinion Quarterly társadalomtudományi folyóirat szerint „nincs olyan elismert (értsd: cionisták által) történész, aki megkérdőjelezné a holokausztot, és azok, akik támogatják a holokauszttagadást, túlnyomórészt antiszemiták vagy neonácik.” Az antiszemita és náci szavak köztudottan zsidó szavak azokra, akiket a zsidók nem szeretnek. A revizionisták által hivatkozott olyan munkák, mint [k nem szeretnek. A revizionisták által hivatkozott olyan munkák, mint Norman Finkelstein politológus művei nem holokauszttagadók, hanem a holokauszt tényének későbbi politikai vonatkozásaival, kihasználásával foglalkoznak.[1]

Cionista tiltótörvények

A holokausztról való elfogulatlan párbeszédet és szabad történészi vitát sokszor nehezíti a politika helyesebben a cionista tiltógépezet. Több országban, így Németországban és Franciaországban törvénnyel tiltanak minden ez irányú párbeszédet, kommunikációt. Ernst Nolte német neoliberális történész kezéből pl. izraeli történészek közbenjárására a Deutsche Forschungsgemeinschaft szabályellenesen kivette a Herzl-projektet (nézetei miatt szélsőbaloldalos, cionista merénylők részéről is érték atrocitások). Az IHR-t (az egyik legismertebb revizionista központot) háromszor érte bombatámadás. 1984. július 4-én felgyújtották és porig égett. Dolgozói számos halálos fenyegetést kaptak.


A holokauszt-állítók érvelése

 • A holokauszt-állítók vagy exterminácionisták a nürnbergi perek anyagát használják többnyire érvként; mivel Nürnbergben gyakorlatilag zsidók nyomoztak és ítélkeztek saját javukra, sajátmaguk által kreált kétséges szabályok szerint, ez nem tekinthető objektív érvelésnek.
 • A másik érvcsoport zsidó vallomások és könyvek halma; mivel a talmud zsidóknak kifejezetten előírja a zsidó érdekben való hazudozást, ez is kétes érv. Zsidó könyvekben általában állítólagos német katonák leveleiből szoktak idézni a különféle "szörnyűségekről". Ezeknek az állítólagos leveleknek már a puszta objektív léte is annyira kétséges, hogy ezzel még csak foglalkozni sem érdemes. Mi sem könnyebb, mint leveleket irogatni és ezeket kinyomtattatni. A másik módszer állítólagos nemzeti szocialista iratok és bizonylatok ismertetése, például a Wannsee-protokoll, és más, utólag "előkerült" iratok, melyeket formai és tartalmi hibáik könnyedén leleplezik, ezekre ugyanaz igaz, mint az állítólagos levelekre. A Zyklon-B számlák pedig csak annyit bizonyítanak, hogy akkoriban ez volt a legelterjedtebb fertőtlenítő szer, amiben senki sem kételkedik. A fertőtlenítő gázkamrák és a krematóriumok építési bizonylataira ugyanez igaz, ezek létezésében senki sem kételkedett soha.
 • A tények nem szólnak az állítók javára; maguk a new-yorki zsidó évkönyv adatai igazolják, hogy a világon 1938-ban és 1946-ban kb ugyanannyi zsidó élt, 18 millió. [2] A nagy eltűnés 1948 és 1951 között volt, mikor titokzatos kezek a zsidók számát 18 millióról 12 millióra csökkentették; érdekes módon ez ugyanakkor volt, amikor Izrael állam Adenauer kormányát csillagászati kártérítés fizetésére zsarolta, amiből aztán rasszista terrorállamukat fel is építették.

A holocauszt-revizionisták érvelései

A holokauszt-revizionisták különböző érvekkel támasztják alá elméleteiket. Ezek közül néhány bizonyítást nyert, néhányat megcáfoltak, a legtöbb azonban vita tárgyát képezi és jelenleg egyik fél sem enged. A néhány legismertebb érvelés, és az ellenérvek (zárójelben) :

 • Szerintük a háború előtti és utáni zsidó népesség között nincs többmilliós különbség. Szerintük ez cáfolja a milliós kivégzéseket, és legfeljebb másfél millióra teszik a gyilkosságok, illetve a háborús körülmények – krónikus élelem- és gyógyszerhiány, bombázások – zsidó áldozatainak számát.

(Mivel a népszámlálások öndefiníción alapszanak, nem bizonyító erejűek)

 • A szovjetek által elzárt és 1990 után kiadott dokumentumok számai lényegesen a zsidók adatai alatt vannak. Auschwitzi statisztika
 • Rudolf Höss csak azért vallotta, hogy Auschwitz megsemmisítő tábor volt mert brutálisan kínozták [2]. Höss vallomása tényleg ellentmondásos és kémiai ismereteknek mond ellent. [3]

(Más kínzásokat már beismertek az angol és amerikai veteránok, konkrétan ezt nem)

 • A Höss utáni parancsnok, Richard Baer a 60-as években kategórikusan tagadta az állítólagos gyilkosságokat. Baer meghalt a vizsgálati fogságban a zsidó bíró, Fritz Bauer Frankfurtban hamvasztást rendelt el, hogy soha ne derüljön ki az esetleges gyilkosság.
 • A "Zyklon-B" rovarirtószer és remek fertőtlenítő. Lassú, 20 órás felszívódása miatt alkalmatlan emberölésre, ráadásul az auschwitzi állítólagosan emberölő gázkamrák falain nem találtak "Zyklon-B"-t[4], ezzel szemben Majdanekben igen. Az ellentmondás önmagáért beszél.

(Az 1994-ben folytatott vizsgálatok megállapították, hogy Auschwitzban a tényleges gázkamrák falain maradtak Zyklon-B nyomok, míg a többi épületén nem. [5] A tényleges gázkamrákat ágynemű és ruhák fertőtlenítésre használták, nem emberek megsemmisítésére!)

 • A tények (az építés módja, szellőztetés és vízelvezetés, falak, ajtók és ablakok) cáfolják, hogy a gázkamráknak nevezett, befelé nyíló fa ajtajú, eredetileg zuhanyzónak készült termeket elgázosításra lehetett volna használni a háború második felében.
 • Szerintük a legtöbb zsidó a folyamatosan kiújuló tífuszjárványok és a bombázások áldozata lett. A háború alatt valóban sok járvány volt és tucatnyi, zsidó kényszermunkát alkalmazó gyárat bombázott le a szövetséges légierő.

(Ez nem cáfolja az esetleges kivégzéseket, de logikusan elmagyarázza a számadatokat)

 • A túlélők szerint a holtesteket tömegsírokban égették el, ezt azonban krematóriumi dolgozók cáfolták többször, és Németországban a háború alatt súlyos üzemanyaghiány volt.

(Nem volt a milliós számú halott égetéséhez szükséges tüzelőanyagnak a töredéke sem Auschwitzban. A táborok környékén a talajvíz szintje 30 cm volt a talaj alatt, gödrökben lehetetlen lett volna halottakat égetni.)

 • Az Auschwitzról készült szövetséges légi felvételeken nem látszik nyoma krematóriumoknak és holttest-égetéseknek.

(A térségről készültek légifelvételek és egyetlen egyen sem látszanak a fenti nyomok.)

 • Anna Frank naplójának hitelességével szemben több kétely felmerült. A napló golyóstollal van írva, mely csak a háború végén és azután terjedt el; a stilus 80%-ban felnőttre vall, méghozzá több, egymástól független felnőttre.

(Anna Frank meghalt ugyan, de a tények egyértelműen az ellen szólnak, hogy a kiadott naplót ő írta volna)

 • Csak háború utáni vallomások vannak, többségében egyéni "túlélőktől". Ezek a vallomások ellentmondóak, és csak nagyon kevesen állítják, hogy ténylegesen tanúi voltak bármilyen elgázosításnak. Nincsenek korabeli dokumentumok vagy szilárd tények: nincsenek hamuhegyek, nincsenek krematóriumok, melyek több millió holttestet képesek lettek volna képesek elégetni.

(A dokumentumokat el lehet égetni, az épületeket le lehet rombolni. Hamuhegyeket valóban nem találtak.)

 • A fényképek könnyen hamisíthatók, mivel az őket állítólag készítő német tábori őrök és katonák túlnyomórésze meghalt még a háborúban, vagy utána végezték ki őket.

(Hamisságuk többszörösen bizonyított)

 • Az állítólagos Wannsee-konferencián 1942. január 20-án határozták el a "zsidó kérdés végső megoldását", ezt több tudós is megkérdőjelezi az alábbi indokokra hivatkozva: A dokumentum amely elrendeli a zsidók tömeges kiirtását, nem rendelkezik fejrésszel, elküldő szolgálati helyének megnevezésével, hiányzik a dátum, a címzettek listája, az iktatószám, a kiállítási hely, az aláírás, a levél szerzőjének szignója, és a pecsét. Ez azért hátrányos, mert minden hiányzik a dokumentumról, amelyet egy hivatalos dokumentumnak tartalmaznia kell. Másrészt a dokumentum valótlan adatokat tartalmaz, mint például az : "Ennél a végső megoldásnál 11 millió zsidót veszünk számításba" kijelentés, amely történészek szerint, azért nem állja meg a helyét, mert a Birodalom fennhatósága alatt, a megszállt területeket is figyelembe véve, sohasem volt 3 milliónál több zsidó, és a világ zsidóságának létszáma abban az időben nem haladta meg a 16 milliót. Gruppenführer Heydrich, aki állítólag a konferenciát vezette, és ezek szerint az egyik legfontosabb résztvevő volt, nem szerepel a részvételi listán. Újságjelentések szerint Heydrich az adott időpontban Prágában volt hivatalos látogatáson. Ez a dokumentum a holokauszt-revizionisták egyik legkézelfoghatóbb bizonyítéka.

Híresebb holokauszt-revizionista perek

Ernst Zündelt először 1985-ben fogták perbe, legutóbb pedig 2005-ben, amikor is kitoloncolták Németországba, majd ott emeltek ellene vádat. 2007-ben a cionisták uralta Németországban 5 év szabadságvesztésre ítélték. A vád: 14 rendbeli gyűlöletkeltés, valamint nemzeti szocialista és antiszemita propaganda.

Törvénnyel a holokauszttagadás ellen

Lásd: Holokauszt#Törvényi_tiltás_és_az_emberi_jogok, a tiltó államok aláírták, majd tiltásukkal lábbal tiporják az ENSZ határozat 49. paragrafusát.

A valóságnak nincs szüksége arra, hogy törvények védjék. Nincs olyan törvény, mely megtiltaná, hogy bárki a legnagyobb nyilvánosság előtt azt állítsa, hogy 2x2=5. Kétes, álságos dolgok számára, melyek mögött anyagi és erkölcsi zsarolási szándék áll, nyilvánvalóan szükségesek az ilyen, boszorkányüldözésszerű tiltások.

Országonkénti büntetések a holokauszttagadás elleni törvény értelmében.[3]
Ország Minimum Maximum
Ausztria 6 hónap 20 év
Belgium Bírság 1 év
Cseh Köztársaság 6 hónap 3 év
Franciaország Bírság vagy 1 hónap 2 év
Németország Bírság vagy 1 hónap 5 év
Izrael 1 év 5 év
Olaszország
(törvény a faji megkülönböztetés ellen)
3 év 4 év
Litvánia Bírság vagy 2 év 10 év
Lengyelország Bírság vagy 3 hónap 3 év
Románia 6 hónap 3-5 év
Szlovákia Bírság vagy 1 hónap 3 év
Svájc Bírság vagy 1 év 15 hónap


Németországban és Ausztriában a Nürnbergi terrorper csaló, hazug másolatokkal 'bizonyított' megállapításait tényként kell kezelni, és ha ügyvéd ezek bizonyítását kéri, az büntetőeljást von maga után az ügyvéd ellen, amely börtönbüntetést és hivatási tilalmat eredményezhet, mint pl. Sylvia Stolz esetében.

Magyarországon

Magyarországon a zsidó parlament szocialista javaslatra, fidesz tartózkodással 2010 februárjában megszavazta, hogy a holokauszt nyilvános kétségbe vonása vagy lekicsinylése 3 évig terjedő börtönnel büntethető.

Tipikus gumiparagrafus, melynek célja nem az, hogy a zsidóüldözés tényét a Harmadik Birodalom idején történelmileg biztosítsa, mivel ezt senki sem vonja kétségbe. Sokkal inkább az a célja, hogy a végtelen, és állandóan újra előhozott zsidó kártérítési igények elleni védekezési lehetőséget leszűkítse, valamint az izraeli rasszista terror- és banditaállamot védje bármiféle kritika ellen.

A cionisták által létrehozott Európai Unió

Az állítólagos holokauszt bárminemű nyilvános megkérdőjelezése, vitatása és tagadása az alábbi országokban büntetőjogilag büntetendő: Ausztria (Tilalmi Törvény 1947), Belgium (Belga holokauszt tagadás elleni törvény), Cseh Köztársaság, Franciaország (Loi Gayssot), Németország (§ 130 (3) büntetőjogi paragrafus) úgyanúgy az Auschwitzlüge törvény, Litvánia, Hollandia, Lengyelország, Románia, Szlovákia,és Svájc. Olaszország 2007. január 25-én bevezette a rasszista megkülönböztetés, és a szexuális diszkrimináció elleni törvényt – amit egyszerűen „holokauszt törvény”-nek neveznek a nyilvános vitákon. [6].

Lásd: Holokauszt#Törvényi_tiltás_és_az_emberi_jogok, az ENSZ határozatát a tiltó államok, Németország, Ausztria és a többiek természetesen aláírták, és azt tiltó törvényeikkel lábbal tiporják.

Holokauszt és háborúk

A holokauszt támogatók köre sok éve folyamatosan zsarolja a világot állítólagos múltbeli szenvedéseivel, és ezek felsorolásával próbál szimpátiát kicsikarni folyamatos agressziói támogatására

 • Palesztinában
 • Irakban
 • Afganisztánban
 • Pakisztánban
 • Afrikában
 • És újabban Irán ellen

A holokausztban való kételkedés egyben ezeknek a háborúknak és agresszióknak a jogosságát is megkérdőjelezi. A béke mellett való állásfoglalás logikus következménye az állítólagos holokausztban való kételkedés. Aki békét szeretne, annak a kételkedők között a helye.

Megjegyzések

 1. Norman Finkelstein (angol nyelvű szócikk a Wikipédiában).
 2. Zsidók a világban
 3. Megjegyzés: Az időtartam a börtönben letöltendő szabadságvesztés idejét jelöli.

Külső hivatkozások

Tanulmányok

Revizionista weboldalak

Zsidó oldalak

Video

Unbalanced-scales.jpg
Ez a cikk a wikipédiából vett szöveget tartalmaz. Segíthet a Rightpédiának, ha megszabadítja a cikket előítéleteitől és nem megfelelő szóhasználatától.