Honképes nép, talajgyökeres nép

A hu-Rightpedia wikiből

A hungarista ideológia a „politikai nemzet" fogalma alatt az egy élettérben élő honképes és talajgyökeres népek élet-, társ- és sorsközösségét érti, amit a politikai, társadalmi és gazdasági tényezők határoznak meg. A hungarizmus végső feladata a Kárpátok ölelte Duna-medence honképes és talajgyökeres népeinek egy erős, közös birodalomba való szervezése a magyarságnak, mint vezetőnépnek az irányításával. Nézzük mit is jelent a honképes nép és a talajgyökeres nép fogalma!

Honképes nép: Egy nép akkor tekinthető honképesnek, ha önállóan képes honterületet szerezni magának, ahol meghonosítja, ill. kifejleszti kulturális, civilizatórikus és technika-gazdálkodási rendjét.

Talajgyökeres nép: Egy nép akkor tekinthető talajgyökeresnek, ha a vérrel és munkával szerzett, valamint termőre fogott honterületet képesek megvédeni minden külső és belső imperialisztikus támadás ellen.

A jelen hungaristájának feladata az, hogy a magyarságot ráébressze arra, hogy végsősoron ő honképes és talajgyökeres e földön, mert csak akkor lehet újra Hazát adni a Nemzetet alkotó honképes és talajgyökeres testvérnépeknek. Természetesen a zsidó és cigány, és minden más, nem europid származású népcsoport (tehát amelyek nem a fehér nagyrassz alkotó fajtaelemei és népei) se nem honképesek, se nem talajgyökeresek a Kárpát-medencében, mint ahogyan az európai nagytérben sem.

Forrás