Imrédy Béla

A hu-Rightpedia wikiből
Imrédy Béla

Imrédy Béla (Ómoraviczai), orvos, *1863, +1921. 1896-ban a Vöröskereszt-kórház belgyógyászati osztályának főorvosa, 1897-ben a hasűri szervek betegségei tárgykörből egyetemi magántanár, 1912-ben a Vöröskereszt-kórház igazgatója lett. Tudományos dolgozatai a belgyógyászat körébe vágnak.

Imrédy Béla politikus, (Ómoraviczai), 1891-1946. Pénzügyi szakember, politikus, miniszterelnök. Fiatalon pénzügyi pályára kerül, 1919-ben a pénzügyminisztérium szolgálatába lépett, majd a Takarékpénztárak és Bankok Egyesületének titkára, ill. főtitkára lett. 1926-ban a Nemzeti Banknak lett igazgatóhelyettese, 1928-ban pedig igazgatója. 1929-30-ban Bethlen István akkori miniszterelnök mellett mint a magyar delegáció pénzügyi szakreferense működött a hágai és párizsi nemzetközi konferencián. 1932. okt. 1.-én a Gömbös kormány pénzügyminiszterévé nevezték ki. 1933-ban a jászberényi kerület országgyűlési képviselőjévé választotta. Németországi útja és az első bécsi döntés hatására angolszász orientációját fokozatosan feladva a németek felé fordul. Irányításával kezdik meg a második zsidótörvény kidolgozását, miniszterelnökségét mégis egyik dédszülőjének származása miatt kell feladnia. A szélsőjobboldali ellenzék prominens tagja lesz, igazi tömegbázis nélkül. 1935-ben a Magyar Nemzeti Bank elnöke lett. 1938. márc. 9.-én belépett a Darányi kormányba, mint tárcanélküli miniszter. Veesenmayer bizalmas barátjaként a németek miniszterelnök-jelöltje, Horthy viszont nem hajlandó kinevezni. 1938. máj. 13-án ő alakított kormányt. Az ez év szept. 30-án aláírt müncheni egyezmény értelmében került vissza Magyarországhoz a Felvidék egy része és az I. kormány föladata volt a visszacsatolt területeket az ország gazdasági vérkeringésébe bekapcsolni. 1939. febr. 13.-án I. lemondott. A Sztójay kormányában tárca nélküli miniszter, de származása miatt és az SS-szel való összetűzése okán (mivel a zsidó vagyont nem német, hanem magyar kézbe kívánta játszani) távozik a kormányból és visszavonul a közélettől. 1946-ben az ún. népbírósági terroristák halálra "ítélték" és kivégezték.

Video

Hivatkozások