Izraeliták

A hu-Rightpedia wikiből

Izraeliták, közhasználatú neve a zsidóknak. Szorosabb értelemben Júdeával szemben jelenti a 933-ban Kr. e. kettészakadt országnak É.-i birodalmát alkotó tíz törzset, melyet az asszírok 722-ben Kr. e. elhurcoltak a birodalmuk rengeteg területén széjjel telepítettek. Ezek az I. nyilván beleolvadtak az asszír birodalomban nyomuk veszett. Azok, akik ma az I. nevét viselik, Júdea lakóinak ivadékai, valamint a 90%-nál nagyobb többséget képező kazárok., (l. Zsidóság).