Képhamisítás

A hu-Rightpedia wikiből

Képeket manapság könnyű hamisítani. Éppen ezért bíróságok nem is fogadnak el fényképeket bizonyítékként. Különösen sok hamisítás történt a második világháború után, a németek "bűnösségét" bizonyítandó. Ezekből egy pár példa.

Kivégzések a Szovjetunióban

Fwc7.jpg

 • A kép címe: "Az elfoglalt területeken a terror elsődleges célja a zsidó lakosság kiirtása és a magát a terrornak nem teljesen alávető lakosság megrémisztése volt. A Gestapo nőket és gyerekeket vitt lelőni" Idézett mű: K. Zentner: A második világháború illusztrált története, 490 oldal. Ugyenez a kép jobban retusálva megjelent a "A sárga csillag" c műben, a 96. oldalon.


Fwc8.jpg

 • A kép aláírása: "Nők egy csoportja agyonlövés előtt. A képen Rosa Puve munkásnő a "Kursa" gyárból, mellete édesanyja. Főtörzsőrmester Gestapo főparancsnok Karl Schrot képe Liepaja-ból 1941 december 15-én" A moszkvai marxizmus-leninizmus intézet a szovjet kommunista párt központi bizottsága alatt, 1963, 132. oldal.

Ugyanez a kép megjelent a Stern c. újságban. Itt akció 1005-nek keresztelték, és a helyszínt áttették Fehéroroszországba.

A két kép nyilvánvalóbbá teszi a hamisítást, mintha csak egy kép lenne. A nőket átöltöztették, egyszer a nyakon V kivágás, egyszer kerek kivágás van, az elől álló nőn egyszer nadrág van, másszor felhúzott szoknya. A katonák nagysága a háttérben túl különféle, látszik, hogy a kép össze van vágva. A tömegkivégzés előtt lazán mosolyognak a gépbe, s méghozzá 1941-ben december 15-én -40 fokos fagyban, mezítláb Lettországban!

Az idősebb nő nadrágjának nincs árnyéka, a többi nő ingének és nadrágjának van, a ruha fekete-fehér kontrasztja és alapvetően másféle jellege mutatja, hogy rajzról van szó, és nem fényképről.

Fwc9.jpg

 • Az első képen levő álló katona kinagyítva. Jobbra először a fejnek megfelelő test, majd a testnek megfelelő fej.

Lengyelországi bevonulás

A felirat ellenére nem német katonák vannak a képen, hanem a danzigi határrendőrség tagjai és vámosok. [1]

A fénykép aláírása szerint a kép a II. vh kezdetét mutatja, amikor németek lengyel területre vonulnak. Valójában egy Danzigi utat mutat, Zoppot és Gdingen között. Ezt a területet a versaillesi szerződés szakította el Németországtól. A kép a mesterséges lengyel sorompók megszüntetését mutatja német területek között. Az arcokon az öröm nem a Lengyelországba való bevonulás feletti öröm, hanem német területek felszabadítása feletti.

Kivégzés

kivégzés

A képet a „Quick“ Nr. 7/83 a következő szöveggel hozta: „SS hadosztály lelő Klaus Barbie parancsára egy francia ellenállót“ A kép a Besanconi ellenállási múzeumban van kitéve. 1980 szeptember 27-én a müncheni est újság egy Christmann nevű volt SS katona elleni per alkalmából hozta, "partizánok lelövése az oroszországi bevonuláskor, ezt Christmann jó munkának nevezi".

A kivégzési csoport parancsnokán repülőtiszti egyenruha van, a tiszt altiszt. Kivégzési csoportokat altiszt nem vezethetett, legalább hadnagynak kellett lennie a vezetőnek. A vezető ezenfelül szabályos egyenruhát kell hogy hordjon, azaz sisakot is. Parancskiadáskor nem támaszthatja karját oldalra. A "kivézési csoport" számát tekintve túl nagy. Az első sor "filmhatásosan" térdel. A sisakok színe különféle. A helyszín választása ügyetlen, mivel jobbról és balról visszapattanó lövedékek a lövőkre visszacsapódhatnának. A kép valószínűleg valamelyik a háború után készült németellenes filmből származik.[2]

Lövész

A képet gyakran közlik a bevetési csapatokkal kacsolatos cikkekben, illusztrálandó, hogy ezek zsidókat, nőket és gyerekeket lőttek le. A kép sok változata ismert.

A fényképszakértő és író professzor Dr. Otto Croy:

A katona nem néz ki német katonának. A nadrág szabása, a nagyon magas csípő, a sarkos csizma és a kicsi sapka szokatlan. Nem hiteles a katona pozíciója. Ilyen állásban éleslövők állnak, akik hosszan céloznak távoli célra. Két méterre nem ilyen helyzetből lőnek.
A fegyver tartásából kivehető, hogy a katona a nőtől balra levő célpontra lő.
Fényképészetileg:
Az árnyakból kivehető, hogy a képet napsütésben vették föl, a nap félmagasságban volt jobbra a kamerától. A csillogás jobbra van, az árnyak mélyebben a háttérben balra.
A nő a gyerekkel baloldalra kellene hogy árnyékot vessen, ugyanígy a katona is. Itt valami nincs rendben. A másik megvilágítás a katonára is ráesik. Fény és árnyék itt magasabb napállásra utalnak, a nap jobbról élesebben süt. A katona jobb lábának is valamennyire a napon kellene lennie.
A képet nyilván retusálták. A katona és a nő között a háttér szürkével van beszórva, a kép jobb és bal szegélye is. A nő háta és haja is utánszínezettnek tűnik. A gyerek fején és a fegyveren kézi retusálás látható.

A képet B 1 formájában a hírhedt Wehrmacht kiállításon is bemutatták.

A B kép a Wikipédia francia részéban az Adolf Hitler cikkben szerepel [3] „Une femme juive et son enfant fusillés par les Einsatzgruppen à Ivangorod, Ukraine, 1942“.[4]

A kép bal szélén további fegyverek láthatók, melyek jobbra céloznak. A nő gyerekével és más parasztokkal védelmet keres egy jobbról jövő támadás ellen, és a kép bal oldalán levő katonák megpróbálják védeni őket. Tehát pontosan az ellentéte igaz annak, amit a francia wikipédia próbál állítani. A képet az adott időpontban a holokauszt (shoa) cikkben, az Adolf Hitler cikkben és a "holokauszt irodalom" cikkben is bemutatták.

Koncentrációs tábor kép

A képet nagy számban terjesztették levelezőlapként. Egy katona "gyilkosság" közben. A két képfél megvilágítása nem fér össze, az árnyékok nem illenek össze. Az SS-Unterscharführer egyenruhájának egyik fele nem illik a másik feléhez. Hiányzanak az oldalzsebek az öv alatt, a bal kéznek (a képen jobbra világos folt) árnyékban kellene lenni. A pisztoly helyzete téves. Nem függesztettek így rabokat fára. Akasztottak lába nem felhúzott.

A kép valószínűleg fotomontázs és rajz keveréke. A "katona" képe egy 1950-as NDK propagandafilmből ered. Az "áldozatokat" utólag adták a képhez.

A hesszeni kormány 1996-ban elismerte, hogy a kép egy 1958-as NDK rémfilmből van. [7]A dachaui múzeum ennek ellenére 2001.ben nagy plakátként rakta ki a képet.[8], a Welt Online pedig 2011 január 27-én, az EU holokauszt emléknap alkalmából „A rémület teteje“ címmel rakta ki[6].

Weimar mellett Ettersbergben volt a KZ Buchenwald. Itt foglyokat fára akasztottak, aminek során vagy súlyosan megsérültek, vagy meghaltak.

Külföldön is népszerű a kép. 2006-ban a New York Times Jack Werber holokauszt túlélő történetében említette, és Jackot a földön fekvő rabként azonosította. [9]

Lengyelországi zsidók nyitott sírba lövése

Az alanti képcsoport lengyelországi zsidók lelövését egy nyitott sírnál hivatott igazolni. A lövő katona hol szemüveges, hol nem, gallérján hol vannak fehér szegélyek, hol nem. A katona úgy hat, mintha valahonnan kivágták és a képbe ragasztották volna: Az egyenruhán világos szegélyek láthatók, nincsenek árnyékok. A háttérben levő emberek a háttérbe való átmenetnél kivágottnak tűnnek. Próbálja meg a néző a lábakat az emberekhez rendelni. Valószínűleg fotomontázzsal állunk szemben, ami biztos, az az, hogy a kép hamisított festett jelenetekkel. [10]. A kép a Einsatzgruppe c. cikkhez is mellékelve van.


WalendyGrabErschiessung1.jpg WalendyGrabErschiessung2.jpg WalendyGrabErschiessung3.jpg

Szovjet képhamisítások

Egyeb szojethamisitv01.jpg
A szovjet "változat": asszonygyilkos és -gyalázó németek.
Egyeb szojethamisitv02.jpg
És az eredeti kép.


Egyeb szojethamisitv03.jpg
A szovjet "változat": fosztogató, nőket akasztó nácik.
Egyeb szojethamisitv04.jpg
És az eredeti kép.
Egyeb szojethamisitv05.jpg
Deportálják a haláltáborokba a szegény, ártatlan zsidókat.
Egyeb szojethamisitv06.jpg
Valójában német menekülteket szállító vonatok 1946-ban.
Egyeb szojethamisitv07.jpg
Az elgázosított, kiirtott zsidók holttestei.
Egyeb szojethamisitv08.jpg
Valójában a zsidóbérencek drezdai bombázásának eredménye
Egyeb szojethamisitv09.jpg
Elhamvasztják a kiirtott, elgázosított ártatlan zsidót.
Egyeb szojethamisitv10.jpg
Az eredeti kép
Egyeb szojethamisitv11.jpg
A félnótás britek hamisítványa: Hitlernek zsidó útlevelet állít ki az általa vezetett ország hatósága 1941-ben
Egyeb szojethamisitv13.jpg
Így akasztják fel a szegény asszonyokat a rohadék nácik.
Egyeb szojethamisitv12.jpg
Valójában: Walter Crugert kitüntetik a lovagkereszttel 1943. április 20-án.
Egyeb szojethamisitv14.jpg
Csak az igazai sátánfattyak tudnak így örülni egy fiatal ápolólány égbekiáltó felakasztásának.
Egyeb szojethamisitv15.jpg
Így már mindjárt más (valószínűleg egy zsidót tanítanak borotválkozni)...
Egyeb szojethamisitv16.jpg
Gyermekeit mutatja ez a katona... az eredeti képen (ami sajnos nincs meg). Itt már ő is véreskezű tömeggyilkos, több százmilliárd zsidó kiirtója.
Japankatonak.jpg
Japán katonák egy Sangháj melletti faluban 1932-ben. Forrás: История Великой Отечественной войны Советского Союза 1941-1945 Том Первый, Военное И3дательство Министерства Обороны Союза СCP Москва, 1960
Japankatonak.jpg
Heusinger rendeletére fasiszta szörnyetegek körülállnak és fölgyújtanak egy falut Orjol mellett, A Krasznaja Zvezda c. lap 1961 december 31-én

Buchenwald

Nytcikk.jpg
A New York Times cikke 1945 május hatodikán
Buchenwaldcsalas.jpg
A buchenwaldi tábor foglyairól készült képhamisítás-
számtalan könyv és kiállítás mutatta be
a hamisított képet a bemásolt meztelen sovány férfival

Hullák teherautón

Fdjmuseum.jpg
Az FDJ múzeum fényképe, 1942 december 22 előtt vették fel, állítólag zsidó holttesteket mutat egy teheautón, akikből szappant akarnak főzni
Gettofightershouse.jpg
Az izraeli Ghetto Fighters house múzeumban ezt a képet úgy mutatják be, mint egy német koncentrációs tábor szovjet megszállásakor talált holttesteket

A kép valójában valószínűleg vagy a cseka vagy a holodomor áldozatait mutatja be a Szovjetunióban.

Lábjegyzetek

 1. Der Große Wendig Band 4, S. 303f., „a sorompó hamis legendája“
 2. Oberst a.D. Walther Dahl, 1985
 3. 2008 január 19-én
 4. „Német bevetési csoport lelő egy nőt gyerekével Iwangorodban, Ukrajna 1942“.
 5. „Der Orden unter dem Totenkopf“, Der Spiegel, 42/1966, 10. október 1966, S. 101. (Artikel)
 6. ^ 6,0 6,1 Ulf Poschardt: Miért kell örökre emlékeznünk a holokausztra cím: „A rémület teteje“
 7. W. Ayaß, D. Krause-Vilmar, „Érvekkel a holokauszt-tagadás ellen“, Polis, a hesszeni kormány iratai politikai képzésre, Wiesbaden 1996, S. 22 f.; mit Bezug auf H. Obenaus, „Fára függesztés- egy kép bejárja a világot“, a terror topográfiája, Berlin (Hg.), emlékhelyek-körlevél no. 68, Berlin, 1995 október S. 3-8
 8. Scrapbookpages Blog: Identifying photos of Elie Wiesel. 5. Oktober 2010
 9. NYTimes.com, 23. November 2006: Jack Werber, 92, a Rescuer of Many at Nazi Death Camp, Dies
 10. Vho.org

Lásd még

Hivatkozás