Második világháború

A hu-Rightpedia wikiből
Második világháború
Judeadecl2.JPG
Júdea hadat üzen Németországnak 1933-ban
Dátum1939. szeptember 1.1945. szeptember 2.
HelyszínEurópa, Csendes-óceán, Dél- és Kelet-Ázsia, Közel-Kelet, Földközi-térség és Afrika
EredményA zsidóság rabszolgájává tesz Európát. Zsidó bolsevikok uralják Kelet Európát. A zsidósított Egyesült Államok uralja Nyugat Európát. A zsidószerető Britek összerabolt világbirodalma megszűnik létezni. Kína bolsevizálódik.
Harcoló felek
Tengelyhatalmak:
Japán Japán
Németország 1933 Németország
Flag of Italy (1861-1946) crowned.svg Olaszország
… és mások
Szövetségesek:
A nemzetközi zsidóság
Flag of the United States (1912-1959).svg Egyesült Államok
Egyesült Királyság Egyesült Királyság
Franciaország Franciaország
Flag of the Republic of China.svg Kína
Lengyelország Lengyelország
Szovjetunió Szovjetunió
… és mások
Parancsnokok
Japán Hirohito
Németország 1933 Adolf Hitler
Flag of Italy (1861-1946) crowned.svg Benito Mussolini
Flag of the United States (1912-1959).svg Franklin D. Roosevelt
Egyesült Királyság Winston Churchill
Franciaország Charles de Gaulle
Flag of the Republic of China.svg Csang Kaj-sek
Lengyelország Edward Rydz-Śmigły
Szovjetunió Joszif Sztálin
Veszteségek
Elesett katonák:
több mint 8 millió
Civil halottak:
több mint 4 millió
Összes halott:
több mint 12 millió (1937-45)
Elesett katonák:
több mint 16 millió
Civil halottak:
több mint 45 millió
Összes halott:
több mint 61 millió (1937-45)

A HÁBORÚHOZ VEZETŐ ÚT

Júdea hadat üzen Németországnak

Történelemtanításunk azt próbálja elhitetni velünk, hogy a német nép veleszületett irracionális gyűlölettel viseltetett a zsidók iránt és csak arra várt, hogy valaki, mint Hitler, jelenjen meg, és lehetővé tegye számára, hogy kifejezhesse gyűlöletét. Semmi sem áll ennél távolabb az igazságtól. Sok évig, amíg Németország császárság volt, a zsidók nagyon jól beilleszkedtek a német társadalomba, sokan jómódúak voltak és közreműködtek az állam életében. Emiatt sok olyan zsidó, akiket más európai országokban üldöztek, mint Oroszországban és Lengyelországban, Németországban kerestek menedéket, ott békét és biztonságot keresve.

Majdnem hetven évig mesélték nekünk, hogy a németeket hirtelen egyfajta őrület kapta el, és elkezdték gyűlölni és legyilkolni a zsidókat. Milliószor elmondták nekünk, hogy milyen ROSSZAK voltak a németek, ezen az oldalon egy gyors és nem teljes áttekintést adunk arról, hogy hogyan építették föl az második világháborút jóval Hitler megválasztása előtt!

Cionista tevékenység

1897: Az első cionista világkongresszust tartották meg Svájcban, Bázelben, THEODOR HERZL vezetésével. Cionizmus a zsidóság politikai fegyvere és azért állt elő, hogy beteljesítse a zsidó politikai célokat, melyek része a zsidó haza megteremtése. Állítólag ezeknek az üléseknek a jegyzőkönyve fönnmaradt, és ezek a "protokollok" azóta is viták forrásai.

1905: "Cion bölcseinek protokollja" első példányai megjelennek Oroszországban, egy évvel később Londonban. Sokan azt állítják, hogy a protokollok a cionista világuralom megszerzésének tervei. A zsidók erőteljesen tagadják ezt és azt állítják, hogy a protokollok hamisítványok. De az emberek inkább hitük szerint cselekednek, mint a tények alapján. A világon emberek milliói azt hiszik, hogy a protokollokat zsidók írták, maga Adolf Hitler, és pártjának sok tagja olvasta a protokollokat, önnek is el kéne olvasni őket, és sajátmagának ítélnie róluk!

1914: Európában kitör az első világháború. Tudja miért? Mert Németország Európa egyik legerősebb ipari államává nőtt föl és Nagybritannia, Franciaország & Oroszország úgy vélte, hogy ez az erős ország fenyegeti őket. EZÉRT!

1916: Nagybritannia & Franciaország vesztőfélben állnak. Német cionista csoportok fölkeresik a brit hadi irodát azt ajánlva, hogy az Egyesült Államok lépjen be a háborúba, HA a brit kormány megígéri a zsidóknak Palesztinát mint zsidó hazát. A britek beleegyeznek. Lord Balfour átadja a 'BALFOUR NYILATKOZATOT' Lord Rothschildnak. Az US cionistái (akiknek ő sok pénzzel tartozott) ezután megzsarolták Wilson elnököt, hogy vonja be az USA-t az első világháborúba.

1917: Oroszországban megkezdődik a bolsevik forradalom. A bolsevikokat zsidók vezetik, akik gyűlölik a cári kormányt. Az amerikai zsidó bankárok, Jakob Schiff és KUEHN-LOEB több mint 20 millió dollárral támogatják a bolsikat. Bolsevik forradalmárok lemészárolják az oroszországi cári családot.

1918: Németországot legyőzték, nem katonailag a fronton, de otthon, felbuzdulva Oroszországi sikereiken, a bolsevikok erőteljesen izgatnak, sztrájkokat és felkeléseket provokálnak ki a kikötői és gyári munkások köreiben, és így tönkreteszik a hadi szállítási vonalakat a frontok irányában. A bolsevikok most Németországot, Franciaországot, Nagybritanniát és Spanyolországot akarják. A Németországi zsidó bolsevik vezetők, Karl Liebknecht és Rosa Luxemburg forradalmi hatalomátvétellel próbálkoznak Berlinben, de elfogják és később kivégzik őket. A német császár lemond attól tartva, hogy ugyanolyan sorsra jut, mint az oroszországi cári családhoz tartozó rokonai. "Cion bölcseinek protokollja" a monarchiák eltűnését követeli, ami most gyorsan megvalósul... kivéve, ha azt hiszi, hogy ezek csalások, de ez esetben is beteljesednek. Lengyelország német területeket foglal el.

Békeszerződések

1919: Aláírják Párizsban a VERSAILLESI szerződéseket. Noha a cionisták nem küzdtek a háborúban, 117 cionista érkezik Párizsba Bernard Baruch úr vezetése alatt, magukkal hozzák a Balfour nyilatkozatot, és az követelik a britektől, hogy tartsák meg ígéretüket és adják nekik Palesztinát. Ha az ön országában egy etnikai csoport kiárusította volna az országot az ellenségnek és ezzel azt okozná, hogy ön veszítse el a háborút, ön ezt a kiárusítást GYŰLÖLETNEK ÉS HAZAÁRULÁSNAK minősítené? Ezt tették a németek, de SEMMIT sem tettek a zsidók ellen, akik elárulták őket. Lengyelország megnyitja Európa első KONCENTRÁCIÓS TÁBORAIT, melyekbe németek és ukránok ezreit zárják, és Oroszországban a bolsevikok kinyitják a GULÁGOT, ahova válogatás nélkül zárják be az embereket.

1920: Az USA-ban nagy zsidó bankok ruháznak be a német iparba és nagy kölcsönöket adnak Németországnak a világháború utáni újjáépítésre, ne, mert szeretik a németeket, hanem mert tudják, hogy egy egészséges ipar egészséges nyereséget hoz és nagy kölcsönök nagy kamatfizetést hoznak. Lengyelország még több német területet annektál és németek ezreit űzi ki otthonukból és országukból.

1923: Németország nem tudja a 270 MILLIÁRD REICHSMARK háborús jóvátétel fizetésére a szövetségeseknek, nem tudják többé megengedni maguknak, hogy saját szenüket visszavásárolják a szövetségesektől, hogy gyáraikat üzemeltessék és kályháikat fűtsék, a németek 'passzív ellenállásba' kezdenek, a franciák és belgák csapatokat küldenek az országba.

Infláció

1924: Bosszúból a nemfizetés miatt a nemzetközi zsidó bankárok a német pénzt (Reichsmark), amely a nemzetközi átváltási sorban van, leértékelik. A reichsmark hónapokon belül elértéktelenedik. Németek milliói, mivel nem tudják családjukat ellátni és lakbérüket kifizetni, arra kényszerülnek, hogy mindenüket eladják. A megváltozott átváltási viszony azt jelenti, hogy 1$ sok TRILLIÓ reichsmárkával egyenértékű. Néhány dollárért zsidó-amerikai befektetők fölvásárolnak német üzleteket, gyárakat, házakat, földet, műkincseket, ékszert. Az év végén a német kormánynak sikerül egy új pénz kihozatala, és az őrület megáll. Németek milliói vesztették el minden tulajdonukat, ezrek haltak éhen. A zsidó beruházók hihetetlenül meggazdagodtak.

A németek még most sem tesznek semmit ezek ellen a spekulánsok ellen, ellenkezőleg, sokuknak van magas politikai állása és magasan elismertek a német társadalomban.

1933: Bolsevikok és nemzeti szocialisták harcolnak Németország irányításáért. A németek látják, mi történik Oroszországban az emberekkel a bolsevizmusban és túlnyomó részben Adolf Hitlerre szavaznak. Adolf Hitler nagyon világosan látja a zsidók szerepét Németország vereségében az első világháborúban és az 1923-24-es pénzleértékelésben, és elhatározza, hogy mindannyiukat kitoloncolja Palesztinába (ahogy ezt a britek megígérték). De a briteknek szükségük van az arab olajra és ellenállnak Hitler törekvéseinek a zsidók Palesztinába küldésére. Csak hetekkel Hitler megválasztása és Hitler elhatározása miatt, hogy a zsidókat kitoloncolja Németországból, amerikai cionista csoportok, látva, hogy csökken befolyási területük Európában, HADAT ÜZENNEK Németországnak 1933 március 24-én. Most a németeknek elegük van! A németek megrendezik a zsidó boltok és üzletek EGY NAPI bojkottját - EGYETLEN NAPIG BOJKOTTÁLNAK!

Bolsevista támadás Spanyolországban

1936: A bolsevikok sikeresen kísérlik meg Spanyolország leigázását. Hitler csapatokat küld Franco tábornoknak. Németországi zsidók ezrei utaznak Spanyolországba, hogy támogassák a bolsevikokat és harcoljanak a 'fasiszták' ellen.

1939: 1939 szeptember elsején éjjel Lengyelország hadat üzen Németországnak, a varsói rádió azt állítja, hogy a lengyel csapatok a hét végére Berlinben lesznek (Lengyelországnak 40 gyalogos egysége volt, míg Németországnak 35, mindegyik hazai területen). 5 órával később Hitler csapatait Lengyelországba vezényelte. Szeptember 3-án Nagybritannia és Franciaország üzent hadat Németországnak. 1939 szeptember 3-án a lengyel rendőrség 5700 német polgári személyt mészárolt le Brombergben. Szeptember 6-án Chaim Weizmann, a palesztinai zsidó ügynökség vezetője hivatalosan csatlakozik a szövetségesek háborújához.

Így összefoglalva a következő a helyzet: Két zsidó hadüzenet, Nagybritannia & a brit Commonwealth, Franciaország és Lengyelország hadat üzen Németországnak, és még van képük azt mondani, hogy Hitler kezdte el a háborút; Hitler még hatalmon sem volt, amikor már elhatározták, hogy leigázzák Németországot!

1948: Három évvel a háború után Izrael hivatalosan kinyilatkoztatja, hogy Németország 'Izrael állam ellensége'.

AKARTÁK A HÁBORÚT HITLERREL!

1936-ban egy titkos szervezet 'THE FOCUS' melynek régebbi neve 'ANC' volt (nemzeti szocializmus-ellenes bizottság), melynek tagjai nagyon gazdag és befolyásos emberek voltak az USA-ban és Nagybritanniában, New Yorkban találkoztak és azt vitatták, meg, hogy hogyan tudnák lerombolni Németország nemzeti szocialista pártját, mielőtt Hitler újra föl tudná fegyverezni Németországot. A 'THE FOCUS' tagjai, melynek 24 országban voltak irodái, elhatározták, hogy minden pénzüket, hatalmukat és befolyásukat arra fogják használni, hogy Hitler minél hamarabb háborúba lépjen. Itt van néhány ember, aki háborút akart Németországgal:

Samuel Untermyer: US állampolgár, Untermyer úr az ANC alapító tagja, és tagja a fő US zsidó és cionistaszervezeteknek. 1933-ban, mint ezeknek a szervezeteknek az igazgatója azt követelte, hogy Adolf Hitler, akit hetekkel azelőtt demokratikusan választottak meg, mondjon le Németország kancellárságáról. Amikor Untermeyer úr követeléseit nem vették figyelembe, Untermeyer úr nyilvánosan (a sajtóban és a rádióban) az US vezető zsidó szervezetei nevében 1933 március 24-én Hadat Üzent Németországnak. Mivel érdemelte ki ezt Hitler vagy Németország ?

Winston Churchill, brit politikus: Az ANC-nek kellettek politikusok, hogy segítsék további terveiket. Mielőtt az ANC tagja lett volna, Churchill a megbékélés politikájának híve volt Hitlerrel szemben, de 1935-ben Churchill mélyen el volt adósodva. Amikor az ANC tagja lett, az nemcsak gazdaságilag segítette, hanem nagyon gyorsan megváltoztatta nézeteit a Németországgal tartott békéről. Churchill később megváltoztatta a szervezet nevét 'ANC'-ről 'THE FOCUS'-ra. Ő lett Nagybritannia miniszterelnöke és így 'hadat üzenhetett Németországnak'. Az ANC-t olyan emberek financírozták, mint R. Waley-Cohen, a brit képviselőbizottság elnökhelyettese és a Shell olajtársaság elnökségének tagja, és a 'The Jewish Defence Funds' (=Zsidó védelmi alap) pénzéből. Churchill úr beszédeinek tartalmát, mielőtt elmondhatta volna őket, előzőleg ezek a szervezetek ellenőrizték.

Bernard Baruch: US állampolgár és politikus, a 'THE FOCUS' tagja, ő vezette a 117 fős cionista küldöttséget a Versaillesi béketárgyalásokon az I. világháború után. Baruch úr, amikor odament, magával vitte a Balfour nyilatkozatot. 1916-ban Németországi cionisták megkeresték a brit háborús hivatalt, és megígérték, hogy meggyőzik Wilson elnököt arról, hogy vigye be az USA-t a háborúba Nagy-britannia és Franciaország oldalán. Ennek fejében Lord Balfour megígérte a világ cionistáinak, hogy garantálja jogukat egy zsidó államra Palesztinában. A nemzeti szocialisták természetesen árulóknak tekintették a németországi cionistákat, utalva árulásukra a háború folyamán, mint a 'belső árulókra'. A mai történelemoktatás azt állítja, hogy ez az árulás soha nem történt meg és mint legendára hivatkozik erre ( Die Dolchstoß Legende).

Franklin D Roosevelt US elnök:(itt barátjával, Bernard Baruchhal). Szintén a 'The FOCUS' tagja. Nem tudta Hitlert hadi cselekményekre provokálni az USA ellen. Roosevelt provokálta a japánokat, hogy támadják meg Pearl Harbourt. Az US nemcsak megfejtette a japán rejtjeles üzeneteket és jóval a támadás előtt tudott a készülő támadásról Pearl Harbour ellen, a britek is figyelmeztették az USA-t, de Rooseveltnak szüksége volt egy olyan okra, amivel hadba viheti az USA-t Japán és Németország ellen. Ezért hajlandó volt amerikai életek ezreit föláldozni.

Chaim Weizmann: Képviselte a zsidó és cionista szervezeteket világszerte és joga volt nevükben szólni. Ő lett később Izrael első miniszterelnöke. 1939-ben Weizmann úr is HADAT ÜZENT Németországnak a világ zsidóságának nevében. A második világháború alatt zsidó brigád alakult ki, és kb. 1.5 millió zsidó harcolt a szövetségesek oldalán (nem számolva a keleti fronton harcoló partizánokat). Ez a második hadüzenet teljesen világossá tette a nemzeti szocialistáknak, hogy a zsidók 'Németország ellenségei' akartak lenni, következésképpen minden elfogott zsidót vagy keletre deportáltak, hogy a fehéroroszországi zsidó autonóm köztársaságba települjön le, vagy gettóba küldték, mint THERESIENSTADTBA, vagy koncentrációs táborba.

Henry Morgenthau: US pénzügyminiszter és Roosevelt elnök barátja terveket írt le 1944-ben Németország legalább négy részre osztásáról, minden iparának tönkretevéséről és minden ipari terület mezőgazdasági területté változtatásáról. Minden német katonai vezetőt és pártvezetőt per nélkül akarta agyonlövetni. Terve magában foglalta a német nép kiéheztetését és hatalmas kártérítési fizetések követelését az országtól, mely az országot örökre tönkretette volna. Tervét nem fogadták el, mert a szövetségesek attól féltek, hogy ilyen lépések Németországot a kommunizmus felé hajtanák. Terve, hogy kiéheztessék a németeket, később mégis megvalósult Eisenhower tábornok jóvoltából, aki német hadifoglyok millióit kényszerítette a szabad ég alatt való lakásra és addig hagyta őket ott, amíg egy millió katona halt éhen. (A fordító megjegyzése: 1945 és 1947 között a német polgári lakosságot is rendszeresen éheztették a megszállók)

Theodore Kaufman: Németországnak tönkre kell mennie! c. művét 1941-ben adták ki, Ebben Kaufman úr a háborúért nem a nemzeti szocialistákat, hanem az egész német népet teszi felelőssé, és a németek tömeges sterilizációját javasolja a háború után. A német hadsereget munkabrigádokba akarta osztani és fölosztani őket Európában és Afrikában. Gyűlölettel teli tervei a német nép teljes elpusztítását követelték, hazájuk szétosztását más népek között, és a német nyelv megszüntetését (kétségtelenül ez az, amit ma népirtásnak neveznek). Mikor a németek megismerték ezeket a terveket, biztosan keserűbben harcoltak, mert tudták, hogy Kaufmann úr mit tervez velük és családjukkal.

Josef Sztálin: A jó öreg Józsi bácsinak nevezték őt az amerikaiak. Saját népéből kb. 80 milliót öletett le és milliókat tett a gulágokra. A 20-as évek közepén Sztálin már tervezte Európa leigázását és kommunistává tételét. 1941-ben Oroszországban orosz csapatokat német egyenruhába öltöztetett, és saját népét gyilkoltatta és terrorizálta ezekkel a katonákkal. Több tábornokát ölette meg, mint ahány csatában halt meg. Ártatlan polgárok tízezreit ölette meg (Katynban és Babi Jarban), és Németországot vádolta ezek megölésével. Európa azért szabadult meg ettől a tömeggyilkostól, mert Adolf Hitler 1941-ben képes volt Sztálin támadó csapatainak a visszaverésére, 14 nappal azelőtt, hogy a szovjet csapatok Európára támadtak volna.

Churchill, Roosevelt, Sztálin

Halálozási arány

Hányan haltak meg természetes módon? Hányan haltak meg a koncentrációs táborokban és egy gyors összehasonlítás!

A német törvények előírták, hogy a német koncentrációs táborokban minden halálesetet föl kellett jegyezni legalább három kormány és tábori és országos hatóságnak kellett teljes bejegyzési űrlapokat kitölteni és könyveket vezetni a halálesetekről, melyek tartalmazták a nevet, a születés idejét, az állampolgárságot, az internálás okát és a halál okát. Ezeknek a könyveknek a másolatát A D hivatal is megkapta Oranienburgban és ezeket Oroszországba vitték 1945-ben. Ezeknek a könyveknek a legtöbbjét átadták az Arolseni vöröskeresztnek, és 1984-ben a vöröskereszt minden olyan haláleset összefoglalóját közreadta, amely német koncentrációs táborban történt. A teljes szám 282 077 volt, néhány kisebb lista még hiányzott. Az eredeti oldal bemutatja az Arolseni vöröskereszt eredeti levelét. Az szövetségesek orvosai szerint, akik boncolásokat végeztek, rögtön a német kapituláció után, azt találták, hogy a táborokban a legtöbb ember fertőző betegségben halt meg.

A zsidók a táborlakók kevesebb mint 1/3-át tették ki. (Néhány táborban sok ezer volt, máshol csak párszáz).

úszómedence Auschwitzban

Zsidó sírkövek fényképe a hamburgi temetőben 1999-ben. A nemzeti szocialisták nem rombolták le a zsidó sírköveket, de ezek a sírkövek fölvetik a kérdést: "Hány zsidó halt meg a nemzeti szocialista uralom idején természetes okokból?" Lengyel hivatalos források szerint közvetlenül a II. világháború előtt a természetes halálozási arány Lengyelországban átlagosan évi 2.1 százalék volt, és ahogy bemutatjuk oldalunkon, a varsói gettó és más keleteurópai országokban a zsidók élete kifejezetten nehéz volt, így nyugodtan kiindulhatunk egy évi körülbelül 2.5%-os halálozási arányból. Európa zsidó lakossága a háború előtt és alatt nem állapítható meg pontosan. A nemzeti szocialisták körülbelül 11 millióra becsülték. Ha ezt vesszük alapul, akkor évente kb 275 000 zsidó halt meg évente természetes okokból. A nemzeti szocialisták 12 évig voltak uralmon, így szorozzuk meg 275 000-et 12-vel. 3.3 milliót kapunk eredményül, 3.3 millió zsidó ember halt meg Európában teljesen természetes okokból a nemzeti szocialisták uralma alatt. Hallotta ön valaha is, hogy valaki ezt mondta volna: "Nagyapám a háborúban halt meg természetes okokból?" Én sem!

Zsidó temető

Zsidó temető

Hamburg Ohlsdorfi temetője 1999-ben. A tömegsírban annak a 37 ezer polgári személynek a maradványai vannak eltemetve, akik az 1943-as értelmetlen tűzbombázás során vesztették életüket Hamburgban. A britek már 1935-ben elkezdték a városok bombázását, olyankor, amikor Németországnak még egyáltalán nem voltak nehézbombázói. Több bombát dobtak le Berlinre egy nap alatt, mint amennyi Nagybritanniára az egész második világháború alatt esett le. És hogy a viszonyokat helyesen lássuk, Több ember halt meg Drezda bombázásakor pár nap alatt, mint ahány ember bármilyen okból kifolyólag is meghalt a német koncentrációs táborokban 12 év alatt.

Ha egy kiló kenyér ára = Egy kisváros árával

Képzelje el, hogy az ön országa mélyen el van adósódva nemzetközi magánbankoknál ma, és ezek a magánbankok azt tehetik az ön országával, amit 1923-24-ben Németországgal tettek, ha a politikusaik nem teszik meg, amít kivánnak. Mit gondolna ön arról, hogy ki kormányozza a világot?

Ez a plakát, mely az iskolai oktatás része volt mutatja, hogy a "nácik" mennyire megvetették a nemzetközi bankárokat az 1930-as években.

1918-ban a német hadsereg a szövetségesek túlereje és bolsevikok hazai árulása miatt körül volt véve. A világháború befejeződött - a szövetségesek számára. Berlinben ekkor egy kiló kenyér ára 0.63 márka volt (RM).

Miután a szövetségesek találkoztak Versaillesban és befejezték Németország megfosztását önbecsülésétől, szuverenitásától, területei egy részétől, gyarmataitól, hajóhadától, mezőgazdaságának nagy részétől, és szinte mindentől, ami nem volt a földben, a német Reichsmark (RM) - amely sajnos a nemzetközi átváltási sorban volt - leértékelődött, 4.2 RM- 1 dollár arányról 14 RM- 1 dollár arányra.

Németország idegen pénzben fölhalmozott tartalékai lassan fölhasználódtak arra, hogy saját szenét visszavásárolja Franciaországtól és Belgiumtól - a lakások fűtésére, főzésre és a gyárak üzemeltetésére szükséges szén. 1923-ra a német lakosságnak nem volt már pénze arra, hogy a szövetségesek nevetséges jóvátételi követeléseit tovább fizesse.

A németek "passzív ellenállásba" kezdtek a szövetségesek követelése ellen. Franciaország és Belgium azzal válaszolt, hogy csapatok ezreit küldte a Rajnavidékre, és, hogy megbosszulják a nemfizetést, a NEMZETKÖZI BANKÁROK újra leértékelték a birodalmi márkát.

1923.januárjában Berlinben egy kiló kenyér ára 250 RM volt.

Ahogy a németek "passzív ellenállása" tovább terjedt, és néhány esetben erőszakossá vált, a nemzetközi financírozók és bankárok tovább csökkentették a birodalmi márka árfolyamát.

Míg 1922. júliusában 1 US dollár 493 RM-ba került, 1923 júliusában 1 US dollár 350 000 RM-ba került,

1923.júliusában Berlinben egy kiló kenyér ára 3465 RM volt.

Ha valakinek rokonai voltak az USA-ban és sok európai zsidónak voltak, ezek néhány centért tudtak ékszert, műkincseket, és más értéktárgyakat venni a németektől, mert ezek arra kényszerültek, hogy eladogassák tulajdonukat csak azért, hogy élelmezzék családjukat.

1922. augusztusában 1 US dollár 4 600 000 RM-ba került - ami elegendő volt hogy néhány nagyobb lakást vagy villát vehessen valaki középosztálybeli német családoktól, akiknek már nem voltak eladható tárgyaik és nem volt állásuk sőt esetleg ennivalójuk sem. Néhány "US állampolgár" föl tudott vásárolni egész házsorokat vagy üzletek sorát - néhány száz dollárért.

1923. szeptemberében egy kiló kenyér ára 1 512 000 RM volt.

1923 novemberében 1 US dollár ellenértéke 4.200.000.000.000.- birodalmi márka volt. Csak 5 dollárral egész városokat és iparágakat lehetett megvásárolni.

1923 év végén Berlinben egy kiló kenyér ára 201,000,000,000 RM volt. Majdnem minden német család elvesztette javait, megtakarított pénzét, állását és házát. Sok fő üzletág, ipar és gyár ment át nemzetközi bankárok és "idegen állampolgárok" birtokába.

A német ipart tönkretették, a pénz értéktelen volt, a nép éhen halt. A birodalmi márkát mögött álló aranytartalék nagy részét fölette az idegenből jött infláció. A NAGY NYERTESEK a nemzetközi bankok és sok fajtársuk volt, aki Németországban lakott. A New Yorki nemzetközi bankárok egyetlen puskalövést nélkül szinte teljesen porrá vertek egy nemzetet és népet.

Ha egy idegen csoport faj vagy nemzet az ön országával, önnel és az ön családjával és barátaival, mit tenne ön annak a csoportnak a tagjaival, az ön országában laknak? Jó barátnak tekintené őket, megbízna bennük újra? ... vagy első számú ellenségnek tekintené őket, kiutasítaná vagy bezárná őket?

Meglepő-e, hogy Hitler mindazokat börtönbe vetette, akik megpróbálták szétzúzni országát?

Video


Angol nyelvű film,
mely megemlíti az 1939-es németellenes
atrocitásokat Lengyelország területén

Angol nyelvű hiteles történelmi összefoglaló

Német nyelvű összefoglaló 1938-1945

Hivatkozás