Magyar

A hu-Rightpedia wikiből

Magyar, eredetileg egy honfoglaló törzs neve volt magyer alakban, (e törzs nevéből származik a Megyer helynév). A törzs vezetőszerepet játszott a magyarság életében, ezért nevét idegen népek az összes többi M. törzsre alkalmazták. A M. név mindenesetre összetett szó, magy-előtagja például azonos az ember Jelentésű vogul mansi szóval. A M. név -er szótagja Németh Gyula szerint a török eri szóval azonos, melynek szintén ember a jelentése. Moór Elemér szerint azonban az ér szóval azonos és a M. név jelentése: embertörzs. L. még Magyarság.