Marx Károly

A hu-Rightpedia wikiből
Karl Marx
Marx Károly soha nem végzett semmmiféle hasznos munkát, egész életében kitartott parazita volt, minden ötlete és elmélete hibásnak bizonyult. Sok zsidótársa ma is "nagy embernek" tartja.
A zsidó zsidó módon emancipálta magát, nemcsak azáltal, hogy elsajátította a pénzhatalmat, hanem azáltal, hogy a pénz, az õ révén és õnélküle is világhatalommá, a gyakorlati zsidó szellem pedig a keresztény népek gyakorlati szellemévé vált. A zsidók annyiban emancipálták magukat, amennyiben a keresztények zsidókká lettek. Karl Marx.

Karl Heinrich Marx (1818 május 5 – 1883 március 14) 19 századbeli zsidó politológus és ideológus. Felmenői között több rabbit találunk. A kommunizmus apjának is nevezik. Sajnálatos ötleteinek komoly hatása volt a kor szocialista mozgalmaira, és ezek győztek, sok millió ember szenvedését és halálát okozva a bolsevista forradalomban és a második világháború után. Gúnyos hangon beszélt kortársaival, a szintén zsidó Lassallet, a szociáldemokrácia megalapítóját pl "niggerzsidónak" nevezte.

Marx Németországban született filozófus, közgazdász, a szocialista munkásmozgalom teoretikusa, a marxizmus névadója. Támogatója a szintén zsidó gyáros, Friedrich Engels volt, aki szintén tanulmányokat írt a munkásságról, melynek nyomoráért nem kis mértékben saját maga volt felelős. Engels Marx barátjának cselédlánytól született gyerekét is adoptálta. Kapitalizmus-kritikájáról és a történelemnek "osztályharcok" történeteként való felfogásáról ismert. Hazánkban a bolsevista terror idején, 1953 és 1990 között a ma Budapesti Corvinus Egyetem néven működő közgazdaság-tudományi egyetem viselte a nevét.

A cionista Baruch Levy levele Karl Marx (Mordechai) elvtárshoz :
A zsidó nép egészében lesz a saját maga messiása. A világuralmat úgy fogja megszerezni, hogy a többi népfajokat megsemmisíti, a határok eltűnnek és a monarchia is, megszűnik létezni, -- amely mindig az egyéni jogokat tartotta szem előtt. A világ-köztársaságban mindenütt majd a zsidók élvezik az állampolgárságot.
Ebben az új világrendben, a világban szétszórt Izrael gyermekei lesznek a vezetők, -- a közvélemény minden ellenvetése nélkül. Persze, ez főleg akkor sikerül majd, amikor a munkásosztály az irányításuk alá kerül.
A világköztársaságot alakító különböző népek kormányai, -- a proletáriátus győzelmével, -- minden nehézség nélkül a zsidók kezébe kerülnek. És akkor, a zsidó vezetők megszüntetik a magántulajdont, ugyanakkor mindenütt hasznosítják az állam erőforrásait. Így teljesedik be majd a Talmud, amely szerint a Messiás-idő akkor jön el, amikor már zsidók kezében lesz a világ összes vagyona és kincse.
-- La Revue de Paris, 1928. 06. 01. (574. old.)

Marx családfája és barátai

                    Barent-Cohen   
                    of Amsterdam ––– ?
                    (* c. 1710)  |
                           |
                      ––––––––––––––––––––
                      |         |
              Sara    Salomon David     Levi       Lydia
             Brandes ––– Barent-Cohen   Barent-Cohen ––– Diamantschleifer
                  |   (†1807)     (1747-1808)  |
                  |                  |
     Isaac       Nanette Salomon             Hannah    Nathan Mayer
  Heijmans Pressburg –––  Barent-Cohen            Barent-Cohen ––– Rothschild
    (1747-1832)   |  (1764-1833)             (1783-1850)  | (1777-1836)
            |                           |
   Hirschel   Henriette           Charlotte        Lionel
   Mordechai ––– Pressburg        Baronin von Rotschild ––– Baron de Rothschild
   (1777-1838) | (1788-1863)          (1819-1884)    |   (1808-1879)
         |                         | 
       Karl Marx           Emma Louise   Nathan Mayer
      (1818-1883)          von Rotschild ––– de Rothschild
                      (1844-1935)  |  (1840-1915)
                             |
                       Lionel Walter RothschildBalfour Declaration
                           (1868-1937)
Marx családfája és barátai

Lásd még

Hivatkozások