Moyses Márton

A hu-Rightpedia wikiből

Moyses Márton 1941 április 20-1970 február 13.

Február 13-a van. 1970-ben e napon Brassóban, nem messze a „Fekete” templomtól, az ottani pártház előtt hirtelen láng lobbant, melyben egy fiatalember teste hamvadt el, egy fiatalemberé, akinek életét pokollá tette a kommunista hatalom.

A fiatalembert Moyses Mártonnak hívták, és 29 éves volt.

1956

Hogy ki volt Moyses Márton? Kevesen tudják, s még kevesebben tudnák, ha Tófalvi Zoltán erdélyi újságíró a Magyarok Világszövetsége hathatós támogatásával nem kutatja ki, s nem tárja ország-világ elé Moyses Márton sorsát, mártíriumát. Eszerint: Moyses Márton 1941. április 20-án született Nagyajtán. Az 1956-os forradalom idején három társával elindul Magyarország felé, hogy csatlakozzon a forradalomhoz, de a határon másodmagával lebukik, elfogják. Mártont a Securitate olyan kegyetlen módon vallatja, hogy ő, elkerülendő a vallomástétel lehetőségét, rabruhája szövetszálait felhasználva egy óvatlan pillanatban levágja saját nyelvét. Borzalmas! S még borzalmasabb, hogy a Securitate egy börtönorvossal minden érzéstelenítés nélkül visszavarratja a nyelvet, s a kínzások folytatódnak.

Kényszerlakhely

Amikor később, már emberi roncsként szabadul a börtönből, kényszerlakhelyül egykori szülőfaluját jelölik ki, látványos elrettentésül a helybélieknek: lássa mindenki mi lett a korábban jóképű fiúból, tehetséges költőből, csak azért, mert szembeszállt a kommunizmussal.

Felgyújtja magát

Márton idegei nem sokáig viselik el ezt a földi poklot. 1970. február 13-án, pénteken, felgyújtja magát Brassóban a Román Kommunista Párt székháza előtt. Három hónap múlva, a baróti kórházban hal meg őrizet alatt, 1970. május 13-án. A Securitate parancsára minden orvosi ellátást megtagadtak tőle!

Versei

Versei nem maradtak fenn, a Securitate megsemmisítette, de emléke örökké szívünkben él!

Emléktábla

S nem csak szívünkben. Arany Tibor, az 1956-os Pesti Srác Alapítvány kuratóriumának tagja, aki rendszeresen részt vett a Horthy Miklós Társaság évenkénti megemlékezésein a Múzeum-kertben, nyilvánosan vállalta, hogy Moyses Mártonnak emléktáblát állít. Szavait tett követte. A Moyses Márton arcmásával díszített emléktáblát 2005. május 15-én avatták fel Márton nagyajtai szülőháza falán az alkotó, Kiss Levente szobrász, Tófalvi Zoltán újságíró, a költségeket magára vállaló Arany Tibor, továbbá számos emlékező jelenlétében.

Hálás köszönet érte!