Néger országok

A hu-Rightpedia wikiből

Néger országok alatt olyan országokat értünk, melyek lakossága és vezetése túlnyomó többségében néger. Ilyen országokat Afrikában és Közép-Amerikában találunk. 2011-re az USA elnégeresedése olyan mértéket öltött, hogy egyes államaiban a lakosság döntő többsége már néger. Az első ilyen ország Haiti volt Közép-Amerikában 1804-ben, majd ezt Libéria követte Afrikában. Ezekre az országokra az jellemző, hogy hiányzik belőlük a belső szervezettség, mely egy tényleges állam létéhez és fenntartásához elengedhetetlen, nincs meg az infrastruktúra, oktatás, karhatalom, hadsereg, törvényhozás és végrehajtás, ipar és mezőgazdaság, kereskedelem, de virágzik a korrupció és a bűnözés órási népszaporulat mellett. Ezek az államok kizárólag külső segítség révén léteznek, és létük leírt formája tovább erősíti a plutokrácia törvénytelen és nemkívánatos uralmát és lakói további szaporodását és más, még ez idő szerint életképesebb országokba való áramlását, és ezzel azok lezüllesztését és gyöngítését. Belső problémáik alapvető oka nem valamiféle "elnyomás" vagy "múltbeli elnyomás", hanem lakóinak génjeiben rejtőzik. A nekik nyújtott segélyek nem felemelkedésüket szolgálják, hanem a meglévő korrupt struktúrák életben tartását, vagy újabb, még korruptabb és vezetésre még képtelenebb erők hatalomra kerülését. Mivel a segélyeket a még működő fehér vagy ázsiai országok adják, és szaporulatuk egy részét ezek veszik fel a lakosság kifejezett ellenérzése ellenére, ezek további bomlasztásához, gyengítéséhez és züllesztéséhez is hozzájárulnak a segélyek.

Általánosságban megfigyelhető, hogy azok a népcsoportok, amelyek felelősen gondolkoznak - jövőt terveznek, kevesebb gyereket vállalnak. Míg ahol rendkívül alacsony az intelligenciaszint, a gondolkozás háttérbe szorul, helyette ösztönös viselkedések dominálnak. A túldomináló párzási ösztön magas szaporulatot okoz. A magas utódszám miatt az amúgy is rendkívül alacsony tudatszinten levő szülők utódai is minimális tudásra tehetnek szert, mert a szülőknek nincs se szellemi képességük, se lehetőségük, se arra vágyuk, hogy az utódaikat neveljék vagy tanítsák.

A terjedő liberalizmus lehető legrosszabb eredménye, hogy megpróbálja életben tartani, a természet törvényei szerint életképtelen egyedeket segélyekkel. A fejlett, de meggondolatlan vagy idegen terror alatt álló országok rendszeresen segélyekkel támogatják a néger országokat, így az ottani populáció tovább emelkedhet. További jelentős probléma, hogy a genetikailag sérült testi-lelki-szellemi fogyatékos egyedeket a természet sem tudja kitisztítani magából "az egészséges megmarad - a sérült elhullik" szabályozással, mert az európai országok jelentősen támogatják a helyi lakosság gyógyítását. Manapság az számít sajnos pozitív mintának, hogy minél betegebb, minél sérültebb egyeden segít valaki. Egy ilyen segítségnek köszönhetően az fenn tudja tartani az életfunkcióit, rosszabb esetben még szaporodásra is képes. Az utódok nagy számban genetikai hibákkal jönnek a világra, hiszen a szülőktől sérült génállományt örökölnek. Ezt tovább rontja az a helyzet, hogy az intelligencia hiánya miatti extrém szaporodás beltenyészettel párosul. Ez magas számban jellemző a négerekre, cigányokra. Hosszú távon ez a Föld emberi génállományának a gyors leromlásához, az emberi faj teljes lezülléséhez vezet.

A fenti okokból illuzórikus a magyar nemzeti oldalon is néha hallható ötlet cigányköztársaságot sugallva bárhol a világon. A cigányköztársaság a fentiekhez hasonló, a plutokrácia kezére játszó, néger ország színvonalú terület lenne, melynek különösen Európában semmi keresnivalója nincs.

Hivatkozás