Népbíróság

A hu-Rightpedia wikiből
Szálasi Ferenc a "Népbíróság" előtt
Lapsz1102102.JPG

Terrorista találmány

A Népbíróság a bolsevista terroristák jól bevált és világszerte alkalmazott "találmánya". Lényege, hogy jogilag teljesen képzetlen, általában iskolázatlan emberekből tevődik össze, akiket tipikusan zsidók irányítanak, mint pl. Jankó Péter (Szálasi Ferenc pere, Rajk László pere, 1956-ban öngyilkos lett; Major Ákos, Major Tamás testvére, és hasonlók) Az ilyen perek közönsége, hallgatósága is tipikusan túlnyomó részben zsidókból állott. Népbíróságok ítélték halálra előre meghatározott forgatókönyv alapján a hungarista kormány minden tagját, és sok polgári magyar politikust, mint Bárdossy Lászlót, Sztójay Dömét, és névtelen magyar mártírok ezreit.

Sajátságai

Jogilag az ilyen törvényszék fontos sajátsága, hogy joga van új törvények megalkotására, és ezek alkalmazására múltbeli cselekményekre (Ex -post-facto törvények). Ezt tették pl. a nürnbergi terrorperek során.

Más sajátságok

 • Vádlottak "kivizsgálás" közbeni kínzása, esetleg megölése (Malmedy per)
 • Tanúk idézésének megtiltása
 • Keresztbe folyó vizsgálat megtiltása
 • Megtagadása annak a jognak, hogy egy vádlottnak nem kell sajátmagát terhelnie
 • Megtagadása annak a jognak, hogy titkos ügyekkel nem vádolnak
 • Megtagadása annak a jognak, hogy a vádlott saját védelmét irányítsa
 • Fellebviteli kérelem jogának megtagadása
 • Az ügyben személyesen érdekelt bírók, ügyészek és ügyvédek (pl. zsidók nemzeti szocialista ügyek eldöntésénél)
 • Az ügyben személyesen érdekelt közönség (pl. zsidók nemzeti szocialista pereknél, pl. Szálasi per)
 • Laikus esküdtek, esetenként cigányok, pl. a Magyar Nemzeti Bank elleni bolsevista pernél
 • Előre megírt forgatókönyvek betanítása megkínzott foglyoknak, ezek felmondatása a "per" folyamán, hamis ígérgetés arra az esetre, ha együttműködnek a "bírósággal". (Rajk-per)
 • Vádlottak kínzására vonatkozó utalások eltüntetése, pl. Julius Streicher esetén Nürnbergben.
 • Előre meghatározott ítéletek alkalmazása, pl. nürnbergi per vagy Rajk per

Kocsmai csürhe

A "népbíróságot" kocsmai csürhéhez lehet hasonlítani, melynek beszívott, hőbörgő tagjai "halálos ítéleteket" hoznak, és azt rögtön, nagy élvezettel végre is hajtják.

Cigány esküdtek

A bolsevista jogtiprások idején cigány esküdteket is fölhasználtak pl. a Magyar Nemzeti Bank vezetősége elleni perben.

Példák népbírósági perekre és kirakatperekre

 • A sztálini idők kirakatperei
 • Nürnbergi perek
 • Németországi háború utáni politikai perek nemzeti szocialisták ellen
 • A bolsevista uralom kirakatperei
 • Szaddam Husszein elleni "per" Irakban
 • Revizionista kutatók elleni perek Európában

Népbíróság és kirakatper

A népbíróság perei és a kirakatperek nem föltétlenül azonos fogalmak. Mindkét perfajta nagy ívben kikerüli a jogot, módszereik hasonlóak. A kirakatper célja a lakosság vagy annak egy részének megfélemlítése, a perről részletesen beszámol a média. A népbírósági per célja a vélt ellenségek megsemmisítése látszólag jogi úton. Ezek a perek lehetnek kirakatperek, de lehetnek a nyilvánosság elől elzárt, titkos perek is, melyekről semmilyen média nem jelent.

Hivatkozás