Szerda

A hu-Rightpedia wikiből

Szerda, (latinul dies Mercurii), a hét középső, v. negyedik napja. A szlávul streda, stb,... s ez mint a germán mittichen, (német Mittwoch), eredetileg a. m. középső, a hét közepe.

Szerda: a kedd és a csütörtök közé eső nap, a hét harmadik napja.

A magyar 'szerda' szó magyar eredetű. A szláv nyelvekben etimológiailag a 'közép' jelentésű szóra vezethető vissza, ami arra utal, hogy a hét közepe.

Az asztrológiában a szerdát a Merkúr bolygóhoz, illetve az azt megszemélyesítő Merkúr istenhez (római istenhez, görög megfelelője Hermész) kötik.