Bolsevizmus

A hu-Rightpedia wikiből
(Terrorista szócikkből átirányítva)
Bols1.jpg
Az 1941-es antibolsevista kiállítás plakátja
Az 1937-es antibolsevista kiállítás plakátja
A bolsevizmus öl, butít és nyomorba dönt- népi szólás
“A vértől megőrült zsidó terroristák 66 millió embert gyilkoltak le Oroszországban 1918 és 1957 között." - Alekszandr Szolzsenyicin
"A kommunizmus semmi más, mint zsidó összeesküvés azért, hogy a világot a kezébe kaparintsa. A világon egy intelligens ember sem találja azt másnak, kivéve a zsidók, akik maguk között a 'földi paradicsom'-nak hívják." - Adrien Arcand

A Bolsevizmus szó orosz szóból ered, a bolse = többség szóból. Eredete az oroszországi frakcióharcokra vezethető vissza, amikor az oroszországi szociáldemokrata párt két frakcióra bomlott, az ún. mensevikekre (mense= kevesebb) és a bolsevikekre. Mivel a bolsevisták voltak többségben, az ő akaratuk győzött. Megemlítésre érdemes, hogy mind a bolsevikok túlnyomó többsége, és a mensevikek teljes egészükben zsidókból álltak.

Az oroszországi túlnyomórészt zsidó forradalmárok, (Lenin, Sztálin, Trockij, Kamenyev, Szverdlov, (a cári család gyilkosa), Kaganovics, aki egymaga 20 millió ember haláláért felelős, Gorbacsov, Magyarországon Kun, (Kohn), Rákosi, Farkas Vladimir, Gerő, (Singer), Péter Gábor, Kádár, Rajk, Nyers, Kállai, stb...) szélső balszárnyának politikai elmélete.

A bolsevizmus a zsidóság más népekre alkalmazott életképtelen, terrorisztikus rendszere, melynek során a zsidó bolsevisták tönkreteszik a gazdaságot, a kereskedelmet, a kultúrát, az oktatást és a környezetet, a törvényesség (jogállam) teljes mellőzésével kifosztják az országot és tömegeket tesznek rabszolgává illetve gyilkolnak le, miközben az uralkodó zsidó oligarchia hiteleket vesz fel és luxus körülmények közt élősködik.

A bolsevisták nem idealisták, hanem tudatos bűnözők, akiknek talmudi életelveivel tökéletes összhangban állt az általuk megvalósított gyilkos, bűnöző és életképtelen rendszer.

Név

A név onnan származik, hogy az 1902-ban Brüsszelben és Londonban tartott orosz emigráns forradalmárok többségre (oroszul bolseviki) ezt a pártprogramot fogadta el, a kisebbség (oroszul menseviki) szavazataival szemben. A bolsevizmus általánosságban elfogadta a zsidó Marx filozófiáját: a történelmi materializmust, az osztályharcot és a proletárforradalmat, azonban a különleges orosz viszonyokhoz alkalmazva. Lenin (Vladimir Uljanov), anyja zsidó:Blank, vezető szerepet vitt a bolsevista tanok kidolgozásában. A bolsevizmus semmibe sem veszi a Ny. európai vagy akár alapvető emberjogi eszményeket: a személyes szabadságot, a törvények alapján való kormányzást, a népakarat megnyilvánulását a kormány megalakításánál, és a vallást s az emberéletet sem tiszteli, ellenkezőleg, Oroszországban Isten ellen "pert" indítottak, és Istent elítélték az 1920-as években.

Cél

A cél érdekében minden eszközt megengedhetőnek tart. Célja valójában éhbérért dolgozó munkarabszolgák létrehozása egy zsidók által uralt államban, akiknek nincs tulajdonuk, nincs vallásuk, nincs családjuk, akiknek minden lépését az állam ellenőrzi, melynek teljesen ki vannak szolgáltatva, akiknek az élete semmit sem ér. Jellemzi a cenzúra és a bolsevizmus előtti legsötétebb idők korlátozásait nagyságrendekkel meghaladó utazási, tulajdonlási és letelepülési korlátozások. Léte alatt végig zsidók felügyelte munkatáborrendszert tartott fenn, (Gulag), melyben milliók pusztultak el legnehezebb körülmények között végzett munka során megalázó körülmények között. (Magyarországon pl. Recsken és máshol). Látszat-szociális intézkedései a termelt áruk értékviszonyainak nem megfelelő árakat jelentettek, viszonylag megfizethető alapélelmiszerekkel (kenyér, tej), de pl. folyamatos húshiány jellemzi, kis zöldségválaszték, a fűszerek szinte teljes eltűnése kevés és viszonylag drága és rossz minőségű iparcikkekkel, és az átlagpolgár számára megfizethetetlen és nagyon kevés lakással.

Nyomor

Az egy főre jutó lakóterületet folyamatosan csökkentették, több családot nyomorítva egy-egy lakásba (u.n. társbérlet), azaz emberhez nem méltó körülmények közé kényszerítették a lakosság túlnyomó részét. Budapesten például 9m2 volt az egy főre jutó lakóterület 1956-ban, ami egy vonati kupé felületének felel meg. Az éhbérekbe lakás megszerzése nem volt belekalkulálva, így az átlagkereső nem tudott fizetéséből lakást venni. A bolsevista rendszer vége felé pl. Romániában az 1980-as években falvakat rombolt le, és a lakókat az addigi kertes házak helyett primitív és szűk panellakásokba kényszerítette amellett fűtési (télen 15°-os lakáshőmérséklettel) és ellátási korlátozásokat vezetett be. Maguk a bolsevisták (többségükben zsidók) luxusvillákban laktak személyzettel, autóval sofőrrel, külföldi utakkal, stb.... L. még Kommunizmus.

A győzedelmes zsidó bolsevizmus útját a világon legalább 100 millió halott fémjelzi, és ennek többszöröse az általa tönkretett életek száma, gyilkos útját többek között a kommunizmus fekete könyve dokumentálja. George Orwell 1984 és Állatfarm c. regényei írói eszközökkel jól jellemzik a bolsevizmus lényegét.

A bolsevizmus tulajdonságai pontokba szedve

  1. A bolsevizmus az osztályharc és a világforradalom jegyében pusztulásba akarja dönteni a világot.
  2. A bolsevizmus az őrültek és a gonosztevők uralma a leigázott népek felett.
  3. A bolsevizmus véres erőszakkal jut uralomra és ellenfeleinek tömeges lemészárlásával tartja fenn uralmát.
  4. A bolsevizmus az emberi kultúra halálos mérge. Kiirtja a legnemesebb eszményeket és felszabadítja a legalantasabb ösztönöket.
  5. A bolsevizmus feldúlja és megsemmisíti a családi életet.
  6. A bolsevizmus a kisparasztot is megfosztja földjétől és rabszolgasorba taszítja őt.
  7. A bolsevizmus jólétet ígér a munkásságnak. A valóságban éhség és nyomorúság a dolgozók osztályrésze.
  8. A bolsevizmus mérhetetlen gyűlölettel van eltelve a kereszténység iránt. Megsemmisíti a keresztény egyházakat, feldúlja a templomokat, legyilkolja a papokat és istentelenségre tanítja a népeket.
  9. Hogy valóban ilyen a bolsevizmus, azt kétségbevonhatatlanul bizonyítják az orosz. a magyar és a spanyol vörös rémuralom borzalmas eseményei. A bolsevisták által leigázott észt, lett, litván, ukrán nép kimondhatatlan szenvedései és az ártatlanul legyilkolt áldozatok milliói.
  10. Ha azt akarod, hogy Magyarország és Európa örökre megszabaduljon ettől a sátáni veszélytől, úgy magyar és emberi kötelességed minden erőddel harcolni a bolsevizmus ellen.

Konkrét példa szocialista humanizmusra

Levél: Rövid jegyzet a levél alján: Kivégezve, választ nem adunk.

Egy a bolsevisták által kivégzett ember özvegye kérésére a reakció: Rövid jegyzet a levél alján: Kivégezve, választ nem adunk. Forrás: [1]

Várható élettartam

A bolsevizmus csökkentette Magyarországon az emberek születéskor várható élettartamát

A bolsevizmus csökkentette az emberek várható élettartamát. Kezdetén a nemzet elleni háborúval és tömeggyilkosságokkal, később a rossz életfeltételekkel, szabadság és munkavédelem hiányával, rossz minőségű egészségügyi ellátással, rendszer generálta szegénységgel és nyomorral, emberkísérletekkel, melyeket többek között űrhajózásnak neveztek.

Idézet

„ A kommunistáknál kártékonyabb és veszélyesebb embertípust még nem produkált a történelem. Cinizmusuk, szemtelenségük, hataloméhségük, gátlástalanságuk, rombolási hajlamuk, kultúra – és szellemellenességük elképzelhetetlen minden más, normális, azaz nem kommunista ember számára. A kommunizmus nem ismeri a szégyent, az emberi méltóságot, és fogalma sincs arról, amit a keresztény etika így hív: lelkiismeret. A kommunista eltorzult lélek, egészséges szellemű európai ember nem lehet kommunista. Nincs olyan vastag bőrt igénylő hazugság, amit egy kommunista szemrebbenés nélkül ki ne mondana, ha azt a mozgalom érdeke vagy az elvtársak személyes boldogulása úgy kívánja.

(Alekszander Szolzsenyicin)

Töredék -- Radnóti Miklós

Oly korban éltem én e földön,
mikor az ember úgy elaljasult,
hogy önként, kéjjel ölt, nemcsak parancsra,
s míg balhitekben hitt s tajtékzott téveteg,
befonták életét vad kényszerképzetek.

Oly korban éltem én e földön,
mikor besúgni érdem volt s a gyilkos,
az áruló, a rabló volt a hős, –
s ki néma volt netán s csak lelkesedni rest,
már azt is gyűlölték, akár a pestisest.

Oly korban éltem én e földön,
mikor ki szót emelt, az bujhatott,
s rághatta szégyenében ökleit, –
az ország megvadult s egy rémes végzeten
vigyorgott vértől és mocsoktól részegen.

Oly korban éltem én e földön,
mikor gyermeknek átok volt az anyja,
s az asszony boldog volt, ha elvetélt,
az élő írigylé a férges síri holtat,
míg habzott asztalán a sűrű méregoldat.

Oly korban éltem én e földön,
mikor a költő is csak hallgatott,
és várta, hogy talán megszólal ujra –
mert méltó átkot itt úgysem mondhatna más, –
a rettentő szavak tudósa, Ésaiás.

Bolsevista iga alatt szenvedő országok 2010

Észak-Korea Kína
Kuba Laosz
Vietnam

A bolsevizmus igája alól felszabadult országok 2010

Afganisztán Albánia Bulgária
Csehszlovákia Dél-Jemen Etiópia
Észtország Jugoszlávia Kambodzsa
Kelet-Németország Lengyelország Lettország
Litvánia Magyarország Mongólia
Románia Szovjetunió és köztársaságai

Lásd még

Video

Kapcsolat