Uruguay

A hu-Rightpedia wikiből
Ország
Uruguay
Flag of Uruguay.svg
Államforma köztársaság
Főváros Montevideo
Terület 177.414 km2
Legmagasabb pontja Cerro de las Animas 501 m
Legfontosabb folyók Uruguay, Rio Negro
Legfontosabb tavak Mirimi-tó, Rincón del Bonetei-víztároló
Lakosság
Népesség 3.300.000 fő (2000)
Népsűrűség 18 fő/km2
Hivatalos nyelv spanyol
Népek, nemzetiségek kreol 85%, mesztic 10%, mulatt 5%
Vallások római katolikus 60%, ateista 35%, protestáns 3%, zsidó 2%
Városi lakosság aránya 89%
Írástudatlanság 4%
Általános adatok
GNP 8.484 USD/fő (2000)
Pénznem 1 uruguayi peso (urug $) = 100 centésimo, UYU
Nemzeti ünnep július 18. (az Alkotmány Napja), augusztus 25. (a Függetlenség Napja)
Magyar diplomáciai képviselet nagykövetség, Montevideo, 1995. február 17-én megszűnt.

Uruguay, Republica Orientál del V., D.-amerikai állam a kontinens atlanti partja, Argentina és Brazília között. Ter. 186.626 km2, sík és dombvidék. É.-on táblás hegyek 450 míg emelkednek. Folyói a határon futó U. és a Rio Negro. Éghajlatát enyhe tél, nem túl forró nyár, (középhőm. 17˚) és 1000 mm körüli évi csapadék jellemzi. U. 4/5 része füves puszta, a folyókat erdő szegélyezi, az alacsony vidéken pálma, a hegyeken bozót tenyészik, ősi állatvilágát, (rágcsálók, öves állat, vaddisznó, őz, mókus, madarak, kígyók) az Európából behozott háziállatok háttérbe szorítják., (1938) 2,093.000 lak. akiknek mintegy 2/3 az indián őslakosság és az első spanyol gyarmatosok spanyolul beszélő, egységes nemzetté összeolvadt utódai, a többi főképp fehér bevándorló.

Gazdasági élet

A lakosság főfoglalkozása az állattenyésztés. Főtermékei (1939-ben 1000 q-ban): búza (3604), árpa (168), zab (446), tengeri (1938-ban 1587), burgonya. (385), cukorrépa (159), szőlő (600.000 hl. bor), kender. Állatállománya (1937-ben 1000 drb.): szarvasmarha (8297), ló (644), öszvér és szamár (16), juh (17.931), kecske (28), sertés (346); gyapjútermése 1939-ben 550.000 q volt. Bányászata kevéssé fejlett (ezüst, réz, ólom, mangán, arany, vas, lignit). Ipara főként állattenyésztéséhez kapcsolódik Behozatala (1939-ben 176 millió P) szén, ásványolaj, cukor; kivitele (212) élőállat és hús, gyapjú, bőr.

Kereskedelem

Külkereskedelme mindkét irányban Nagybritanniával, az É. Egy. Áll-kal és a Német Birodalommal bonyolódik le. Magyarország 1939 ben 951.000 P értékű árut hozott be U.-ból és 428.000 P értékűt vitt oda ki. Pénzegysége a peso = 100 centesimo. Vasútainak hossza 2972 km. közútaié 55.970 km, kereskedelmi flottája csak 31 (3391 t) egységből áll, de évente 7-8000 hajó (mintegy 10 millió t) rakodik kikötőiben.

Közműveltség.

A tankötelezettség 6-12 életévig terjed, nép-, közép-, szakiskolák és egyetem is van. U. államvallása a r. kat. vallás, a prot.-ok száma néhány ezer.

Alkotmány.

U. legújabb, 1934. április 19.-i alkotmánya É.-amerikai mintára készült. A köztársaság elnökét a nép közvetlenül és titkosan 4 évre választja; ő nevezi ki a 9 minisztert, akik vezetése alatt a kabinetet alkotják. A parlament szenátusból és képviselőházból áll, tagjait titkosan választják. Az állam 19 állami közigazgatási kerületre oszlik, ezek önkormányzattal rendelkeznek. Fővárosa Montevideo.

Története.

Első gyarmatosítói a spanyolok voltak. A XVII. sz. második felében Portugáliához tartozott, 1776-tól ismét spanyol birtok volt. Banda Orientál néven. 1811-ben függetlenítette magát Spanyolországtól, de már 1817-ben Brazília főhatósága alá jutott. 1828-ban visszanyerte függetlenségét s a következő évben alkotmányt kapott és köztársasággá alakult. Az új állam belső békéjét állandó belháborúk zavarták. E pártharcokba Argentina is beleavatkozott. Flores elnök (1854-55. és 1865- 68) Brazília segítségével akart rendet teremteni, de ellenfelei meggyilkolták. Viszonylag békés idők csak a XX. sz. első két évtizedében következtek Az ország pénzügye, közoktatásügye javult. Az 1914-ben kitört világháborúban megszakította a diplomáciai viszonyt Németországgal (1917), de azért semleges maradt. A második világháborúban az É. Egy. Áll-kal való szorosabb együttműködése éles belső ellentétekre vezetett. Baldomir elnök Roosevelt háborús politikájához akart csatlakozni, a nemzeti párt, Luis Horrerával az élén, a feltétlen csatlakozás helyett inkább Argentina békés külpolitikáját akarta támogatni. 1942. februárban Baldomir elnök az alkotmányt felfüggesztette, a parlamentet feloszlatta.

2010

Uruguayi Keleti Köztársaság, República Oriental del Uruguay (spanyolul), Dél-Amerika. Csonka-Magyarországnál csaknem kétszer nagyobb területű állam, Dél-Amerika atlanti-óceáni partvidékén. Az országot legnagyobb folyójáról nevezték el. A név guarani indián eredetű. A volt spanyol gyarmat Brazília részeként vált függetlenné, amelyből 1828-ban vált ki. Területének kis északi részén a Brazil-felföld dombvidéke található, de felszínének zömét a La Plata síksága uralja. Keleti tengerpartját lagúnák teszik változatossá. Földje ásványkincsekben szegény. A villamosenergia nagy részét vízíerőművekben termelik. A szubtrópusi éghajlatú puszta - a pampa - kedvező feltételeket teremt a legeltető állattenyésztésnek. A szarvasmarha- és juhtenyésztésre alapozott élelmiszeripar exportra termel, de gabonafélékből behozatalra szorul az ország.