Wikipédia

A hu-Rightpedia wikiből
Wikipédia logó
Aki wikipédiát szerkeszt, támogatja a bolsevizmus terjedését
Emlékeztető a metapédia barátaitól
A wikipédia szabad lexikon, melyet mindenki szerkeszthet, és melybe mindenki írhat cikkeket, feltéve, hogy amit hozzáad vagy ír, az kóser.

Milyenek a vikipédia szabályai? Lásd még:


Miről van szó: angol vikipédia, vagy magyar vikipédia

A vikipédia saját állítása szerint semleges hangnemű általános lexikon, melyet bárki szerkeszthet. A cikkek a köz tulajdonává lesznek, és a lexikon a köz hasznát és a tudás rendezett összegyűjtését szolgálja. Valójában a wikipédia korunk egyik legnagyobb baloldali liberális, zsidóközpontú ideológiai aláaknázása azzal a céllal, hogy a világ fiatalabb generációit ilyen módon befolyásolja.

Tartalomjegyzék

Jelenlegi állása

2007 szeptemberében a wikipédiában kb. 8.2 millió cikk volt 253 nyelven. Az angol nyelvű wikipédia szeptember 9-én lépte túl a 2 milliomodik cikket, 609 millió szóval, mely kb. 15-ször annyi, mint az enciklopédia britannica szavainak száma. 2007 elejétől fokozatosan csökken növekedése, cikkeit baloldali-liberális adminisztrátorok vadul cenzúrázzák. A wikipédia név a Hawaii wiki szóból és a görög enciklopédia szóból ered. A szerverek elsősorban Floridában (Tampa) vannak, kiegészítve amszterdami és szöuli szerverekkel.

Története, fejlődése, mai irányzatok

Létrehozatala 2001 és 2004 között történt. Korai haladó fázisában ígéretes többnyelvű projektnek látszott, és fő problémája a nem bejelentkezett vandálok voltak. 2005-ről hátráltató baloldali uralom alá került, nemzetközi ellentétek és növekvő anarchia jellemzi, fő problémája a baloldali-liberális adminisztrátorok agresszív nemzetközi hada, akik minden felsőfokú tudással bíró szerkesztőt leblokkolnak, hamis semlegességet hangoztatva, de emellett baloldali ideológiai cenzúrát, bürokratikus demagógiát és pusztító álszentséget vetve be, hamisított homályosítással, tabu-témák kivágásával (pl palesztinok üldözése, zsidó rasszizmus, stb...), eszközeik az uralkodó klikkek bevetése, kiszavazások, stb... Ezek miatt kritikusok a wikipédia megszűnését jósolták 2010-re. 2007 tavasza óta a cikkek számának növekedése lecsökkent, újabb cikkek eltűntek, és a gazdasági támogatás is szűnőben van. 2007 szeptemberétől az adminisztratív törlők csapata meggyorsította a lefelé menő irányt, és az a megfigyelő benyomása, hogy a wikipédia két részre szakad: A rakikálisan baloldali törlők és a valóban semleges hozzáadók wikipédiájává.

A háttér

Jimmy Wales

Kik vannak a vikipédia mögött, kiknek az érdekeit tartja elsősorban szem előtt, és tényleg olyan semleges-e ez a lexikon, ahogy állítja magáról?

A fő személy a vikipédia mögött Jimmy (Jimbo) Wales, akinek a másik üzletága pornó oldalak terjesztése. A másik, szintén zsidó főszerkesztő, Larry Sanger 2002-ben, azaz egy évvel az indulás után kivált, és ma tanár Ohio államban. A vikipédia adminisztrátorai és rendfenntartói nagyon nagy százalékban zsidók, amit a cikkek tartalma igazol. Például a Hitlerről szóló cikk, mely a legcsekélyebb bizonyíték nélkül a legvadabb vádakat hozza fel az adott személy ellen. Ugyanilyenek a második világháború összes csatájával és jelentős személyével foglalkozó cikkek is.

Adminisztrátorok

A rendet első szinten az ún. adminisztrátorok tartják fönt, akiknek jogukban áll oldalakat törölni, azok változtatását megakadályozni, azaz zárolni azokat. Joguk van továbbá megakadályozni, hogy bizonyos személyek az adminisztratív üzenőfalra írjanak, valamint a problémák megvitatásra irányuló kezdeményezéseket (Rfc) törölni, ha úgy vélik, hogy ezek "rosszindulatúak" (bad faith), továbbá egy-egy szerkesztőt 24 órára eltiltani bármiféle szerkesztéstől (bűvszavuk a "trolling", ha érdekeikkel nem egyezik egy adott szerkesztő tevékenysége).

A rendfenntartás második szintje az ún. megegyezési bizottság, arbitration committee, amely előtt bárkinek joga van vitás ügyét fölvetni, és az ún. közvetítők döntik el, hogy mi történjen. Általában eltiltanak bizonyos szerkesztőket egy időre vagy örökre bizonyos témák szerkesztésétől, ha ezek zavarják a szokásos üzemet.

Talmudista aktivisták

Itt egy talmudista szerkesztő példáján mutatjuk be, hogy mennyire álságos az a bizonyos semlegesség. Jayjg esete mutatja, hogy hogyan működik a semlegesség a vikipédiában. Jayjg oldalán, mint sok más hasonló beállítottságú vikipédista oldalán, nyüzsögnek az ötágú csillagok. Az említett személy nagyon sokaknak tűnt fel kellemetlenül azzal, hogy meglevő oldalakat átírt zsidó propagandaoldalakká. Ezért a kádi elé citálták, és 2005 januárjában egy évre eltiltották bizonyos témák szerkesztésétől. Adminisztrátori címét azonban meghagyták, így továbbra is vidáman törölgetett és szerkesztett át cikkeket. És még büntetése időszakában tagja lett a "bíróságnak: arbitration committee": bírósági tagok listája. A magát Neutrality-nak nevező bírósági tag büszkén állítja magáról, hogy "reformzsidó".

Wikitanács

A megegyezési bizottság elé minden szerkesztő vihet vitás ügyet. Az ügy beadási módját gyakran változtatják, így nem könnyű egy ügyet beadni. A beadás leírása valószínűleg tudatosan eléggé nehezen érthető módon van leírva. Az ügyeket a dolgokat talmudi módon látó bizottság aztán eldönti a maga módján. A bírók például 16 éve Singapore-i wikipédisták, és hasonlóan magasan képzett személyek. Fellebbezésnek helye nincs. A lezárt és nem tárgyalt ügyekről nem vezetnek listát, csak a nekik tetsző és levezetett ügyeket jegyzik föl, a többit pedig egyszerűen törlik, nehogy ez megmutassa tényleges működési módjukat.

Van példa olyan esetre, hogy egy adminisztrátor, ha nem tud egy neki nem tetsző oldalt letörölni, mivel a többi szerkesztő nem szavazza meg a törlést, egyszerűen vandalizálja az oldalt átirányítással vagy lényegbe vágó törlésekkel, és ez természetesen büntetlen marad. Viszont más szerkesztőket kizárnak azért, mert elcsatolt német területek esetében a német helységneveket beírták cikkekbe.

Fekete lista

Az angol vikipédia fenntart egy fekete listát, ahová adminisztrátorok nekik nem tetsző oldalakat jegyeznek be, mint pl. http://judicial-inc.bizvagy http://fuckisrael.org vagy http://jewsdidwtc.com sok tényleges spam oldallal körítve. Ha egy szerkesztő egy ilyen oldalra akar cikkében hivatkozni, az automatikusan lehetetlenné válik ezzel a "zseniális" és nagyon célzatos szűrési trükkel. A magyar nyelvű wikipédia tiltja például a "Zsidó világösszeesküvés" címszót. Túlságosan találva érzik magukat?

Rágalmazás

A magyar történelem, nyelv és magyar múlt esetén nagyon sok cikk kifejezetten rágalmazó, magyarellenes hangnemet üt meg a szerkesztők és elsősorban a gyakran önkinevezett adminisztrátorok összetételéből logikusan következően. Nem is említve a hollókoszt mesén való hosszas rágódást, és az erőteljes történelemhamisításokat, pl. a II. világháború történetét illetően, az ávósízű adatgyűjtögetést az elnyomóknak nem tetsző szerkesztők írásaiból, az elnyomókra annyira jellemző tudatos hamisításokat, fasisztázást, az aljas cinizmusában utolérhetetlen "felszabadítás" szó gyakori használatát, a gyűlölködést minden nemzet ellen (egyet kivéve), a nemzetgyilkos liberalizmus elvtelen dicsőítését és "jó dolog"-ként való feltüntetését, stb....

Alacsony színvonal

A technikai színvonal nem különösen magas, pl. táblázatokat fáradságosan kézzel kell beadni, helyesírásellenőrzés nincs, a rendszer nagyon lassú, és folyamatosan penetráns pénzkunyerálással idegesíti a felhasználót, gyakori az időleges teljes kiesés (mondjuk fél vagy egy órára). Egyetlen valamennyire hasznos dolog az egyes nyelveken megszerkesztett cikkek és képek egy füst alatti lehozásának lehetősége, a cikklehozási oldalról és a képlehozási oldalról. Az innen lehozott történelmi, nyelvészeti vagy napi politikai tartalmú cikkek nagy százaléka azonban erőteljes tartalmi átdolgozás nélkül nem használható. A tudományos és műszaki cikkek pedig általában lényegesen sekélyesebbek, mint az adott témára specializálódott oldalak információi.

Judeopédia avagy bolsevikipédia

A fentieket összefoglalva leszögezzük, hogy az állítólag mindenki által szerkeszthető, "szabad" vikipédiára sokkal találóbb lenne a judeopédia elnevezés, hasonlóképpen, ahogy a mai világban uralkodó, az állítólag a nép akaratát tükröző "demokráciára" sokkal jobban illik a judeokrácia elnevezés.

Kommentár egy fórumból

Innen: [1] Ellenérdekelt, és ezért elfogult fél véleménye még a bíróságon sem ér semmit - nem veszik figyelembe. Én sem. „Egy wikipédista” jó eséllyel zsidók által fizetett wiki-szerkesztő - MINDIG van ügyeletben valaki, hogy visszaállítson - nem LÉTEZIK hogy ezt hobbiból szerkesztik ekkora energiával. A wikipédia a legnagyobb spammer oldal, elszennyezik a google kereséseket a „from Zionist Point of view” szeméttel amit generálnak.

Így dolgoznak

Agresszív figyelmeztetések

Tudom, unalmas téma, és rajtam kívül senkit sem érdekel (immáron engem sem), ezért utoljára: wikipédia. A wikipédia bevallottan a többség gondolatainak közlésével foglalkozik, ám szabályai előírják a kisebbség véleményének és kutatásainak közlését is, ezzel tehát még nem is lenne nagy baj, amellett hogy ez így ismeretterjesztésre nem annyira alkalmas, annál inkább elterjedt hazugságok propagálására. A valódi probléma ott kezdődik, amikor egy kisebb csoport magáévá teszi az egész wikipédiát, harcos stílusukkal pedig minden másképp gondolkodót elrettentenek saját véleményük közlésének merő szándékától is.

Egy példa

A hétvégén felvetettem egy-két megjegyzést a holocaust szócikk meglehetősen vitatható és rövid tartalmával kapcsolatban, erre szerdáig mindössze egy agresszív figyelmeztetés érkezett, hogy erőfeszítéseim hiábavalóak lesznek - és most finoman fejeztem ki magam. Ezt mellesleg egy angolul sem tudó, ám arrafelé közimádatnak örvendő szerkesztő címezte nekem. Végül, mivel ezen kívül senki sem vette a fáradságot hogy hozzászóljon a témához, ezt a módosítást eszközöltem. Maximálisan korrekt. Erre természetesen beindult a rágalmazó és törlő gépezet, nagyjából az Anti-Defamation League helyi kirendeltsége. Egyik jeles, ám tudásban meglehetőst szűkölködő példánya Immanuel, a Romániában született ~30 éves internacionalista családanya, aki hogyhogynem mindig valami zsidókhoz kapcsolódó cikkben fejti ki logikában hiányos, és hazugságokban bővelkedő agymenéseit (blogja, a cionista zsidó újpéter-féle szolgáltatónál. Vigyázat, explicit content!).

Csordában - avagy a háromszori visszaállítás szabálya

A módszerük egyébként nem túl szofisztikált. Mivel tudásuk nincs, pofájuk viszont van, ezért a felvetésekhez - mint írtam - hozzászólni nem tudtak, viszont egy ismert szabályt kihasználva bármilyen, az ő ferde világlátásukkal ellenkező véleményt törölni tudnak, méghozzá oly módon, hogy az az eredeti szerkesztő szabályszerű (!) blokkolásával jár. Ez pedig a "3 visszaállítás szabálya". Alkalmazása a következő: amint a módosítás megtörténik, egyikük elkezdi visszaállítani a lapot annak korábbi változatára. Amikor az ő 24 órán belüli háromszori visszaállítását "ellövi", jön a következő féreg, akinek szintén három lehetősége van a visszaállításra. Ezzel az eredeti szerkesztőt sikerült is ellehetetleníteni, hiszen ő (én) a negyedik visszaállításnal már a szabály szerint blokkolható. Velük szemben retorzió nincs, jogorvoslati kérlemmel élni fölösleges, hiszen csak náluk lehet.

Példa törölt információkra (cikk: Holokauszt)

[Wikipédia különbségek listája, tettes: DataDestroyer, indoklás: "ácsi", a következő menetben az indoklás: "rv hosszú, ostoba zagyvaságok"]
Az állítólagos hivatalos és szervezett (zsidó) népirtásról hiteles feljegyzés nem került elő, a kutatást pedig nagyban megnehezítik a háború végeztével a németek terhére elkövetett nagyarányú hamisítások, a holokauszt további kutatását börtönbüntetés, megbélyegzés, és üldöztetés terhe mellett megtiltó törvények. A téma kutatói mindössze "szóban kiadott" parancsokra hivatkoznak állításaik megtétele során. Eddig két dokumentumgyűjteményt találtak amik állítólagosan "hiteles és eredeti" bizonyítékokat tartalmaznak a népirtások megkezdésére, ezek a Franke-Gricksch jelentés, illetve a Wannsee konferencia jegyzőkönyve, melyek hamis voltáról azóta lerántották a leplet, azonban egyes körök továbbra is az utóbbival - a Franke-Gricksch dokumentumról már letettek - vélik bizonyítottnak, hogy a Harmadik Birodalom szervezett népírtásra törekedett (dacára például a Madagaszkár-tervnek, amiről valódi bizonyítékok állnak rendelkezésre, és többek közt Adolf Hitler személyesen is támogatta).
Metapédia kommentár: Indokolt tényanyag a törölgető zsidók szemében "hosszú, ostoba zagyvaság" azaz ne is figyelj oda a gojra, irtsd ki, töröld, ....

Törölt információ zsidókról

Peyerk zsidó szerkesztő 2009 szept. 2-án a következő információt törölte az "A zsidóság Magyarországon" c. cikkből: 1944-ig a magyarországi zsidók – Európa más országaiban lakó társaikkal ellentétben még az üldöztetés mellett is valamelyest biztonságban tudhatták magukat, bár ez magán az üldözés tényén nem változtat...

Peyerk zsidó szerkesztő tehát egyszerűen és nyilvánosan tagadja, hogy a zsidók Magyarországon 1944-ig több védelmet élveztek esetleges tábori munkavégzéssel szemben, mint máshol élő társaik.

A vita részben Peyerk még hozzáirja, hogy: Egyébként van egy kis fura érzésem azokkal a bekezdésekkel kapcsolatban, amelyek a zsidó tanács felelősségét taglalják. Nagyjából igaz a szöveg, de mégis aránytalan ahhoz képest amit az egész magyar közigazgatás három hónapon át szorgos hangya módjára művelt. És egy szó sem esik arról, hogy nem csak jogaiktól majd életüktől fosztották meg a zsidókat, hanem vagyonuktól is, akár nagy volt az, akár alig több a semminél. Az nagyon fontos része a történetnek, és az egyik leglényegesebb eleme az elszámolatlan magyar múltnak. (Ugyan ki beszél arról, hogy nála van?) POV sablont nem teszek fel, de ha valakinek van ereje, ezt az arányosítást végezze el a szövegben.

Magyarra lefordítva: A zsidó tanács felelőssége szerinte nem létezik, csakis magyar felelősség létezik, és szeretné tovább zsarolni a magyar társadalmat állítólagos zsidó javak miatt, melyek szerinte a leglényegesebb elemei az állítólagos magyar múltnak. Hogy azokat a "zsidó javakat" magyarok kifosztása hozta létre, és hogy a zsidó bolsevizmus és szintén zsidó liberalizmus mindmáig arcátlanul nyíltan fosztogat Magyarországon, az szerinte természetesen elhanyagolható apróság.

Peyerk zsidó szerkesztő fő tevékenységei:
 • bolsevizmus és bolsevisták mosdatása, pl AVH Biszku Béla
 • cigánybűnözés tagadása [2]
 • nemzeti kormányok mocskolása Szálasi kormány mocskolása
 • Történelemhamisítás (Ries szerinte nem állt közel a kommunistákhoz) [3]
 • Zsidók zsidóságának tagadása pl. Apró Antal [4]
 • Nyilasterror szó használata [5]
 • csendőrség mocskolása [6] és [7]
 • A "trianoni békediktátum" kifejezés átváltoztatásra "trianoni békeszerződés"-re [8] (végtére is zsidók csakis jót tesznek mindenkivel, még Trianonban is).
 • Magyar nevek "szláv" eredetének nyomása , pl.: [9]
 • ÁVH emberdaráló gép tagadása [10]
 • Numerus clausus- kitörli, hogy a zsidók aránya bizonyos szakokon 30-60% közé esett [11]

Bolsevizmus-mosdatás

DataDestroyer zsidó szerkesztó törli a bolsevistákra kellemetlen tényeket az MSZMP szócikkből [12] A törölt mondatrész: az 1956. novemberében Magyarországot lerohanó és megszálló Vörös hadsereg haderejének segítségével.

Sztálinizmus emlegetés

A bolsevisták mosdatásának egyik kedvelt eszköze a sztálinizmus kiagyalása és annak gyakori emlegetése. A Bolse-Wikipédia melegágya a sztálinizmus gyakori emlegetésének és a csaló fogalom terjesztésének. Például a kárpátukrajnai magyarlakta helységek esetén folyamatosan a sztálinizmust emlegetik a bolsevizmus helyett.

ELVe zsidó szerkesztő véleménye

itt: [13]

Kéretik a zsidósággal kapcsolatos ellenszvet nem itt (sőt nem is a wikipédia berkein belül) megosztani.. Mivel a zsidók annyira szerény és visszahúzódó, rokonszenves, kedves, jóságos csoport, a kérés természetesen teljesen nyilvánvaló és józan logikával követhető.

A holokauszt "tagadás"-ról

Ezt a mondatot, Fejszés szerkesztő lényegre törő mondatát:

A holokauszttagadás büntethetővé tétele egy olyan, az igazságszolgáltatást érintő politikai és törvényhozási folyamat, amelynek során az érintett országok jogrendszerében a folyamat által érintett alapvető jogok és alapvető törvényes elvek, köztük a szólásszabadságra vonatkozó jog sérülést, korlátozást szenvednek el.

Linkoman zsidó szerkesztő mint "elfogultat" törölte: [14]

A holokauszt vita oldala törölve

TGR zsidó szerkesztő nemes egyszerűséggel törölte a holokauszt cikk vitaoldalán levő vitát [15] a következő kommentárral:

A vitalap célja a szócikk tartalmával kapcsolatos problémák és változtatási javaslatok megbeszélése. A szócikk témájával kapcsolatos vélemények kifejtésére az internetes fórumok és blogok szolgálnak, az eszmecserét legyetek szívesek ezek egyikén folytatni. --Tgrvita•IRC•WP•PR 2010. március 23., 15:23 (CET)

Egy, a zsidóknak nagyon jövedelmező vallásról tehát nincs mit vitatkozni.

Zsidó jelképek

Egyfajta szerkesztő-ismeretetői jelkép a wikipédián a sok hasonló között

Az ötágú csillag egy, a zsidók által kisajátított jelkép; először a Bar Kochba felkelés alatt viselték ezt a zsidó terroristák, de legnagyobb léptékű tömeggyilkosságaikat bolsevizmusuk alatt követték el, melynek egyik fő jelképe az ötágú vörös csillag volt; Ötágú csillagot viseltek az amerikai megszálló terroristák a háborúban tankjaikon, és a Hollywoodi zsidók kedvenc jelképe is az ötágú csillag. A wikipédia szerkesztői ezzel a sokszorosan lejáratott jelképpel jelölik különféle tulajdonságaikat.

Gyűjtés, cél a hat millió $

Pillanatnyilag a wikipédia számára 2.8 millió dollár gyűlt össze (2008 november 20), de a wikipédia célja 6 millió dollár összegyűjtése. Végül is a hatos szent szám, hat millió elégedett vevő jó az üzletnek, és minden nap az emlékezés napja. ;-)

Tanulságos kapcsolat

Kitiltott felhasználók cím alatt látható egy pillantással a törlő és kitiltó gépezet működése.

"Származás"

Ilja Ehrenburg származása irreveláns infó ebben a szócikkben szerintem főleg,hogy erősen negativ szerepben tűnik fel. Alkalmas lehet rasszista következtetések levonására. ...Ellenben a német alakok ilyen negatív színezése nem történik meg sőt a német hadsereg már-már hősként jelenik meg. Szerkesztő:Neutrinoo. Wilhelm Gustloff (hajó)

A megváltoztatott mondat:

főleg Ilja Ehrenburg zsidó származású szovjet író hírhedt versei, amelyben a német civilek megölésére, a német nők megerőszakolására biztatta a vöröskatonákat, váltottak ki szörnyű rémületet a civil lakosság körében.

És így lesznek, a mindenható "rasszista" szó védelme mögé elrejtőzve a zsidó bűnözőkből egyszerűen "bűnözők", a zsidó tömeggyilkosokból egyszerűen "tömeggyilkosok". És a tömeggyilkos, a bolsevizmus és liberalizmus mételyét terjesztő zsidókat így stilizálják föl a "sokat szenvedett, tehetséges, meg nem értett néppé, akiknek különleges védelme mindannyiunk kötelessége".

Megjegyzendő még, hogy a rasszizmus feltalálói a zsidó szóhoz a rasszizmus szót kötik, tehát éppen szerintük a zsidó nem csupán vallás. Más szóval szerintük (is) a "magyar zsidó", "német zsidó", "amerikai zsidó" stb... kifejezések csupán olcsó csalások.

Egy kriptozsidó

Lacika455 azonosságot hamisít
Lacika455 hitvallása
Lacika455 hitvallása

Szerkesztő:Lacika455, saját bevallása szerint 15 éves Mohácsról, kritpzsidó. "nem hisz" Magyarország feltámadásában, elutasítja a hungarizmust, imádja az Egyesült Államokat, (valószínűleg majdnem annyira, mint hazáját, Izraelt), anyanyelve magyar, és katolikusnak van keresztelve. Legfontosabbnak tartja, hogy köztudottan zsidó személyek azonosságát meghamisítsa, pl. Germanus Gyuláét vagy Gerendás Péterét [16]

Nemi eltévelyedések és pornográfia

A Wikipédia jó talmudista szokás szerint bő teret biztosít a nemi eltévelyedéseknek, (pl. buzeránsság vagy önkielégítés) lásd a Nemi tevékenység és az LMBT (LMBT a leszbikus, meleg, biszexuális és transznemű emberek összefoglaló rövidítése) kategóriákat, nagy megértéssel és szeretettel szólva az eltévelyedettekről, és részletesen csemcsegve a nemiség témáin,

Pontosság és megbízhatóság

Szálasi Ferenc

esetében mint tényt közlik: Apai ágon Szálasi ősei örmények voltak[1], akiket még Apafi Mihály telepített le a Kisküküllő vármegyei Ebesfalván (ma Erzsébetváros, románul Dumbrăveni). Dédapja még a Szálosján vezetéknevet használta, fia azonban már magyarra fordította a nevét.

Ez így hamis. Helyesen úgy hangzana, hogy "Voltak ősei között örmények is", mint ez a Sulyok Dezső perben már tisztázódott az 1930-as években. A wiki-zsidók, akik sajátmaguk szerint annyira diszkrétek a "származás" fogalmat illetően, itt viszont gátlástalanok a más származásának hamisításában.

Hitler

esetében egész sötét spekulációkat írnak le tényként az Eva Braun cikkben:

Ma sem lehet pontosan tudni, hogy vajon milyen formában nyilvánult meg kapcsolatuk. Az utóbbi időben kizárják, hogy nemi jellegű lett volna,[forrás?] mivel Hitlernek állítólagosan szifiliszes betegsége volt, mint később kiderült ún. monorchizmusa volt, ami vele született rendellenesség (egy herével született, továbbá ez magyarázza, hogy mindig is határozottan ellenezte a komolyabb orvosi vizsgálatot, nehogy kiderüljön rendellenessége).

Ezt rajtuk kívül senki sem állítja. Hitlernek a 20-as és 30-as években, mint minden más normális fiatal férfinak, voltak barátnői, teljesen normális, mindennapos német hölgyek. Egy zsidó kötelességének érzi, hogy saját abnormalitásaival és betegségeivel környezetét ruházza fel. A fenti példák ennek ékes bizonyítékai.

Mocskolódás a parasztok ellen

Köztudott, hogy zsidók nem végeznek talmudjuk utasítására mezőgazdasági termelő munkát, mert az nem elég jövedelmező számukra. Emiatt és ennek következtében megvetik a mezőgazdasági termelő munkát végzőket, és a paraszt szót, mely régi sumér-magyar szó, megvetésük kifejezésére használják, és lépten-nyomon mocskolják sajtójukban és médiáikban viselőit. Cikkük: - Ne légy már paraszt nyíltan illusztrálja, kikkel is van dolgunk.

Cenzúrázási módszereik

 • Célja, hogy zsidó eszméket, elveket és propagandát (mint "tolerancia", "liberalizmus", "nemzetköziség", stb...) terjesszen széles körben, mint a "többség véleményét".
 • Eszközei: Adminisztrátor csak vagy zsidó vagy zsidóbarát személy lehet, minimális követelmény a nemzeti érzés hiánya a befogadó nemzetet illetően (lásd grint a magyar wikipédián), még jobb a nyílt ellenségesség és lenézés a befogadó nemzettel szemben (Tgr, Gothika (Immanuel), Doncsecz, Data Destroyer, Linkoman, nyenyec, dhanak, Peyerk, Elve Villanueva és a többi zsidó aktivista). Ezek figyelnek bizonyos témákat (politika, zsidók, kultúra, történelem, Izrael, palesztinok, rasszizmus (valójában zsidó specialitás), nemzet, nemzeti mozgalmak, ...). Az ide beírt zsidóknak nem tetsző szöveget rögtön kiszerkesztik, és IP ellenőrzés segítségével megpróbálják a beírót azonosítani. A cenzúrázás sunyi és rejtett, de könyörtelen.
 • A terjedés úgy valósul meg, hogy a keresőkben (pl. Google) a wikipédia szöveg magas találati aránnyal nagyon sok témánál elsőként jön, és aki nem ismeri a működési elvet, azt vélheti, hogy a wikipédia tényleg semleges, mindenki által változtatható enciklopédia, amitől legalább olyan messze van, mint Makó Jeruzsálemtől.
 • Kellemes mellékhatásként folyamatosan pénzt kunyerálnak sajátmaguk számára, a mit sem sejtő, együgyű gojoktól, amivel azok (sajnos) nyilvánvalóan készségesen szolgálnak.

Összefoglalva

Bibs21.png

A Wikipédiát két zsidó, Sanger és Wales hozta létre. Eleinte Nupediának hívták, és minden szerkesztés csak láttamozás után került bele, emiatt gyorsan megbukott. Zsidó szokás szerint nem estek kétségbe, új elv szerint most már mindenki szabadon írhatott a lexikonba, és ezt a kísérletet siker koronázta. Mióta at angol enciklopédiában 1 millió cikk fölötti számú cikk van, újra áttértek a láttamozási módszerre, de ez már nem állítja le a projekt sikeres voltát.

Magyarellenes alapállás

A Magyar nyelvről

Peyerk. zsidó szerkesztő a következő kommentárral törli ki az alanti szöveget: (POV és forrástalan "nyelvművelő" blabla ki):

A 20. század vége és a 21. század eleje a magyar nyelv idegen nyelvekkel való keveredését, vegyítését hozta magával. Különös jellemzője a folyamatnak elsősorban az írásbeliség által szembetűnő, amely a Magyar Tudományos Akadémia útmutatása alapján az idegen szavakat és kifejezéseket nem a magyar megfelelőjükkel igyekszik helyettesíteni – a nyelvújítás törekvéseivel ellentétben –, hanem az idegen szóalakokat a magyar kiejtéshez közelítő módon, a magyar hangtan (fonetika) alapján írja le. A hatásnak, amit ez a szabályozás a magyar nyelvben kifejt, kétes az eredménye.

 • Egyrészt, a magyar nyelv szókincse számtalan új, idegen hangzású kifejezéssel gyarapodik, s ezen szavaknak a többségét a magyar nyelv használói valójában nem is értik, azokat csupán szokások vagy elvárások alapján használják.
 • Másrészt, a „tiszta magyar nyelv” szókincse ebből kifolyólag napjainkra eltűnőben van, a közbeszéd az előbb említett, úgynevezett „keverék”- vagy „zagyvanyelvet” használja a köznapi és az irodalmi közlésben egyaránt. Az ily módon, mesterségesen, s főleg az írás által honosított idegen kifejezések lassan felváltják a magyar szavakat, s ezáltal egyre jobban torzul a közlés érthetősége. A nyelv használóinak ahelyett, hogy az idegen kifejezések magyar megfelelőit keresnék, az akadémiai javaslat szerint egyszerűen a magyar fonetika szerinti írásmódot tanácsos használniuk. [1]

Nyilván az a Peyerk szerkesztő hátsó gondolata, hogy ha már nekik nincs használható nyelvük, ne legyen másnak sem.

Finnugorizmus, "Szláv", "török" és "ótörök" eredetű nevek

A wikipédia folyamatosan nyomja azt a 19-20 században elkezdett tévtant, hogy magyar nevek (helységnevek) szláv nevekből erednek. Rengeteg szócikkükben fordulnak erre alapuló "névelemzések". Tekintve, hogy a szlávok jóval később jelentek meg a történelemben, és fejlettségük messze elmaradt a magyarok fejlettségétől (ruházat, harceszközök, tudásszint, ...), ez a feltételezés nyilvánvaló magyarellenes téveszme. Ugyanilyen téveszmék támogatása mindennapos a wikipédián, pl. a "finnugor" kitalált népcsoportról szóló legendák terjesztése, a sumír-magyar rokonság tagadása, török vagy ótörök eredet belemagyarázása magyar nevekbe, melyekbe a szláv, stb nem illik bele, stb....

Sumér-magyar rokonság gúnyolása, tagadása

Oldal: [17] Töröljétek ezt a sumér zagyvaságot – Aláíratlan hozzászólás, szerzője 80.98.39.81 (vitalap | szerkesztései) 2011. június 27., 16:15

Utalások a metapédiára

Esetleges utalások a metapédiára nagyon gyorsan törlésre kerülnek, gyűlölködő megjegyzésektől kísérve (pl: "náci" uszítás, szerkesztő Winston) egy törlés, 2009 április 3 és 4 között Az aktuális törléseket a speciális lapok/minden oldal/Wikipédia névtérben találjuk a törlésre javasolt oldalaknál itt, a törlési naplót speciális oldalak/rendszernaplók/törlési napló alatt itt találhatjuk, keresni lehet benne.

Nem lehet utalni a metapédiára a szűrő miatt

 • Wikipédia adminisztrátori üzenőfal. A metapédiáról szóló cikk-kísérletek rögtön kidobásra kerülnek; itt a bolsevizmus idején jól bevált agyonhallgatási taktikát használják.

Talmudi gyűlölködés és nácizás

Idézet a Wikipédiáról, mely a metapédiát kívánja jellemezni: [18]

Magát nemzeti érzelmű enciklopédiaként meghatározó internetes oldal, amely kultúra, művészetek, tudományok, filozófia és politika témakörében ír. A Svédországból indult, azóta többnyelvűvé lett oldalt a túlfűtött, ám ideológiailag zavaros sovinizmus jellemzi. Noha magyar nemzeti érzelműnek hirdeti magát, jellemző rá az idegen (főleg német eredetű) szélsőséges közlések kritikátlan átvétele, és általában a német-imádat. Magyar nyelvű változata is van. Vélemények szerint a magyar metapedia neonáci eszméket valló, gyüleletkeltő, uszító, rendkívül elfogult, elavult és félrevezető információkat tartalmazó oldal. ...Ugyanezen tartalmú információi gyakran elavultak, elfogultak, emellett zsidógyűlölet, cigánygyűlölet, rasszizmus, holokauszttagadás, heves Oroszország- és Izrael-ellenesség egyaránt jellemzi...

Nem hiányzik belőle az 50-es évek pattogó hazugságáradata, a "zavaros" jelző, melyet zsidók annyira szeretnek használni a nemzeti mozgalmak jellemzésére, a sovinizmus szó pufogtatása, melyet szintén e célból szoktak elővenni, a Szovjetunió szó fölcserélése Oroszországgal, valamiféle kitalált "ellenesség", és ez alkalommal Oroszország és Izrael egy kalapba rakása, noha a két dolognak ma már szerencsére nincs sok köze egymáshoz. Na és a ZOG kedvelt szavai, a "győlöletkeltő" és "uszító" szavak, melyekkel éppen a ZOG operál olyan lelkesen.


A metapédiát ha megnézed mennyire lessüllyedt (sic!) neonáci oldal, ami előszeretettel firtatja vajon ki milyen származású és van, pontosabban volt néhány olyan szerkesztő, mint Gabucino, aki azt hitte, hogy ő „megválthatja” a wikit, elvezeti őt a megvilágosodás útjára, tehát a metapédia szintjére süllyeszti.

Egy kommentár a wikipédiáról - röviden és velősen

Ellenérdekelt, és ezért elfogult fél véleménye még a bíróságon sem ér semmit - nem veszik figyelembe. Én sem.

„Egy wikipédista” jó eséllyel zsidók által fizetett wiki-szerkesztő - MINDIG van ügyeletben valaki, hogy visszaállítson - nem LÉTEZIK hogy ezt hobbiból szerkesztik ekkora energiával

A wikipédia a legnagyobb spammer oldal, elszennyezik a google kereséseket a „from Zionist Point of view” szeméttel amit generálnak.

Idézet az Encyclopedia Germanica-ból

Mivel a magát kinevezett "szabad" enciklopédia következetesen németellenes félreinformáló szerv, mely elsősorban hazugságokat és félrevezetést terjeszt a németség ellen, elhatároztuk, hogy tényleg szabad németnyelvű enciklopédiát alapítunk az interneten, az encyclopedia germanica-t, és minden nemzeti szellemű németet kérünk, segítsen annak szerkesztésében. Idézet innen

Wikipédia és a jog

A viselkedési szabályok között külön alfejezetet szentel a wikipédia a jogi fenyegetésektől való tartózkodási tilalomnak. (http://hu.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:Tart%C3%B3zkodj_a_jogi_fenyeget%C3%A9sekt%C5%91l). Ez nem meglepő, ha tudjuk, hogy az azt irányító módon szerkesztő csoport régi törekvése "állam lenni az államban", azaz saját bíróságok fölállítása, és csak azoknak való alárendelség, de nem az állam törvényeinek, ahova betolakodtak, és az olyan, szerintük teljesen fölösleges dolgok, mint jogszerűség és törvényesség, nagy ívben való kikerülése. Az alfejezet külön büntetéseket helyez kilátásba, ha valamelyik szerkesztő az állam törvényeire merészel hivatkozni a magát törvények felett állónak kinyilvánító wikipédián belül. Visszataszító gyakorlat, de esetünkben csupán csepp a tengerben.

Nagy léptékű demonstráció az olasz wikipédia "sztrájkja" 2011 októberében, mely az olasz kormány által életbe léptetni kívánt törvény ellen, mely szerint egy bárhol megjelent cikkel szembeni ellenvéleményt változtatás nélkül rövid határidőn belül meg kell jelentetni ugyanabban a médiában, ahol a kifogásolt cikk megjelent. A wikipédia szerint ők már önmagukban véve annyira "semlegesek", hogy esetükben korrekciónak helye nincs (zsidó öntörvényűség a köbön). A tervezett olaszhoz hasonló sajtótörvény Európa szinten minden államában érvényben van, működik, és teljes mértékben indokolt.

Harc a cenzúra ellen

2012 január 18-án az angol, és egy pár másik nyelvű wikipédia 24 órán keresztül fekete oldalt mutat, mely az ellen tiltakozik, hogy az USA olyan törvényt szeretne bevezetni amely alapján oldalak lekapcsolhatók az internetről, ha szerzői jogot sért tartalmuk. Tipikus esete a zsidó harcol zsidó ellen helyzetnek.


Lásd még

Video

Leleplezés angolul

Referenciák

 1. http://www.net.klte.hu/~keresofi/angela/angelak.html


Hivatkozások