A világ legnagyobb zsidóbűnözői

A hu-Rightpedia wikiből
Gonosz zsidók

Zsidóbűnözők

Az alábbi lista tartalmazza a történelem legnagyobb zsidóbűnözőit. Olyan zsidókat sorol fel, akik politikai, gazdasági téren vagy a magánéletben olyan tevékenységet fejtettek ki, amely környezetüket erőteljesen károsította, bomlasztotta és rombolta. Mivel zsidók nagyon nem szívesen vallják be zsidóságukat, némely esetben az illető zsidósága vitatott, ezt külön feltüntetjük a szövegben. (lásd még: Kriptozsidó)
A lista korántsem teljes, folyamatosan bővül.

A lista felépítése

A zsidóbűnözők listája elsősorban a bűnözés fajtája szerint tagolódik: Gyilkosok és egyéb. A magyarországi zsidóbűnözőket külön vezetjük az áttekintés kedvéért, itt megint külön vezetjük a múltbelieket és a még aktívakat. Egy bűnöző több helyen is szerepelhet, pl. Ernst Toller szerepel az elnökök és a terroristák között is. A listákat a zsidókra nagyon jellemző bűnök és a káros zsidó elméletek felsorolása zárja le.

Tömeggyilkosok, gyilkosok
Szovjet zsidók
 • Jurij Andropov - a Szovjetunió főtitkára, a KGB vezetője, Magyarország 56-os ellensége, a szovjet beavatkozás egyik fő felelőse
 • Isaac Babel – 1894-1940, oroszországi kommunista író, háborús propagandista, 1935-ben Párizsban felszólalt egy antifasiszta kongresszuson
 • Lavrentyij Pavlovics Berija - szadista szovjet belügyminiszter, tömeggyilkos - zsidóságát néha vitatják, noha külleme elárulja
 • Matvei Berman - a Gulág egyik alapítója
 • Jakov Blumkin – 1898-1929, szovjet kommunista Cheka-ügynök, merénylő, a vörös terror résztvevője, 1918-ban megölte a német nagykövetet, Wilhelm Mirbachot, 1920-ban Iránban sikeresen terjesztette a kommunizmust, ahogy később Mongóliában is
 • Dmitrij Bogrov - 1911-ben meggyilkolta Pjotr Sztolipin miniszterelnököt
 • Ilja Ehrenburg – szovjet író, költő, propagandista, háborús uszító, részt vett az 1905-ös forradalomban, tudósított a spanyol polgárháborúból, folyton a németek, 20 millió német civil kiirtására buzdított röpirataibana 2. vh alatt "A német gonosz lény. Mindenkit gyűlöl... Csak egy gondolatunk van: németet ölni. Falánk hasába szuronyt! Lecsukni kapzsi szemét! Szétütni buta, szögletes fejét! Pusztuljon ez a kígyó! HALÁL A NÉMETEKRE" "A németek nem emberek. (...) Gyilkolni fogunk. Ha nem öltél meg legalább egy németet naponta, akkor elpazaroltad az idődet... (...) Ha megöltél egy németet, akkor ölj meg még egyet - nincs szórakoztatóbb számunkra, mint látni egy rakás német hullát. Ne számláld a napokat és a mérföldeket. Csak az általad meggyilkolt németeket számold. Öld a németet - mert ez a te öreganyád régi imádsága. Pusztítsd a németet — mert a gyermekeid is ezt várják el tőled. Pusztítsd a németet — mert ez az orosz föld vészkiáltása. Ne habozz. Ne add fel a harcot. Ölj."
 • Nahum Eitingon – az állami terror egyik fő szervezője Sztálin idején
 • Naftaly Frenkel - a Gulág alapítója
 • Nyikita Szergejevics Hruscsov - eredeti neve Perlmutter, Lazar Kaganovich tömeggyilkos csapatának tagja, az 1960-as években szovjet pártfőtitkár (1953-ban a keletnémet, 1956-ban a magyar forradalmat fojtotta vérbe)
 • Henrik Jagoda - a Gulág egyik vezetője
 • Lazar Kaganovich - kb 20 millió nemzsidót tett el csapataival láb alól
 • Lev Kamenyev - szovjet kommunista vezető, KB-tag
 • Fanny Kaplan – 1890-1918, forradalmár, merénylő, a "szocialista forradalmárok" csoport tagja, a bolsevikokkal való harcuk idején, 1918-ban háromszor rálőtt fajtársára, Leninre, aki súlyosan megsérült, kivégezték
 • Garri Kaszparov - *1963, oroszországi kommunista sakkvilágbajnok, Komszomol KB-tag, majd demokráciáért küzdő politikus és amerikai kém a kommunizmus bukása után
 • Alexandr Kerenszkij – 1881-1970, az orosz Ideiglenes Kormány miniszterelnöke az 1917-es februári forradalom után; miután hadügyminiszterként az általa irányított Kerenszkij-offenzíva kudarcba fulladt, a kommunisták hatalomra jutásának kedvezett, az októberi forradalom után elhagyta az országot, 1941-ben felajánlotta szolgálatait Sztálinnak a németek elleni harchoz, anyai ágon (Adler) valószínűleg zsidó
 • Lenin - az első szovjet diktátor, a leninizmus megalapítója, tömeggyilkos, a kommunista rémtettek elindítója a történelemben.
 • Maxim Litvinov - szovjet külügyi népbiztos
 • Lev Mekhlis - Sztálin fő kivégzője
 • Karl Pauker – magyarországi származású szadista NKVD-tiszt, Sztálin fő testőre (K. V. Pauker)
 • Jacob Svertlov - a Szovjetunió első elnöke rövid ideig
 • Sztálin - tízmilliók gyilkosa, apai részről zsidó, Európa bolsevizálója - zsidóságát néha vitatják
 • Leon Trotzkij- bolsevista zsidó terrorista, a vörös hadsereg megszervezője, Sztálin Mexikóban meggyilkoltatta
 • Alexander Uljanov - Lenin bátyja, társaival együtt (Ludmila Volkenstein, Alexander Stromberg, Mikhail Ashenbrenner, Lev Sternberg, stb.) a Narodnaja Volja terrorcsoport tagjai, 1881-ben megölték II. Sándor cárt
 • Pavel Yudin – filozófus, szovjet komisszár az NDK-ban, az ottani tényleges vezető, NKVD-tag [1] [2]
 • Jacob YurovszkyII. Miklós és a cári család kivégzésének vezetője
 • Grigorij Zinovjev - kommunista vezető és ideológus
Palesztinában tevékenykedő zsidó terroristák
 • Jonatán Affusz – Júdás Makkabeus testvére, a Makkabeus-felkelés vezetője Júdás halála után
 • Yigal Allon – szadista izraeli miniszterelnök, a Hagana tagja, az al Khisas-i tömeggyilkosság elrendelője, a palesztin holokauszt egyik felelőse
 • Yigal Amir – szélsőjobboldali merénylő, 1995-ben meggyilkolta Yitzhak Rabin izraeli miniszterelnököt
 • Annás – korábbi főpap, Kajafás apósa, Jézus egyik ellensége
 • II. Antigonosz – az utolsó zsidó király, II. Arisztobulosz fia, Róma már elfoglalta Júdeát, amikor fellázadt, elkergette Heródest, és néhány évig bitorolta a trónt (i.e. 40-37)
 • Antipatrosz - Júdea helytartója, főminisztere, korábban Ideumea kormányzója, ügyesen lavírozott a zsidó polgárháború és a római beavatkozás idején, végül megmérgezte egy zsidó vezető, akinek többször megmentette az életét, fia lett Nagy Heródes. Nem volt zsidó származású, de családját a zsidó vallásra kényszerítették.
 • I. Arisztobulosz – júdeai király (i.e. 104-103), János Hürkanosz fia, megölte testvérét, Antigonoszt
 • II. Arisztobulosz – zsidó „király”, testvérét, II. Hürkanoszt letaszította a trónról (i.e. 66-63), a trónért versengve segítséget kértek Pompeiustól, aki bevonult és Rómához csatolta Júdeát, Caesar elengedte, de Júdeába menet megmérgezték i.e. 49-ben [3]
 • Arisztobulosz Chalcis - tetrarcha (57-92), Heródes Chalcis fia, részt vett a római-pártus háborúban (58-63), ahol területeket szerzett
 • Eleázár Auaran – Júdás Makkabeus testvére, részt vett a Makkabeus-felkelésben
 • Barabás – palesztinai rabló és gyilkos, a zsidók Jézus helyett az ő megmenekülését választották
 • Ehud Barak - izraeli miniszterelnök, védelmi miniszter, háborús bűnös
 • Menachem Begin- izraeli miniszterelnök, az Irgun terrorszervezet vezetője, vezetése alatt robbantották fel a King David szállodát (91 halott, ebből 28 brit), terrorista, gyilkos, tömeggyilkosságok vezetője, ultracionista (ultrarasszista), Nobel-békedíjas "A mi fajunk az uralkodó faj. Mi vagyunk ennek a bolygónak a megszentelt Istenei. Mi, akik legalább annyira különbözünk az alacsonyabb rendű fajoktól, amennyire azok különböznek a rovaroktól. A mi fajunkhoz hasonlítva a többi fajok valójában vadállatok és állatok, legjobb esetben háziállatok. Más fajokat emberi ürüléknek tekinthetünk. A mi rendeltetésünk, hogy uralkodjunk az alsóbbrendű fajok felett. A mi földi királyságunk felett a mi vezérünk vas kézzel fog uralkodni. A tömegek a talpunkat fogják nyalni, és rabszolgaként fognak szolgálni minket." "Minden német náci. Minden német gyilkos. Adenauer is gyilkos"
 • Élijáhu Bet-Zuri – palesztinai terrorista (Stern-csoport) Élijáhu Hakimmal együtt, ők ölték meg Lord Moyne-t, azaz Walter Guinness közel-keleti brit minisztert és puszta passzióból annak fegyvertelen sofőrjét 1944-ben, a gyilkosokat nemzeti hősnek tartják Izraelben és katonai temetést kaptak
 • Yehoshua Cohen – zsidó terrorista (Stern-csoport), ő ölte meg gépfegyverével Folke Bernadotte svéd diplomatát 1948-ban, Yitzhak Ben Moshe és Avraham Steinberg segítségével, büntetlen [4]
 • Jichak Ben Cví – a második izraeli elnök a megszállt Palesztinában, „Izrael Állam atyja”, a Cionista Kongresszus egyik szervezője 1897-ben, majd a Zsidó Légió tagja a brit hadseregben, 1924-ben ő adott parancsot az anticionista Jacob Israel de Haan meggyilkolására
 • Mose Dajan – izraeli katonai vezető, a palesztinai zsidó terror szimbolikus alakja évtizedeken át, palesztin civilek elleni tömeggyilkosságok elrendelője, háborús bűnös, nem vonták felelősségre [5]
 • Isaac of Diocesarea - a 351-52-dik évi Róma-ellenes zsidó felkelés vezetője, melynek valószínűleg Patricius volt a másik, szellemi vezetője, aki messiásnak nevezte őt, vezetésével sok nem zsidót mészároltak le a zsidók [6]
 • Israel Eldad – a Lehi izraeli terroristacsoport ideológiai vezetője Nathan Yellin-Mor és Jitzak Samir mellett
 • Levi Eskol - cionista izraeli miniszterelnök, háborús bűnös az 1967-es 6 napos háborúban
 • Ezra - i. e. 5. századi pap, történetíró, hazatért Babilonból a 2. hullámmal, és Nehémiással együtt visszatérítette az elzüllött zsidóságot a zsidó valláshoz, az elkülönüléshez, az idegengyűlölethez, megtiltották a fajkeveredést, a vegyesházasságot, a zsidóság azóta is ultrarasszista, belterjes, stb.
 • Josephus Flavius - zsidó történetíró, Jeruzsálem védőjeként kezdte az első zsidó háborúban, majd átállt a rómaiakhoz, egyes műveiben a zsidókat védi a kritikákkal szemben
 • János Gaddi – Júdás Makkabeus testvére, részt vett a Makkabeus-felkelésben
 • Simon bar Giora - az első zsidó háború egyik vezetője
 • Gischalai János - az első zsidó háború egyik vezetője Simon bar Giora és Eleázár ben Simon mellett
 • David Ben-Gurion - cionista, tömeggyilkos, Izrael első miniszterelnöke
 • Baruch Goldstein - 29 arabot mészárolt le 1994-ben egy mecsetben
 • Haim Hercog – izraeli elnök, a Hagana tagja, az angol hadseregben harcolt a világháborúban, cionista
 • I. (Nagy) Heródes - i.e. 73-4, júdeai kliens király (i.e. 37-4), Antipatrosz fia, származásilag nem volt zsidó, ezért a zsidók nem szerették, több felesége zsidó volt, köztük Alexandrosz Makkabeus lánya
 • I. Heródes Agrippa - i.e. 10-i.u. 44, júdeai kliens király (i.u. 41-44), Heródes unokája, ármányairól volt ismert, többször börtönbe vetették, segített Claudius császárnak trónra lépni, ezért az megjutalmazta, visszaállította királyságát, egy új védelmi falat kezdett építeni Jeruzsálem körül, de Claudius leállíttatta, üldözte a keresztényeket, ő végeztette ki Jakab apostolt, és bebörtönözte Pétert [7]
 • II. Heródes Agrippa - kb. iu. 27-?, Heródes Agrippa fia, a zsidó háborúban Róma oldalán harcolt, miután 66-ban a zsidók elűzték Jeruzsálemből, majd Rómába költözött
 • Heródes Antipász - kb. i.e. 20- kb. i.u. 40, Heródes fia, júdeai tetrarcha i.u. 4 és 39 között, Galileában és Pereában uralkodott, zsidóhoz hűen nagy hízelgő és ármánykodó volt, még egy várost is elnevezett a császárról (Tiberias), ő végeztette ki Keresztelő Szent Jánost, Jézus rókának nevezte, Caligula száműzte 39-ben [8] [9]
 • Heródes Arkhelaosz - i.e. 23- kb. iu. 18, júdeai etnarcha i.u. 4 és 6 között (Júdea legnagyobb részében kormányzott), Nagy Heródes fia, kegyetlen volt, elfojtotta a farizeusok lázadását és megöletett 3000-et közülük, a rómaiak váltották le
 • Heródes Chalcis - ?-48, Nagy Heródes unokája, tetrarcha
 • I. (Heródes) Fülöp - zsidó tetrarcha a királyság egy részében, Nagy Heródes fia
 • Herzl Tivadar - Izrael megálmodója, a cionista kongresszus elnöke, a palesztin holokauszt előkészítője
 • Hóseás - Izrael 20., utolsó, 8. századi királya. Megölette Pekah királyt, hogy elfoglalja zsidó szokás szerint a trónt. Adót fizetett az asszíroknak, ezért Egyiptommal akart szövetkezni ellenük, de az asszírok 3 év ostrom után elfoglalták Izraelt, sok zsidót deportáltak (tíz elveszett törzs) és idegeneket telepítettek be Samariába (szamaritánusok), ezzel Izrael királyság 200 év után megszűnt létezni
 • II. Hürkanosz - zsidó király, Pompeiust hívta testvére, II. Arisztobulosz ellen, maga is részt vett Jeruzsálem ostromában i.e. 63-ban, majd Róma bábja lett
 • János Hürkanosz – júdeai király (i.e. 134-104), a második makkabeus király apja, Simon Makkabeus után. A szeleukida befolyás ellen harcolt, hatalmas területeket foglalt el (az eredeti Júdea kétszeresét), elfoglalta Samariát, melynek lakosait rabszolgasorba vetette, elfoglalta Transzjordániát, az idumeusokat zsidó hitre kényszerítette [10]
 • Nehemiah ben Hushiel - a 614-es jeruzsálemi nagy népirtás (kb. 90 000 keresztényt öltek meg a zsidók) egyik vezetője, Jeruzsálem elárulója
 • Alexandrosz Janneusz – júdeai király (i.e. 103-76), elfoglalta a partszakaszt, továbbá Galileát, Nyugat-Samariát, Észak-Transzjordániát, Gázát, beavatkozott az egyiptomi trónviszályba, miután ezek miatt a nabateusok és az egyiptomiak is legyőzték, kitört a zsidó polgárháború (50 000 zsidó halott), végül 800 lázadót keresztre feszíttetett, miután elvágatta gyerekeik és feleségeik torkát [11]
 • Jázon - jeruzsálemi főpap, aktívan részt vett a Makkabeus-felkelésben
 • Akiba ben Joszef - rabbi, a Bar Kochba-felkelés (132-135) szellemi vezetője
 • Jójákim - kb. i.e. 634-598, júdai király (i.e. 609-598), Nabukodonozor vazallusa lett, miután a babiloni király legyőzte Egyiptomot, de később fellázadt, ezért Nabukodonozor megtámadta, ami végül a babiloni fogsággal zárult, a király Jeruzsálem ostroma közben meghalt
 • Jójákin - kb. i.e. 616- kb. 561, júdai király (598-97), Jójákim fia, Nabukodonozor i.e. 597-ben elfogta és Babilonba hurcolta, miután a zsidók fellázadtak ellene (a lázadás még apja, Jójákim idején kezdődött)
 • Justa – (vagy Justasa, Justasus) szamaritánus király, az első szamaritánus felkelés vezetője 484-ben, melyben keresztényeket öltek a zsidók
 • Móse Kacav - volt izraeli államfő, 7 év börtönre ítélték nemi erőszak miatt
 • Efraim Kacir – Izrael elnöke, kémikus, Hagana-tag, ő látta el Izraelben méreggel a németek százezreit megmérgezni tervező Abba Kovnert és a Bosszúállókat "Teljesen egyértelmű volt számunkra, hogy az SS-tisztek nem érdemelnek irgalmat, de még a nyugati kultúra előírta tisztességes ítélkezésre sem méltóak" [12]
 • Kajafás – zsidó főpap i. u. 18-36 között, meg akarta ölni, majd halálra ítélte Jézust egy koncepciós perben "Meg sem gondoljátok, hogy jobb nékünk, hogy egy ember haljon meg a népért, és az egész nép el ne vesszen."
 • Bar Kochba - zsidó lázadó, hamis messiás, a 2. századi zsidó felkelés (132-135) vezetője, melyben meghalt 600 000 zsidó is, és elpusztult mintegy 1000 falu, a zsidókat elűzték
 • Lichtenfeld Imre – a krav maga (jelentése: közelharc) védelmi rendszer megalkotója, az izraeli védelmi erőket segítette
 • Alexandrosz Makkabeus – kb. i.e. 100- kb. 48, zsidó lázadó, II. Arisztobulosz király fia, Júdea bukása után visszaszökött, és i.e. 57-ben 10 000-es sereget toborzott, ám megsemmisítő vereséget szenvedett Marcus Antoniustól, de életben hagyták (cserébe feladta erődítményeit), a következő évben új felkelést indított, megölt minden rómait, akit talált, visszautasította a rómaiak gáláns békeajánlatát, és újabb vereséget szenvedett Gabiniustól a Tabor hegyi csatában (10 000 zsidó halt meg), majd még többször szervezkedett, ezt megunva Pompeius lefejeztette. Unokatestvérét, Alexandra Makkabeust vette el. [13] [14]
 • Júdás Makkabeus - az Antiokhosz Epiphanész elleni Makkabeus-felkelés (i.e. 167-164) vezetője, mely megmentette a zsidó vallást (lsd hanuka)
 • Matitjahu Makkabeus - a Makkabeus-felkelés elindítója, tömeggyilkos, a zsidó vallás védelmezője
 • Peter Malkin – Moszad-ügynök, Zvi Aharoni és Rafi Eitan mellett Adolf Eichmann elrablója
 • Golda Meir - izraeli miniszterelnök, cionista, Izrael alapítóinak egyike
 • Jichak Navon – izraeli elnök, volt Hagana-tag
 • Nehémiás - i. e. 5. századi zsidó vezető, I. Artaxerxész perzsa király főpohárnoka, Júda tartomány helytartója, mivel a zsidók elszakadtak a vallástól és elkezdtek más népekkel keveredni, visszatért Jeruzsálembe, és Ezrával együtt visszatérítette a zsidóságot, megtiltotta a keveredést, a vallási előírások betartására kényszerített, erőltette az elkülönülést, falat építtetett Jeruzsálemben, majd visszatért Perzsiába
 • Benjamin Netanjahu - izraeli miniszterelnök, zsidótelepek építése és gyilkosságok fűződnek hozzá
 • Ehud Olmert - izraeli miniszterelnök, háborús bűnös, köztörvényes bűnöző
 • Pekah - 8. századi zsidó király, elődjét megölette zsidó szokás szerint. Az arámiakkal asszírellenes szövetségre törekedett és megtámadta velük együtt Júdát. Ekkor az asszírok segítettek Júdának, és elfoglalták Izrael nagy részét, sok zsidót deportáltak. Őt is utódja ölette meg.
 • Ami Popper - terrorista, 7 arabot ölt meg 1990-ben egy buszmegállóban, majd zsidósan hazudozott az indítékairól
 • Simon Perez- izraeli politikus, Magyarországot felvásárolhatónak tartja, háborús bűnös, a Hagana tagja volt. Nobel-békedíjas.
 • Phasael - Jeruzsálem kormányzója, Antipatrosz fia, Heródes testvére, II. Antigonosz lázadása idején ölték meg
 • Jitzak Rabin – izraeli miniszterelnök, a palesztin holokauszt egyik felelőse, 1948-ban 60 000 palesztint űzött el szűlőföldjéről, 1967-es háborús bűnös, Nobel-békedíjas, egy zsidó meggyilkolta
 • Julianus ben Sabar – az 529-30-as szamaritánus felkelés vezetője, ez volt a legnagyobb szamaritánus felkelés, sok keresztényt megöltek, és ideiglenesen elfoglalták egész Samariát
 • Reuven Rivlin - *1939, szélsőséges, cionista izraeli elnök (2014), Likud-politikus, kitiltotta a magyar országgyűlés elnökét Izraelből Nyirő József újratemetése miatt, és követelte a magyar nemzeti radikális párt betiltását, ellenezte a gázai kivonulást
 • Salome Alexandra – i.e. 141-67, zsidó régens királynő (i.e. 76-67), az utolsó független zsidó uralkodó, I. Arisztobulosz király felesége volt, akit rávett, hogy ölje meg testvérét, Antigonoszt, később Alexandrosz Janneusz király is elvette
 • Jichak Samir - izraeli miniszterelnök, a Lehi terrorcsoport (Stern-csoport) egyik vezetője, tömeggyilkos, az aljas Folke Bernadott-gyilkosságban is benne volt
 • Mose Sarett – a második izraeli miniszterelnök, cionista
 • Zalmán Sazár – Izrael harmadik elnöke
 • Ariel Sharon - 1928-2014 - különböző miniszteri posztok betöltője, hadügyminiszter az első libanoni háború idején, izraeli miniszterelnök 2001-2006 között, tömeggyilkos, háborús bűnös. A hagana tagja, izraeli katonatiszt, tábornok, sok tömeggyilkosságban vett részt, köztük az 1982-es sabrai és satilai tömeggyilkosságban, amikor hadügyminiszterként a két palesztin menekülttáborba a zsidó sereggel beengedte és biztosította a maronita keresztény falangista fegyvereseket, akik 2000 embert gyilkoltak meg. Támogatta a zsidók által megszállt területek zsidókkal való betelepítését. 2006-ban kómába esett, halálát a palesztinok megünnepelték.
 • Chaim Sheba – Magyarországról származó izraeli orvos, terrorista, az izraeli Egészségügyi Minisztérium főigazgatójaként a Gyűrűsféreg gyerekek ügy fő felelőse, mely zsidó gyerekek ezreinek a halálát okozta, Yusuf Burg volt ekkor a miniszter
 • Eleázár ben Simon - az első zsidó háború (i. u. 66-70) szadista vezetője Gischalai Jánossal és Simon bar Giorával együtt, a háború alatt egymást is tizedelték a zsidók, 1 millióan haltak meg
 • Avraham Stern - terrorista, tömeggyilkos (Stern-csoport)
 • Simon TassziJúdás Makkabeus testvére, a Makkabeus-felkelés vezetője Jonatán halála után, a Hasmoneus Királyság megalapítója
 • Avraham Tehomi - az Irgun egykori vezetője
 • Tiberiasi Benjámin - 614-ben Chosroes perzsa királlyal szövetkezve elfoglalta Jeruzsálemet, majd ott Strategos szerint 90 000 keresztényt kegyetlenül lemészároltak a zsidók
 • Ezer Weizman – izraeli elnök, korábban angliai vadászpilóta, a németek ellen harcolt, az Irgun terrorcsoport tagja, az izraeli hadsereg egyik vezetője, háborús bűnös
 • Chaim Weizmann - a Cionista Világszervezet és Izrael első elnöke, benne volt a Bosszúállók németség elleni mérgezési kísérletében "a zsidók Nagy-Britannia oldalán állnak és a demokrácia oldalán fognak harcolni" (1939. szeptember 5.)
 • Nathan Yellin-Mor – izraeli politikus és terrorista, a Lehi politikai vezetője
 • Eden-Natan Zada - 1986-2005, terrorista, 4 arabot ölt meg 2005-ben, mikor feldühítette a gázai kivonulás
 • Zedekiás – (Cidkija) kb. i.e. 618 -?, Júda utolsó királya (597-586), Jósiás király fia, az egyiptomi támogatás reményében fellázadt Babilon ellen, ezért Nabukodonozor i.e. 586-ban legyőzte, és még több zsidót deportált Babilonba, a király gyerekeit megölte, őt magát megvakította, és haláláig fogságban tartotta Babilonban
 • Yahoshua Zettler – a Lehi jeruzsálemi vezetője, részt vett a Deir Jasszini mészárlásban és a tel-avivi bank kirablásában, 2009-ben halt meg büntetlenül
Zsidók angolszász (ál)ruhában
 • Madeleine Albright – amerikai politikus, külügyminiszter, 1999-ben külügyminiszterként üdvözölte Szerbia bombázását, az Irak elleni, több százezer gyermek halálát okozó ENSZ szankciókról pedig ezt mondta: "Hallottuk, hogy meghalt félmillió gyermek. Több, mint amennyi Hirosimában. Megéri?" "Véleményünk szerint megéri." „Undorító szerbek, takarodjatok!” Sokáig titkolta származását.
 • Douglas Bazata - amerikai OSS (CIA) ügynök, aki az NKVD-val közösen autóbalesetet rendezett meg George S. Patton ellen, majd odalépett hozzá, és egy kis sebességű lövedékkel nyakon lőtte, ezért Patton lebénult, majd a kórházban megmérgezték, az ellenállásban is részt vett, négy bíborszívet kapott, a háború után művész lett
 • Ernest F. Benjamin – a Zsidó Brigád parancsnoka a brit hadseregben a második világháború idején, kezdetben Olaszországban harcoltak, majd német tisztek ellen terveztek merényleteket a háború után. Edmund Leopold de Rotschild is Brigád-tag volt és Yehuda Amichai, a legjobb izraeli „költő”.
 • David Berkowitz - *1953, amerikai sorozatgyilkos, 6 embert megölt, hetet megsebesített, 1977 óta börtönben van
 • Bernard Bernstein - 1908-1990, amerikai ezredes, Eisenhower pénzügyi tanácsadója a háború alatt, Henry Morgenthau egyik fő embere a megszállt Németország tönkretételében, németek tömeges gyilkolásában és kínzásában a háború után, cionista
 • John Wilkes Booth - Abraham Lincoln gyilkosa [15] [16]
 • Winston Churchill - félzsidó, a "drezdai mészáros", az USA hadbaszállását segítette elő mindkét világháborúban, a 2. világháború fő kirobbantója, több 100 000 német közvetlen meggyilkoltatója "Nem fogom tettetni, hogy ha választanom kellene a kommunizmus és a nácizmus között, a kommunizmust választanám." "Ez a háború egy brit háború és célja Németország lerombolása (...) Kiéheztetjük a németeket. Leromboljuk városaikat. Felégetjük terméseiket és erdeiket." (1939) "Már megöltünk 6-7 millió németet, tehát van elég hely Németországban a keleti régiókban élő németek számára"
 • Samuel Byck – merénylő, 1974-ben egy repülővel akart a Fehér Házba repülni, hogy megölje Richard Nixon elnököt, először megölt egy hivatalnokot, majd rálőtt mindkét pilótára (az egyik meghalt), mert azok nem tudtak még felszállni a repülővel, majd egy utast kényszerített, hogy próbálja vezetni. Végül öngyilkos lett. [17]
 • Bernard Clarke - brit akcentussal beszélő zsidó, Rudolf Höss első zsidó kihallgatója, brutálisan megkínozta és majdnem agyonverte Hösst
 • Leon Czolgosz - William Mckinley elnök anarchista gyilkosa 1901-ben
 • David Dwight Eisenhower - *1890-1969. 1-4 millió német hadifoglyot gyilkolt le, hidegen kiszámítva, hogy mit tesz, 1944-1946 között, az 56-os forradalom mészárosa, zsidó társaival több millió német lakost és katonát gyilkoltatott meg a haláltáborokban, és évekig éheztette a német lakosságot, a hadifoglyok státuszát átminősítette, hogy megkerülje a genfi konvenciókat "kár, hogy nem ölhettünk meg több németet!" "Nem érdekel a német gazdaság és személy szerint nem támogatom, ha az a németeknek bármiféle könnyebbséget jelenthet. A németek kivívták a büntetést. Nem kérdés, hogy a vezéreiknek és az SS csapatoknak halálbüntetést kell adni, ám a büntetés ezzel még nem érhet véget.(...) nem látom értelmét, hogy egy paranoiással szelíden bánjunk, a német lakosság összessége paranoiás. (...) kemény kézzel kell bánni velük."
 • Leo Frank – 1913-ban megölte a gyárában dolgozó 13 éves Mary Phagant, ezért a nép látványosan felakasztotta 1915-ben.
 • Eric Harris – a Columbine középiskolai mészárlás egyik ámokfutója, Dylan Klebolddal 13 középiskolai társukat ölték meg 1999-ben, vitatottan zsidó [18]
 • Hasfelmetsző Jack – 1865-1919, azaz Aaron Kosminski, Lengyelországból bevándorolt londoni sorozatgyilkos 1888-ban, legalább 5 nőt ölt meg, az egyik szemtanú zsidó volt, ezért nem leplezte le a bűnöst, akinek személye több mint 100 évig, egy DNS-tesztig ismeretlen maradt [19]
 • William Herskowitz - kb. 1989-2012, gyilkos, Izraelben járván megölte keresztény palesztin főnökét egy szállodában, mert az elbocsájtotta, fajtársai lelőtték [20]
 • Marvin Hier – a Simon Wiesenthal Központ alapítója, nácivadász, cionista tömeggyilkos
 • Theodore Kaufman – amerikai író, üzletember, az Amerikai Békeszövetség elnöke (!), 1934-ben rablásért letartóztatták, 1940-ben megírta a „Németországnak pusztulnia kell!” című könyvet. Azt javasolta, hogy minden németet sterilizáljanak, és pusztítsák el a német népet (Kaufman-terv). "Németországnak örökre el kell pusztulnia! Nemcsak képzeletben, hanem valóságosan." [21] [22]
 • Henry Kissinger - *1923 amerikai külügyminiszter Nixon és Ford, azaz a Jóm kippúri háború és részben a vietnámi háború idején, amikor Amerika megmentette a zsidó államot. Politikája miatt megszolgálta a háborús bűnös és tömeggyilkos jelzőket.
 • Dylan Klebold – a Columbine középiskolai mészárlás ámokfutója, Eric Harrisszel 13 középiskolai társukat ölték meg 1999-ben, majd öngyilkosok lettek [23] [24] [25]
 • Jean Lafitte – kb. 1776-1823, hírhedt amerikai kalóz és csempész a Mexikói-öbölben a XIX. század elején, sok embert megölt tevékenysége során [26]
 • Adam Lanza - *1992, vitatottan zsidó, Einsteinhez hasonlóan Asperger-szindrómás tömeggyilkos ámokfutó, megölt 26 embert 2012-ben, köztük 20 kisgyereket (5-6 éveseket) [27] [28]
 • Leopold és Loeb - azaz Nathan Freudenthal Leopold Jr. és Richard Albert Loeb, megölték 14 éves ismerősüket, hogy megvalósítsák a tökéletes bűntényt
 • Aaron Lopez – sokak szerint a zsidók uralták az amerikai rabszolga-kereskedelmet, és Lopez volt az egyik legjelentősebb közöttük, négerek tízmillióit hurcolták Amerikába vagy ölték meg. További nagyobb rabszolga-kereskedők: Isaac da Costa, David Franks, Hayman Levy, „a rabszolgakereskedő-herceg” Felix de Souza, Nicholas Lowe etc.
 • Jared Lee Loughner - 2011-ben Tucsonban megölt 6 embert (köztük egy 9 éves kislányt) és fejbe lőtt egy zsidó képviselőnőt, aki viszont később meggyógyult
 • Sara Jane Moore – er. Sara Jane Kahn, amerikai merénylő, rálőtt Gerald Ford elnökre 1975-ben, 32 év börtön után engedték szabadon [29] [30]
 • Henry Morgenthau - 1891-1967. Amerikai pénzügyminiszter 1934-45 között, kidolgozott egy tervet (Morgenthau-terv), mely szerint a háború után tönkre kell tenni Németországot, azon belül annak iparát (a Ruhr-vidéket és minden ipari létesítményt meg kell semmisíteni), és elmaradott agrárországgá, állattenyésztő országgá kell tenni, mely folyamat során meghalna kb. 20 millió német, teljesen le kell fegyverezni Németországot, apró államokra szétszabdalni, egyes területeit a szomszédos országokhoz csatolni. Ennek a tervnek a hírét Goebbels is közölte a német néppel, amely azután még elszántabban harcolt a bűnöző világzsidóság gój bábhadseregeinek támadásával szemben. Később Morgenthau tervét nagy bánatára megváltoztatták, és másképp valósult meg. A német lakosságot tudatosan és módszeresen éheztették 2 éven át, 5-10 millió németet hurcoltak haláltáborokba, ahol fedél nélkül, a mezőkön, kórházi ellátás nélkül éheztették, szomjaztatták a német hadifoglyokat, időseket, nőket és gyerekeket és különböző módszerekkel gyilkolták őket. Ezalatt roskadoztak az élelmiszertöbblettől az amerikai raktárak, ám a zsidók még a postának és a Vöröskeresztnek is megtiltották a segítséget és aljas adminisztratív módszereket alkalmaztak. 2 millió németet gyilkoltak meg, valamint két évig, Morgenthau minisztersége végéig akadályozták a német gazdaság talpra állását, a német kereskedelem és ipar megszűnt. Morgenthau tárgyalás nélkül akarta lelövetni a német vezetőket, sok zsidó USA-ba menekülését tette lehetővé, 1945-ben kiadott könyve: "Németország, a mi problémánk". Az IMF egyik létrehozója, később élete végéig Izrael pénzügyi tanácsadója volt. (lásd: Zsidó haláltáborok) [31] [32]
 • Joel Rifkin – amerikai sorozatgyilkos, legalább 9 embert ölt meg
 • Franklin Delano Roosevelt - amerikai elnök 4 cikluson át, háborús uszító, Amerika háborúba tuszkolója, németek gyilkosa "Keménynek kell lennünk Németországgal, úgy értem a német néppel, nemcsak a nácikkal. Vagy kasztrálni kell a német népet vagy úgy kell elbánni velük, hogy ne tudjanak olyan embereket nemzeni, akik a múlt példáját követnék."
 • Jack Ruby (Jack Leon Rubinstein)- Ő ölte meg Kennedy elnök állítólagos gyilkosát, Lee Harvey Oswaldot még a tárgyalás előtt.
 • Harold Shipman - orvos, aki 215-500 embert ölt meg morfiuminjekciókkal a XX. század végén, vitatottan zsidó [33]
 • Harry Dexter White - 1892-1948, amerikai pénzügyi államtitkár, Morgenthau helyettese, a Morgenthau-terv egyik fő kitervelője, a háború alatt kémkedett a Szovjetuniónak, fajtársaival együtt az emberiséget tönkretevő IMF és Világbank egyik létrehozója, Kína kommunista elfoglalásában is volt szerepe
Európában tevékenykedő zsidó terroristák
 • Samuel Halévi Abulafia - I. (Kegyetlen) Péter kasztíliai király főkincstárnoka és bizalmasa, nagy hatalomra és óriási gazdagságra tett szert, 1360-ban maga a király végeztette ki
 • Alexander Abusch – 1902-1982, keletnémet kommunista politikus, kulturális miniszter, író, újságíró, 16 éves korától kommunista, németellenes
 • Friedrich Adler - 1879-1960, ausztriai szociáldemokrata-kommunista politikus, háborúellenes, 1916-ban megölte Karl von Stürkh osztrák miniszterelnököt, az 1918-as patkányforradalom idején kiszabadították, a munkástanácsok vezetője lett, a 2. világháború kitörésekor Amerikába települt, Einstein barátja
 • Mordechaj Anielewicz – a varsói gettólázadás (1943. április-május) fő vezetője, vezetőtársai Pawel Frenkel, Marek Edelman, Dawid Apfelbaum, Jichak Zuckerman, Henryk Iwanski, Zivia Lubetkin, Dawid Wdowinski
 • Jichak Arad - tömeggyilkos Litvániában, majd bizarr módon neves holokausztkutató [34]
 • Towia Axelrod – kommunista politikus a Bajor Tanácsköztársaságban, az "oroszok" (Levien, Levine, Axelrod) egyike [35]
 • Hermann Axen – 1916-1992, keletnémet kommunista politikus, a külügy fontos embere, 16 éves korától kommunista, 5 évet dolgozott Auschwitz és Buchenwald környékén, 45 után antifasiszta és ellenálló szervezetek tagja, PB-tag, Erich Honecker tanácsadója
 • Otto Bauer - ausztriai kommunista politikus, az 1934-es ausztriai patkánylázadás egyik vezetője, azután száműzték [36]
 • Bruno Baum – 1910-1971, keletnémet kommunista politikus, KB-tag, Auschwitzban is megfordult, holokausztiparos [37]
 • Hilde Benjamin - 1902-1989, "Véres Hilda", "Vörös nyaktiló", csúf, majomszerű kommunista zsidónő, az NDK igazságügyminisztere, a legfelsőbb bíróság alelnöke, a 45 utáni kirakatperek vezető vérbírájaként tömeggyilkos, KB-tag, Walter Benjamin sógornője, a háború alatt egy gyárban kellett dolgoznia
 • Jacob Berman - a lengyel titkosszolgálat vezetője, tömeggyilkos. Kommunista volt, Keletre menekült a németek közeledésével, a háború után Lengyelország egyik véres kezű vezetője lett más zsidókkal együtt a titkosszolgálat vezetőjeként, PB-tag. Berman a táborok és a börtönök élére a lehető legkegyetlenebb zsidókat nevezte ki. Mintegy 200 000 németet hurcoltak táborokba, 80 000 németet meggyilkoltak. Volt egy eset, amikor a lambsdorfi táborban lévő német nőkkel ásattak ki lengyel hullákat, és arra kényszerítették őket, hogy csókolgassák őket, közülük sokan meghaltak tífuszban.
 • Boleslaw Bierut –1892-1956, Lengyelország elnöke, miniszterelnök, főtitkár, szovjet kommunista ügynök, lengyel hazaáruló, a német támadáskor keletre menekült a katonai szolgálat elől, Lengyelország vezetője a kommunista megszállás után, a megtorlások vezetője, tömeggyilkos
 • Léon Blum - 1872-1950, franciaországi kommunista politikus, fiatal korában hatással volt rá a Dreyfus-per, a szocialista párt vezetője lett, majd háromszor Franciaország miniszterelnöke (1936-37, 1938, 1946-47), miniszterelnökként titokban fegyverrel támogatta a spanyol „köztársaságiakat” (zsidó terroristákat és kommunistákat), csak azért nem nyíltan, mert félt a németek reakciójától, a németek letartóztatták, a háború végéig büntetőtáborban volt, majd újra miniszterelnök lett [38]
 • Dietmar Clodo - németországi bombagyáros, maffiózó, bankrabló, gyilkos stb., 4 év börtönt kapott
 • Ferdinand Cohen-Blind – 1844-1866, merénylő, ötször rálőtt hátulról Otto von Bismarck porosz miniszterelnökre, mert demokráciamániás volt, és ellenezte az osztrák-porosz háborút (és a német egységet), Bismarck szerencsésen túlélte, a zsidó elvágta a saját torkát az őrsön [39]
 • Simion Bughici – 1914-1997, romániai kommunista külügyminiszter Ana Pauker után, miniszterelnök-helyettes
 • Michel Debré – 1912-1996, Franciaország miniszterelnöke (1959-62), valamint védelmi, külügy-, pénzügy-, oktatásügy-, igazságügyminiszter, katonaként harcolt a németek ellen, majd az ellenállás tagja lett, Algéria francia megszállásának folytatásáért, illetve a francia gyarmatok fenntartásáért harcolt
 • Isaac Dorislaus - 1595-1649, holland ügyvéd, diplomata, törvénytelenül beszivárgott Angliába, majd ott főszerepet játszott I. Károly király perében és kivégzésében, ezután a royalisták megölték [40] [41]
 • Gerhart Eisler – 1897-1968, keletnémet kommunista politikus, Kínában is segítette a kommunizmus terjedését, ahol megkapta a "hóhér" becenevet, Amerikában perbe fogták, úgy menekült el, hogy elbújt egy Angliába induló hajón, majd az NDK-ba ment, ahol a rádió vezetője, propagandista lett, Eleanor Roosevelt kegyeltje
 • Hanns Eisler – 1898-1962, keletnémet kommunista zeneszerző, a keletnémet himnusz és a Komintern-induló szerzője, testvérei a kommunista vezető, Ruth Fischer és a kommunista Gerhart Eisler, 1933 után Amerikába menekült, ott 45 után feketelistázták, majd visszatért az NDK-ba, Eleanor Roosevelt kegyeltje
 • Kurt Eisner – 1867-1919, a Bajor Szabadállam elnöke 1918-19, a bajor patkányforradalom vezetője, már korábban 9 hónap börtönbüntetést kapott hazaárulásért, mert sztrájkot szervezett a hadianyag-termelő munkások között, majd sikeres patkányforradalmat szervezett Bajorországban, és szabad állammá nyilvánította, a németeket tartotta felelősnek a háborúért és gyűlölte őket, végül a németbarát zsidó Anton Arco-Valley meggyilkolta, ami népszerű tettnek számított
 • Friedrich Engels - Marx bűntársa
 • Ruth Fischer - a németországi kommunista párt egyik vezetője 1924-25 között, amerikai kém [42]
 • Stefan Foris – er. Fóris István, 1892-1946, kommunista újságíró, politikus, lelkesedett Adyért, a Román Kommunista Párt főtitkára (1940-44), 1946-ban megölték anyjával együtt
 • David Frankfurter – horvátországi zsidó gyilkos, aki 1936-ban hidegvérrel meggyilkolta a svájci NSDAP vezetőjét, Wilhelm Gustloffot annak politikai nézetei miatt, azt mondta, nem személyes okból ölte meg, hanem azért, mert zsidó, és nincs benne megbánás, 1945-ben kiengedték, majd Izraelben telepedett le, ahol közmegbecsülésnek örvendett. [43]
 • Joseph Fritzl - *1935, az "amstetteni rém" Ausztriában, 24 éven át a pincébe zárta egyik lányát (*1966) és fajtalankodott vele, hét gyermekük született, egy gyerek meghalt. További hét kis zsidót csinált feleségének. Anyját szintén fogva tartotta annak haláláig, 1980-ig. Életfogytiglanira ítélték 2009-ben. Vitatottan zsidó. [44]
 • Lea Grundig – 1906-1977, keletnémet kommunista festő, politikus, hisztérikus holokausztozó, 1940-ben Palesztinába ment, majd vissza az NDK-ba, férjével, Hans-szal kommunista propagandista, KB-tag [45]
 • Herschel Grynszpan - 17 évesen megölte a párizsi német követet, ezt követte a Kristályéjszaka
 • Klaus Gysi – 1912-1999, keletnémet kommunista politikus, kultuszminiszter, sértetlenül élt és szervezkedett Németországban a 2. világháború alatt, fia már az egységes Németországban baloldali politikus [46]
 • Fritz Haber – 1868-1934, Nobel-díjas németországi kémikus, a "vegyiháború atyja", az I. világháború idején ő vezette be a vegyi fegyverek, mérges gázok alkalmazását (személyesen irányította az első akciót Ypernnél), gyakorlatilag ő találta fel a Ciklon-B gázt is, mely a zsidó szenvedéslegendárium fontos része lett, a háború után megkapta a kémiai Nobel-díjat, 1933-ban elmenekült Németországból, és elfogadta a cionista Chaim Weizmann palesztinai állásajánlatát, még zsidó felesége és fia is öngyilkos lett Haber rémtettei miatt
 • Kurt Hager – 1912-1998, keletnémet kommunista politikus, a párt főideológusa, PB-tag, 1933-ban részt vett a Hitler első beszéde elleni szabotázsban, újságíróként járt a spanyol polgárháborúban, tagadta az egységes német kultúrát, valószínűleg zsidó
 • Julius Jacob Haynau – kegyetlenkedéseiről hírhedt zsidó „hadvezér”, a „bresciai hiéna”, aki Olaszországban és Magyarországon öletett meg több 100 embert, szadista tömeggyilkos, Biszku Béla kategóriájú bosszúzsidó.
 • Rudolf Herrnstadt – 1903-1966, befolyásos keletnémet kommunista politikus, antifasiszta újságíró, 1933-ban Keletre menekült, 1945 után tért vissza
 • Edgar Jaffe – közgazdász, a bajor patkánylázadás utáni Eisner-kormány pénzügyminisztere [47]
 • Leo Jogiches – németországi kommunista politikus, részt vett a Spartacus-felkelésben, Rosa Luxemburg szeretője volt, Luxemburg és Liebknecht gyilkosainak felkutatása közben halt meg
 • Kasztner Rudolf - Eltitkolta a munkatáborokat, hogy maga elmenekülhessen, ezzel zsidók ezreinek deportálását okozta. Valószínűleg az előzőek miatt Izraelben lelőtték.
 • Egon Erwin Kisch – Csehországból származó németül beszélő újságíró, „a száguldó riporter”, meggyőződéses kommunista, a sikertelen ausztriai kommunista „forradalom” egyik vezetője 1918-ban, részt vett az Osztrák Köztársaság kikiáltásában, aktív antifasiszta [48]
 • Feliks Kon – 1864-1941, lengyelül beszélő ukrán kommunista főtitkár (1921), judeokommunistaként Lengyelország függetlensége ellen volt, propagandista a lengyel-szovjet háborúban
 • Stanislav Kosior – 1889-1939, ukrán főtitkár, szovjet miniszterelnök-helyettes, főtitkárként a holodomor egyik fő felelőse, 7-10 millió ukrán (köztük 3 millió gyerek) meggyilkolásában vett részt, a tisztogatások vetettek véget tevékenységének
 • Abba Kovner - *1918-1987, litvániai zsidó, 1945-ben megalapította a "Nakam" (Bosszúállók) nevű terrorszervezetet, mellyel népes német városok lakosságát akarta megmérgezni, majd 1946-ban a Langwasseri táborban Nürnberg mellett 12,000 - 15,000 német hadifogoly kenyerét arzénnal megmérgezte, több száz megbetegedett a mérgezés miatt. Szerencsére lebuktak, mielőtt több embert öltek volna meg. Kovnert nem büntették meg a tömeggyilkossági kísérlet miatt, csupán visszaküldték Izraelbe. Izrael-díjas.
 • Köblös Elek – 1887-1938, kommunista újságíró, politikus, a Kommunisták Romániai Pártja főtitkára 1924-28 között, majd Csehszlovákiában kommunista PB-tag, letartóztatása után a nemzetközi „Köblös-bizottság” megmentette, a Szovjetunióban kivégezték
 • Leon Lambert – 19. század végi belgiumi bankár, II. Lipót belga király támogatója, ő finanszírozta Kongó megszerzését, kizsákmányolását és mintegy 10 millió kongói meggyilkolását, a Rothschildok brüsszeli fiókjának vezetője, beházasodott a Rothschild-családba, tömeggyilkos
 • Gustav Landauer – anarchista-kommunista gondolkodó, a Bajor Tanácsköztársaság biztosa
 • Paul Levi – németországi kommunista politikus, a Spartacus Szövetség tagja, a Németország Kommunista Pártja vezetője Luxemburg és Liebknecht halála után
 • Max Levien – kommunista forradalmár, részt vett az 1905-ös oroszországi és 1918-as németországi "forradalomban", 1919. április 7-én kikiáltotta a Bajor Tanácsköztársaságot, melynek egyik vezetője volt, 1937-ben Sztálin kivégeztette [49]
 • Eugen Levine – 1883-1919, a Bajor Tanácsköztársaság második elnöke (1919), 1905-ben részt vett az orosz patkányforradalomban, kommunista forradalmár, diktátor Bajorországban Ernst Toller bukása után, embereket gyűjtött össze egy külső támadás ellen túszként, és 1919. április 29-én 8-at kivégeztetett közülük, később kivégezték
 • Mikhail Liber – az orosz zsidó párt (Bund) elnöke, részt vett a dicstelen oroszországi forradalmakban [50]
 • Karl Liebknecht - németországi kommunista, Luxemburg bűntársa
 • Franz Lipp- a Bajor Tanácsköztársaság külügyminisztere, hadat üzent Svájcnak, mert az nem kölcsönzött neki 60 vonatot, vitatottan zsidó [51]
 • Rosa Luxemburg - Németországban tevékenykedő zsidó terroristanő
 • Artur London – csehszlovákiai kommunista miniszter [52]
 • Vasile Luca - er. Luka László, 1898-1963, vezető romániai kommunista politikus, pénzügyminiszter a 2. vh után, előtte a Szovjetunióban is tevékenykedett, később kegyvesztett lett, börtönben halt meg, felesége a spanyol polgárháborút is megjárta
 • Georges Mandel – franciaországi miniszter, majd a francia ellenállás egyik vezére [53]
 • Rudolf Margolius – csehszlovákiai kommunista miniszter, fajtársai végezték ki a Slansky-perben [54]
 • Karl Marx - 1818-1883, németül beszélő ronda zsidó "filozófus", zsidó rabbik utódja, közgazdász, a judeokommunizmus hamis és álszent "ideológiájának" egyik fő elindítója, mely több mint 100 millió embert ölt meg. Részt vett az Első Internacionálén, ő írta a Kommunista Kiáltványt, a történelmet osztályharcként értelmezte. Támogatta a 48-as európai forradalmakat, ezért kiutasították Németországból és Franciaországból is, ezután Angliában élősködött. Meg akarta szüntetni a magántulajdont és az emberek közti különbségeket tekintet nélkül érdemeikre, tetteikre. "Kísértet járja be Európát - a kommunizmus kísértete" "A munkásoknak nincs hazájuk." "Világ proletárjai, egyesüljetek"
 • Hilary Minc – 1905-1974, lengyelországi kommunista miniszter
 • Jules Moch - 1893-1985, franciaországi szocialista politikus, miniszter, miniszterelnök-helyettes, többi közt a Blum-kormányban, a VH alatt bebörtönözték egy időre, mert kritizálta Vichyt, majd az ellenállásban vett részt, a normandiai partraszállásnál segédkezett az európai erők ellen, a háború után 8-szor miniszter, a koreai háborúba belépés egyik vezetője és az algériai háborúban is volt szerepe
 • Moldetsky - a Cionista Munkáspárt vezetője, hírhedt kápó, hogy Auschwitzba csalja a zsidókat, ezt mondta: "Zsidók, vegyétek föl ünneplőtöket, és örömmel vonuljatok a gyülekezőhelyekre. Senki se maradjon otthon." A zsidók bosszúból megölték Izraelben. [55] [56]
 • Slomo Morel - 1919-2007, Lengyelországban tevékenykedő szadista koncentrációs táborvezető Swietochlowicében, tömeggyilkos, legalább 3000 polgári személy gyilkosa, sokukat széktámlával vert agyon és válogatott kínzásokat alkalmazott ártatlan embereken, majd a jaworznói átnevelő tábor parancsnoka, ahol szintén sokat gyilkolt. Egyebek mellett a nőket tömegesen megerőszakolták egymás előtt a zsidó őrök, kutyaházakba kényszerítették őket, és megparancsolták nekik, hogy ugassanak. Mikor 1990-ben kiderültek gyilkosságai, gyorsan Izraelbe menekült, amely nem adta ki Lengyelországnak, a külföldi hatóságok eljárását antiszemitának nevezve, a zsidó összetartást jellemző módon a legelemibb igazság elé helyezve. Zsidó hősként halt meg Izraelben. "Az én nevem Morel, és zsidó vagyok! Az anyámat, apámat, az egész családomat kiírtották (sic!) a nácik! Megfogadtam, ha túlélem a háborút, mindenért bosszút állok rajtatok, mocskos nácik! És most eljött az idő, hogy megfizessetek azért, amit tettetek!" "[Ti, foglyok] mind itt fogtok elpusztulni" "Auschwitz semmi sem volt [ehhez a táborhoz képest]" "amit a németek képtelenek voltak elérni 5 év alatt, én azt 5 hónap alatt elérem". [57] [58]
 • Erich Mühsam – németországi anarchista író, a Bajor Tanácsköztársaság egyik vezetője, a nemzetiszocializmust gúnyolta darabjaiban, 1934-ben megölték (holttestét egy latrinában találták meg)
 • Joseph Nasi - 1524-1579, spanyolországi zsidó, Portugáliába, Németalföldre, Franciaországba, Velencébe, majd a török birodalomba ment, ahol I. Szulejmán és II. Szelim szultán minisztere lett, utóbbit ő vette rá Ciprus elfoglalására Velencétől, miután Velencében tűzvész pusztított, ott egy zsidó kolóniát hozott létre, megpróbálta visszatelepíteni a zsidókat a palesztinai Tiberiasba (az egyik első cionista), különböző külpolitikai manővereket hajtott végre, Naxos hercege volt [59] [60]
 • George Nathan - az első világháborúban harcolt a brit seregben, sejtések szerint ő ölte meg a Sinn Fein-es Callaghant és Clancyt 1921-ben, a spanyol polgárháborúban a terrorista nemzetközi brigádok egyik vezetője, ott halt meg 1937-ben, homoszexuális [61]
 • Otto Neurath – ausztriai kommunista gondolkodó, politikus, a Bajor Tanácsköztársaság idején a Gazdasági Központi Hivatal elnöke
 • Albert Norden – 1904-1982, kommunista politikus, a keletnémet propagandagépezet vezetője, 15 éves korától kommunista, Franciaországba menekült 33-ban, német- és Hitler-ellenes volt, a háború után visszajött, KB- és PB-tag, kiadta a Barnakönyvet tovább támadva a nyugatnémet egykori "náci" politikusokat
 • Alexandr Orlov - azaz Leiba Lazarovich Feldbin, szovjet tiszt, a bolsevista titkosrendőrség vezetője a spanyol polgárháborúban, tömeggyilkos
 • Ana Pauker - romániai kommunista külügyminiszter, cionista, a kommunizmus egyik fő vezetője Romániában
 • Mosa Pijade - jugoszláv kommunista, Jugoszlávia alelnöke, Tito szellemi atyja, sokat uszított, a népirtások szellemi vezetője, köztük a délvidéki mészárlásé, kb. 30-50 000 magyar, és ugyanennyi német szadista meggyilkolásában, több százezer német elmenekülésében felelős [62]
 • Gavrilo Princip - zsidó terrorista, Ferenc Ferdinánd herceg gyilkosa.
 • Karl Radek – (Karl Sobelsohn) – nemzetközi kommunista vezető Németországban, Lengyelországban és Oroszországban (Komintern, Spartacus-felkelés, stb.)
 • Bedrich Reicin – kommunista miniszter Csehszlovákiában a II. világháború után, fajtársai ölték meg a Slansky-per során
 • Hans Rodenberg – 1895-1978, keletnémet őskommunista filmrendező, kultuszminiszter, propagandista, KB-tag [63]
 • Petre Roman *1946, Románia miniszterelnöke (1989-1991) a marosvásárhelyi zavargások idején, amikor a románok rátámadtak a magyarokra (5 ember meghalt), 1989-ben tűnt fel a román hordák televíziófoglalásakor, apja a kommunista tömeggyilkos, Valter Roman [64]
 • Valter Roman – 1913-1983, er. Neuländer Ernő, romániai kommunista politikus és terrorista, a román, cseh, francia és spanyol kommunista pártok tagja, Komintern-tag, részt vett a spanyol polgárháborúban, majd a Szovjetunióba ment, a román hadsereg tábornoka lett, miniszter, KB-tag, részt vett Nagy Imre elhurcolásában, fia Petre Roman miniszterelnök
 • Jacek Rozanski - a lengyel titkosrendőrség vezetője, szadista tömeggyilkos
 • Simcha Rotem - *1924, Varsó, a varsói fölkelés és a 2. világháború utáni zsidó halálkommandó vezetője, bevallottan német tiszteket öldösött a világháború után, Jeruzsálemben él (2011).
 • Iván Sisman – 1351-1395, bolgár cár (1371-1395), féltestvérével folytatott versengése meggyengítette Bulgáriát, a rigómezei csatát (1389) elvesztette a törökök ellen, majd Nikápolyba menekült, I. Bajazid szultán elfoglalta Bulgáriát és megölte őt, fia áttért az iszlám vallásra, anyai ágról zsidó
 • Rudolf Slansky - kommunista politikus, tömeggyilkos miniszter Csehszlovákiában
 • Lazar Stern - (vagy Manfred Stern, Emilio Kléber tábornok, stb.) tömeggyilkos terrorista kommunista tábornok a spanyol polgárháborúban a Vörös Brigádban számos társával, megöltek legalább 80 000 embert, 7000 papot, szerzetest és apácát, és 12 püspököt
 • Eugeniusz Szyr - 1915-2000, közgazdász, lengyelországi kommunista KB-, PB-tag, al-miniszterelnök, harcolt a spanyol polgárháborúban
 • Ernst Toller – 1893-1939, a Bajor Tanácsköztársaság egyik elnöke (1919) 6 napig, németországi anarchista-kommunista író, politikus, a bajorországi patkányforradalom résztvevője, támogatta a spanyol polgárháborúban gyilkoló fajtársait, összes pénzét polgárháborús "menekülteknek" adta, öngyilkos lett
 • Tomás de Torquemada - főinkvizítor Spanyolországban a 15. század végén, kegyetlen tömeggyilkos, több ezer embert öletett meg
 • Simone Weil – 1909-1943, franciául beszélő írónő, marxista, anarchista filizófus, a spanyol polgárháborúban az anarcho-szindikalista zsidók oldalán harcolt, majd Londonba menekült, ahol a francia ellenállás tagja volt
 • Margarete Wittkowski – 1910-1974, keletnémet kommunista, KB-tag, az állami bank vezetője [65]
 • Friedrich Wolf - 1888-1953, keletnémet kommunista író, orvos, Markus és Konrad Wolf apja, orvos a spanyol polgárháborúban, lengyelországi nagykövet
 • Markus Wolf – 1923-2006, a keletnémet titkosszolgálat vezetője, a Stasi egyik vezetője 34 éven át, az újraegyesítés előtt el akart menekülni, de sehol sem fogadták be, csak 2 év felfüggesztettet kapott
 • Milton Wolff - az Abraham Lincoln terrorista zászlóalj amerikai vezetője a spanyol polgárháborúban, szülei Magyarországból illetve Litvániából származnak, gyilkos önkéntes, bűntársai Frankl Béla, Walter Roman, Rajk László, Gerő Ernő, George Nathan, Kurt Goldstein, stb.
 • John C. Woods - szadista zsidó hóhér a nürnbergi perben "ezeknek a náciknak a felakasztása a legjobb dolog volt, amit valaha is tettem."
 • Zalka Máté – 1896-1937, er. Frankl Béla, író, a Vörös Hadsereg tisztje volt a Szovjetunióban, ezalatt sok civilt gyilkoltatott meg különös brutalitással, majd kommunista tábornok a spanyol polgárháborúban, ott halt meg [66]
 • Roman Zambrowski - 1909-1977, lengyelországi kommunista politikus, KB-tag, a háború idején a lengyel hadsereg egyik vezetője
 • Leo Zuckermann – 1908-1985, keletnémet kommunista, antifasiszta politikus, államtitkár, Wilhelm Pieck elnök kancelláriájának vezetője, az alkotmány társszerzője, később Mexikóba menekült [67]
 • Arnold Zweig – 1887-1968, keletnémet cionista író, Hitler- és háborúellenes, Palesztinában telepedett le, majd az NDK-ban kommunista politikus volt
Egyéb régiók
 • Solomon Adler - 1909-1994, angliai-amerikai közgazdász, szovjet kommunista kém, a kínai polgárháború idején társaival szándékosan tönkretette a kínai valutát, hogy a kommunisták győzzenek, mikor kiderült, hogy kém, visszatért Angliába, majd Kínába, ott halt meg
 • II. Ahmed – 1643-1695, török szultán (1690-95), uralkodása katonai kudarcokkal terhelt
 • Salvador Allende - 1908-1973, orvos, 1970 és 1973 között Chile kommunista miniszterelnöke, szabadkővűmes, 1968-ban személyes védelme alá helyezte Che Guevara gerillahadseregének túlélőit, elnökként nagy államosításokba kezdett, mellyel tönkretette Chile gazdaságát, az ellene folyó katonai puccs idején öngyilkos lett, halála után Pinochet került hatalomra 20 évre
 • II. Áron – kazár kagán a 10. század elején, a Bizánc által megbízott alánokkal harcolt
 • Artemion - 117-ben a Kitosz háborúban különös kegyetlenséggel lemészároltatta Ciprus nem zsidó lakosságát, görögöket és rómaiakat, összesen 240 000-et
 • Benjámin – kazár kagán 900 körül, sok néppel harcolt
 • Máximo Berman - kubai kommunista miniszter, forradalmár
 • Bulán - 8. századi kazár kagán, ő vette fel a zsidó vallást zsidó felesége tanácsára, a mai zsidóság 90%-a létezésének egyik fő felelőse
 • Plutarco Elías Calles – 1877-1945, Mexikó kommunista-szabadkőműves elnöke 1924-28 között, tábornok a mexikói polgárháborúban, belügyminiszter, elnökként különösen keresztényellenes intézkedéseket hozott (amiért kitüntetést kapott a szabadkőműves páholytól), emiatt kitört a Cristero-felkelés, melynek fegyverszünete alatt otthonaikban megöletett 5000 embert, bevezette keresztényellenes diktatórikus rendszerét, a Maximatót (1928-34), a végére 4500-ból 334 pap maradt életben, Jefe Máximóként kormányzott, ezidőtájt háború- és iparügyi miniszter is, és fasiszta lett, az általa kinevezett új elnök szembefordult vele, és kitoloncolta Amerikába, egy ideig még fasiszta maradt, majd támogatta a tengelyhatalmak megtámadását
 • Fidel Castro - Kubai terrorista, 1958 óta vezető
 • Raúl Castro - Kuba kommunista elnöke, Fidel Castro öccse
 • Che Guevara - kubai kommunista terrorista, szadista tömeggyilkos, a zsidók később hősnek állították be, vitatottan zsidó, viselkedése nagyon zsidós
 • Dhu Nuwas - jemeni király, kb. 518 és 525 között kiirtott több 10 000 keresztényt Jemenben "A keresztény király halála után én lettem Himyár uralkodója és tervbe vettem mindazok elpusztítását, akik Jézusban hisznek és tévelygésüket megváltoztatni nem akarják, mindazok elveszelytését, akik megtagadják hitünk felvételét. Ezért megégettem 280 papot és velük égettem el elevenen Etióp szolgáikat, akik templomaikat voltak hivatva védeni. A keresztények templomait mindenfelé zsinagógákká alakíttattam át. Ezek után 12000 katonával a keresztények erőssége, Najran városa ellen vonultam, ám ostrommal azt akkor még elfoglalni nem tudtam. Később béketárgyalásra hívtam a város vezető férfiait, szavamat adtam sérthetetlenségükre, hogy elibém járulhassanak. Mikor megérkeztek mégis úgy döntöttem, hogy a keresztényeknek adott szavam megtartása nem szükséges. Rabul ejtettem mindet és életükért cserében vagyonuk átadására kényszerítettem őket. (...) felgyújtottam templomaikat és megégettem benne papjaikat, és mindenkit, aki oda menekült haragom elől. Az életben maradottakat Krisztus és a kereszt megtagadására kényszerítettem. De ezek közül sokan konokul ellenszegültek és Jézust továbbra is Istennek, a Mindenható fiának vallották. Inkább a halált választották, és vezetőjük a válaszában sok minden dolgot felhozott ellenünk sértegetni merészelt, ezért elrendeltem az összes fontosabb vezető férfiú kivégzését soraikból." [68]
 • Félix Díaz – 1868-1945, mexikói forradalmár, tábornok, Porfirio Díaz unokatestvére, a zsidó Francisco Madero elnök elleni, az elnök meggyilkolásával végződött lázadás egyik vezetője 1913-ban
 • Porfirio Díaz – 1830-1915, háromszor Mexikó elnöke, diktátor, tábornok, részt vett az amerikaiak és a franciák elleni háborúkban, 1871-ben egykori vezetője, Benito Juarez elnök ellen sikertelen lázadást robbantott ki, a következő elnök ellen is 1876-ban, elnöknek kiáltotta ki magát, majd diktátorként kormányzott összesen 34 éveig (Porfiriato), mikor bebörtönözte ellenfelét, a zsidó Francisco Maderót, és elcsalta a választást, kitört a forradalom, és Spanyolországba menekült, tömeggyilkos [69]
 • Eszter - bibliai alak, Ahasvérus király szeretője, az ő segítségével mészároltak le 75000 perzsát a zsidók az i.e. 5. században
 • Fabio Grobart – másnéven Abraham Simchowitz, 1905-1994, a kubai kommunista párt egyik alapítója, a patkányforradalom és a kubai kommunizmus egyik fő figurája, Fidel Castro mentora
 • Zaynab Bint al-Harith - medinai zsidónő, aki 629-ben megmérgezte Mohamedet, aki emiatt 3 évvel később meghalt
 • Huyayy ibn Akhtab – a medinai zsidó Banú Nadir törzs vezetője Mohamed idején Ka’b ibn al-Ashraf költővel együtt, Mohamed ellen harcolt az Árok-csatában. A legenda szerint tudván, hogy Mohamed a Messiás, azt mondta: Istenemre, ellenségem, amíg élek!. Halála után 627-ben őt követte Abu al-Rafi ibn Abu al-Huqayq, majd az ő halála után Usayr ibn Zarim a törzs élén, illetve Sallam ibn Abu'l-Huqayq és Kinana ibn al-Rabi kincstárnok is vezető volt.
 • Vlagyimir Jabotinszkij – oroszországi kommunista forradalmár és az ifjútörök mozgalom egyik vezetője, az Ifjú Török c. újság alapítója, a Zsidó Légió tagja az első világháborúban, majd cionista tömeggyilkos Palesztinában, az Irgun alapítója
 • Jonathan – takács, 2000 zsidó élére állva felkelést vezetett Cyrenében 73-ban a zsidó háború idején, illetve közvetlenül utána
 • József – kazár király a 950-60-as években, sokat törődött a zsidósággal, sokat háborúzott többek közt a ruszok, a besenyők és Bizánc ellen, I. Szvjatoszláv kijevi fejedelem ellen súlyos vereséget szenvedett
 • Ka’b ibn al-Ashraf – a zsidó Banú Nadir törzs egyik vezetője Medinában, Mohamed-ellenes költő, 624-ben Mohamed megölette
 • Ka’b ibn Asad - a Mohamedet az Árok-csatában eláruló zsidó Banú Qurayza törzs vezetője Medinában, 627-ben lefejezték
 • Meir Kahane – 1932-1990, ultrarasszista amerikai rabbi és terrorista, később rasszista képviselő a Knesszetben (a terrorista Kach párt alapítója), több zsidó terrorszervezetet alapított, a tömeggyilkos Baruch Goldstein és Yigal Amir az ő híve volt. Izraelt a Tigris folyóig képzelte el, az arabok kitelepítésével. 1990-ben megölte az USA-ban egy arab. [70]
 • Mustafa Kemal Atatürk – török katonai vezető, az első török miniszterelnök és köztársasági elnök az örmény holokauszt idején, tömeggyilkos, vitatottan zsidó [71] [72]
 • Lukuasz - (vagy Andreasz), főleg Cyrenében (ma Líbia) és Alexandriában tevékenykedett 116-ban a Kitosz háborúban, Cyrenében megölt több mint 220 000 nem zsidót, társai Julianus és Pappus
 • Francisco Madero – 1873-1913, Mexikó elnöke (1911-13), a „demokrácia apostola”, anarcho-szindikalista, a zsidó Porfirio Díaz diktatúrája ellen fellépve sikeres fegyveres forradalmat hirdetett 1910-ben, Díaz lemondott, és ő lett az elnök, de folyamatosan lázadoztak ellene egykori társai, akik 1913-ban megölték
 • Ramon Mercader – kommunista NKVD-tiszt, ő ölte meg jégcsákánnyal Lev Trockijt Mexikóban 1940-ben, vitatottan zsidó
 • Mordechaj - azaz Márdokeus, bibliai személy, Eszter könyvében a zsidó nép perzsiai megmenekülésének fő alakja (75 000 perzsát gyilkoltak le a vezetésével, melyet minden évben a púrimkor ünnepelnek meg a zsidók)
 • Mózes - kétséges, bibliai alak, Manethón szerint az i.e. 14. században héliopoliszi pap volt még Oszarsziph (Osarseph) néven, megölt egy egyiptomi tisztviselőt, majd felkelést szervezett a kivetett leprások és nyomorékok serege élén III. Amenhotep fáraó ellen a hükszoszokkal szövetkezve, majd felvette a Mózes nevet
 • Obadija – 8-9. századi kazár kagán, származása szerint is vitatottan zsidó, ő terjesztette el igazán a zsidó vallást a Kazár Birodalomban
 • Enrique Oltuski – 1930-2012, kubai miniszter, kommunista-liberális forradalmár
 • Alexander Parvus – azaz Israel Gelfand, kommunista teológus, részt vett a szovjet forradalomban és az ifjútörök mozgalomban, szerkesztette a Török Haza c. újságot, Berlinben halt meg
 • Solomon Perel – író, szélhámos; a németek elől Keletre menekül, mikor elfogják, sok zsidó csalóhoz hasonlóan németnek tetteti magát, beáll a Wehrmachtba, többször próbál sikertelenül átszökni a szovjetekhez, a Hitlerjugend tagja lesz, a háború után Izraelbe megy, és az arabok ellen harcol a '48-as háborúban
 • Diego Rivera - 1886-1957, mexikói kommunista festő, Frida Kahlo férje, a mexikói kommunista párt prominense, 1927-ben részt vett az oroszországi patkánylázadás 10 éves évfordulójának ünnepén a Szovjetunióban
 • Jakob Rosenfeld – kínai kommunista egészségügyminiszter, orvosként részt vett a kínai „polgárháborúban”
 • II. Sápúr - 309-379, szászánida király 309-től, már születése előttől haláláig, a rómaiakkal többször háborúzott, elfoglalta Amidát, majd keleten terjeszkedett, 359-ben legyőzte a rómaiakat és elragadott öt római provinciát, Flavius Claudius Iulianus római császár ezért hadjáratot vezetett ellene, mely során a császár elesett; egész uralkodása alatt üldözte a keresztényeket és a keresztény vallást, megöletett több mint 10 000-et és több mint száz püspököt
 • David Sassoon - 1792-1864, bagdadi kincstárnok, majd Indiában élt, gyapotkereskedő, bányatulajdonos, zsinagógaépítő, az ópiumháború után rátette a kezét az ópiumkereskedelemre, 1853-ban brit állampolgár lett, ő a befolyásos Sassoon-dinasztia alapítója (apja is iraki kincstárnok volt), David fiai már bárók voltak. Elias Davidot Kínába küldte az ópium miatt, Albert átvette az üzletét, unokája beházasodott a Rothschild-dinasztiába. A Sassoonok Ázsia Rotschildjai. A kínai ópiumháborúkat az ő ópiumkereskedelmük érdekében vívták, és a ma folyó afganisztáni háború oka ugyenez. Ópiumjával nagyon sok embert tett tönkre és fosztott ki. Lásd: Zsidók és a kábítószerkereskedelem
 • Yehude Simon – perui miniszterelnök (2008), 2009-ben Garcia elnökkel együtt privatizálni akarta az esőerdőket, mikor az indiánok ellenálltak, 34 embert megöltek [73]
 • Joe Slovo – 1929-1995, Yossel Mashel Slovo, hosszú időn át a Dél-afrikai Kommunista Párt elnöke, harcolt a 2. világháborúban a „nácik” ellen, az apartheid ellen küzdött (az apartheid utáni helyzetet, amikor évente 30 000 feketék általi gyilkosság történik Dél-Afrikában, jobbnak találta), az ANC (Afrikai Nemzeti Kongresszus) és annak katonai szárnya egyik vezetője, az 1983-as Church street-i robbantás felelőse, melynek 19 halálos áldozata volt, a rasszista Nelson Mandela minisztere
 • Szenes Hanna – (1921-1944) magyarul is beszélő katonanő, Magyarország ellen harcolt a 2. világháborúban, de elfogtuk és kivégeztük, Izraelben nemzeti hősnek tartják
 • Mehmet Talát és társai - Ismail Enver pasa, Emmanuel Carasso, Mehmet Cavit (Djavid) bej, pénzügyminiszter, Dr. Nazim, Vlagyimir Jabotinszkij, Alexander Parvus (Israel Gelfand), Marcel Samuel Cohen azaz Tekin Alp, Refik bej, Mustafa Kemal Atatürk stb., az ifjútörök mozgalom vezetői, az egymillió áldozatot követelő örmény holokauszt felelősei
 • Joseph Trumpledor – megszervezte a brit Zsidó Légiót az első világháborúban, majd Palesztinába ment, és irtotta az őslakosokat több volt Légió-társával, pl. David Ben-Gurion és Levi Eskol későbbi miniszterelnökökkel és Jichák Ben Cví későbbi államfővel. Légió-tag volt a Rotschild-családból James de Rotschild is.
Atombomba-zsidók
 • Hans Bethe – 1906-2005, Nobel-díjas fizikus, a Manhattan-terv egyik elméleti vezetője, a Nagaszakira dobott bomba egyik fő felelőse, a hidrogénbomba megalkotásában is felelős, később Einsteinhez hasonlóan a nukleáris fegyverkezés ellen lépett fel "Nem vagyok filozófus."
 • Felix Bloch – 1905-1983, Svájcból származó Nobel-díjas fizikus, részt vett a Manhattan-tervben
 • Niels Bohr – 1885-1962, dánul beszélő Nobel-díjas fizikus, németellenes, részt vett az atombomba-programban, noha zsidós álszentséggel ellenezte azt [74]
 • Samuel Cohen - a neutronbomba atyja, melynek célja minél nagyobb emberveszteség okozása "Kétségtelenül sok tudóst tett volna boldoggá Los Alamosban atombombák ledobása Németországra, különösen zsidókat, engem is. Milyen édes lett volna, de ez a bosszú édessége, nem szükségszerűen a győzelemé."
 • Albert Einstein - Nobel-díjas fizikus, a cionizmus híve, szorgalmazta az atombomba létrehozását, szinte csak mások ötleteinek kisajátítására koncentrált zsidó módra, majd kikiáltották zseninek, jellemző, hogy támogatta volna a német lakosság számának jelentős csökkentését a Morgenthau-terv szerint "Nem sok minden jut eszembe, amit ezzel szembe állíthatnék." video
 • Enrico Fermi – 1901-1954, zsidófeleséges, antifasiszta Nobel-díjas fizikus, vitatottan zsidó
 • Richard Feynman – 1918-1988, az amerikai angolt beszélő Nobel-díjas elméleti fizikus
 • Otto Robert Frisch – fizikus, 1940-ben elsőként jött rá, hogy lehet praktikusan atombombát létrehozni
 • Roy J. Glauber – 18 évesen az egyik legfiatalabb fizikus Los Alamosban, később Nobel-díjat kapott
 • Vitalij Ginzburg - a szovjet hidrogénbomba egyik atyja
 • Kemény János – 1926-1992, matematikus, informatikus
 • Lev Landau - Nobel-díjas szovjet fizikus, részt vett a szovjet atom- és hidrogénbomba-programban
 • Lise Meitner – ausztriai atomfizikus, elsőként magyarázta meg a maghasadást 1938-ban
 • Neumann János - matematikus, részt vett az atombomba létrehozásában, olyannyira, hogy valószínűleg a kísérleti robbantás következményeibe halt bele 1957-ben.
 • Robert Oppenheimer - Az atombomba egyik fő megalkotója, melyeket Hirosimában és Nagaszakiban dobtak le 1945. augusztusában.
 • Rudolf Peierls – 1907-1995, fizikus, 1940-ben Otto Frisch és ő rájött, hogy kisebb tömegű urániumból is lehet atombombát csinálni (Frisch-Peierls memorandum), ezután jött létre a Manhattan-terv, addig azt hitték, csak óriási tömegű bombát lehet csinálni és azt hajón szállítani
 • Joseph Rotblat – Nobel-békedíjas fizikus, kezdettől dolgozott a bombán, hogy elpusztítsa Németországot, később atombombaellenes lett
 • Emilio G. Segré – Nobel-díjas fizikus, az egyik csoportvezető Los Alamosban, a nagaszaki bomba alapanyagának létrehozásában is segített
 • Robert Serber – amerikai fizikus, többek közt ő nevezte el a bombákat Little Boy-nak és Fat Man-nek
 • Szilárd Leó- fizikus, az atombomba ötlete tőle származik
 • Teller Ede - zsidó fizikus és intrikus, a hidrogénbomba atyja. [75]
 • Stanislaw Ulam – 1909-1984, amerikai zsidó matematikus, részt vett a Manhattan-tervben, fontos szerepet játszott a hidrogénbomba megalkotásában is
 • Wigner Jenő- Nobel-díjas fizikus, atombomba-zsidó
Amerikai zsidó gengszterek, "orosz" maffia [1]
Zsidómaffia
Moses Annenberg - maffiózó, laptulajdonos Abe Bernstein - A Purple Gang (bíbor banda) vezére, több családtagja is bandatag volt Louis "Lepke" Buchalter - maffiavezér, a Gyilkosság Rt. feje, legalább ezer embert öletett meg, tömeggyilkos Mickey Cohen - Los Angeles-i maffiózó, Marylin Monroe-val próbálta zsarolni Kennedyt, Izrael érdekeit szolgálva, l. Marilyn Monroe [76] Moe Dalitz - a Clevelend Syndicate vezetője, Las Vegas egyik alapítója
Monk Eastman - az egyik első zsidó maffiavezér a századfordulón, az Eastman banda vezetője [77] Lou Rhody and Dalitz Jack Diamond - neve ellenére vitatottan zsidó Ludwig Fainberg - *1958, izraeli maffiózó, egy szovjet tengeralattjáróval akart drogot csempészni Amerikába, majd Kanadában is ült prostitúcióért, visszatoloncolták Izraelbe Benjamin "Dopey" Benny Fein - New York-i maffiózó
Waxey Gordon Gus Greenbaum Harry "Big Greenie" Greenberg Jake Guzik - Al Capone csaló, spicli könyvelője Max "Boo Hoo" Hoff
Hyman "Curly" Holtz Nathan "Kid Dropper" Kaplan - maffiózó, Five Points Gang Philip "Little Farvel" Kovolick Louis "Shadows" Kravitz Meyer Lansky - maffiavezér, Bugsy Siegel barátja, náci gyűléseket is szétvert, idős korában Izraelbe menekült, de visszatoloncolták, l. Marilyn Monroe
Vach "Cyclone Louie" Lewis - maffiózó, az Eastman banda tagja Abraham (Abe) Reles - a Gyilkosség Rt. egyik vezetője, bérgyilkos, beköpte társait is, majd kizuhant egy jól védett épületből Harry (Nig) Rosen - er. Harry Stromberg, a keleti parti zsidó maffia prominens tagja [78] Joe "The Greaser" Rosenzweig - maffiózó, 10 évet ült egy gyilkosságért Arnold Rothstein - az első nagy zsidó maffiavezér, megbundázta az 1919-es baseball-világbajnokságot
Jacob Shapiro Johnny Spanish - er. John Weyler, maffiózó, 17 éves korától gyilkolt [79] Jacob "Gurrah" Shapiro - maffiózó, a Gyilkosság Rt. egyik alapítója Benjamin "Bugsy" Siegel - hírhedt amerikai maffiózó, bérgyilkos, több ismert gyilkosság fűződik a nevéhez, Las Vegas alapítója, l. Marilyn Monroe Dutch Schultz - maffiózó
Charles "King" Solomon - bostoni maffiózó Joseph "Doc" Stacher Harry Strauss - maffiózó, bérgyilkos, a Gyilkosság Rt. egyik vezetője, legalább 30 embert ölt meg, tárgyalásán elmebetegnek tettette magát, kivégezték [80] Abraham Telvi - zsidó bérgyilkos, kénsavval megvakította Victor Riesel újságírót Harry Tietlebaum
Bo Weinberg - Dutch Schultz egyik fő bérgyikosa Hymie Weiss - a chicagói ír maffia vezetője O’Banion halála után, tömeggyilkos "Big" Jack Zelig - maffiózó, az Eastman banda egyik utolsó vezetője Max "Kid Twist" Zwerbach - maffiózó, az Eastman banda tagja, később vezetője [81], Abner "Longy" Zwillman
Csalók, sikkasztók, pedofilok, egyéb
Holokauszt-iparosok
Randolph Braham - *1922, Bukarest, 1943-45 között munkaszolgálatos, az USA-ban több mint 60 könyv írója és különféle holokauszt és zsidó múzeumok tanácsadója, Magyarországon két állami kitüntetést kapott "kutatásaiért". [82] Adrien Brody - magyarországi gyökerekkel rendelkező zsidó színész, A zongorista című film főszereplője Anne Frank - Naplóíró gyerek, egy hírhedt napló állítólagos szerzője, 1945-ben tífuszban meghalt. Apja, Otto Frank forgalmazta a kétséges szerzőjű művet, gondosan elrejtve a kétes pontokat, és lett belőle vagyonos. Tomi Lapid - magyar származású izraeli politikus, a Jad Vasem Holokauszt Múzeum vezetője [83] [84] [85] Roman Polanski - holokausztiparos, pedofil, perverz amerikai filmrendező, 1977-ben megerőszakolt egy 13 éves lányt, majd Franciaországba szökött az igazságszolgáltatás elől, ahol szabadon élhetett, de például felesége temetése napján is megerőszakolt egy nőt, a nemzetközi zsidóság nyomására a svájci hatóságok is elengedték [86]
Steven Spielberg - holokausztiparos, a Schindler listája propagandafilm rendezője Raoul Wallenberg - gátlástalan zsidómentő, egyben emberkereskedő, magyarországi zsidók százait mentette meg esetleges tábori munkavégzéstől, s tette lehetővé, hogy egy részük bolsevik terroristaként működjön hosszú éveken át. Elie Wiesel - Máramaros megyei hazug zsidó, volt auschwitzi lakos, író, holokauszt pápa, Nobel-békedíjas csaló, a holokauszt fő kitalálója, nem hajlandó magyarul megszólalni, ultracionista és Izrael-párti, egyszer azt tanácsolta, hogy a Moszad rabolja el az iráni elnököt, és állítsák bíróság elé, mert az Izrael elpusztításáról beszélt Minden zsidónak valahol a lelkében kellene egy gyűlöleti sávot fenntartani - egészséges, férfias gyűlöletre - arra, amit egy német megszemélyesít és arra, amihez a német ragaszkodik. [87] Simon Wiesenthal - kétes múltú, csaló, bosszúszomjas nácivadász, életét a "náci háborús bűnösök" felkutatására és megbüntetésére tette fel Efraim Zuroff - nácivadász, a Simon Wiesenthal központ elnöke, magyarokat is üldöz "Talán az egyetlen vigasz Képíró szörnyen frusztráló halálhírével kapcsolatban... hogy az ügyvédje szerint a per negatívan befolyásolta az egészségi állapotát..."
 • Isaac AbrabanelV. Alfonz portugál és II. Ferdinánd aragóniai király kincstárnoka, 1492-ben 300 000 aranyat ajánlott fel a királynak, ha nem űzi ki a zsidókat Spanyolországból
 • Victor Adler – ausztriai szociáldemokrata vezető, marxista, a terrorista Friedrich Adler apja
 • Abu 'Afak - 7. századi Mohamed-ellenes költő, Mohamed egyik politikai ellenfele Hidzsászban
 • Woody Allen - híres rendező, pedofil, elvette 35 évvel fiatalabb nevelt lányát, megrontotta goj nevelt lányait "Ezek a dolgok olyan gyakran történtek, rutinosan, ügyesen (...), hogy azt hittem, ez a normális."
 • Leopold Amery – 1873-1955, brit cionista politikus, gyarmatügyi miniszter, India egyik fő brit vezetője, a Balfour Deklaráció megszövegezője, segített a Zsidó Légió megalakításában, Németország megtámadásának egyik fő propagandistája [88]
 • Hannah Arendt – 1906-1975, zsidó filozófus, a háború előtt elmenekült Németországból, majd Franciaországból is, a háború után visszaszivárgott és dolgozott a cionista Youth Aliyah-nál, kommunistákkal, köztük Walter Benjaminnal tartotta a kapcsolatot, hazug módon elítélte Eichmannt és a nemzetiszocializmust, liberális, antifasiszta
 • Jacob Barsimson – az egyik első zsidó, aki Amerika földjére lépett letelepedés (élősködés) céljából Új-Amszterdamban 1654. augusztus 22-én, októberben követte őt 23 további zsidó, ezzel elindult Amerika zsidó bűnözők általi meghódítása
 • David Beckham *1975, félzsidó angol válogatott labdarúgó, az egyik legjobb zsidó futballista, nőies, ugyanakkor kéjsóvár figura, aki zsidó vérétől hajtva fűvel-fával csalja feleségét, gyerekeit zsidó iskolába járatja
 • Peter Benenson – az Amnesty International Nobel-békedíjas (!) emberi jogi, zsidóvédő szervezet alapítója
 • David Berg – a „A Család” nevű szekta alapítója, beceneve „Mózes Dávid”, pedofil, szexuálisan aberrált, a szekta tagja volt Charles Manson is, részben zsidó [89] [90]
 • Henri Bergson – 1859-1941, franciául beszélő Nobel-díjas zsidó filozófus, nem értette a 30-as évek antiszemitizmusát, sajnálta a zsidókat, ezért, a zsidókkal szembeni szolidaritásból nem konvertált kereszténnyé [91]
 • Eduard Bernstein – németországi szociáldemokrata politikus és gondolkodó, revizionista (marxizmus-kritikus), háborúellenes, a "weimari köztársaság" figurája
 • Ernst Bloch – 1885-1977, németül beszélő marxista filozófus, elmenekült Hitler hatalomra kerülésekor, majd visszatért az NDK-ba, a berlini fal megépítésekor átment az NSZK-ba
 • Franz Boas – 1858-1942, amerikai antropológus, a mai antropológia atyja, tőle származik a fajok tagadása [92]
 • Louis Brandeis - az amerikai Legfelsőbb Bíróság tagja, cionista vezető, háborús uszító, Wilson elnök barátja
 • Daniel Cohn-Bendit - kommunista, a 68-as anarchista diáklázadás vezetője, majd liberális politikus, pedofil hajlamai is vannak
 • Ben Shalom Bernanke – a FED elnöke
 • Mihail Botvinnik – háromszoros szovjet sakk-világbajnok, kommunista
 • Robert Capa - 1913-1954, er. Friedmann Endre, szocialista, antifasiszta, anti-horthysta fényképész, első képe Trockijról készült, kommunista propagandista a spanyol polgárháborúban, ahol egy marxista bandával grasszált, leghíresebb képe hamis volt, propagandista Kínában Japán támadásakor, majd 2. világháborús propagandaképeket csinált, ott volt a normandiai partraszállásnál, a Szovjetunióban és Izraelben is fényképezett, az indokínai háborúban aknára lépett és meghalt "Robert Capa hazudozott, megrögzött szerencsejátékos és depresszív iszákos volt, fogyasztotta a nőket (elsősorban a prostituáltakat). Kihasznált mindenkit, szószegő volt, és amikor az Egyesült Államok külügyminisztériuma, azzal a váddal, hogy kommunista, bevonta útlevelét, feljelentett egyeseket, hogy visszakapja azt." - Phillip Knightley [93]
 • Charlie Chaplin - Israel Thornstein, angliai antifasiszta rendező, színész, kommunista szimpatizáns, 1952-ben kitiltották az USA-ból, Svájcban halt meg, három 16-17 éves lányt vett el, kiskorúakat rontott meg a törvények szerint, perverz volt, 8 zsici gyereket csinált Eugene O'Neill lányának, zsidó és cigány vér is volt benne, kiparodizálta Hitlert, tipikus zsidó bohóc [94]
 • Noam Chomsky – amerikai anarchista nyelvész, filozófus
 • Adolphe Crémieux – 1796-1880, franciaországi cionista ügyvéd, politikus, szabadkőműves, 48-as forradalmár, az 1848-as forradalom után igazságügyminiszter, felszabadította a rabszolgákat a gyarmatokon, ő hozta létre az Alliance Israelite Universellét, a damaszkuszi vérvád idején odautazott és kiszabadította a zsidókat, ahogy a szaratovi vérvád esetében is, az 1870-es patkányforradalom után igazságügyminiszter, ekkor törvényt alkotott az algériai zsidók (és csak a zsidók) francia állampolgárságáról (Crémieux-dekrétum) "Szétszóratva a többi nemzet között, amelyek emberemlékezet óta ellenségesek a jogainkkal és érdekeinkkel szemben, mindenekelőtt zsidók vagyunk és megingathatatlanul azok akarunk maradni. A mi nemzetiségünk az atyáink vallása, és nem ismerünk el semmilyen más nemzetiséget. (...) Már nincs messze az a nap, amikor a Föld összes gazdagsága és kincse Izrael gyermekeié lesz. (...)A zsidókat minden országban kapcsolatba kell hoznunk a hatóságokkal, hogy egy támadás első hírére egy emberként állhassunk fel. Hallatnunk kell a hangunkat a minisztériumokban, egészen az uralkodókig, és történjen, aminek történnie kell." [95] [96]
 • Martin van Creveld – (*1946) hadtörténeti kutató a jeruzsálemi egyetemen „Több száz atom-robbanófejünk és rakétánk van, minden irányba ki tudjuk lőni őket, talán Rómára is. Légierőnk eléri a legtöbb európai várost. (...) Megvan a lehetőségünk arra, hogy a világot magunkkal vigyük a sírba. És megígérhetem önöknek, ez meg fog történni, mielőtt Izrael eltűnik.” [97] [98]
 • Sa’ad al-Dawla – kb. 1240-1291, muzulmánellenes nagyvezír, orvos, pénzügyminiszter Perzsiában, tehetséges pénzbegyűjtő volt, vetélytársai megölték
 • Hans von Dohnányi – félzsidó ügyvéd, Dohnányi Ernő fia. Több Hitler elleni merényletben vett részt, ezért 1945-ben kivégezték. Egyik fia Christoph von Dohnányi magyarellenes karmester.
 • Alfred Dreyfus - francia katonatiszt, nagy valószínűséggel áruló (Dreyfus-ügy, 1894)
 • Émile Durkheim – 1858-1917, francia szocialista szociológus, a modern szociológia és kulturális antropológia atyja, Dreyfus-párti
 • Burton F. Ellis - szadista vizsgálóbíró a Malmedy perben (és egyéb háború utáni perekben) zsidó bűntársaival (Shumacker, Byrne, Ferl, Ellowitz Thon, Kirschbaum, Rosenfeld, stb.). A kivizsgálás során meg is gyilkoltak néhány gyanúsítottat. [99] [100] [101]
 • Szergej Eisenstein - szovjet propagandista filmrendező
 • Eve Ensler *1953, amerikai leszbikus-feminista író, a Vagina Monológok szerzője, zsidó apja gyermekkorában megerőszakolta, a nők jogaiért, a nők elleni erőszak elleni tüntetésül létrehozta a szélsőségesen feminista Egymilliárd nő ébredésé-t
 • Jehuda ben Joseph ibn Ezra – VII. Alfonz kasztíliai király 12. századi kamarása, hatására a király felhagyott a zsidók diszkriminálásával, és sok zsidót beengedett
 • William Fox – 1879-1952, er. Fried Vilmos, magyarországi származású amerikai filmgyáros, a 20th Century Fox jogelődjének alapítója, később elszegényedett, cége csődeljárása idején megvesztegette a bírót, ezért 6 hónapot kapott
 • Jacob Frank – 1726-1791, hamis messiás, a frankista mozgalom létrehozója, Sabbatai Zevi hamis messiás reinkarnációjának mondta magát
 • Frankel Leó - a Párizsi Kommün egyik vezére, az I. Internacionálé vezetőségének tagja, Marx és Engels közvetlen munkatársa
 • Frankfurti iskola, bomlasztó "filozófus"-iskola 1945 után, ismertebb képviselői:
  • Theodor Adorno - filozófus, a marxista frankfurti iskola képviselője
  • Walter Benjamin – marxista filozófus, 1940-ben menekülés közben lett öngyilkos, barátja volt Lukács György is
  • Erich Fromm - Talmud-tanulmányozó, szocialista-"humanista" filozófus, legismertebb műve "A szeretet művészete"
  • Max Horkheimer - szociálfilozófus, a Frankfurti iskola alapítója
  • Herbert Marcuse – marxista filozófus, részt vett a Spartacus felkelésben, majd nemzeti szocializmus ellenes propagandista a 2. világháborúban, a Himler-féle OSS tagja
 • David (Salisbury) Franks – katonatiszt az amerikai függetlenségi háborúban, a hírhedt áruló Benedict Arnold hadsegédje, Kanada legrégebbi zsidó kongregációjának vezetője, hűtlenség gyanúja miatt diszkreditálódott, a rabszolgakereskedő David Franks unokatestvére volt
 • Sigmund Freud - a szexuális aberrációkat preferáló hírhedt pszichológus "Az anyanyelvem német. A kultúrám, tudásom szintén német. Német értelmiséginek tartottam magam egészen addig, amíg nem érzékeltem a növekvő antiszemita előítéletet Németországban és a német Ausztriában. Azóta jobban szeretem zsidónak nevezni magamat."
 • Klaus Fuchs - amerikai kém, atomtitkokat juttatott a Szovjetunióba
 • Lady Gaga - deviáns amerikai énekesnő, vitatottan zsidó
 • Bill Gates - milliárdos kétes programozó, mások ötleteit felhasználva a Microsoft alapítója, vitatottan zsidó
 • Uri Geller - nemzetközi csaló, előadóművész
 • Allen Ginsberg – amerikai költő, homoszexuális, deviáns, kommunista
 • Emma Goldman - nemzetközi anarchista terrorista és felforgató (USA, Szovjetunió, Nyugat-Európa, spanyol polgárháború)
 • Nahum Goldmann – Litvániából származó cionista zsidó, a Zsidó Világkongresszus (World Jewish Congress) egyik alapítója és elnöke
 • Alan Greenspan - 19 évig a FED elnöke
 • Hugo Haase - 1863-1919, németországi szociáldemokrata politikus, részt vett a a Második Internacionálén, ellenezte az első vh-t, az 1918-as patkányforradalom hattagú kormányának tagja, egy hazafi végzett vele 1919-ben
 • Ben Hecht – amerikai cionista forgatókönyíró (Elfújta a szél), aki már 1942-ben 6 millió megölt vagy megölendő zsidóról beszélt, támogatta angol katonák meggyilkolását Palesztinában [102]
 • Konrad Heiden - 1901-1966, németül beszélő újságíró, történész, ő találta ki a "náci" szót a nemzetiszocialistákra, mely pejoratív jelentéssel bírt
 • Moses Hess – 1812-1875, filozófus, Karl Marx és Friedrich Engels mentora, a szocialista (kommunista) és a cionista mozgalom egyik megindítója, asszimilációellenes „A vallás a nép ópiuma.”
 • Iskarióti Júdás - Jézus elárulója, a 12 apostol egyike
 • Manasse ben Izrael – portugál rabbi (1604-1657), Baruch Spinoza tanítója, Hollandiába menekült, 1655-ben ő győzte meg Cromwellt, hogy engedje vissza a zsidókat Angliába, felesége Isaac Abarbanel dédunokája volt [103]
 • Andy Kaufman – 1949-1984, provokatív humorista, tipikus zsidó bohóc
 • Friedrich Kaul - 1906-1981, keletnémet kommunista ügyvéd, író, a kommunista kormány ügyvédje, televíziós propagandista, holokausztiparos
 • Karl Kautsky – marxista filozófus, „a marxizmus pápája”, Engels barátja, lapot indított a marxizmus népszerűsítésére, részt vett a Második Internacionálén, fukciót töltött be a novemberi forradalom után, miközben azon dolgozott, hogy bizonyító dokumentumokat találjon Németország háborús bűnösségére
 • Isaiah L. Kenen – az amerikai AIPAC zsidó lobbista szervezet alapítója
 • Jakub ibn Killisz – 930-991, a pénzügy irányítója az egyiptomi kalifa idején, felvette az iszlám vallást, majd letartóztatták ellenfelei, de megvesztegette az őrt és megszökött, és az új kalifa szolgálatába állt, aki meghódította Egyiptomot, kinevezte vezírré és mindenható főminiszterré, hatalmas pompával temették el
 • Arthur Koestler - 1905-1983. Magyarul is beszélő író, gondolkodó, cionista, kommunista, antifasiszta, a tömeggyilkos Vlagyimir Jabotinszkij titkára, Palesztinába települ 1926-ban, belép a németországi kommunista pártba, propagandista a spanyol polgárháborúban, szex enciklopédiát ír, belép a Francia Idegenlégióba, megszökik, majd belép az angol hadseregbe. Életrajzírója szerint több nőt is megerőszakolt zsidó módra, köztük egy ismert ember feleségét, betegsége miatt öngyilkos lett, és egészséges, fiatal feleségét is öngyilkosságra kényszerítette, támogatta Izrael megalakítását.
 • Bernard Kouchner - *1939, Franciaországi orvos és politikus, külügyminiszter, aki a humanitárius segítség ürügyén színeseket hoz Európába és idegen beavatkozást jogosnak nevez "humanitáriusságra" hivatkozva. Háborús uszító Irakkal szemben.
 • Bruno Kreisky – osztrák kancellár (1970-1983), szocialista politikus, 1938-ban Svédországba menekült a munkatáborok elől, azt mondta, hogy szívesebben látja az államadósságot növekedni, mint emberek tömegeit munkanélkülivé válni, bizonyos mértékben eladósította Ausztriát
 • Kolumbusz Kristóf zsidói - 5 zsidó vette körül Kolumbuszt Amerika felfedezésekor a hajón: Luis de Torres, a tolmács, Marco, a sebész, Bernal, az orvos, Alonzo de la Calle és Gabriel Sanchez. Az utat Gabriel Sanchez aragóniai kincstárnok és a királyi adóügyekkel foglalkozó Luis de Santangelo zsidók finanszírozták. 1498-ban a zsidók javaslatára állítólag 500 indiánt hurcoltak Spanyolországba, Sevillába, és eladták őket, amiért Kolumbuszt büntették meg. (Ford: A nemzetközi zsidó) [104]
 • Mose Landau - az Eichmann-per vérbírája
 • Ferdinand Lassalle – 1825-1864, németül beszélő jogász, szociáldemokrata politikus, 1863-ban megalapította az első szociáldemokrata (munkás)pártot, a munkásosztály támogatója, a Kommunista Liga tagja volt. Mivel szerelme volt férje életjáradékot fizetett egy bárónőnek, két zsidóval ellopatta a szerződést és egy ékszerekkel teli ládikát. Amikor a szerelme egy grófhoz ment feleségül, azt párbajra hívta, és a párbajban meghalt.
 • Gotthold Ephraim Lessing – 1729-1781, németországi drámaíró, kritikus, a Bölcs Náthán szerzője, Moses Mendelssohn barátja
 • Ronald S. Lauder – cionista milliárdos, a Zsidó Világkongresszus elnöke, a zsidó "kultúra" gátlástalan terjesztője, a veje Kevin Warsh, aki a FED egyik vezetőségi tagja volt
 • Aaron ben Joseph ha-Levi of Barcelona (1235 – c.1290) zsidó "gondolkodó", szerinte a nemzsidó rabszolga örökre rabszolga kell, hogy maradjon; a zsidó nemzet az emberiség elitje, a zsidók szolgálják az Urat, így joguk van arra, hogy a nemzsidók kiszolgálják őket. Ha nem tudnak nemzsidó rabszolgákat szerezni, akkor saját köreikből kell rabszolgákat szerezni, és ezek nem tudják az Urat szolgálni; ezért a nemzsidó rabszolgáknak örökre rabszolgának kell maradniuk. [105]
 • Kurt Lewin – 1890-1947, szocialista pszichológus, kapcsolatban állt a marxista Frankfurti iskolával, a faji és vallási „előítéletek” (azaz az antiszemitizmus) megváltoztatásával kísérletezett
 • Monica Lewinsky - *1973, perverz Fehér Ház-i gyakornok, botrányos szexuális kapcsolatba került Clinton amerikai elnökkel (Lewinsky-ügy)
 • Aaron of Lincoln – kb. 1125-1186, angliai zsidó, a leggazdagabb ember Angliában, gazdagabb volt a királynál, rengeteg embert eladósított
 • Sigmund Livingston - a Rágalmazásellenes Liga alapítója (ADL, anti-defamation-liga)
 • Cesare Lombroso – 1835-1909, olaszországi kriminológus, primitív, rasszista elmélete szerint a bűnözők fejformájuk alapján beazonosíthatóak, később hitt a szellemekben [106]
 • Bernard Madoff - *1938, amerikai üzletember, tőzsdei befektető, az amerikai tőzsde elnöke, a világ legnagyobb pénzügyi csalásának elkövetője piramisjátékkal, 150 évre ítélték, profi hazudozó, szélhámos volt, rengeteg embert - köztük sok gazdagot - átvert azzal, hogy hasznot ígért az új befektetőkért, az új befektetők pénzével kifizetve a régieket, fiktív iratokat küldözgetett, noha évtizedeken át sosem hajtott végre tőzsdei tranzakciót. Min. 10 milliárd dollár veszteséget okozott, sokan tönkrementek. Jelentős szerepet játszott a Nasdaq tőzsde és az elektronikus tőzsde megalapításában.
 • Moses Maimonidész - 12. századi rasszista zsidó rabbi
 • Sir Solomon de Medina – kb. 1650-1730, „A zsidó Medina”, hadi szállító, az első lovaggá ütött zsidó Angliában, Hollandiában élt, onnan finanszírozta Britannia III. Orániai Vilmos általi 1688-as megszállását, Marlborough hercegének fő hadi szállítója a spanyol örökösödési háború idején, óriási hasznot húzott a háborúkból
 • Arthur Miller – 1915-2005, amerikai kommunista-liberális író, felesége Marylin Monroe volt, aki miatta vette fel a gyűlölködő zsidó vallást, fogyatékos gyerekét intézetbe rakta, sosem látogatta meg [107]
 • Solomon Molcho – 1500-1532, (másik használt neve Diogo Pires), álmessiás, David Reubeni hírhedt álmessiás híve, V. Károly császár elfogta és megégette
 • Montefiore Mózes – 19. századi angliai üzletember, nagyhatalmú cionistaként pusztított számos országban, beházasodott a Rotschild-családba. Ő adta ki először a parancsot: Zsidó testvérek! Magyarországnak és Galíciának a miénknek kell lennie!
 • J. P. Morgan - amerikai bankár, FED-alapító
 • Joseph ibn Naghrela - granadai vezír, Badis al-Muzaffar berber királyt kémekkel vette körül és irányította, erőszakos cselekedeteket hajtott végre a nép ellen, annyira gyűlölték, hogy 1066-ban megölték az arabok 4000 zsidóval együtt
 • Samuel ibn Naghrela – 11. századi granadai vezír, fővezér, adószedő, költő, herceg a berber uralom idején, a spanyol zsidóság vezetője, fia Joseph ibn Naghrela
 • Gracia Nasi - 1510-1569, portugál bankárnő, örökölte férje, a zsidó Francisco Mendes és sógora, Diogo Mendes vagyonát (mai árfolyamon kb. 200 milliárd forint), Németalföldre ment, ahonnan megszökött, mert lányát egy gójjal akarták összeházasítani (így elvesztette volna vagyonát), végül a török birodalomban telepedett le, sok királynak ás pápának hitelezett, segített a spanyol és portugál zsidók menekülésében, támogatta a zsidóságot, rokonával, Joseph Nasival az egyik első cionista volt, aki vissza akarta foglalni Palesztinát [108]
 • Momcilo Nincic - 1876-1949, jugoszláviai politikus, külügyminiszter az emigráns kormányban (1941-43), a Népszövetség elnöke (1926-27), Svájcban halt meg
 • Alfred Nobel - a dinamit feltalálója, a Nobel-díj alapítója, félzsidó
 • Max Nordau – magyarországi születésű cionista vezető, a cionista mozgalom egyik alapítója
 • Nostradamus – Michel de Nostredame, 1503-1566, franciául beszélő asztrológus, jós, IX. Lajos orvosa, pestisdoktor, csaló és kuruzsló, jövővel kapcsolatos jóslatairól híresült el, egyesek szerint Antikrisztusként jövendölte meg Napóleont és Hitlert, holott ők kiemelkedő történelmi személyiségnek bizonyultak
 • Joseph Oppenheimer - 18. századi württembergi miniszter, sikkasztó, a nép megölte és vasketrecben tette közszemlére holttestét (lásd Jud Süss c. film)
 • Carl von Ossietzky – németországi Nobel-békedíjas (!) zsidó újságíró, németellenes (ebben társa Kurt Tucholsky volt), szerinte Németország megszegte a Versailles-i békediktátum előírásait
 • Alexandriai Philón – az alexandriai görög-zsidó konfliktus idején 40-ben ő vezette a zsidó küldöttséget Caligula császárnál Apionnal szemben "A szó igazi értelmében csak az izraeliták emberek." [109]
 • Pablo Picasso - nemzetközi festő, a holokausztipar előfutára Guernica című, eredetileg bikaviadalt ábrázoló, utólag átideologizált fércművével
 • Jonathan Pollard - Izraelnek kémkedő zsidó kém az USA-ban, életfogytiglani börtönbüntetést kapott
 • Karl Popper – Ausztriában született angol filozófus, egy időben marxista, később ultraliberális, a „nyitott társadalom” híve [110]
 • Marcel Proust – 1871-1922, franciául beszélő homoszexuális regényíró, félzsidó, párbajozott egy kritikussal, mert az kritizálta egyik művét, védte a zsidó árulót, Dreyfust a Dreyfus-ügyben
 • Wilhelm Reich – ismert deviáns, perverz, marxista pszichiáter
 • David Reubeni – 1490-1535(?), zsidó kalandor, hamis messiás, kezdetben Mohamed leszármazottjának mondta magát Szudánban, aztán megjelent VII. Kelemen pápa előtt, majd III. János spanyol király elé járult a keleti zsidók nevében, hogy szövetséget ajánljon a török ellen, amit V. Károly császárnak is megtett, az Inkvizíció elé vitték Spanyolországban, ahol valószínűleg kivégezték
 • John D. Rockefeller - olajmágnás, FED-alapító
 • Julius Rosenberg - és felesége, Ethel Rosenberg, kommunista kémek, 1953-ban kivégezték őket. Sok zsidó volt a szovjet kommunista atomkémek között, mint pl. Morris Cohen és Lona Cohen, Theodore Hall, Harry Gold, David Greenglass, George Koval, Saville Sax, stb.
 • Amschel Mayer Rothschid – 1773-1855, bankár, Mayer Amschel Rothschild legidősebbik fia, apja halála után a bank vezetője, négy testvére (Salamon, Nathan, Carl, James) Párizsban, Londonban, Nápolyban és Bécsben alapított bankot
 • Carl Mayer Rothschild – 1788-1855, er. Kalman Mayer Rothschild, Mayer Amschel Rothschild fia, a nápolyi fiók alapítója
 • Edmond James de Rothschild – 1845-1934, franciaországi bankár, a cionista mozgalom egyik vezetője, Palesztina felvásárlásának elindítója
 • James Mayer de Rothschild – 1792-1868, er. Jacob Mayer Rothschild, Mayer Amschel Rothschild 5. fia, a párizsi Rothschild-fiók alapítója
 • Lionel de Rothschild – 1808-1879, Nagy-Britannia első zsidó parlamenti képviselője
 • Mayer Amschel Rothschild – 1744-1812, a Rotschild-dinasztia alapítója, öt fia Salamon, Károly, Nathan, Jakab, Amschel „Engedjétek meg, hogy én adjam ki és ellenőrizzem egy nemzet pénzét, és nem fogok azzal foglalkozni, hogy kik írják a törvényeit.”
 • Nathan Mayer Rothschild – 1777-1836, az angol fiók megnyitója, Mayer Amschel Rothschild fia, a waterlooi csata után, mivel előbb tudott a végkimeneteléről, eladott a tőzsdén, majd fillérekért megvette az angol gazdaságot, 1812-ben rávette Angliát, hogy támadja meg Amerikát, mert azok nem hosszabbították meg a szerződést a bankjával
 • Salomon Mayer Rothschild – 1774-1855, a bécsi fiók megnyitója, Mayer Amschel Rothschild fia
 • Jonas Salk - 1914-1995, amerikai virológus, a gyermekbénulás elleni védőoltás feltalálója, elmebetegeken, illetve saját családján hajtott végre orvosi kísérleteket, az egyik legnagyobb zsidó tudományos csaló Einstein és mások mellett [111] [112] [113]
 • Chaszdai ibn Saprut – 10. századi córdobai vezír, az arab kalifa orvosa és jobbkeze, a nemzetközi zsidóság támogatója, a zsidó Kazár Birodalom vezetőivel is levelezett
 • Jacob Schiff - gazdag amerikai bankár, cionista, Paul Warburg rokona
 • Helmut SchmidtNémetország kancellárja 1974 és 1982 között, szociáldemokrata politikus, félzsidó, a Wehrmachtban harcolt a 2. világháborúban, saját vallomása szerint apjával együtt okirat-hamisítással eltussolták származását. Schmidt csak 1984-ben hozta ezeket a tényeket nyilvánosságra, bár küllemén látszott a származása. Ellenezte, hogy Németországnak is legyen atombombája. Megjegyzései gyakran németellenes élűek.
 • Arnold Schönberg - ausztriai zeneszerző, Németországban élt, majd 1933-ban elmenekült, már Párizsban visszatért a zsidó valláshoz, majd az USA-ban telepedett le, örökre megszakította kapcsolatát Kandinszkijjel, mert valaki azt mondta neki, hogy az antiszemita "Vajon az árjákat is olyannak látják, mint amilyenek közülük a legrosszabbak? Egy árját miért Goethe, Schopenhauer alapján ítélnek meg? Miért nem mondják azt, hogy a zsidók olyanok, mint Mahler, Altenberg vagy épp Schönberg?"
 • Serakh – Bulán kazár uralkodó felesége, többek közt az ő tanácsára vették fel a kazárok a zsidó vallást
 • Joseph Silver – 1868-1918, „a stricik királya”, bűnöző, nőket terrorizált Londonban, New York-ban, majd Dél Afrikában, egy afrikai történész szerint ő volt Hasfelmetsző Jack [114]
 • Larry Silverstein – üzletember, a World Trade Center üzemeltetője lett pár hónappal a zsidók által szervezett brutális terrortámadás előtt, biztosításaiból dollármilliárdokat zsebelt be a támadás után [115] [116]
 • Susan Sontag – 1933-2004, amerikai biszexuális feminista író "A fehér ember az emberiség történetének rákfenéje. A fehér ember, és egyedül ő, minden önálló civilizációt kiirt, amerre csak jár."
 • Soros György - másnéven George Soros, gazdasági tevékenységeiről hírhedt világszerte, a tőzsdén tönkretette és megtámadta különböző országok (angol, olasz, német, magyar, stb.) gazdaságát, ott áll több ellenzéki megmozdulás mögött, álszent, jótékonykodó szervezeteket hozott létre, Bilderberg-tag "Az én világlátásomat a második világháború tragikus tapasztalatai formálták. Amikor Magyarországot megszállta a náci Németország, és deportálták a zsidókat Auschwitzba. Én elég szerencsés voltam azzal, hogy édesapám megértette, hogy ami Magyarországon folyik, az nem normális. Hogy ez távol áll az egyensúlyi állapottól. És ha követed azokat a szabályokat, amelyeket általában követsz, akkor meghalsz. Ez volt az én tapasztalatom a második világháborúról, és alapvetően ezt a tapasztalatot alkalmaztam mind a globális pénzpiacra, mind pedig politikai nézeteimet tekintve."
 • Barbara Spectre – a svédországi zsidó Paideia intézet korábban Izraelben élő alapítója, mely zsidókat nevel európai vezetőkké, szélsőségesen rasszista, a zsidókat vezető népnek kívánja és meg akarja semmisíteni a többi népet a fajkeveredéssel „Európa nem tanulta meg a multikulturalizmust. Az átalakulás fájdalmainak vagyunk tanúi. Európa nem lesz egységes, mint a múlt században volt. Zsidók a változás mozgatói. Nagy változást kell Európában létrehozni. Most mennek át a multikulturális módba, és nehézményezik, hogy zsidók vezetik a változásokat. De anélkül a vezető szerep nélkül és anélkül a változás nélkül Európa nem marad fenn.” [117]
 • Ernst Thälmann - németországi kommunista vezető a weimari időkben, vitatottan zsidó [2]
 • Moritz Steinschneider - zsidó tudós, ő találta ki az értelmetlen antiszemitizmus szót, a világzsidóság verbális és médiafegyverét
 • Kurt Tucholsky – németországi szatirikus zsidó író, németellenes újságíró, a Weimari köztársaság híve, a nacionalizmus ellensége, 1936-ban öngyilkos lett [118]
 • Tristan Tzara – Romániából származó franciaországi zsidó költő, dadaista, nihilista, kommunista, terroristaként részt vett a spanyol polgárháborúban és a francia ellenállásban
 • Samuel Untermeyer – amerikai milliárdos, aki szent háborút és bojkottot hirdetett Németország ellen 1933. augusztus 7-én
 • Manecier de Vesoul – a francia király adóbeszedője a 14. század végén, a nép gyűlölte, a zsidókat jó párszor megrohanták és kiűzték a század során
 • Paul Warburg - bankár, FED-alapító
 • Adam Weishaupt – az Illuminátusok (szabadkőműves) rendjének alapítója 1776-ban. Az illuminátusok világuralomra törekednek, el akarják törölni a tekintélyelvű rendszereket, a magántulajdont, fel akarják számolni a hazafiságot, a nemzeti érzést, a családot, a házasságot és a vallást [119]
 • Amy Winehouse - deviáns zsidó énekesnő, már 27 évesen meghalt
 • Stephen Samuel Wise – a Zsidó Világkongresszus első elnöke, Magyarországon született (eredeti neve Weisz), a nagyapja Fischer Mór, a Herendi Porcelángyár megvásárlója, aki Farkasházy Tivadar felmenője is. Ő mondta: Egyesek kommunizmusnak hívják, én judaizmusnak hívom. 1933. március 24-én ő üzent hadat és hirdetett bojkottot Németország ellen (Júdea hadat üzen Németországnak)
 • Luigi Wolff – olaszországi zsidó forradalmár, részt vett az Első Internacionálén, 1871-ben kiderült, hogy III. Napóleon informátora volt, ezután eltűnt [120]
 • Paul Wolfowitz - a Világbank volt elnöke, botrányai miatt volt kénytelen lemondani
 • Adam Worth – 1844-1902, amerikai bűnöző, "a bűn Napóleonja", szélhámos az amerikai polgárháborúban, zsebtolvaj, majd bankrabló New York-ban, maffiafőnök Londonban, illegális szerencsebarlang-tulajdonos Párizsban, rabló Dél-Afrikában, Thomas Gainsborough egyik képét is ellopta
 • Lazar Zamenhof – orosz nyelvész, a mesterséges eszperantó nyelv megalkotója, melyet azért alkoott meg, mert a népcsoportok közti feszültségek és az antiszemitizmus okát az eltérő nyelvekben látta
 • Clara Zetkin - kommunista-feminista vezér Németországban, a nemzetközi nőnap elindítója, részt vett a II. Internacionálén, Németország Kommunista Pártja képviselőjeként 1920 és 1933 között tagja a német országgyűlésnek, 1932-ben a Reichstag rangidős házelnökeként felszólította az embereket, hogy harcoljanak a nemzetiszocializmus ellen, 1933-ban a Szovjetunióba menekült
 • Sabbatai Zevi – 1626-1676, híres hamis messiás, felesége prostituált volt, magát Messiásnak kiáltotta ki, a szultán végül az iszlám hitre kényszerítette, követőiből így alakult meg a Dönmeh (konvertáltak), mely az örmény holokauszt felelőse
 • Mark Zuckerberg - milliárdos kétes programozó, mások ötletét lopta el (Facebook), amiért kártérítést kellett fizetnie. Megbízta 3 egyetemista-társa egy közösségi oldal szerkesztésével, ő azonban saját magának csinálta meg és fejlesztette tovább, hónapokig hitegetve őket. A facebook alapítói nagyrészt zsidók, zsidó legjobb barátját is kitúrta később az üzletből. Tipikus Einstein-szerű zsidó. "Nem látszik, hogy mi megy benne végbe, pont ez benne a legfélelmetesebb." "Három hónapon át abban a hitben ringatott minket, hogy minden rendben van. Ez volt a módszere." [121]
 • Stefan Zweig – 1881-1942, ausztriai németet beszélő író, költő, az első világháború idején pacifista, háborúellenes, a háború után a német nacionalizmus és igazságtétel ellen ágált, 1933-ban Londonba menekült, antifasiszta, antihitlerista volt, a német sikerek hatására Brazíliában feleségével együtt öngyilkos lett
Rotschildok
 • szerkeszt:[122]
 • Adelaide Rothschild – 1853-1935, a cionista Edmond James de Rothschild zsidóimádó felesége
 • Adolph Carl Rothschild – 1823-1900, nápolyi bankár, apja, a hírhedt Carl Mayer Rothschild halála után átvette a vezetést a nápolyi fiókban, mely halála után megszűnt [123]
 • Albert Salomon Rothschild – 1844-1911, bankár, a bécsi fiók vezetője
 • Alexandre Louis Philippe Marie Berthier – 1883-1918, angliai herceg, meghalt az első világháborúban, anyja Bertha Clara Rothschild volt
 • Alfred de Rothschild – 1842-1918, angliai bankár, a Bank of England vezetője, VII. Edward király barátja
 • Alain de Rothschild – 1910-1982, Franciaországban harcolt a németek ellen a 2. világháborúban, ahol megsebesült, és elfogták, később elengedték [124]
 • Alix de Rothschild – 1911-1982, er. Alix de Koromla, Magyarországról származó bárónő, Guy de Rothschild felesége, a Youth Aliyah (zsidó gyerekek Izraelbe vándorlását segítő szervezet) elnöke [125]
 • Alphonse James de Rothschild – 1827-1905, franciaországi bankár, a francia ház vezetője, a francia-porosz háború utáni sarc finanszírozója, a zsidóság támogatója
 • Amschel Mayer Rothschid – 1773-1855, bankár, Mayer Amschel Rothschild legidősebbik fia, apja halála után a bank vezetője, míg négy testvére (Salamon, Nathan, Carl, James) Párizsba, Londonba, Nápolyba és Bécsbe ment bankot alapítani, 1822-ben bárói címet kapott, a zsidó vallás ortodox irányzatát támogatta, zsidóimádó
 • Amschel Mayor James Rothschild – 1956-1996, angliai bankár, támogatta Izraelt a Rothschildok alapítványán (Yad Hanadiv) keresztül
 • Amschel Moses Rothschild - ?-1755, németországi pénzváltó, kereskedő, Mayer Amschel Rothschild apja
 • Anselm Salomon Rothschild – 1803-1874, ausztriai bankár, báró, a Creditanstalt alapítója, az osztrák vasút finanszírozója, zsidó kórházat hozott létre [126]
 • Sir Anthony Nathan de Rothschild – 1810-1876, angliai bankár, az európai vasútépítések finanszírozója, a zsidó közösség támogatója, az angliai Egyesült Zsinagóga elnöke
 • Anthony Gustav de Rothschild – 1887-1961, angol bankár, üzletember, a brit hadseregben harcolt az első világháborúban, cionista, 1938-tól segített a németországi zsidóknak elhagyni „hazájukat”, Eduard Benesnek segített biztonságos helyre menekülni
 • Benjamin de Rothschild *1963, gazdag svájci bankár, Izrael támogatója [127]
 • Bethsabée de Rothschild – 1914-1999, franciaországi bárónő, 1940-ben elmenekült Franciaországból, és a Szabad Francia Erőkben harcolt a normandiai partraszálláskor, később élt Izraelben is, melyet alapítványokkal támogatott
 • Carl Mayer Rothschild – 1788-1855, er. Kalman Mayer Rothschild, Mayer Amschel Rothschild öt hírhedt fiának egyike, mikor az osztrákok elfoglalták Nápolyt, ott alapított bankot, 1822-ben I. Ferenc másik négy testvérével együtt bárói rangra emelte
 • Cecilie Anspach – 1840-1912, Gustave de Rothschild felesége, a zsidóság támogatója
 • Charlotte Henriette de Rothschild *1955, angliai énekesnő, Japánban igen népszerű
 • Charlotte de Rothschild – 1819-1884, angliai bárónő, unokatestvéréhez, Lionel de Rothschildhoz ment hozzá, támogatta a zsidókat és politikus férjét [128]
 • Constance de Rothschild – 1843-1931, angliai bárónő, testvérével, Annie-vel kiadott egy gyerekkönyvet az Ótestamentumról, a Zsidó Szövetség és a zsidóság támogatója [129]
 • David Mayer de Rothschild *1978 angliai kalandor, környezetvédő, „lemondott” a család vagyonáról, a globális felmelegedésipar propagálója, átkelt a Déli- és Északi-sarkon is, egyszer azt hazudta, hogy a Jupiter közelebb van a Naphoz, mint a Föld [130] [131] [132]
 • David René de Rothschild *1942, franciaországi bankár, miután államosították a bankját 1982-ben, 1987-ben új bankot alapított néhány rokonával, 2007-ben a francia Rothschild-fiók felvásárolta az angolt, és ő lett az egyesült bank feje
 • Dorothy de Rothschild – er. Dorothy Mathilde Pinto, 1895-1988, James Armand de Rothschild felesége, a zsidóság és a cionizmus támogatója, a Rothschildok Izrael-támogató alapítványának vezetője, a tömeggyilkos, országrabló Chaim Weizmann barátja
 • Edmond Adolphe de Rothschild – 1926-1997, svájci báró, bankár, saját bankot is alapított, kóserbor-készítő, cionista, Izrael nagy barátja „Alapvetően egy világpolgár vagyok, kötődve Franciaországhoz, ahol születtem, Svájchoz, ahol szívesen fogadtak, és Izraelhez, mert zsidó vagyok.” [133]
 • Edmond James de Rothschild – 1845-1934, franciaországi bankár, „A híres jótevő”, a cionista mozgalom egyik vezetője, ő kezdett el palesztin földeket felvásárolni, pénzzel (legalább 50 millió dollárral) támogatta Izrael későbbi létrehozását, a Yad Hanadiv alapítvány (a Rothschildok Izraelt támogató alapítványa) létrehozója, harcolt a francia-porosz háborúban [134]
 • Edmund Leopold de Rothschild – 1916-2009, angliai bankár, az angol hadseregben és a Zsidó Brigádban szolgált a második világháború alatt
 • Édouard Alphonse James de Rothschild – 1868-1949, franciaországi bankár, a Dreyfus-per idején odáig ment, hogy párbajozott egy Dreyfus-ellenes ellenfelével, a 2. világháború idején elmenekült Franciaországból
 • Édouard Etienne de Rothschild *1957, franciául beszélő bankár, 1987-ben bankot alapított, a szélsőbaloldali Libération újság tulajdonosa, és annak a provokatív Charlie Hebdonak, amelynek arab "terroristák" megölték a munkatársait, ami után a bevételük óriási mértékben megnőtt (50 000-ről több millió példány)
 • Élie de Rothschild – 1917-2007, franciaországi báró, bankár, 1940-ben a francia hadsereg hivatalnoka, elfogták a németek, 1944-ben elengedték, közben még megházasodni is engedték
 • Eric de Rothschild *1940, francia nyelvű borász, bankár, báró, a Chateau Lafite tulajdonosa, holokausztiparos, Izrael támogatója [135] [136]
 • Elisabeth de Rothschild – 1902-1945, er. Elisabeth Pelletier de Chambure, gazdag francia katolikus család sarja, Philippe de Rothschild felesége, 1941-ben elfogták, amikor hamis engedéllyel akart átkelni a demarkációs vonalon, és Ravensbrückbe vitték, ahol 1945-ben betegségben meghalt, ő az egyetlen Rothschild-áldozata a 2. világháborúnak. Férje, Philippe de Rothschild szerint a „nácik” élve dobták be egy kemecébe, vitatottan zsidó. [137]
 • Evelyn Achille de Rothschild – 1886-1917, bankár és katona Angliában, harcolt a világháborúban Gallipolinál, majd Palesztinában a törökök ellen, ahol megsebesült és meghalt
 • Evelyn Robert de Rothschild *1931, angliai bankár, többek közt a The Economist elnöke
 • Ferdinand James Rothschild – 1839-1898, báró, liberális politikus Angliában, szabadkőműves, a zsidók támogatója, sok Rothschildhoz hasonlóan unokatestvérét vette el
 • Gustave Samuel de Rothschild – 1829-1911, franciául beszélő üzletember, báró, a zsidó közösség támogatója, héber iskolát alapított [138]
 • Gutle Schnaper – 1753-1849, Mayer Amschel Rothschild felesége, halála előtt ezt mondta: „Ha a fiaim nem akarnak háborút, nem lesz.” [139]
 • Guy de Rothschild – 1909-2007, báró, franciaországi bankár, üzletember, a francia hadseregben harcolt a második világháborúban, Dunkirknél őt is evakuálták Angliába, majd tovább harcolt a Szabad Francia Erőkben, támogatta a zsidókat
 • Hannah Primrose – 1851-1890, brit grófnő, Nagy-Britannia leggazdagabb nője, egy antiszemita grófhoz, későbbi miniszterelnökhöz ment hozzá, támogatta a zsidókat, William Gladstone angol miniszterelnök mondta róla: „Ő alkalmasnak találná magát a birodalom királynőjének, és azt gondolja, hogy csak ez a hely elég jó neki.” [140]
 • Hannah Mathilde Rothschild – 1832-1924, németül beszélő zeneszerző, bárónő, a zsidó vallás támogatója
 • Héléne van Zuylen – 1863-1947, er. Rothschild, leszbikus franciaországi bárónő, író, kitagadták, mert egy katolikus báróhoz ment hozzá
 • Isaak Elchanan – 16. századi németül beszélő kereskedő, a Rothschild-családfa legkorábbi visszavezethető tagja
 • Jacob Rothschild *1936, angliai bankár, gazdag üzletember, a cionista Rothschild-alapítvány (Yad Hanadiv) vezetője, a médiában is érdekelt, Diana hercegnő és Henry Kissinger barátja
 • James Armand de Rothschild – 1878-1957, franciaországi születésű liberális politikus Angliában, a francia és a brit hadseregben is szolgált az I. világháború alatt, ill. a Zsidó Légióban Palesztinában, az izraeli parlament, a Knesszet építtetője
 • James Edouard de Rothschild – 1844-1881, angliai báró, zsidó alapítványok elnöke, a zsidó vallás kritikátlan támogatója [141]
 • James Mayer de Rothschild – 1792-1868, er. Jacob Mayer Rothschild, Mayer Amschel Rothschild 5. fia, báró, bankár, a párizsi Rothschild-ház alapítója, francia királyok kölcsönzője, hatalmas vagyona volt (Bill Gatesnél 5-ször gazdagabb lenne), unokatestvérét vette el, megvette a híres Chateau Lafite-ot, mely máig a Rothschildoké, a francia zsidó közösség vezetője és védelmezője
 • Leon Lambert – 1851-1919, belgiumi bankár, Lucie de Rothschild férje, a Rothschildok brüsszeli fiókjának vezetője, II. Lipót belga király fő támogatója, akitől bárói címet kapott, finanszírozta Kongó gyarmatosítását, kirablását és kb. 10 millió kongói meggyilkolását, a belgiumi Central Hebrew Consistory elnöke [142]
 • Leopold de Rothschild – 1845-1917, angliai bankár, a zsidóság gyámolítója, az Anglo-Zsidó Szövetség elnöke, 1912-ben túlélt egy merényletet
 • Leopold David de Rothschild – 1927-2012, bankár, angol nyelvű zenész, zsidóbarát, sok Rothschildhoz hasonlóan látszólag filantróp
 • Lionel de Rothschild – 1808-1879, angliai bankár és báró, Nagy-Britannia első zsidó parlamenti képviselője, parlamenti esküjekor visszautasította a Bibliát, és az Ótestamentummal a kezében mondta el, később úgy mondta, hogy „Jehova engem úgy segéljen”. Kölcsönzött a krími háborúra, a franciák számára a poroszoknak járó hadisarc megfizetésére, a brit kormánynak, Egyiptomnak, stb., benne volt a Szuezi-csatorna építésében is, a brit zsidóság vezetője, a Nagy Zsinagóga elnöke, Disraeli barátja. [143]
 • Lionel Nathan de Rothschild – 1882-1942, angliai bankár, konzervatív politikus, az angol Rothschild-ház vezetője volt, ezért nem harcolhatott a világháborúban két bátyjával (Evelyn, Anthony) ellentétben
 • Louis Nathaniel de Rothschild – 1882-1955, bécsi báró, a németek letartóztatták 1938-ban, de végül elengedték, a javait államosították
 • Lynn Forester de Rothschild *1954, angliai bankár, Lady, Bilderberg-tag, beházasodott a Rothschild-családba, Hilary Clinton támogatója, vitatottan zsidó [144] [145]
 • Maurice Ephrussi – 1849-1916, franciaországi bankár, a zsidó Ephrussi-család tagja, beházasodott a Rotschild-családba
 • Maurice de Rothschild – 1881-1957, francia képviselő, báró, miután 1940-ben nem szavazott a Vichy-kormány mellett, elvették az állampolgárságát, és Svájcba menekült, ahol Rothschild-fiókot alapított [146]
 • Mayer Amschel Rothschild – 1744-1812, a Rotschild-dinasztia alapítója , németországi bankár, a napóleoni háborúkból is meggazdagodott, miközben Angliába települt, Amerikában is bankot nyitott 20 évre „Engedjétek meg, hogy én adjam ki és ellenőrizzem egy nemzet pénzét, és nem fogok azzal foglalkozni, hogy kik írják a törvényeit.” [147]
 • Mayer Amschel de Rothschild - 1818-1874, liberális politikus és sportoló
 • Mayer Carl Rothschild – 1820-1886, nápolyi bankár, a frankfurti Rothschild-ház vezetője egy ideig, a porosz parlament felső házának tagja [148]
 • Miriam Rothschild – 1908-2005, angolul beszélő természettudós, a 2. világháború idején az angol kormányt több zsidó beengedésére kérte, mialatt kódtöréssel foglalkozott, férje egy zsidó katona volt, támogatta a homoszexualitás legalizálását
 • Moses Kalman Rothschild – kereskedő, eredetileg Bauer, Amschel Moses Rothschild apja, állítólag üzleti kapcsolatban állt Jud Süss Oppenheimerrel [149]
 • Nathan Mayer Rothschild – 1777-1836, angliai bankár, az angol ház alapítója, Mayer Amschel Rothschild fia, keresett a napóleoni háborúkon, a waterlooi csata alkalmával hatalmas összegre és hatalomra tett szert, mivel kémei révén először tudott a csata végkimeneteléről, ő üzent hadat Amerikának, mikor azok nem akarták meghosszabbítani a Rothschildokkal kötött szerződést újabb 20 évre, ezért egy évre rá kitört az amerikai-angol háború [150] [151]
 • Nathan (Mayer) Rothschild – 1840-1915, angliai bankár, báró, liberális politikus, a londoni Rothschild-ház vezetője, a Lordok Házának (felsőház) első zsidó vallású tagja, a Bank of England irányítója, saját unokatestvérét vette el, benne volt a keze a Szuezi-csatona építésében, az angliai zsidóság vezére, a zsidó szabad iskola és az Egyesült Zsinagóga elnöke, támogatta helyi zsidók házhoz jutását [152]
 • Nathaniel de Rothschild – 1812-1870, franciaországi bankár, borász
 • Nathaniel Charles Rothschild – 1877-1923, „Charles”, angol bankár, természettudós, szeretett az arany gyűjtésével foglalkozni, felesége magyarországi zsidónő volt
 • Nathaniel Philip Rothschild *1971, angliai születésű gazdag svájci üzletember, üzleti tevékenysége szerteágazó
 • Oliver Rothschild *1951, angliai üzletember
 • Pannonica de Koenigswarter – er. Rothschild, 1913-1988, angliai bárónő, jazz mecénás, anyja a magyarországi Rozsika Edle von Wertheimstein volt, De Gaulle-nak dolgozott a világháború idején, amikor férjétől, egy zsidó katonától elköltözött, a Rothschildok kitagadták
 • Philippe de Rothschild – 1902-1988, franciaországi autóversenyző, borász, író, elhagyta Franciaországot a németek érkezésekor (feleségét otthagyta, akit deportáltak, és meghalt), De Gaulle seregében harcolt
 • Philippine de Rothschild *1933, gazdag franciaországi borász, bárónő, anyja egy német munkatáborban halt meg [153] [154]
 • Robert Rothschild – 1911-1978, belgiumi diplomata, a Rothschildok távoli rokona, a belga hadseregben harcolt a 2. világháborúban, a németek elfogták, később elengedték, elszökött, járt Kínában, Portugáliában, Kongóban, volt svájci és brit nagykövet, ott volt az Európai Közösség (az EU elődje) alapításánál (Római Szerződés) [155]
 • Rozsika Edle von Wertheimstein – 1870 –1940, nagyváradi gazdag zsidó család sarja, Nathaniel Charles Rothschild felesége [156]
 • Salomon James de Rothschild – 1835-1864, franciaországi bankár, a francia ház vezetője, apja háta mögött titokban milliókat herdált el a tőzsdén, ezért száműzték, sokat élt Amerikában, George Stepleton Strong írta róla: „a báró, bár jeles és milliomos, mértéktelen volt erkölcstelen beszédben és meztelen fényképekben”
 • Salomon Mayer Rothschild – 1774-1855, a bécsi fiók megnyitója, Mayer Amschel Rothschild fia, finanszírozta Ausztria első vasútjának építését
 • Victor Rothschild – 1910-1990, szélsőbaloldali angliai báró, egy marxista szövetségbe járt az egyetemen, szobatársai kommunista szovjet kémek voltak, a munkáspárt tagja, az MI5-nál dolgozott a 2. világháború idején, a brit kormányok tanácsadója, később az angliai Rothschild-ház vezetője
 • Walter Rothschild – 1868-1937, angliai bankár, báró, liberális politikus, zoológus, cionista, Chaim Weizmann barátja, az ő címére érkezett a Balfour Deklaráció, állítólag miután egy nő megzsarolta, kénytelen volt átadni gyűjteményének nagy részét egy amerikai múzeumnak [157]
 • Wilhelm Carl Rothschild – 1828-1901, nápolyi bankár, báró, a frankfurti fiók vezetője, mely utódja híján megszűnt
Elnökök, kormányzók, királyok, trónbitorlók, pápák
 • II. Ahmed – 1643-1695, török szultán (1690-95)
 • Salvador Allende - 1908-1973, Chile miniszterelnöke (1970-73)
 • II. Anaklét – ellenpápa (1130-1138), II. Incével egyidőben választották meg, Ince elmenekült, III. Lothár német-római császár elfoglalta a Vatikánt, és Anaklét meghalt
 • Jurij Andropov – 1914-1984, szovjet főtitkár (1982-84), szovjet államfő (1983-84)
 • Mustafa Kemal Atatürk – török miniszterelnök 1920-1920, köztársasági elnök 1923-1938, vitatottan zsidó
 • Francis Bell – Új-Zéland miniszterelnöke 1925-ben pár hónapig
 • Theobald von Bethmann-Hollweg - 1856-1921, német kancellár (1909-17) az első világháború idején, vitatottan zsidó. Utóda volt Liszt és Wagner felesége is, utóbbi Cosima Wagner volt [158]
 • Boleslaw Bierut –1892-1956, Lengyelország elnöke (1944-52), lengyel miniszterelnök (1952-54), lengyel főtitkár (1948-56)
 • Léon Blum – 1872-1950, háromszor Franciaország miniszterelnöke (1936-37, 1938, 1946-47)
 • Jim Bolger *1935, Új-Zéland miniszterelnöke (1990-97) [159]
 • Léon Bourgeois – 1851-1925, Franciaország Nobel-békedíjas miniszterelnöke (1895-96), a Népszövetség létrehozásának egyik szorgalmazója, a Népszövetség első elnöke
 • Gordon Brown *1951, brit miniszterelnök 2007-2010 között, vitatottan zsidó [160] [161]
 • Plutarco Elías Calles – 1877-1945, Mexikó elnöke 1924-28 között
 • David Cameron *1966, brit miniszterelnök (2010-), részben zsidó [162] [163]
 • Fidel Castro *1926, Kuba elnöke (1976-2008), első titkár (1965-2011), miniszterelnök (1959-2008), kommunista diktátor [164]
 • Raúl Castro *1931, kubai első titkár (2011-), Kuba elnöke (2008-), Kuba miniszterelnöke (2008-)
 • Winston Churchill – 1874-1965, brit miniszterelnök 1940-45 és 1951-55 között
 • Józef Cyrankiewicz – Lengyelország miniszterelnöke (1947-52), (1954-70), Lengyelország elnöke (1970-72), vitatottan zsidó [165]
 • Michel Debré – 1912-1996, Franciaország miniszterelnöke (1959-62)
 • Eric Arturo Delvalle *1937, Panama elnöke (1985-88), megpróbálta eltávolítani a tényleges panamai vezetőt, Manuel Noriegát, ezért eltávolították, majd Amerika segítségével bujdosott
 • Max Delvalle – 1911-1979, az első panamai vice-miniszter (1964-68), Panama tulajdonképpeni elnöke 1967-ben 7 napig, amikor az elnököt eltávolították, azt mondta, hogy csak két zsidó elnök van a világon, Izrael elnöke és ő (ami persze nem igaz)
 • Porfirio Díaz – 1830-1915, Mexikó elnöke (1876, 1877-1880, 1884-1911) [166]
 • Dhu Nuwas - jemeni király kb. 515-525 között
 • Benjamin Disraeli – 1804-1881, rasszista brit miniszterelnök (1868, 1874-80), pénzügyminiszter, író, fiatal korában tőzsdézett, pártelnöke megtámadásával vált ismertté, a Konzervatív Párt (!) egyik alapítója, gyarmatosító törekvései voltak, megszerezte a Szuezi-csatornát, állítólag azt mondta, hogy a felsőbbrendű zsidó fajnak joga van kiirtani az alsóbbrendű árja fajokat
 • Ruth Dreifuss *1940, Svájc elnöke 1999-ben
 • Dwight D. Eisenhower – 1890-1969, amerikai elnök 1953-1961 között
 • Kurt Eisner – 1867-1919, a Bajor Szabadállam elnöke 1918-19, a bajor patkánylázadás vezetője
 • Laurent Fabius - *1946, Franciaország szocialista miniszterelnöke (1984-86), pénzügyminiszter, külügyminiszter, stb., egy időben azzal vádolták, hogy tudott arról, hogy orvosok AIDS-szel fertőztek meg embereket
 • Heinz Fischer *1938, Ausztria elnöke (2004-)
 • Jan Fischer *1951, Csehország miniszterelnöke (2009-10), kommunista politikus, apja „holokauszt”-túlélő
 • Alessandro Fortis – 1842-1919, olasz miniszterelnök (1905-1906)
 • Mikhail Fradkov *1950, orosz miniszterelnök 2004-2007 között
 • Pierre Mendés France – 1907-1982, Franciaország miniszterelnöke 1954 és 1955 között
 • Malcolm Fraser *1930, miniszterelnök Ausztráliában 1975-1983 között, multikulturalizmus-támogató, négertámogató, dél-afrikai apartheid-ellenes, fehérellenes Zimbabwe kapcsán, amivel a fehérellenes, tömeggyilkos Mugabét segítette hatalomra
 • Salomón Lerner Ghitis – perui miniszterelnök 2011-től
 • Efraín Goldenberg *1929, perui miniszterelnök (1994-95)
 • Camille Gutt – az IMF első elnöke
 • Sir Joshua Hassan – 1915-1997, Gibraltár első miniszterelnöke (1964-69, 1972-87), a gibraltári kormányzat fő kialakítója, ellenezte Gibraltár visszaszolgáltatását Spanyolországnak
 • Paul Hirsch – 1868-1940, porosz miniszterelnök 1918-1920 között, külügy- és pénzügyminiszter
 • Francois Hollande *1954, Franciaország elnöke (2012-), vitatottan zsidó
 • Nyikita Hruscsov – 1894-1971, szovjet első titkár (1953-64), szovjet miniszterelnök (1958-64), ukrán első titkár (1938-47, 1947-49), ukrán miniszterelnök (1944-47)
 • Paul Hymans – 1865-1941, a Népszövetség 2. elnöke, két alkalommal elnöke, belga igazságügy- és külügyminiszter, szabadkőműves
 • Arszenyij Jacenyuk - *1974, ukrán miniszterelnök (2014) a 2014-es ukrán patkányforradalom és polgárháború idején, gazdasági és külügyminiszter, tagadta zsidóságát [167]
 • Janet Jagan – Guayana elnöke (1997-1999)
 • Borisz Jelcin – 1931-2007, Oroszország elnöke 1991 és 1999 között, alkoholista, vitatottan zsidó [168] [169]
 • VII. Jóannész – 1370-1408, bizánci császár (1376-79, 1390)
 • II. József – 1360-1439, konstantinápolyi pátriárka (1416-1439), Iván Sisman bolgár cár fia
 • Lazar Kaganovics – 1893-1991 ukrán főtitkár (1925-28), első titkár (1947)
 • Lev Kamenyev – 1883-1936, Szovjet-Oroszország első elnöke 1917-ben (12 napig)
 • Léon Kengo *1935, er. Leon Lubicz, háromszor a zairei miniszterelnöknek megfelelő pozíciót töltötte be (1982-86, 1988-90, 1994-97), az 1996-os kongói polgárháború alatt is, 2003-ban pénzmosással vádolták meg Belgiumban, félig lengyel zsidó, félig tuszi, a hírhedt Belga Kongóban született
 • Alexandr Kerenszkij – 1881-1970, az orosz Ideiglenes Kormány miniszterelnöke az 1917-es februári forradalom után, anyai ágon (Adler) valószínűleg zsidó
 • John Key – Új-Zéland miniszterelnöke 2008-tól [170]
 • Szergej Kirienko *1962, orosz miniszterelnök 1998-ban, nagyapja nagy kommunista volt
 • Feliks Kon – 1864-1941, ukrán főtitkár 1921-ben
 • VI. Konstantin – 771-805, bizánci császár (780-797), vitatottan zsidó
 • Stanislav Kosior – 1889-1939, ukrán főtitkár, első titkár (1919, 1920, 1928-1938)
 • Aleksander Kwasniewski *1954, Lengyelország elnöke (1995-2005), besúgó, kommunista politikus, kommunista ifjúsági miniszter, sportminiszter, a kommunista párt utódpártjának vezetője, egy baloldali bűnöző képviselő börtönbüntetését felfüggesztette, egy brutális gyilkosnak és bankárnak, Peter Vogelnek amnesztiát adott, az európai tolerancia tanács elnöke, vitatottan zsidó
 • Christine Lagarde – az IMF vezetője 2011-től, francia pénzügyminiszter [171]
 • IV. Leó – 750-780, „Leó, a kazár”, bizánci császár (775-780), vitatottan zsidó, anyja kazár volt
 • Vlagyimir Iljics Lenin – 1870-1924, szovjet miniszterelnök (1922-24), a Népbiztosok Tanácsának első elnöke (1917-1924), tömeggyilkos, az első kommunista diktátor
 • Eugen Levine – 1883-1919, a Bajor Tanácsköztársaság második elnöke (1919)
 • Juan Lindo – 1790-1857, Salvador elnöke (1841-42), Honduras elnöke (1847-52)
 • Andrej Lukanov – 1938-1996, Bulgária utolsó kommunista miniszterelnöke 1990-ben, őskommunista miniszter, működése nagy korrupcióval járt, sikkasztással vádolták, egy ismeretlen merénylő vagy bérgyilkos lőtte le
 • Luigi Luzzatti – 1841-1927, olasz miniszterelnök (1910-1911)
 • Francisco Madero – 1873-1913, Mexikó elnöke (1911-13)
 • Nicolas Maduro *1962, Venezuela baloldali elnöke 2013-ban Hugo Chavez halála után, külügyminiszter, alelnök, szakszervezeti vezető, a Dél-Amerika-szerte befolyásos Madurók egyike
 • Ricardo Maduro *1946, Honduras elnöke (2002-06), a Bank of Honduras vezetője
 • David Marshall – Szingapúr első főminisztere 1955-ben [172]
 • Wilhelm Marx – 1863-1946, kétszer német kancellár (1923-25,1926-28), porosz miniszterelnök (1925), békepárti az első világháború alatt, majd üdvözölte a versailles-i békét, valószínűleg zsidó
 • René Mayer – 1895-1972, Franciaország miniszterelnöke (1953), pénzügyminiszter (2), munkaügyi miniszter, gazdasági miniszter, védelmi miniszter, igazságügyminiszter
 • Alfred Moisiu *1929, Albánia köztársasági elnöke (2002-2007) [173]
 • Petro Porosenko - ukrán elnök a zsidók kreálta ukrán patkányforradalom, az ukrán-orosz válság idején (2014), külügyminiszter, kereskedelmi miniszter
 • José Lopez Portillo – 1920-2004, Mexikó korrupt elnöke (1976-82), államosította a bankokat [174]
 • Jevgenyij Primakov – *1929, orosz miniszterelnök (1998-99), szovjet kommunista politikus, KB-tag, majd az orosz kémszolgálat vezetője, külügyminiszter "A kommunista párt betiltásáról teljesen negatív a véleményem"[175]
 • Petre Roman *1946, Románia miniszterelnöke (1989-1991)
 • Franklin Delano Roosevelt – 1882-1945, amerikai elnök 1933-1945 között
 • Theodore Roosevelt – 1858-1919, Nobel-békedíjas amerikai elnök 1901-1909 között [176]
 • Jorge Sampaio – *1939, Portugália köztársasági elnöke 1996 és 2006 között, Lisszabon polgármestere, nagyanyja szefárd zsidó
 • Nicolas Sarkozy *1955, Franciaország elnöke 2007-2012 között
 • VI. Sándor – 1431-1503, római pápa (1492-1503), több ezer Spanyolországból és Portugáliából kiűzött zsidót engedett be a Vatikánba, sokat kártyázott, bujálkodott, tivornyázott, vitatottan zsidó (az első Borgia)
 • II. Sápúr – 309-379, szászánida király (309-379)
 • Yehude Simon *1947, perui miniszterelnök (2008-09)
 • Iván Sisman – 1351-1395, bolgár cár (1371-1395)
 • Sidney Sonnino – 1847-1922, olasz miniszterelnök (1906)
 • Dominique Strauss-Kahn - IMF főzsidó (2007-11), nőcsábász, erőszaktevő
 • Jacob Sverdlov – 1885-1919, Szovjet-Oroszország második elnöke 1917-19-ben, a Párt vezetője (1917-18)
 • Joszif Sztálin – 1878-1953, szovjet diktátor, szovjet főtitkár 1922-52 között, szovjet miniszterelnök 1941-1953
 • Ernst Toller – 1893-1939, a Bajor Tanácsköztársaság első elnöke (1919) 6 napig
 • Simone Veil – az Európa Parlament zsidó elnöke (1979-1982), „holokauszt”-túlélő [177]
 • Julius Vogel – 1835-1899, Új-Zéland miniszterelnöke
 • Roy Welensky – 1907-1991, a Közép-afrikai Föderáció (Zimbabwe) utolsó miniszterelnöke (1956-1963), védelmi miniszter, külügyminiszter, paradox módon a fehér felsőbbrendűség képviselője, mikor Dél-Rodézia kivált, Londonba távozott
 • Zurab Zhvania – 1963-2005, Grúzia miniszterelnöke 2004-05, miniszter, korábban Eduard Sevardnadze elnököt segítette, majd ellene fordult
 • Yukhym Zvyahilsky *1933, de facto ukrán miniszterelnök (1993-94), 20 millió dollár ellopásával vádolták elnöksége idején, ezért Izraelbe menekült 3 évre
 • Adiabenei királyok
 • Izraeli királyok
 • Kazár királyok
 • Magyarországi trónbitorlók
  • Aba Sámuel – Magyarország királya (1041-44), vitatottan zsidó
  • Antall József – miniszterelnök 1990-1993 között
  • Bajnai Gordon – miniszterelnök 2009-2010 között
  • Fock Jenő – kommunista miniszterelnök (1967-75)
  • Gerő Ernő – kommunista első titkár Rákosi után
  • Göncz Árpád – köztársasági elnök 1990-2000 között
  • Grósz Károly – 1930-1996, Magyarország kommunista miniszterelnöke (1987-88), főtitkár (1988-89), vitatottan zsidó
  • Gyurcsány Ferenc – miniszterelnök 2004-2009 között
  • Horn Gyula – miniszterelnök 1994-1998 között
  • Kádár János – kommunista miniszterelnök kétszer (1956-58, 1961-65), első titkár, főtitkár (1956-1988), vitatottan zsidó
  • Kállai Gyula – kommunista miniszterelnök (1965-67)
  • Kun Béla – a Tanácsköztársaság tényleges vezetője
  • Mádl Ferenc – köztársasági elnök 2000-2005 között
  • Medgyessy Péter – miniszterelnök 2002-2004 között
  • Münnich Ferenc – kommunista miniszterelnök (1958-61)
  • Nagy Imre – kétszer kommunista miniszterelnök (1953-55, 1956), a forradalom miniszterelnöke, vitatottan zsidó
  • Orbán Viktor - háromszor miniszterelnök (1998-2002, 2010-2018), vitatottan zsidó és cigány
  • Rákosi Mátyás – kommunista főtitkár, első titkár, miniszterelnök (1952-53)
  • I. Salamon – 1053-1087, magyar király (1063-74), vitatottan zsidó
  • Sólyom László államelnök – köztársasági elnök 2005-2010 között
  • Straub F. Brunó – 1914-1996, az utolsó kommunista államfő (1988-89), vitatottan zsidó
  • Szakasits Árpád – kommunista köztársasági elnök (1948-50)

Magyarországi személyek

Tömeggyilkosok, gyilkosok
 • Aba Sámuel – Magyarország 3. királya (1041-44), az első választott király, István idején palotaispán (nádor), IX. Benedek pápa kiátkozta, keresztényellenes volt, eltörölte István és Orseolo Péter törvényeit, meg akarta adóztatni a nemességet és papságot, miközben az alacsonyrangú társadalmi csoportokkal szimpatizált, III. Henrik német-római császár ölte meg a ménfői csatában, vitatottan zsidó [178]
 • Aczél György - kommunista, cionista politikus és kulturális ideológus, Magyarország elárulója 1956-ban
 • Ágoston Péter - külügyi és igazságügyi népbiztos, Tanácsköztársaság
 • Antall József - hazaáruló miniszterelnök a rendszerváltás idején, aki megmentette a zsidó gyilkosok életét és újra átadta nekik Magyarországot, félzsidó
 • Antos István – 1908-1960, kommunista pénzügyminiszter, MSZMP KB-tag [179]
 • Apró Antal - tömeggyilkos kommunista politikus, hazaáruló
 • Barta Lajos – 1878-1964, író, háborúellenes újságíró, a Tanácsköztársaság idején irodalompolitikai szerepet vállalt, megírta a Forradalom c. propagandadrámát, az illegális kommunista mozgalom tagja, Londonba menekülvén antifasiszta agitátor, 1946-ban hazatért, hogy végre a kommunizmusban élhessen
 • Bauer Ervin – 1890-1938, kommunista orvos, biológus, a Tanácsköztársaság idején politikai szerepet vállalt, a bukás után elmenekült, 1925-től a Szovjetunióban élt, 1938-ban kivégezték feleségével együtt. Testvére Balázs Béla, felesége Kaffka Margit és Szilárd Stefánia (Szilárd Leó testvére), jó barátja volt Lukács György [180]
 • Bauer Miklós - 1921-2008, "körmös Bauer", nemzetellenes "ellenálló", majd rögtön belépett az ÁVO-ba, gyakran tépte le a foglyok körmét, betegesen szadista volt, sokféle kínzási módot alkalmazott, több embert megölt „kihallgatás” közben
 • Betlen Oszkár – 1909-1969, er. Bettelheim, újságíró, Betlen János apja, kommunista szervezkedő, küldött a Kommunista Ifjúsági Internacionálé világkongresszusán, Szlovákiában is szervezkedett, majd Dachauban, Buchenwaldban és Auschwitzban dolgozgatott, a Szabad Nép főszerkesztője, az MDP Központi Vezetőségének póttagja egészen 1956-ig, 56 után az ellenforradalom tényét bizonyító "fehér könyv" egyik szerkesztője "Volt a szerkesztőségben egy súlyos pszichopata, egy titokzatos, vagy titokzatosságot játszó kíméletlen alak, bizonyos Betlen (...) nekem mindig az volt és ma is az a gyanúm, hogy ő intrikálta ki a laptól Losonczyt is, Vásárhelyit is, mint nem igazán "megbízható elemeket" - eltávolítva azokat, akik útjában álltak a főszerkesztői fotel elérésében." (Méray Tibor)
 • Biszku Béla - kommunista tömeggyilkos, belügyminiszter az 1956-os megtorlások idején, az akasztások fő felelőse, később is büszke volt a tettére, a 2010-es években is csupán azért indult ellene eljárás, mert helyeselte maga és társai egykori bűneit, gyilkosságait
 • Bárd Károly - szemkiverő ÁHV-s
 • Berei Andor – 1900-1979, kommunista politikus, Farkas Vladimir apósa, már 17 évesen belépett a szociáldemokrata pártba, KMP-tag, illegális kommunista, a Szovjetunióba kerül, Belgiumban sokáig folytat kommunista tevékenységet, az Országos Tervhivatal elnöke, az Új magyar lexikon szerkesztője
 • Bojta (Burger) Béla – 1899-1969, ügyvéd, nemzetellenes "ellenálló", megszervezője, majd elnöke a tömeggyilkosságokat ellenőrző Népbíróságok Országos Tanácsának, az Országos Ügyvédi Tanács elnöke
 • Bokányi Dezső – 1871-1940, kommunista politikus, tagja a Károlyi-kormánynak, részt vett a béketárgyalásokon, a Tanácsköztársaság idején munkaügyi és népjóléti népbiztos, a Vörös Hadsereg egyik vezetője, majd a Szovjetunióba került, ahol Sztálin kivégeztette
 • Böhm Vilmos - 1880-1949, szociáldemokrata politikus, aktívan részt vett a patkányforradalmakban, a tanácsköztársaság idején hadügyi és szocializálási népbiztos, a Vörös Hadsereg főparancsnoka, Nyugatra emigrált
 • Csapó Sámuel – 1883-1947, kommunista politikus, a Szlovák Tanácsköztársaság szocializálási népbiztosa, valószínűleg zsidó [181]
 • Cserny József - a vörösterror egyik vezetője, tömeggyilkos, sokan vitatják zsidó származását
 • Czigány Dezső – festő, 1937-ben öngyilkos lett, előtte kiirtotta a családját (lányát és 2 éves unokáját is)
 • Czinege Lajos - kommunista honvédelmi miniszter, hazaáruló, aktívan részt vett az 56-os forradalom leverésében, egyesek vitatják zsidóságát
 • Erdei Ferenc - 1910-1971, szociológus, kommunista miniszter a legvadabb rákosista években, a szövetkezetesítés egyik élharcosa, 56-os forradalmi miniszterelnök-helyettes, vitatottan zsidó
 • Erdélyi Mór - közélelmezési népbiztos, Tanácsköztársaság
 • Faludy György - gyakorló biszexuális költő, a tengelyhatalmak ellen harcolt a világháborúban, felrobbantotta Gömbös Gyula szobrát, majd 91 éves korában elvett egy 19 éves lányt "Érvet és tényt nem ösmer, csak érzelmet,/abba magát fejbúbig beleássa,/s nyilatkozik, parancsol, jósol, lódit,/hiszen magyar. Ez a foglalkozása." (Szélsőjobb) "Úgy mellesleg, néhány szatírát írtam a magyar fasiszta vezérek ellen; az egyik egy Csilléry András nevű képviselő. Amikor maliciózus titkára ebéd után átnyújtotta neki a róla szerzett költeményemet, melyet a szociáldemokrata párt röplap formájában terjesztett, szívrohamot kapott, és lefordult székéről – amit életem egyik legnagyobb sikerének tekintettem." [182] [183]
 • Farkas Mihály - 1904-1965, er.: Löwy Hermann, az ÁVH vezetője, Farkas Vladimir apja
 • Farkas Vladimir - 1925-2002, ÁVH-s tiszt, tömeggyilkos, Farkas Mihály fia
 • Fenyő János - maffiavezér a 90-es években, megölték
 • Fischer József – 1901-1995, építész, szociáldemokrata politikus, az 56-os forradalom minisztere, részt vett a patkányforradalmakban, 1944-ben dezertált a hadseregből
 • Fock Jenő – kommunista vezető, a Minisztertanács elnöke, 2001-ben halt meg büntetlenül
 • Földes László - 1914-2000, hazaáruló kommunista politikus, "partizán" terroristaként a nyilas-házat felrobbantó csoport vezetője volt, majd állítólag 56-ban a Kossuth téri vérengzésre részben ő adott tűzparancsot (több 100 halott), tömeggyilkos, szerepet vállalt a hazaáruló Kádár-kormányban, KB-tag, fia Földes László (Hobo) „Tűz a fasisztákra!” [184]
 • Friss István – 1903-1978, KMP-tag, a Kommunista c. lap főszerkesztője, MSZMP KB-tag, az erőltetett iparosítás és az első ötéves terv egyik felelőse
 • Gábor Andor – 1884-1953, kommunista író, költő, antimilitarista, részt vett a proletárdiktatúrában, ismerte Kun Bélát, Ausztriába menekült, 1925-ben onnan is kiutasították, majd Franciaországból is, a Szovjetunióba ment, a háború után a Lúdas Matyi főszerkesztője lett
 • Gellért Oszkár – 1882-1967, költő, író, a Nyugat munkatársa, Károlyi Mihály, majd a Tanácsköztársaság sajtóirodájának vezetője volt
 • Gerő Ernő - 1898-1980, sz. Singer Ernő, kommunista politikus, miniszter, NKVD-tiszt, a „barcelonai hóhér”, a Tanácsköztársaság alatt a Kommunista Ifjúmunkások Szövetségében dolgozott, a nemzetközi felforgatót 1924-ben kiadták a Szovjetuniónak, a Kommunista Internacionálé egyik vezetőjeként nyugati országokban tevékenykedett, a spanyol polgárháborúban egy nemzetközi brigád parancsnoka volt, ahol a polgárháborúban harcoló anarchisták likvidálásában vett részt, ő ölette meg Andrés Nin marxista vezetőt is, 1945 után a kommunista elnyomás egyik vezetője, 1956-tól a párt első titkára, megszervezte az MTA párthűvé tételét [185]
 • Gobbi Hilda – 1913-1988, kommunista, leszbikus színésznő, részt vett a nemzetellenes "ellenállásban"
 • Göncz Árpád - 1922, katonakorában megszökött az egységétől és terrorista "partizánként" harcolt a Táncsics-zászlóalj tagjaként a befogadó ország ellen, hazaáruló, később a magyarellenes SZDSZ prominens tagja és köztársasági elnök Európa segíts! Az információ rab, mint a kommunista időkben. - mondta köztársasági elnökként [186]
 • Grósz Károly - 1930-1996 kommunista miniszterelnök, hazaáruló, vitatottan zsidó
 • Gyurcsány Ferenc - 1961, kommunista KISZ-főtitkár, privatizációból lett milliárdos, Apró Antal unokájának férje, miniszterelnök (!), a magyarok ellen uszított 2004 decemberében, magyarokat veretett, kínoztatott 2006-ban a forradalom 50. évfordulóján, eladósította az országot "Majdnem beledöglöttem, hogy másfél évig úgy kellett tenni, mint hogyha kormányoztunk volna. E helyett hazudtunk reggel, éjjel, meg este." "Nyilvánvalóan végighazudtuk az utolsó másfél-két évet." "Az a személyes sztorim, hogy változtassuk meg ezt a kurva országot..."
 • Gyurkó Lajos – 1912-1979, primitív kommunista tábornok, vitatottan zsidó. 1956-ban több sortűz felelőse (Eger, Tiszakécske, Kecskemét, Kiskőrös, stb.), többször repülőgépekkel lövette a békés tömeget. Október 25-én tankágyúval lövetett a tömegbe Kecskeméten, 3-an meghaltak, másnap megint sortűzt rendelt el. 1956. október 27-én Tiszakécskén repülőgépekkel lövetett a tömegbe, aminek 17 halálos áldozata volt. Majd több sortűz következett (pl. Kiskőrös, Csongrád), a cigánytelepet is repülőkkel lövette. 20 elfogott tüntetőt kivégeztetett. Október 31-én a Szovjetunióba menekült. November 4-én visszatért, többek között szerepe volt a december 8-iki salgótarjáni sortűzben. Bíróként részt vett a megtorlásban, majd a Határőrség parancsnoka, visszaélései miatt végül benzinkutasként végezte.
 • Hamburger Jenő - 1883-1936 földművelésügyi népbiztos, Tanácsköztársaság
 • Haubrich József - 1883-1939 hadügyi népbiztos, Tanácsköztársaság
 • Hevesi Gyula - 1890-1970 1919-es népbiztos, Kossuth-díjas vegyészmérnök, a KMP lapját, az Internationalé-t szerkesztette, a Tanácsköztársaság idején KB-tag és szociális termelési biztos, majd külföldre menekül, a Szovjetunióba utazik, 1938 és 1946 között munkatáborban van, a háború után az MTA alelnöke, 1956 után MSZMP KB-tag
 • Hidas István – er. Háder István, 1918-2002, kommunista energiaügyi miniszter, illegális kommunista, nemzetellenes "ellenálló", nagy valószínűséggel zsidó
 • Himler Márton - köztörvényes sikkasztó és szadista fejvadász 1945 után, pénzért juttatott "háborús bűnösöket" akasztófára, tömeggyilkos-társai: Sombor-Schweinitzer József, Granville (Grosz) György "hadnagy", Herczog-Knight "hadnagy", Friedmann László, Stern Dezső, Czobor István, Bochkor Márton, Izrael Márton, stb.
 • Hirossik János – 1887-1950, kommunista politikus, részt vett a Tanácsköztársaságban, a Szlovák Tanácsköztársaság kereskedelmi népbiztosa, nemzetellenes "ellenálló", vitatottan zsidó [187]
 • Hollós Ervin – 1923-2008, véresszájú sztálinista aktivista, politikus, illegális kommunista, az 56 utáni megtorlások egyik vezetője, többek közt Kristóf László csendőrt 56-ban bosszúból koncepciós perben halálra ítéltette, majd amikor Kristófot 2006-ban rehabilitálták, beszédet mondott Ságvári Endre csendőrgyilkos emléktáblájánál, III/III-as csoportfőnök, 56 után az ellenforradalmi propaganda résztvevője
 • Horn Gyula - 1932-2013 szadista pufajkás gyilkos 56-ban, mikor azt hazudta, hogy a forradalmárok megölték a bátyját, részt vett a Nyugati téri tömeggyilkosságban, majd kommunista politikus, külügyminiszter, a kommunizmus bukása után (!) miniszterelnök. Átvágott egy utólag felépített szögesdrótszakaszt a határnyitáskor 1989-ben külügyminiszterként, mire fajtársai mítoszt teremtettek köré, mintha ő bontotta volna le a határt. Nagy tiszteletnek örvendett ezután a zsidóbűnöző. "Pufajkás voltam. Na és?" "A felkeléssel együtt sok bűnöző került szabadlábra, akik veszélyeztették a biztonságot. Én a pufajkás osztagban (Steppenjackenbrigade) a törvényes rendet védtem" Kádár személyi titkára mondta róla: "Esküszöm magának, hogy aberráltak ezek a fiúk! Hogy valami nincs rendben! Én ezt komolyan mondom. Hogy lehet például egy Horn Gyula most jobboldali? Ő, aki pufajkás volt – nagyon kegyetlen pufajkás, hisz a pici emberek általában kegyetlenek, hisz megalázottak és emiatt sok olyan jött ki belőlük, amire nincs más magyarázat, - szóval karhatalmista volt és mivel a bátyját nagyon kegyetlenül gyilkolták meg az ellenforradalmárok (sic!), a Gyula nagyon kemény volt. Ő vágott, lőtt, mint a bolond." [188] [189] [190]
 • Horváth Imre – 1901-1958, kommunista külügyminiszter 1956-1958 között (kivéve a forradalmat), a Tanácsköztársaság idején Korvin Ottó mellett dolgozott, majd illegális kommunista [191]
 • Horváth Márton – er. Schiller, 1906-1987, kommunista politikus, KMP-tag, felforgató, többször ült börtönben, kitiltották Budapestről, 1942-ben betegséget színlelt, ezért kiengedték a börtönből, a Békepárt (kommunista párt) tagja, MDP PB- és KV-tag
 • Illés Béla – 1895-1974, kommunista író, újságíró, kommunista újságokba írt, a Tanácsköztársaság idején a Vörös Hadsereg politikai tisztje, 1919-ben külföldre menekült, 1923-ban a Szovjetunióba utazott, szovjet őrnagyként harcolt Magyarország ellen a 2. vh-ban, részt vett Budapest ostromában, kijelentve, hogy a szovjet katonák számára "a magyar nők is a szabad zsákmány körébe tartoznak". Ő találta ki az 1848-49-es szabadságharcban részt vevő Alekszej Guszev alakját, aki kritizálta a szovjet beavatkozást, ezért felakasztották, még utcát is elneveztek róla. Illés sohasem ismerte be, hogy hazudott.
 • Incze Jenő – 1901-1969, kommunista külkereskedelmi miniszter
 • Jász Dezső – 1897-1981, kommunista író, újságíró, a spanyol polgárháborúban Juan de Pablo néven tábornok, a Köztársasági Hadsereg hadműveleti főnöke, majd Franco győzelme után a francia nemzetellenes "ellenállás" egyik vezetője, később valószínűleg szovjet ügynök [192] [193]
 • Kádár János - hazaáruló jellemtelen tömeggyilkos 1956-ban, kommunista főtitkár, sokan vitatják zsidó származását
 • Kállai Gyula - magyarellenes kommunista miniszterelnök
 • Kalmár Henrik - német népbiztos, Tanácsköztársaság
 • Kardos György – 1918-1985, kommunista ÁVH-alezredes, már érettségije előtt illegális kommunista, Theresienstadtban dolgoztatták, 45-ben egyből belépett az MKP-ba, 56-ban a felkelők ellen harcolt, a Magvető igazgatója, Aczél György barátja [194]
 • Kelen József - er. Klein József, Korvin Ottó marxista bátyja, 1918-ban antimilitarista, a KMP egyik alapítója, a Tanácsköztársaság termelési népbiztosa, majd a Szovjetunióban töltött be kommunista fukciókat, a sztálini tisztogatások áldozata lett 1938-ban
 • Kiss Árpád – 1918-1970, kommunista miniszter, 1944-ben munkaszolgálatra hívták be, de megszökött [195]
 • Kiss Károly - kommunista politikus, az MDP Politikai Bizottságának tagja, külügyminiszter, miniszterelnök-helyettes Rákosi idején, majd 56 után is PB-tag a hazaáruló kormányban
 • Korvin Ottó - er. Klein Ottó, marxista, majd az antimilitaristák és galileisták vezetője, a KMP alapító tagja. A Tanácsköztársaság kikiáltását követően a belügyi népbiztosság politikai osztályának vezetésével bízták meg, s a tanácsállam védelmi apparátusát is megszervezte, tehát a kommunista terror egyik irányítója volt, a Tanácsköztársaság bukása után Budapesten az illegális KMP megszervezésén dolgozott, kivégezték.
 • Kossa István – 1904-1965, er. Kósa, szociáldemokrata, majd kommunista politikus, nehézipari, gépipari és pénzügyminiszter, a forradalom pénzügyminisztere, a Kádár-kormány pénzügyminisztere, közlekedés- és postaügyi miniszter, KB-, PB-tag, vitatottan zsidó
 • Kovács Gyula – 1875-?, er. Strasser, baloldali politikus, háromszor rálőtt Tisza Istvánra 1912. június 7-én, majd fejbe lőtte magát, de túlélte, vitatottan zsidó [196]
 • Kovács István – 1911-?, kommunista politikus, illegális kommunista, KMP-tag, terrorista "partizánakciókat" szervezett a nyilasok és „náci megszállók” ellen, MSZMP KB-tag
 • Kun Béla - 1886-1938, er. Kohn Béla, kommunista politikus, a Tanácsköztársaság vezetője, többször volt börtönben, sikkasztott, 1916-ban fogságba került, Moszkvában kommunista politikus lett, ismerte Lenint is, 1918-ban fegyverrel harcolt németek, csehek, nemzetiek ellen, 1918-ban visszatért, megalapította a KMP-t, 1919-ben államcsínyt hajtott végre, kikiáltva a judeokommunista Tanácsköztársaságot, Trianon fő felelőse lett, a vörösterror irányítója, több mint 1000 magyart végeztetett ki, a Szovjetunióba menekült, ahol a Krímben több 100 000 embert végeztetett ki Rozalia Zemliacska-val együtt, és népirtást követett el a tatárok ellen, támogatta az osztrák, olasz kommunistákat, a judeokommunisták németországi garázdálkodását személyesen szervezte meg, 1938-ban Sztálin kivégeztette, unokája Kun Miklós
 • Kunfi Zsigmond - újságíró, közoktatásügyi népbiztos, Tanácsköztársaság
 • Landler Jenő - a Tanácsköztársaság biztosa, nemzetvesztő
 • Léderer Gusztáv csendőrfőhadnagy és felesége, Lédererné Schwartz Mária – vitatottan zsidók, 1925-ben brutálisan meggyilkolták Kodelka Ferenc hentesmestert, az asszony gazdag szeretőjét a pénzéért, aki az asszonyra hagyta a vagyonát, a csendőrt kivégezték, Mici néni 25 évet kapott, a vörös hajú nő második férje zsidó volt [197]
 • Lékai János - 1896-1925, er. Leitner, kommunista merénylő, nemzetközi felforgató, újságíró, író, 1918. október 16-án sikertelen merényletet követett el Tisza István ellen, a Galilei-kör tagja, Korvin Ottó munkatársa, a patkányforradalom idején kiengedték a börtönből, osztályvezető a Tanácsköztársaságban, aztán elmenekült és az USA-ban élt [198] [199]
 • Linder Béla - a Károlyi-kormány hazaáruló honvédelmi minisztere, Trianon egyik fő felelőse, szétzüllesztette a hadsereget, majd Jugoszláviába menekült
 • Lőwinger Béla - és a többi Lenin-fiú, mint Braun Mór, Huber Béla, Kerekes (Kohn) Árpád, Köves János, Leviritz Antal, Lőbl Mór, Lukács László, Max Miksa, Oswald József, Schön Gábor, Szamuely László, Groó Géza, Holtzmann Lipót, Löscher Márton, Steier Aladár, Steiger János, Ausch Vilmos, Radó Lipót, és sokan mások
 • Lukács György - 1885-1971, er. Löwinger György, marxista filozófus, kommunista politikus, a Tanácsköztársaság népbiztosa, a KMP tagja, a Vörös Hadsereg politikai biztosaként 8 embert főbe lövetett, majd elmenekült az országból, 1945 után kommunista képviselő, majd az 56-os forradalmi kormány tagja (!), több magyar tudós, művész (pl. Nemes Nagy Ágnes, Weöres Sándor, Hamvas Béla) tönkretételéért felelős
 • Major Ákos - vérbíró 1945 után, Major Tamás testvére, ő és vérbíró-társai (pl. Bojta (Burger) Béla, Feleki, Jónás stb.) meggyilkoltak négy magyar miniszterelnököt, Jány Gusztávot és még legalább 150-200 ártatlan embert
 • Marosán György – 1908-1992, agresszivitásáról híres szociáldemokrata, majd kommunista politikus, miniszter, a kommunistákkal való egyesülés híve volt, 1950-ben fajtársai bebörtönözték, de 1956 elején szabadult, és a Minisztertanács elnökhelyettese lett, október 23-án a tömegbe lövetést követelte, a forradalmárok elfogták, de sajnos elengedték, a salgótarjáni sortűz (131 áldozat) felelőse volt, tömeggyilkos, őt sem akasztották fel 1989-ben "Mától kezdve lövünk"
 • Mező Imre – 1905-1956, sz. Mehrel Izsák, kommunista politikus, a belga kommunista párt tagja, részt vett a spanyol polgárháborúban és a francia nemzetellenes "ellenállásban", az MDP KV tagja, 1956-ban a Köztársaság téri csatában halt meg
 • Mérei Ferenc - zsidó pszichológus, Magyarország ellen harcolt a 2. világháborúban a Vörös Hadseregben
 • Münnich Ferenc - miniszterelnök, nemzetközi kommunista tömeggyilkos, "Flatter Ottó őrnagy" néven terroristaként harcolt a spanyol polgárháborúban
 • Nagy Imre – kommunista miniszterelnök, élelmezési miniszter (a „beszolgáltatások” vezetője), a forradalom miniszterelnöke, kivégezték. (Születésekor egyik keresztszülője Schwarcz Ilona, a bába neve Rausenbergné.) 1918-ban belépett a Vörös Gárdába, és kommunista lett, sok időt töltött a Szovjetunióban. Egyesek szerint részt vett a cári család meggyilkolásában. Vitatottan zsidó. [200] [201]
 • Nagy László - 2002-ben nyolc embert ölt meg a móri bankfiókban, ezenkívül még legalább egy postást is Móri mészárlás Móri bankrablás
 • Nezvál Ferenc – 1909-1987, kommunista miniszter, KMP-tag, 1929-ben 2 és fél év börtönt kapott, Budapest alpolgármestere, az 56-os forradalom (!) városgazdálkodási minisztere, ugyanakkor nemzetellenes tevékenységet folytatott, 1957-1966 között igazságügyminiszter, a megtorlás egyik véres kezű vezetője
 • Nógrádi Sándor – 1894-1971, KMP-tag, a Tanácsköztársaság idején a Vörös Hadseregben harcolt, majd Csehszlovákiában és más országokban folytatott kommunista tevékenységet, Franciaországban a Fasizmus- és a Háborúellenes Világbizottság titkára, harcolt Szlovákiában a szovjetek oldalán, kommunista államtitkár, vezérezredes
 • Pallagi Ferenc *1936, kommunista ÁVH-s, az utolsó állambiztonsági főcsoportfőnök
 • Pető László - ÁVH-s, a "tökös Pető", fia Pető Iván "liberális" politikus
 • Pogány József – 1886-1939, kommunista politikus, újságíró, a Tanácsköztársaság népbiztosa, Ady költészetének híve, háborúellenes műveket írt, részt vett a patkányforradalmakban, Tisza István egyik gyilkosa, hadügyi, külügyi és közoktatási népbiztos, majd elmenekült az országból, a SZU-ban tevékenykedett, majd az USA-ban az amerikai kommunista párt egyik vezetője volt, Sztálin kivégeztette "Pogánynál kifogástalanabb ördög még a purgatóriumban sem szerepelhetett, és Pogány mellett még Kun Béla is egy dzsentlemennek a benyomását keltette." (Göndör Ferenc)
 • Péter Gábor - 1906-1993, tömeggyilkos, primitív kommunista politikus (alig tudta elvégezni a 4 elemit), az ÁVO, majd az ÁVH vezetője, a háború utáni kivégzések, kínzások és koncepciós perek felelőse, fajtársai bebörtönözték, 1959-ben szabadult, sosem vonták felelősségre
 • Piros László – kommunista katona, politikus, a forradalom előtt két évig belügyminiszter, büntetlenül halt meg 2006-ban
 • Pór Bertalan – 1880-1964, festő, a kommunisták bebörtönzése megrázta, 1919. március 21-ét már mint a magyar nép szabadságának hajnalát üdvözölte, a Tanácsköztársaság idején a a Művészeti Direktórium egyik vezetője és plakátokat tervez (Világ Proletárjai Egyesüljetek), a bukás után Szlovákiába emigrált, járt Franciaországban és a Szovjetunióban, Károlyi Mihály körével tartotta a kapcsolatot, részt vett a francia nemzetellenes "ellenállásban" [202]
 • Pór Ernő – 1888-1939, részt vett a Tanácsköztársaságban, a Szlovák Tanácsköztársaság külügyi népbiztosa, a KMP alapító tagja. [203] [204] Pór Ernőn, Münnich Ferencen, Hirossik Jánoson és Csapó Sámuelen túl zsidógyanús népbiztosok "Szlovákiában": Fleischer Gusztáv, Fehér Ferenc, Ungár Miklós, Jakab Lajos. [205]
 • Princz Gyula - ÁVH-s verőlegény, részt vett a Rajk-perben, halálra kínozta Ries Istvánt, Szeder Ferencet és Szücs Ernőt
 • Radó Sándor – 1899-1981, térképész, geográfus, kommunista titkosügynük. A Tanácsköztársaság alatt a Vörös Hadsereg komisszárja, a németországi fegyveres kommunista mozgalom egyik vezetője, a sikertelen hamburgi felkelés után (1924) a SZU-ba ment, majd vissza Németországba, Franciaországba (1933), végül Svájcba, ahol a SZU nyugati hírszerzésének vezetője, Magyarország ellen dolgozott, a háború után a Gulágon dolgoztatták 1955-ig, majd visszatért. MTA-tag.
 • Rajk László - 1909-1949, kommunista politikus, belügyminiszter, részt vett a spanyol polgárháborúban, 1944-ben a nemzetellenes "ellenállási" mozgalom egyik vezetője, részt vett az ÁVO létrehozásában és a koncepciós perek lefolytatásában, 1949-ben fajtársai végezték ki, fia a magyarellenes ifj. Rajk László „építész”
 • Rajnai Sándor – 1922-1994, kommunista ÁVH-alezredes, megszökött a katonai munkaszolgálatról, MKP-tag lett, ő tartóztatta le az 1956-os forradalom vezetőit, részt vett a Nagy Imre-perben, a III/1. csoportfőnöke, MSZMP KB-tag, 1992-ben Izraelbe távozott
 • Rákosi Mátyás - 1945-1953, a judeokommunista terrorrendszer bevezetője és vezetője, tömeggyilkos, korábban a Tanácsköztársaság népbiztosa, a KMP alapító tagja, Bécsbe menekült, onnan örökre kitiltották, a Szovjetunióba ment, visszatért, letartóztatták és életfogytiglanra ítélték, majd elengedték azzal a feltétellel, ha azonnal a Szovjetunióba távozik, 1945 után miniszter, főtitkár, első titkár, 1952-ben miniszterelnök, 1956-tól a Szovjetunióban élt, nem engedték vissza
 • Reinhold Alfréd – író, Radnóti barátja, a Haladás c. folyóirat alapítója, trockista pártot alapított, a Magyar Kommunista Párt tagja, miután kiutasították, az angol hadseregben vezérkari tisztségig vitte, aktívan részt vett a „nácitlanításban”
 • Révai József – Lederer József, 1898-1959, a Rákosi-korszak négyesfogatának tagja, annak fő ideológusa, az első világháborúban háborúellenes, a Galilei-kör tagja, KMP-tag, Korvin Ottó mellett forradalmi szervezkedést folytatott, 1918-ban elmenekült, a Szovjetunióban is élt egy darabig, 1945 után a Szabad Nép főszerkesztője lett, a Párt főtitkár-helyettese, 1956-ban a Szovjetunióba menekült, majd minél keményebb megtorlást, illetve Rákosi visszatérését követelte
 • Révész Géza – 1902-1977, kommunista honvédelmi miniszter, a Tanácsköztársaság idején a Vörös Hadseregben harcolt, a Szovjetunióba kerülvén vörös katonaként harcol a magyar fronton a magyarok ellen, MSZMP KB-tag, vezérezredes
 • Ries István - igazságügyminiszter 1945 után, a zsidó terroristák gyilkosságainak idején, 1950-ben zsidótársai agyonverik a váci börtönben.
 • Rónai Zoltán - igazságügyi népbiztos
 • Rosenberg Ibolya - hírhedt, szadista ÁVH-s
 • Eduardo Rózsa-Flores – 1960-2009, kalandor, színész, író, a Mazsike zsidó egyesület alapító tagja, a Magyar Iszlám Közösség alelnöke, a magyar "szélsőjobboldal" tagja, volt KISZ-titkár, részt vett a horvát függetlenségi háborúban, innen két nyugati újságíró meggyilkolásával is kapcsolatba hozták, a Szocialista Ifjúsági Szövetség tagjaként tüntetést akart szervezni Kádár mellett 1989-ben, Bolíviában ölték meg egy az elnök elleni merénylet állítólagos résztvevőjeként [206] [207]
 • Rusznyák István – kommunista politikus, az MTA elnöke 1949 és 1970 között
 • Ságvári Endre - 1913-1944, kommunista csendőrgyilkos, 1937-ben részt vett a Tompa utcai nyilasház elleni támadásban, amiért 3 évet ült, belépett a KMP-be, nemzetellenes "ellenálló" lett, 1944-ben csendőrök akarták őrizetbe venni, ő azonban rájuk lőtt, kettejüket megsebesítette, egyiküket megölte, majd elfutott, de a csendőrök lelőtték. Az egyik csendőrt 1959-ben kivégezték. Ságváriból fajtársai utóbb hős mártírt csináltak, lánytestvére ÁVH-s alhadnagy lett. "Harminckét nevem volt, találjátok ki, melyik az igazi." [208]
 • Sallai Imre – kommunista politikus, antimilitarista, majd a Tanácsköztársaság idején a belügyi népbiztosság politikai osztályának vezetője, a bukás után Bécsbe, majd Moszkvába menekült, 1932-ben Fürst Sándorral együtt kivégezték
 • Schönfeld Judit - ávós, a szadista Bauer Miklós felesége
 • Schwarz Salamon - tiszaeszlári sakter, társai Buxbaum Ábrahám, Wollner Hermann, Braun Lipót, Lusztig Sámuel, Weiszstein Lázár és Junger Adolf, akik feltehetőleg rituálisan meggyilkolták Solymosi Esztert Tiszaeszláron 1882-ben, felmentették őket
 • Sinkó Ervin – 1898-1967, költő, író, részt vett az 1919-es budapesti Munkástanácsban, a Szovjetház, majd Kecskemét parancsnoka, majd Bécsbe szökött, Jugoszláviában telepedett le
 • Sík Endre – 1891-1978, kommunista külügyminiszter, újságíró, a marrano Sík Sándor testvére, 1915-ös fogságba kerülése után a szovjet kommunista párt titkára lett, 1945-ben tért csak vissza
 • Sólyom László – kommunista katona, 44-ben reaktiválta magát, hogy harcolhasson Magyarország ellen, később budapesti rendőrfőkapitány, a honvédség vezérkari főnöke, fajtársai végezték ki 1950-ben
 • Stöckler Lajos – rabbi, a Zsidó Tanács és a budapesti gettó vezetője 1944-től
 • Szabados Sándor – közoktatásügyi népbiztos, Tanácsköztársaság
 • Szakasits Árpád - a Tanácsköztársaság idején belügyi osztályvezető, majd együttműködik a kommunistákkal, felszámolja pártját, kommunista pártelnök és köztársasági elnök lesz, leszármazottai később a liberális és "zöld" pártokban folytatják munkáját
 • Szamuely Tibor – 1890-1919, újságíró, szociáldemokrata, majd kommunista politikus, szadista tömeggyilkos, az I. vh idején a magyar hadifoglyok közt kommunista propagandát folytatott, akik nem léptek be a vörös hadseregbe, azokat meggyilkolta, visszatérve a KMP KB tagja, közoktatásügyi népbiztos a Tanácsköztársaság idején, a Lenin-fiúk nevű terrorszervezet vezetőjeként páncélvonatával járta az országot és akasztott fel több száz ártatlan embert. Egy 16 éves fiút például azért végeztetett ki, mert édesapja kivégzése után azt mondta: „maga nem bíró, hanem vadállat!” Ausztriába menekült, de ott megállították, ezért öngyilkos lett. „Ki fogjuk irtani, ha kell az egész burzsoáziát!”
 • Szántó Béla - hadügyi népbiztos, Tanácsköztársaság
 • Szántó Zoltán - 1893-1977, kommunista politikus, Szántó Béla testvére, a Tanácsköztársaság Vörös Hadseregének főtisztje, hadosztály-politikai biztos, 8 évre ítélik, részt vesz a Kommunista (Harmadik) Internacionálén, 56-ban a forradalom (!) minisztere
 • Székely Béla - pénzügyi népbiztos, Tanácsköztársaság
 • Szűcs Ernő – 1908-1950, er. Süss Ernő, kommunista ÁVH-ezredes, illegális kommunista, a Szovjetunióba megy, NKVD-tag, harcolt a világháborúban, később ÁVH-sként részt vett a kínzásokban és a koncepciós perekben, saját koncepciós pere idején fajtásai (valószínűleg Farkas Vladimir és társai) agyonverték
 • Tasnádi Péter - maffiózó, a zsidó maffia feje, 2011-ben 7 évre ítélték
 • Tausz János – 1911-1988, belkereskedelmi miniszter közvetlenül a forradalom előtt, majd később 9 évig, MSZMP KB-tag
 • Tömpe András – 1913-1971, illegális kommunista, önkéntes főhadnagyként harcol a spanyol polgárháborúban, 1944-ben szakaszából átszökött a szovjet csapatokhoz, terrorista "partizánként" tevékenykedett, megszervezte a magyar államrendőrség politikai rendészeti osztályát az Andrássy út 60-ban (az ÁVO mellett), majd feleségével 12 évre Dél-Amerikába küldték hírszerzőként, közben nagykereskedőként meggazdagodott, hazatért, és a hírszerzés vezetője lett, majd kelet-németországi nagykövet. Öngyilkos lett.
 • Tömpe István – 1909-1988, kommunista politikus, illegális kommunista, részt vett a spanyol polgárháborúban, partizán a világháború idején, MSZMP KB-tag, a Magyar Rádió és Televízió elnöke, Tömpe András öccse [209]
 • Trautmann Rezső – 1907-1995, kommunista politikus, építésügyi miniszter, az Elnöki Tanács helyettes elnöke, vitatottan zsidó [210] [211]
 • Ungár Lajos - szadista ÁVH-s, lánya Ungár Klára fideszes, majd SZDSZ-es képviselő, Schmidt Mária apósa, aki a Terror Háza vezetőjeként az ő gaztetteit is bemutatja
 • Vajda Tibor *1924, szadista ÁVH-s őrnagy, meglopta a letartóztatottakat, több embert agyonvert, így valószínűleg Bárdy Magda férjét is, amikor Bárdy 1993-ban felismerte az Ausztráliában álfogtechnikusként élő Vajdát, és a sajtóhoz fordult, Vajda beperelte, Kuncze Gábor belügyminiszteréktől kapott is egy igazolást, hogy az ÁVH-nál nem volt kínzás, de a pert elvesztette
 • Vágó Béla - belügyi népbiztos, Tanácsköztársaság
 • Varga Jenő - pénzügyi népbiztos, Tanácsköztársaság, a málenkij robot egyik atyja [212] Zsidógyanús népbiztos még pl. Fiedler Dezső, Lengyel Gyula, Guth Antal, Illés Artúr, Kondor Bernát, Diénes Sándor, Preusz Mór, Bíró Dezső, Seidler Ernő, Vincze Sándor, vagyis 1-2 kivétellel mindegyik
 • Vas Zoltán - sz. Weinberger Zoltán, 1903-1983, részt vett a tanácsköztársasági zsidóuralomban, harcolt a Vörös Hadseregben, a kommunizmus egyik gazdasági vezetője, az ötéves tervek kidolgozója, Budapest polgármestere, a forradalom idején kormánybiztos, a ludovikás tisztikar szétrombolója
 • Várnai Zseni – 1890-1981, sz. Weisz Eugénia, munkásmozgalmi költő, első és legismertebb verse a Katonafiamnak c. propagandavers, 1943-44-ben egy antifasiszta csoport vezetője
 • Vida Ferenc - 1956-os vérbíró, többi közt a Nagy Imre-perben, cionista [213]
 • Weinberger Dezső - 1926-1944, Szír, kommunista, KMP-tag, az egyik fegyveres nemzetellenes "ellenálló" csoport (Szír-csoport) vezetője, nevéhez köthető a Metropol Szálló-beli robbantás, a nyilasház megtámadása, számos német jármű felgyújtása és vasútrobbantások [214]
 • Zöld Sándor – 1913-1951, kommunista belügyminiszter, illegális kommunista, az ellene folyó koncepciós per hírére feleségével, anyjával és két gyermekével együtt öngyilkos lett (pontosabban megölte őket, majd önmagát), vitatottan zsidó
Csalók, sikkasztók, pedofilok, egyéb
 • Angyal István - a Tűzoltó utcai felkelőcsoport vezetője 56-ban, elszánt marxista, kommunista, antidemokrata volt, kivégezték. A szintén kivégzett Nickelsburg László Baross téri felkelőparancsnok is zsidó kommunista volt, továbbá Szirmai Ottó, Krassó György, Földes Gábor, Vásárhelyi Miklós, Lukács György, Gimes Miklós, Donáth Ferenc, Piros László, Nyers Rezső, Münnich Ferenc, Nezvál Ferenc, Apró Antal, Marosán György, Heltai György (ők mind részt vettek a forradalomban!), stb.
 • Bacsó Béla - szocialista író, a Népszava újságírója, háborúellenes, írt a megtorlások ellen, ezért lett a későbbi igazságtétel, zsidó szóval "fehérterror" áldozata
 • Balázs Béla – 1884-1949, költő, író, a Tanácsköztársaság idején tagja az Írói Direktóriumnak, majd elmenekül, belépett a Német Kommunista Pártba, majd Moszkvába utazott, hogy filmet készítsen a Tanácsköztársaságról, jó barátja volt a tömeggyilkos Lukács Györgynek
 • Ballagi Mór – 1815-1891, er. Bloch Móric, teológus, nyelvész, királyi tanácsos, református presbiter, az első zsidó akadémikus, képviselő, a zsidók elismertetésének propagálója, 1841-ben egy magyar zsidó tanítóképző felállítását javasolta, részt vett a forradalomban testvérével, Ballagi Károllyal egyetemben
 • Beregi Oszkár – 1876-1965, színész, részt vett a Tanácsköztársaságban
 • Berény Róbert – festő, grafikus, a Művészeti Direktórium tagja a Tanácsköztársaság idején, kommunista plakátokat tervezett (legismertebb a ’’Fegyverbe! Fegyverbe!’’ című)
 • Bibó István – 1911-1979, fél- vagy negyedrészt zsidó gondolkodó, az 56-os forradalom államminisztere, megpróbálta valahogy megmagyarázni az antiszemitizmust (Zsidók és antiszemiták), kevés sikerrel
 • Bíró Lajos – író, újságíró, külügyi államtitkár a Károlyi-kormányban, az Írói Direktórium tagja, az Írói Szakszervezet elnöke a Tanácsköztársaság idején, 1919-ben emigrált
 • Bródy Sándor – az egyik első jelentősnek kikiáltott, tehetségtelen zsidó író, zsidóimádó újságíró, rokonszenvezett a Tanácsköztársasággal, majd Bécsbe menekült
 • Csemegi Károly – 1826-1899, er. Nasch Károly, 48-as "honvéd", jogász, államtitkár, politikus, a Kúria elnöke, a magyar büntetőtörvénykönyv, a Csemegi-kódex megalkotója, mely feltűnően alacsony büntetési tételeket alkalmaz a zsidó jellegű, intellektuális és gazdasági bűncselekmények esetén (uzsora, csalás, cégbedöntés, országba beszivárgás, stb.) [215] [216]
 • Devecseri Gábor – 1917-1971, író, költő, műfordító, a 2. VH után belépett a kommunista pártba és az irodalompolitika egyik irányítója lett, Sztálint és Rákosit dicsőítő verseket írt [217]
 • Déry Tibor - 1894-1977, író, 1918-ban belépett a kommunista pártba, majd tagja az Írói Direktóriumnak, 1934-ben Bécsben részt vett a Schutzbund felkelésében, majd menekülni kényszerült, 1945-ben megint belépett a kommunista pártba, a Magyar Írószövetség vezetőségének tagja
 • Eörsi István – er. Schleiffer Ede, író, Eörsi Mátyás nagybátyja, Lukács György tanítványa, sztálinista volt, Sztálin halálakor dicsőítő verset írt, később SZDSZ-közeli lett
 • Erdélyi Ágnes – 1914-1944, er. Glatter Ágnes, marxista-kommunista költő, író, Radnóti Miklós féltestvére
 • Erdős Péter – 1925-1990, kommunista popzenei cenzor, többek közt a CPg együttes tagjainak börtönbe juttatója, "holokauszt"-túlélő, lánya Hankiss Ágnes zsideszes politikus
 • Ernuszt János – Mátyás király kincstartója és bizalmasa, hűtlen kezelés miatt Mátyás elvette a bányáit [218]
 • Ernuszt Zsigmond – kincstartó, pécsi püspök, sikkasztó, Ernuszt János fia [219] [220]
 • Esterházy Péter - a legjelentősebb kortárs írónak beállított magyargyalázó fércműíró, beteges plagizátor, tagadja zsidóságát "Nehogy megrohadjon a magyar. Az összement magyart a savó leöntése és Trianon után túrónak használhatjuk (...) - Ki tartson magyart? Kezdő magyarbarát inkább kanmagyart tartson, ne szukát! Tanácsosabb fajtiszta magyart beszerezni, mint valami bizonytalan származású magyart." (Így gondozd a magyarodat)
 • Donáth Ferenc - kommunista politikus, különböző funkciókat töltött be 45 után, majd részt vett az 56-os forradalomban, később a Nagy Imre-perben elítélték, fia az MSZP-s cionista "lelkész" Donáth László
 • Feinsilber Róbert – „Róbert bácsi”, jemeni zsidó anyja 12 évesen szülte meg a 13 éves apától, tipikus zsidóbűnöző (álszent élősködő), közismert, ételt osztogató bácsi volt Budapesten a 20-as években, aki az adományokat elsikkasztotta és két házat vett a pénzből, 1930-ban kiutasították
 • Fényes Adolf – 1867-1945, festő, a Tanácsköztársaság idején a Művészi Végrehajtó Bizottság tagja
 • Fenyő Miksa – szül. Fleischmann Miksa, a Nyugat alapítója, részt vett a Galilei Kör megalakulásában, a Hadik-kormány minisztere, az antifasiszta tevékenységet folytató Gyáriparosok Országos Szövetségének vezérigazgatója
 • Fischer Mór – 1799-1880, ügyeskedő porcelánfestő, 1839-ben vagyonával betársult a herendi porcelánt gyártó Stingl Vincéhez, egy év múlva már egyedüli tulajdonos volt, Farkasházy Tivadar ükapja
 • Földes Gábor – 1923-1958, kommunista színész, rendező, a háború alatt többször is megszökött a deportálásból, munkaszolgálatból, 56-ban kivégezték
 • Fürst Sándor – kommunista politikus a két világháború között, a Kommunisták Magyarországi Pártjának tagja, 1932-ben Sallai Imrével együtt kivégezték
 • Füst Milán – zsidó író, költő, a Tanácsköztársaság idején politikai és jogászi szerepet vállalt, egyik vezetője volt az Alkotó Művészek és Tudományos Kutatók Szövetségének
 • Garami Ernő – politikus, kereskedelemügyi miniszter a Károlyi-kormányban, a Népszava és a Szocializmus c. lap főszerkesztője
 • Gelléri Andor Endre – író, költő, novellát írt a kommunista Fürst Sándor és Sallai Imre kivégzésének emlékére, közvetlenül büntetőtáborozása után halt meg
 • Germanus Gyula – 1880-1979, orientalista, nyelvész, Törökországban részt vett a zsidó „ifjútörök” mozgalomban, amiért majdnem kivégezték, a kommunizmus idején képviselő, muzulmán hitet vett fel
 • Gimes Miklós - kommunista újságíró, majd az 1956-os forradalom "mindenese", kivégezték
 • Hajós Alfréd – szül. Guttmann Arnold, olimpiai bajnok úszó, szabadkőműves építész, tervei alapján "holokauszt"-emlékmű épült a Kozma utcai izraelita temetőben (1949), holokausztiparos
 • Hatvany Lajos - antihorthysta zsidó laptulajdonos, író, a Nyugat főszerkesztője, az "utolsó mecénás", szabadkőműves, 19-ben elmenekült
 • Háy Gyula – 1900-1975, drámaíró, a Tanácsköztársaság alatt a Közoktatásügyi Népbiztosságon dolgozott, majd elmenekült, belépett a Magyarországi Kommunista Pártba, Ausztriába emigrált, ahonnan az 1934-es szocialista felkelésben való részvétele miatt kiutasították, majd a Szovjetunióba ment, később visszajött
 • Heltai Jenő – tehetségtelen, szabadkőműves író, újságíró, Herzl Tivadar unokatestvére
 • Herz Ármin – 19. századi hajózási "vállalkozó", téliszalámigyáros, az olaszoktól nyúlta le a szalámikészítés módszerét
 • Hofi Géza - zsidó "humorista" bohóc, a Kádár-rendszer kegyeltje
 • Holländer Leó – 1805-1887, 48-as honvéd őrnagy, Kossuth főhadbiztosa, a honvédség élelmezési, ruházási és elhelyezési ügyeinek legfőbb vezetője, elnöke a 48-as izraelita választmánynak, amely az egyenjogúsítást kérte, részt vett 1868–69-i zsidókongresszuson
 • Horn Ede – eredeti neve Eichorn Ignác, 19. századi politikus, a 20 000 zsidó honvéd legendájának kitalálója
 • Ignotus – szül. Veigelsberg Hugó, a Nyugat alapítója és főszerkesztője, cionista, szabadkőműves
 • Ignotus Pál – szül. Veigelsberg Pál, Ignotus fia, szerkesztő, író, szabadkőműves, a Tanácsköztársaság idején a diákok direktóriumának tagja, Landeszmann György főrabbi magyarellenes előfutára "A magyar rongy nép..."
 • Janikovszky Béla – 1919-1978, nemzetellenes "ellenálló", részt vett a Gömbös-szobor felrobbantásában, ÁVH-s tiszt, a Rajk- és a Sólyom-per kínzásainak vezetője, Janikovszky Éva férje, nagy valószínűséggel zsidó [221]
 • Janikovszky Éva – 1926-2003, gyerekkönyvíró, költő, a Móra Kiadó vezetője (cenzor), férje Janikovszky Béla szadista ávós [222] [223] [224]
 • Jászi Oszkár - a Károlyi-kormány kisebbségi ügyekkel megbízott minisztere, szabadkőműves, anti-horthysta, 1919 után a bécsi magyarellenes "emigráció" vezető figurája
 • Karinthy Frigyes - író, költő, műfordító, gúnyzsidó, ill. zsidóvédő szabadkőműves, felesége, Böhm Aranka, Auschwitzban azt kiabálta, hogy ő a legnagyobb magyar (sic) író özvegye, és engedjék szabadon
 • Kármán Tódor – 1881-1963, fizikus, a patkányforradalmak után tért "haza", és közoktatási népbiztos lett a Tanácsköztársaságban, aztán elmenekült [225]
 • Kertész Ákos - különösen magyarellenes újságíró, író, Landeszmann rabbi követője "A magyar genetikusan alattvaló. (...) boldogan dagonyázik a diktatúra pocsolyájában, röfög és zabálja a moslékot (...) se tanulni, se dolgozni nem tud és nem akar, csak irigyelni, és ha módja van, legyilkolni azt, aki munkával, tanulással, innovációval viszi valamire."
 • Kertész Imre - irodalmi érték nélküli holokausztiparos, magyarellenes, plagizáló Nobel-díjas "író" többé semmiféle nemzeti szolidaritást nem tudok kialakítani magamban az úgynevezett „magyarsággal”, azaz nincs magyar identitásom
 • Kiss József – tehetségtelen zsidó író, költő, cionista, többek közt verset írt a tiszaeszlári vérvád ellen
 • Klebelsberg Kuno - kultuszminiszter, tagadta zsidó származását, noha az köztudott volt "Közismert dolog, hogy a numerus claususról szóló törvényjavaslatot én a parlamentben nem szavaztam meg... Tudott dolog az is, hogy mihelyt a politikai viszonyok alakulása folytán erre a lehetőség nyílt, én az eredeti törvényből eltávolítottam azt, ami a zsidóságra nézve fájdalmas és sértő volt." [226]
 • Komját Aladár – 1891-1937, er. Korach Aladár, kommunista költő, újságíró, antimilitarista, forradalmi egyén, kiadta az Internacionálé c. lapot, 1921-ben kitoloncolták, a spanyol internacionalistákhoz írt verse a 'Nemzetközi brigád indulója'
 • Komlós Aladár – 1892-1980, író, irodalomtörténész, Galilei Kör-tag, a Kasztner vonaton hagyta el az országot, zsidópárti
 • Korda Sándor – újságíró, rendező, a Tanácsköztársaság idején a filmgyártás művészeti vezetője, Amerikába menekült
 • Lajta Béla – zsidó építész, szabadkőműves, számos zsidó épületet tervezett gátlástalanul
 • Landeszmann György - magyarellenes budapesti főrabbi, Kanadába menekült "Ha felsorolnánk azoknak a zsidóknak az értékeit magyar kultúrában, amit ha kivonnánk Magyarországról, akkor nem maradna más, csak a bőgatya és a fütyülős barack."
 • Tom Lantos - magyarellenes amerikai intrikus
 • Litván György - kommunistabarát történész, az SZDSZ alapító tagja
 • Lőw Lipót – 1811-1875, rabbi, a zsidók emancipációs mozgalmának vezetője
 • Major Tamás – kommunista színész, nemzetellenes "ellenálló", antifasiszta, országgyűlési képviselő, évtizedekig a Nemzeti Színház önkényeskedő igazgatója, testvére vérbíró volt
 • Medgyessy Péter - a magyart is csak törő, dadogó egykori miniszterelnök, infantilis országeladósító, 2002-ben megünnepelte Erdély elszakítását a román miniszterelnök társaságában, szigorúan titkos kémelhárító tiszti múltját azzal magyarázta, hogy a KGB ellen harcolt, természetesen nem mondott le
 • Mendel Jakab – zsidóprefektus (a zsidók vezetője) Mátyás uralkodása idején
 • Méray Tibor - (*1924) kommunista író, újságíró (Szabad Nép), 56-ban emigrált, Franciaországban él
 • Moholy-Nagy László – 1895-1946, sz. Weisz László, festő, ipari formatervező, 1919 márciusában ő is aláírta a magyar aktivisták közös forradalmi nyilatkozatát, később elmenekült Magyarországról, majd Németországból is
 • Molnár Ferenc – 1878-1952, er. Neumann Ferenc, író, három felesége közül kettő zsidó volt, (Vészi Margit, Darvas Lili), külföldre menekült, sokszor írt zsidó témákról, a Pál utcai fiúk-ban is sok a zsidó
 • Molnár Gál Péter - hírhedt homoszexuális kritikus és besúgó
 • Nagy Bella - 1879-1947, színésznő, Jókai Mór második felesége, született Grosz Bella. 1899-ben húszéves korában vette el az akkor 75 éves Jókai, ami nagy közfelháborodást keltett. Ezután Bella visszavonult a színészi pályától, és Jókait zsidó módra kiforgatta vagyonából. Az örökséget és a szerzői jogokat is megkaparintotta 1904-ben. [227] [228]
 • Németh Sándor - a Hit Gyülekezete nevű zsidóimádó szekta vezetője, zsidó propagandista "vallás" ürügyén
 • Nyiszli Miklós - holokausztiparos orvos, 1946-ban megjelentetett egy hazugságokkal teli könyvet Auschwitzról
 • Osvát Ernő – szül. Róth Ezékiel, az Írói Direktórium elnöke a Tanácsköztársaság alatt, a Nyugat egyik főszerkesztője [229] [230]
 • Petri György - keresztényellenes zsidó költő (az Isten tömi Máriát...-féle vers írója)
 • Pick Márk – 1843-1892, szalámigyáros, a Pick Szalámigyár alapítója, mely ma is nagy szeletet hasít ki a piacból, a legenda szerint lefizetett egy olasz hentesmestert, hogy tegye tönkre a helyi olasz szalámigyárat, majd ezután őt alkalmazta új gyárában, így szerezte meg a receptet, ami nem szokatlan eljárás egy zsidótól [231]
 • Polányi Károly – gazdaságtörténész, szociálfilozófus, a cionista Galilei-kör első elnöke, Károlyi Mihály támogatója
 • Popper Péter – ismert zsidóbarát pszichológus, Horn Gyula személyes tanácsadója [232] [233] [234]
 • Purjesz Lajos – újságíró, lapszerkesztő, pacifista propagandista a háború alatt, majd a Károlyi-kormány tagja, a hivatalos magyarországi szabadkőműves lap szerkesztője, a Tanácsköztársaság bukása után a megtorlás ellen lépett fel
 • Radnóti Miklós - (er. Glatter Miklós), magyarul beszélő marxista, kommunista, antifasiszta költő, 1931-ben elítélték vallásgyalázás miatt, támogatta a zsidó kommunisták tömeggyilkosságait a spanyol polgárháborúban, háborúellenes volt, feleségét nyíltan csalta annak barátnőjével, munkaszolgálat során halt meg. Felesége, Gyarmati Fanni meggyőződéses kommunista volt élete végéig, 101 évesen halt meg. "Világképem kialakulására nagy hatással volt Marx műve" [235] [236]
 • Raj Tamás – budapesti cionista főrabbi, SZDSZ politikus
 • Ranschburg Jenő – ismert gyermekpszichológus, antifasiszta, Gyurcsány Ferenc híve
 • Rejtő Jenő – er. Reich Jenő, verekedős, világcsavargó zsidó ponyvaregényíró, a polgári iskolából kicsapták, mert állítólag szájon vágta antiszemita tanárát, gyakran látogatta az idegszanatóriumokat, 1943-ban egy ukrajnai büntetőtáborban halt meg [237] [238]
 • Scheiber Sándor – 1913-1985, nyelvész, irodalomtörténész, a rabbiképző igazgatója, szélsőségesen zsidópárti
 • Sólyom László államelnök – köztársasági elnök, az Alkotmánybíróság elnöke, aki megsemmisítette a történelmi igazságtételről szóló törvényt, ezzel megvédte a kommunista gyilkosokat, a holokaszttagadást tiltó törvény aláírója
 • Solti György *1912-1997 zongorista, karmester, rágalmazó, a magyar népet "milliós nagyságrendû gyilkosoknak" nevezte.
 • Somogyi Béla - újságíró, a Népszava szerkesztője, államtitkár a Károlyi-kormányban, bírálta a felelősségre vonást, zsidó szóval "megtorlást", ezért méltán lett a későbbi igazságtétel, zsidó szóval "fehérterror" áldozata
 • Spiró György - magát írónak képzelő degenerált, magyargyűlölő és gúnyoló "Jönnek a dúlt-keblü mélymagyarok megint, füzfapoéták, füzfarajongók, jönnek a szarból, (...) Ó, ha gyilkolni szabadna újra, csámcsogva, hersegve szívnák a vért - miért is? ki tudja. Trianonért? - (...) nekünk kell jönnünk, pár csenevésznek, hogy bebizonyitsuk: nemcsak a szemetek tudnak magyarul." (Jönnek)
 • Straub F. Brunó – 1914-1996, az utolsó kommunista államfő (1988-89), biokémikus, az Akadémia alelnöke, MKP-, MDP, MSZMP-tag, a Magyar Auschwitz Alapítvány örökös tiszteletbeli elnöke, vitatottan zsidó [239] [240]
 • Szabó Ervin - *1877. +1918, anarchoszindikalista könyvtárigazgató, sokak szerint a Tanácsköztársaság szellemi előfutára, meg akarta gyilkolni Tisza Istvánt, de nyomoréksága miatt társára hagyta a feladatot [241] [242]
 • Szende Pál – zsidó politikus, a nemzetvesztő Károlyi-kormány pénzügyminisztere
 • Szepesi György – *1922, er. Friedländer György, rádiós sportkommentátor, az MLSZ elnöke, állítólag Galambos néven besúgó a sportolók mellett, sokszor teljesen mást mondott, mint ami a pályán történt, "forradalmi" beszéde 1956-ban, melyet a "sportolók nevében" mondott: "A nemzet becsülete, sportolóink sok-sok jövõbeli sikere forog most kockán! Mi nem egymás vérét akarjuk ontani! Mi a magyar fiatalság szebb, boldogabb, egészségesebb életét kívánjuk megteremteni. (...) Mindehhez azonban rendre, nyugalomra, az oktalan vérontás megszüntetésére van szükségünk. Értsétek meg, hogy azok, akik most rombolnak, gyilkolnak, rabolnak, akik a ti békés tüntetéseteket vérfürdõvé akarták változtatni, a magyar ifjúság jövõjét próbálják tönkretenni! Ne engedjétek!" [243]
 • Szerb Antal – zsidó író, irodalomtörténész "Jóformán csak egy faj van: a zsidó; a többi mind keverék és meghatározhatatlan. A zsidó a legősibb faj, és a legtisztább faj (...)Hogy a zsidó vallás nem egyetemleges, az is mutatja legkülönb vallás-voltát. A többi mind az összes, keveredő, korcsosodó, elpusztuló fajok számára vallás, a zsidó vallás egy halhatatlan fajnak, az Isten választott népének vallása. A zsidók mindenkor érezvén választott voltukat, nem hagyhatták el hitüket másik hitért, mely mindenféle népek hite lehetett; szuperioris voltuk szuperioris öntudatának kifejezője vallásuk." "Aki zsidók véréből kisarjadt, az szükségszerűen megváltoztathatatlanul zsidó, ha az összes faji jellegvonások ellentéte lenne is és ha a legvadabb gyűlölője is fajának." "Minden egyéniség-hajhászatom mellett megmaradok kaméleonnak." [244]
 • Szerencsés Imre – *kb 1490 +1526 vagyis Salamon ben Efraim vagy Fortunatus Imre, II. Lajos szefárd zsidó kincstárnoka, sokat sikkasztott, és ez nagy mértékben hozzájárult az 1514-es parasztfelkelés kitöréséhez, Nándorfehérvár 1521-es elestéhez és a mohácsi vészhez, ill. személyesen megöletett egy vérváddal élő magyart a zsidókkal
 • Teka - 13. századi kamaragróf, a kincstár vezetője IV. Béla idején, birtokát is eladta, hogy kincstári machinációit kiegyenlítse, 1235-ben kivándorolt a zsidótörvények miatt, és zálogüzletekkel foglalkozott Bécsben, a tatárok elleni vereség egyik fő felelőse
 • Thuz János – horvát bán, I. Mátyás keresztapja, részt vett a Vitéz János vezette Mátyás elleni összeesküvésben, 1480-ban Mátyás beidézte egy ügyben, mire Velencébe menekült 60 ezer arannyal [245]
 • Thuz Oszvald – zágrábi püspök, Thuz János testvére, részt vett a Mátyás király elleni összeesküvésben
 • Amerigo Tot - szobrász (eredeti neve Tóth Imre), Magyarország és szövetségesei ellen harcolt a második világháborúban, a Kádár-korszak külföldi csatlósa
 • Trebitsch Ignác – 1879-1943. Kalandor, kettős ügynök, tipikus zsidó csaló, a Rotschildok távoli rokona. Presbiteriánus lelkész Kanadában, majd az anglikán egyház tagja, angol képviselő, majd galíciai és romániai olajmágnás, hamisítás miatt Amerikába menekül, 3 évet ül Angliában, kapcsolatba kerül német és magyar nemzeti mozgalmakkal, részt vesz a Kapp-puccsban, majd elárulja a németeket a franciáknak, Kínába utazik és ott tevékenykedik, majd buddhista szerzetes lesz. Róla mintázták Buzgó Mócsingot [246]
 • Ullmann Mór – az első magyarországi kereskedelmi bank alapítója 1842-ben, a kor egyik leggazdagabb embere
 • Vámbéry Rusztem – szabadkőműves jogász, politikus, Vámbéry Ármin fia, a Károlyi-kormány tagja, a népbiztosok pere és a Rákosi-per védője
 • Vásárhelyi Miklós - a Nagy Imre-perben elítélték, majd a magyarellenes SZDSZ alapító tagja, a Soros Alapítvány elnöke, lánya a szélsőségesen magyarellenes Vásárhelyi Mária
 • Vázsonyi Vilmos – zsidó ügyvéd, politikus, antibolsevista, zsidóimádó, elmenekült a 18-19-es patkányforradalmak és a párbajok elől
 • Vészi József – 1858-1940, író, újságíró, politikus, 1905-ben a miniszterelnökségi sajtóiroda főnöke, miniszteri tanácsos, több újság főszerkesztője, zsidóvédő, az 1919-ben létrejött Magyar Zsidók Országos Szövetsége elnökségi tagja
 • Wahrmann Mór – az első zsidó vallású országgyűlési képviselő Magyarországon, 1882-ben párbajozott Istóczy Győzővel, az Antiszemita Párt vezetőjével
 • Weiss Manfréd – 1857-1922, báró, nagyiparos, konzerv- és lőszergyártó, a háború idején még tovább gazdagodott, a Magyar Zsidók Országos Szövetsége elnökségi tagja, a Tanácsköztársaság idején öngyilkosságot kísérelt meg, mikor államosították fajtársai a gyárát, bűntársa testvére, Weiss Berthold
 • Weltner Jakab – újságíró, a Károlyi-kormány, azaz az ún. Magyar Nemzeti Tanács minisztere, melyben szintén sok volt a zsidó (az első Károlyi-kormányban pl. Weltner, Bíró, Jászi, Kunfi, Garami, Böhm, Purjesz, Szende)
 • Wertheimer Sámson – 1658-1724, Magyarország és Morvaország németországi eredetű főrabbija, a császári udvar főintézője, a Habsburgok bankárja és hadiszállítója többek között a spanyol örökösödési háború és a Rákóczi-szabadságharc idején, Oppenheimer Sámuel (Joseph Süss Oppenheimer unokatestvére) volt a bűntársa, nagyon meggazdagodott a háborúkból, tíz katona strázsált a háza előtt, Esterházy Pál hívta Magyarországra
 • Zelk Zoltán - félművelt kommunista költő, Sztálint és Rákosit dicsőítő verseket írt, a kommunizmus egyik kiemelt költője volt
 • Zemplényi György - 1952-1999, tipikus zsidó szélhámos, mindenkit átvert Magyarországon (részben a Magyar Úszószövetség elnökeként) és másutt, volt ortodox zsidó és keresztény álpap, sokat jótékonykodott (mások pénzéből), nemzetközi körözés alatt állt, több százmillió forintnyi összeget csalt ki másoktól főleg Magyarországon és Izraelben, a magyar hatóságok elengedték kapcsolatai miatt, homoszexuális [247] [248]
 • Zerffi Gusztáv – 1820-1892, er. Hirsch Gusztáv. Hírlapíró. Támadta a népies irányt, majd honvédnek állt, és Schweidel József segédtisztje lett, ezután évtizedekig a bécsi titkosrendőrség fizetett ügynöke volt, a forradalmi emigráció, főként Kossuth Lajos ellen végzett aknamunkát, Konstantinápoly, Párizs, London következett, ahonnan becsületsértési per miatt Bukarestbe szökött, és osztrákellenes cikkeket írt. Trebitsch Ignác-szerű alak, a 48-as opportunista zsidó honvédek mintapéldánya.

Kortárs zsidók Magyarországon

A lista sokkal hosszabb is lehetne, szinte minden ismert zsidó morális bűnözőnek tekinthető. Kevésbé jelentős magyarellenes, csaló, törvényszegő, erkölcstelen zsidók százai ismertek még.

Tömeggyilkosok, gyilkosok
 • Bajnai Gordon - országrabló, egy ideig miniszterelnök, sokak szerint legalább 10 ember életébe került gazdasági tevékenysége
 • Biszku Béla - vadul magyargyűlölő tömeggyilkos, 1956 után a bosszúállás jelképe.
 • Engel Zoltán – szociopata rendőrgyilkos, aljas bűnöző, 2003-as rendőrgyilkossága idején lebénult
 • Geréb Ágnes - orvos és szülésznő, kétséges módszereket vet be magyarok ellen, haláleset is történt működése következtében, 2012-ben 2 év letöltendő börtönbüntetést kapott, mert meghalt egy csecsemő szülés közben, miközben el volt tiltva foglalkozásától
 • Gergényi Péter - rendőrtiszt, fajtársai hű kiszolgálója, aki a magyarokra támadt október 23-án
 • Gyurcsány Ferenc- országrabló bűnöző, egy ideig miniszterelnökként lövette ki magyarok szemét, a KISZ egykori főtitkára, az Apró-klán tagja
 • Lasz György - az IN-KAL Security erőszakszervezet vezetője
 • Szemjon Mogiljevics – „Szeva bácsi”, nemzetközileg ismert, titokzatos maffiavezér, Magyarországon is tevékenykedett
 • Németh Gábor - (másnéven Móse David),*kb. 1975, bűnöző, csaló, gyilkos, gazdag fajtársait gyilkolta meg Thaiföldön, izraeli-magyar kettős állampolgár
 • Nyers Rezső - volt bolsevista főelvtárs, miniszter, a Kádár-kormány közellátási kormánybiztosa, a rendszerváltáskor az MSZMP, majd az MSZP elnöke, 1998-ig képviselő, nem vonták felelősségre
 • Tasnádi Péter - maffiózó, a zsidó maffia feje, 2011-ben 7 évre ítélték
 • Weiszdorn Róbert - a 2002-es szadista móri tömeggyilkosság egyik elkövetője
 • Zoltai Gusztáv - volt partizán, munkásőr, a MAZSIHISZ ügyvezető igazgatója
Csalók, sikkasztók, pedofilok, egyéb
 • Aczél Endre - magyarellenes, kommunista újságíró, valószínűleg besúgó volt Acsády fedőnéven
 • Apró Piroska - Apró Antal kommunistagyanús lánya, Gyurcsány Ferenc anyósa
 • Bárándy György - obskúrus zsidó ügyvéd, besúgó
 • Bárándy Gergely - Gulág-relativizáló, holokausztiparos politikus
 • Bencsik András - zsideszes újságíró
 • Bartus László - szánalmasan magyarellenes újságíró
 • Bajtai Zoltán - rádiós, aki kiirtaná a keresztényeket
 • Bakáts Tibor - piti tolvaj Mert ő (ti. Jézus) egy fattyú. Tehát akárhogy, hát húzzuk, vesszük, vagy magyarázzuk, Krisztus egy fattyú.
 • Balogh István - a Gyermekrák Alapítvány elnöke, Róbert bácsiszerű zsidó szélhámos. Anno rákos lett a gyereke, ebből kovácsolt anyagi előnyt az alapítványbizniszben zsidó módra. Balogh ellen 1961-ből lopás, három évvel később deviza-bűncselekmények, illetve bűnszövetségben elkövetett üzérkedés miatt folyt eljárás. Emellett foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés és erőszakos nemi közösülés kísérlete terheli múltját, közúti veszélyeztetés miatt pedig mint többszörös visszaesőt két év négy hónap fegyházbüntetésre ítélte a bíróság. Nemi erőszaka idején állítólag Izraelbe menekült egy időre.
 • Bauer Tamás - magyarellenes liberális SZDSZ-politikus, igazságosnak tartja Trianont, szülei szadista kommunista ÁVH-sok voltak "Nem gondolom, hogy a trianoni békeszerződés aláírása sorstragédia lenne." "Tisztelt Országgyűlés! Gyáva az a politikai tényező, alantas az az eljárás, amikor a fiú politikai szerepvállalása miatt, az apát igyekszenek megtorolni! (...) Mint négy nyelven beszélő jogász, sohasem volt verőlegény, nem volt kihallgató tiszt, hét év alatt összesen kétszer bízták meg kihallgatással, többek között Ries István kihallgatásával, akit azonban sohasem kezelt úgy, soha semmilyen szerepe Ries István halálában nem volt. (...) Öregségére az a szerencsétlenség érte, hogy a fia és kollegája az SZDSZ politikusa lett és a rendszerváltás körülményei között 10 éve ki van téve Csurka István, Kövér László és mások alantas támadásainak."
 • Benedek Fülöp - államtitkár, hűtlen kezeléssel vádolják
 • Berkowitz Salamon - a Traubisoda hamisítója, büntetlen
 • Joav Blum - sukorói ingatlancsaló
 • Bodnár Dániel - az EMIH vezetőségi tagja, a Tett és Védelem Alapítvány (zsidó gárda) elnöke, nácivadász, zsidóbűnözésvédő, magyarellenes [249] [250]
 • Bokros Lajos - hírhedt pénzügyminiszter
 • Bolgár György - pornószerző kommunista, magyarellenes újságíró [251]
 • Csintalan Sándor - Izrael-barát maffiagyanús személy
 • Czeizel Endre-orvos, genetikus, gyerekei homoszexuálisok, köztörvényes
 • Dániel Péter - antifasiszta, botrányosan viselkedő ügyvéd, tipikus zsidó, többek közt vörös festékkel leöntötte Horthy Miklós faszobrát, az 56-os halálra ítélt Wittner Máriát prostituáltnak nevezve gyalázta, ketchuppal kente össze az alkotmány egy példányát
 • Dávid Ibolya - MDF-es politikusként a zsidó érdekek képviselője, köztörvényes kiszivárogtató
 • Demján Sándor - milliárdos üzletember
 • Demszky Gábor - túlliberális, antifasiszta politikus, 20 éven át Budapest cionista polgármestere, gyanús ügyei is ismertek
 • Dessewffy Tibor - ultrabaloldali szociológus, aki gyalázta a székely himnuszt [252]
 • Deutsch Tamás *1966, a Fidesz egyik vezére a buta zsidó típusból, nyíltan zsidó (szefárd), obszcén politikus, magyarellenes sportminiszter, az MTK elnöke, szabados magánéletű, Jobbik-ellenes "szégyellje magát mindenki, aki egy 17 éves sportoló életveszélyes sebesülése kapcsán nem az együttérzés, hanem a gyalázatos cigányozás hangján szólalt meg" [253]
 • Dési János - nyíltan cionista, cigányfajvédő újságíró
 • Dobrev Klára - Gyurcsány Ferenc magyarellenes felesége, Apró Piroska lánya
 • Donáth László - magyarellenes, cionista, antifasiszta álkeresztény lelkész, MSZP politikus "mert magától értetődő, hogy a veleszületett faji jellegzetességek, vagy adott esetben választott karaktermotívumok közösségi megélése révén válik az ember élete igazivá, teljessé, vagy konkréttá." [254]
 • Draskovics Tibor - pénzügyminiszter a Medgyessy- és Gyurcsány-kormányban, majd terrorizmussal fenyegető, hazug igazságügyminiszter [255]
 • Eörsi Mátyás - antifasiszta jellegű egykori SZDSZ-es politikus, a szadista ávós gyilkos, Bauer Miklós üzlettársa, a magyarokat szidta a dunaszerdahelyi magyarverés után, miután egy magyar kómába került "Szégyelljük magunkat azért, hogy a magyar szurkolók megsértették a vendéglátókat."
 • Esterházy Péter - magát írónak képzelő degenerált magyarrágalmazó, művészete humorosnak szánt, obszcén bohóckodásból, nyelvtani bakikból, másoktól szó szerint átvett hosszú szövegrészekből áll "(az őszödi hazugságbeszéd) Ha kicsit nyugodtan elolvassuk a szövegét, az egy nagyon is erkölcsi alapozású szöveg."
 • Farkasházy Tivadar - magyarellenes, kétes újságíró
 • Fekete János bankár - bankár, a Magyar Nemzeti Bank elnökhelyettese a szocializmus alatt
 • Feldmájer Péter - a Mazsihisz cionista elnöke
 • Félix Péter - Turul-gyalázó újságíró
 • Richard Field - a magyarellenes, zsidó LMP támogatója, cigányfajvédő
 • Fischer Ádám - magyarellenes "karmester"
 • Fischer Iván - magyargyalázó "karmester"
 • Fodor Gábor - a magyarellenes SZDSZ álszentségéről híres egykori elnöke, a látszólag békés, értelmes, valójában aljas zsidó típusa "A Metész-tüntetés ügyében egyetértettem Kuncze Gáborral. Ha egy bírósági tiltás ellenére tüntetnek, akkor ott a rendőrségnek fel kell lépnie - a lehető legbékésebb eszközökkel. (Riporter:)- Idős embereket gumibotoztak. - Én ilyesmiről nem tudok. Sokan sokfélét mondanak, de az azóta eltelt hetek alatt egyetlen vádat sem tudtak bizonyítani." [256] [257]
 • Fok Balázs - kislányverő gátlástalan zsidó Így kér bocsánatot
 • Fónagy János - cionista Fidesz-politikus, kétévesen "holokauszttúlélő" volt
 • Forró Tamás - riporter, vállalkozó, érintett volt a Kulcsár-ügyben, másfél év felfüggesztettet kapott
 • Földesi-Szabó László - kiemelkedően közhasznú alapítvány élén folytatott gazdasági tevékenységet, adócsaló
 • Zvi Frank - ingatlanos izraeli üzletember, Club Aliga
 • Fröhlich Róbert - főrabbi a magyar nép hadseregében
 • Fürst György - hűtlen kezeléssel gyanúsított terézvárosi alpolgármester
 • Gál György - köztörvényes politikus, panamában vett részt
 • Gálvölgyi János - magyarellenes műsorokban szereplő zsidó "színész"
 • Uri Geller - hírhedt előadóművész, szélhámos
 • Gerő András - szélsőséges, antifasiszta történész, Gerő Ernő unokaöccse
 • Geszti Péter - magyarellenes, SZDSZ-es kötődésű énekes, az álmagyar Nemzeti Vágta alapítója
 • Glatz Ferenc - az MTA volt magyargyalázó elnöke "A magyar embernek évszázadnyi időbe tellett, amíg a lovaglástól elgörbült lábával megtanulta az eke utáni egyenes testtartást." (A magyarok krónikája) "Ezek a primitív hordák, akiknél a gyermek és nőgyilkosság régi tradíció, görbe lábú gyilkosok, primitív hordák, nyelvük nem lévén a sokkal műveltebb szláv törzsek szavait lopták el..." (2007. augusztus 20., Duna TV) [258]
 • Göncz Kinga - hivatalában is magyarellenes külügyminiszter, Göncz Árpád lánya
 • Gordon Gábor az Élet Menete alapítója, holokausztiparos
 • Gréczy Zsolt - szélsőségesen baloldali, antifasiszta újságíró, Gyurcsány utolsó csatlósa
 • Gusztos Péter - magyarellenes, Prohászka Ottokárt gyalázó SZDSZ-politikus
 • Gyárfás Tamás - szefárd zsidó sportriporter, NOB-alelnök, a Nap-Kelte producere
 • Hack Péter - Hit Gyülekezete szektás, a holokauszttagadást tiltó törvényt támogató SZDSZ-es politikus
 • Hagyó Miklós - korrupt, tolvaj főpolgármester-helyettes
 • Hajós András - magyarellenes műsorokban szereplő énekes
 • Halák László - a MÚOSZ cionista vezetője
 • Hanti Vilmos - a Magyar Ellenállók és Antifasiszták Szövetségének elnöke
 • Haraszti Miklós - cionista SZDSZ-alapító
 • Harsányi László - a Holokauszt Központ igazgatója
 • Havas Szófia - kommunista MSZP politikus, kórházvezető, ellenforradalomnak tartja 56-ot, rokona a pufajkás Horn Gyulának "Én például 1956 esetében nem szoktam forradalomról beszélni, mert a börtönből kiszabadult nyilaskereszteseket nem tudnám semmilyen módon forradalmároknak nevezni. Ahogyan azokat a géppisztolyokkal köröző fiatalokat sem, akik ugyanúgy járták a házakat, mint 1944-ben zsidókra vadászva." [259]
 • Hegedűs Zsuzsa - álmagyar szociológus, Orbán Viktor tanácsadója
 • Hell István - magyarellenes, cigányfajvédő újságíró
 • Heller Ágnes - korrupt kommunista "filozófus" "A zsidók esetében a nácizmus nem az „ellenséget" akarta kiirtani, ahogy a Szovjetunió, hanem egy népet, amely ráadásul a monoteizmus hagyományainak a megtestesítője. A holokauszt valójában Isten elleni harc volt. (...) Ezért tehát a kettő (kommunizmus és "nácizmus" - a szerk.) nem összehasonlítható egymással." [260]
 • Helmeczy László - ügyvéd, Fidesz-képviselő, a Centrum Párt alapító tagja, alelnöke, MDF és Együtt-PM-jelölt, az MLSZ alelnöke (!), a "cigánygyilkosságok" egyik sértettjének képviselője, a Hír TV kapcsán keveredett büntetőügybe, büntetlen
 • Heltai Péter - romániai besúgó
 • Hernádi Judit - magyarellenes műsorokban szereplő zsidó színésznő
 • Hesz Máté - hírhedten agresszív, magyarellenes akcióban részt vett vízilabdázó
 • Hiller István - a kommunista gyilkos Ságvári Endrét méltató MSZP politikus "(Ságvári) akkor sem adta meg magát, akkor sem adta fel a harcot, amikor 60 évvel ezelőtt csendőrök törtek rá" "szükség van az emlékezésre. Szükség van arra, hogy tudjuk, a fasiszta elnyomás veszélye ellen kötelességünk harcolni. Mindenáron." "a felejtés életveszélyes. A felejtés erőt adhat azoknak, akik Ságvári gyilkosait fel akarják menteni. Azoknak, akik a nyilasok rémtetteit ma plakátokra festik." "nem felejtjük Ságvárit és nem felejtjük azokat az egykori ifjakat, akik mellette harcoltak. Büszkén vállaljuk velük a közösséget."
 • Horn Gábor - magyarellenes SZDSZ-es politikus "Higgyék el, fontosabb az, hogy mi lesz az SZDSZ-szel annál, hogy mi lesz ezzel az országgal. És ezt nagyon őszintén mondom." [261]
 • Horváth Csaba - túlzottan zsidóbarát MSZP-politikus
 • Horváthné Fekszi Márta - büntetőügyekbe keveredett zsidó államtitkár
 • Hunvald György - volt VII. kerületi polgármester, panamával foglalkozott, az MTK elnöke
 • Iványi Gábor - "keresztény" lelkész (a Turul:) "dülledt szemű mesebeli tojószárnyas" (a jobbikos kereszt:) "tűzifa és nem krisztuskereszt"
 • Juszt László - szélsőségesen baloldali újságíró, pénzbüntetésre és fegyverei elkobzására ítélték az egyébként az igazság bajnokaként tetszelgő Jusztot, mert 2002-ben lelőtt egy nyulat és egy őzet [262]
 • Kaiser Ede - bűnöző
 • Kapolyi László - a privatizációból meggazdagodott milliárdos üzletember
 • Karsai László - holokausztiparos történész, Karsai Elek fia.
 • Keleti Györgyi - bolsevista környezetből jövő pornó bűnöző
 • Kende Péter - szélsőbaloldali szociológus, aki még a Szögi Lajost agyonverő cigányokat is védte, rendkívül rosszindulatú [263] [264] [265]
 • Kenedi János - kontraszelektált történész, nem zárható ki, hogy besúgók, ügynökök aktáit semmisítette meg jó zsidó szokás szerint
 • Kertész Ákos - magyarellenes újságíró [266]
 • Kertész Imre - magyartalanságáról, tehetségtelenségéről ismert "író", aki pusztán azért kapott Nobel-díjat, mert a "holokauszt"-ról írt, sokak szerint ellopta 56-ban emigrált barátja művét, amiből évekig megélt
 • Kis János - a nemzetvesztő SZDSZ első elnöke, "filozófus", a címervitában azt mondta, felőle akár micisapka is lehet a címer, csak döntsék el végre
 • Kóka János - gazdag, kétes üzletember, vezető SZDSZ-politikus
 • Koltai Gábor - büntetőügyekbe keveredett filmrendező, Koltai Róbert fia
 • Koltai Lajos - operatőr, rendező, holokausztiparos (Sorstalanság)
 • Komoróczy Géza - magyargyalázó "történész"
 • Konrád György - magyarellenes író, a külföldön a magyarokról terjesztett valótlanságairól hírhedt, besúgta saját sógorát
 • Kornis Mihály - zsidó író, híres mondása: "mi sokkal jobban gyűlölünk benneteket, mint ti minket", továbbá sokan neki tulajdonítják egymás lezsidózását Spiró Györggyel, és az emlékezetes medencés jelenetet
 • Kőszeg Ferenc - az SZDSZ alapító tagja, a "jogvédő" Magyar Helsinki Bizottság elnöke
 • Kovács Lajos - a Főtáv Zrt. hűtlen kezeléssel és csalással vádolt volt vezérigazgatója
 • Kovács László - kommunista, szélsőségesen magyarellenes, szabados magánéletű külügyminiszter, a "23 millió román"-ozásról híresült el "Azt mondja, hogy mi 23 millió román munkavállalóval riogattuk az országot. Soha nem mondtuk azt, hogy 23 millió román munkavállaló fog idejönni, a csecsemőkre soha nem gondoltunk." [267]
 • Köves Slomo - cionista, ortodox zsidó rabbi
 • Naftali Kraus - rasszista zsidó író, újságíró, Izraelben él [268]
 • Krausz István - a MAZSIHISZ egykori alelnöke, piti tolvaj
 • Krausz Tamás - kommunista történész, relativizálja a kommunizmus bűneit
 • Kulcsár Attila - hírhedt sikkasztó álbróker
 • Kuncze Gábor - a magyarellenes SZDSZ egykori vezetője, aki a rendőrök által brutális összevert Révész Máriuszon gúnyolódott, a 'megélhetési bűnözés' kifejezés megalkotója, az 1997-es METÉSZ (gazda)tüntetést törvénytelenül verette szét brutálisan (öregasszonyokat húztak végig a földön), hivatala idején adott igazolást a Belügy egy Ausztráliában élő ÁVH-s gyilkosnak, hogy az ÁVH nem kínzott embereket. ...és olyan mély letargiában vannak ettől a rettenetes országtól meg helyzettől, hogy legszívesebben az ember tényleg ciántablettát osztogatna nekik...
 • Kunos Péter - sikkasztó sakkozó
 • Lázár János - agresszív szefárd zsidó, álmagyar Fidesz-politikus
 • Lendvai Ildikó - kommunista cenzor, magyarellenes MSZP politikus, cenzorként betiltotta a Tiszatáj c. irodalmi lapot
 • Paul Lendvai- magyargyűlölő és rágalmazó, Ausztriában élő újságíró, önként lett besúgó
 • Lomniczi Zoltán - cionista jogász, a gazdaállam Legfelsőbb Bíróságának elnöke is volt
 • Magyar Bálint - a nyíltan magyarellenes SZDSZ egykori vezetője, megpróbálta tönkretenni a magyar oktatásügyet
 • Magyar György - ügyvéd, rendszeresen aljas bűnözőket véd
 • Majsai Tamás - református lelkész "El lehet temetni példának okáért a "náci" Horthyt, kísérgetni lehet István király tetemcafatját és soha nem használt tökfedőjét, kongatni lehet a vészharangot különféle nemzetszaporulati ügyekben vagy mondjuk eutanázia- (veszélyben az utolsó kenet!) és hálószobakérdésekben."
 • Martonyi János - revízióellenes zsidó külügyminiszter Magyarországon, állítólagos Bilderberg-tag (a zsidó világkormány tagja)
 • Mécs Imre - kaméleon jellemű SZDSZ-es, majd MSZP-s politikus, miután az MSZP jogelődje halálraítélte
 • Medgyessy Péter - országeladósító miniszterelnök
 • Mesterházy Attila - az MSZP Izrael-barát elnöke
 • Mészáros Tamás - újságíró, 1971-ben többrendbeli lopásért 6 hónap börtönbüntetésre ítélték, de közkegyelemben részesült zsidósága (hivatalosan kóros tudati állapota) miatt. Ahova csak a Televízió forgatócsoportjával ment, mindenhonnan ellopott valamit (Szász Endrétől, a Mátyás-templomból, a Derkovits-teremből, stb.). [269] [270]
 • Moldova György - kommunista író, aki tagadja Kádár és a kommunizmus bűneit [271]
 • Molnár Csaba - MSZP, majd DK-politikus "2006-ban egy feldühödött, eszement csőcselék megpróbálta széjjelverni Budapest belvárosát." (a 2006-os rendőrterrorról) [272]
 • Nádas Péter - magyarellenes író "...(az őszödi hazugságbeszéd) az én véleményem szerint nagyszerű beszéd, a retorika egyik csúcsa - beleszámítva az összes nem szalonképes kifejezéseket, amelyeket nem neveznék se obszcénnek, se trágárnak, egyszerűen azért nem, mert a helyükön vannak. (...) Bizonyos érzéketlenséget mutatott, amely demokratikus politikus számára nem azért nem megengedhető, mert morálisan nem elfogadható, mert mindenki úgy hazudik, ahogy akar, mindenki a saját hazugságáért maga felelős." "A magyar állam nem egyszerűen csak egy csődöt került el, a magyar állam már nem létezik"
 • Németh Péter - szélsőbaloldali újságíró, Gyurcsányék egyik kedvence
 • Németh Sándor - a Hit Gyülekezete zsidóimádó szekta vezetője, zsidó propagandista
 • Noé Krisztina - antifasiszta "író", feljelentette a Magyar Szigetet
 • Aliza Bin Noun Izrael cionista nagykövete Törvénnyel fojtani el az igazságot
 • Novák Attila - a Magyarországi Cionista Szövetség elnöke
 • Oberlander Baruch - ortodox haszid zsidó vallási vezető, a Chabad-Lubavics irányzat magyarországi megteremtője és vezetője
 • Juli Ofer - izraeli ingatlannal foglalkozó üzletember, Gresham-palota botrány [273]
 • Ormos Mária - kommunista történész
 • Paizs Miklós - hírhedt zsidó művész "a fattyú házasságon kívüli gyermeket jelent, Jézus az egy zsidó fattyú volt, ilyen egyszerű, nem?" [274]
 • Para-Kovács Imre - magyarellenes újságíró, cigányfajvédő
 • Pető Iván- SZDSZ politikus, igazságtétel-ellenes, nyíltan kommunista bűnösöket védett a rendszerváltás idején, többek között apját, Pető László ávóst, akinek ÁVH alezredesi címe helyett raktári osztályvezetőt diktált be a Parlamenti Almanach évkönyvébe "a demokratikus berendezkedésű államokban ilyen kérdés nem létezik, utólagos igazságtétel"
 • Pokorni Zoltán- fideszes politikus, a holokauszt emléknap megálmodója
 • Princz Gábor - bűnöző, a Postabank egykori vezérigazgatója
 • Rácz Károly - alias Terry Black, transzvesztita művész, MSZP
 • Rajk László - építész, SZDSZ-politikus, apja a gyilkos Rajk László belügyminiszter volt
 • Regős Péter - a magyar zsidók világszövetségének szóvivője, patologikus magyargyűlölő "Szerintem a magyar az egy alacsonyabbrendü faj. Igérem, hogy ahol csak tehetem, életem minden területén ártani fogok és akarok Önöknek."
 • Rejtő E. Tibor - bankár, a Kulcsár-ügyben felmentették [275] [276]
 • Rényi-Vámos Krisztina - A Budapest Airport volt jogi igazgatója, feltehetőleg bűnöző.
 • Rogán Antal - álmagyar, holokausztozó Fidesz politikus, Jobbik-ellenes
 • Sándor Klára - egykori magyarellenes SZDSZ-es politikus
 • Sas József - adócsaló színházigazgató
 • Schiff András - magyarellenes zongorista, Magyarországot náciként állítja be külföldön, ahogy sok más balliberális zsidó "Öngyilkosság lenne hazamennem, oda, ahol le akarják vágni a kezemet. (sic!)" "A kormányzattal szemben csak a szélsőségesek jelentenek alternatívát, ami viszont a hitlerizmus felé vezető út, szóval sok sikert hozzá. Az emberek persze azt mondják, ugyan már, közel sem olyan rossz a helyzet, mint Hitler Németországában. Jó, legyen nekik: gázkamrák tényleg nincsenek." [277]
 • Schiffer András -*1971, a zsidópárt (LMP) elnöke, a magyarellenes, cigány-, zsidó- és bűnözővédő TASZ egyik vezetője, dédapja a nemzetgyilkos Szakasits Árpád. 1989-ben tagja a Gyurcsány Ferenc vezette kommunista Új Nemzedék Mozgalomnak, majd az Ijfú Szocialisták mozgalmának megalapítója. "(Ságvári Endre) Életét adta Magyarország függetlenségéért." [278]
 • Simor András - az MNB (a gazdaállam nemzeti bankja) volt elnöke, MSZP közeli pénzügyi machinációk zsidó szereplője, magyarellenes "A devizahiteleseket nem lenne helyes megmenteni, mert a magyaroknak végre meg kell tanulniuk, hogy nincs ingyen ebéd."
 • Sipos Pál - *1958, tanár, médiazsidó, goj gyerekeket rontott meg az egyik legjobb magyar gimnázium tanáraként, majd a magyar televízióban folytatta, büntetlen
 • Sólyom László államelnök - volt államelnök, zsidó érdekek képviselője, aláírta a holokauszttagadás-törvényt
 • Soros György - tőzsdei spekuláns
 • Spiró György - magát írónak képzelő degenerált, magyargyűlölő és gúnyoló
 • Steiner Pál - cionista politikus
 • Stohl András - drogos színész, köztörvényes karambolózó, 10 hónapot kapott
 • Suchman Tamás - mélyzsidó MSZP-politikus, volt privatizációs miniszter őrjöng
 • Surányi György - a Magyar Nemzeti Bank volt zsidó elnöke
 • Szabó György - cionista Fidesz politikus, magyar-izraeli kettős állampolgár, a Hollán Ernő utcai magyarellenes tüntetés szervezője, a Mazsök elnöke [279] [280]
 • Szabó Zoltán - az MSZP zsidó politikusa
 • Szabó István - filmrendező, holokausztiparos, volt besúgó "Életem legbátrabb, legvakmerőbb cselekedete volt az állambiztonsági munka."
 • Szegedi Csanád - a nemzeti radikális párt alelnöke volt, majd kiderült, hogy zsidó, amit letagadott, kirúgták a pártból, és szélsőségesen zsidópárti lett, felvette a zsidó vallást, még körül is metéltette magát
 • Szekeres Imre - az MSZP-vezetés sötét figurája, nyíltan alkoholista
 • Székely Gábor - Szerencsejáték Zrt. gyanús vezérigazgatója
 • Székely Péter - a Magyar Kommunista Munkáspárt főpolgármester-jelöltje, Székely Gábor fia
 • Székhelyi József - zsidó színész, a Himnuszt gyalázta 2005-ben SZDSZ-gyűlésen
 • Sziebert György - a BKV volt jogi igazgatója, feltehetőleg korrupt bűnöző
 • Szigeti Péter - kommunista OVB elnök, a 2010-es választási botrány felelőse, a tömeggyilkos Che Guevara tisztelője
 • Szilvásy György - obskúrus titkosszolgálati miniszter
 • Tamás Gáspár Miklós - kommunista-anarchista filozófus, magyarellenes, Ságvári Endre judeokommunista csendőrgyilkosról: "Polgárháborús konfliktusban halt hősi halált - s ebben a polgárháborúban neki és szövetségeseinek volt igazuk, nem pedig a kollaboránsok csendőrségének."
 • Toepler Zoltán - deviáns, állatkínzó rendező
 • Tátrai Miklós - a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. hűtlen kezeléssel gyanúsított volt vezérigazgatója
 • Tóta W. Árpád- obszcén, magyargyűlölő újságíró, Index
 • Tölgyessy Péter - az SZDSZ ex-elnöke
 • Uj Péter - zsindexes újságíró [281]
 • Ungár Klára - a magyarellenes SZDSZ egykori tagja, homoszexuális, antifasiszta
 • Ungvári Tamás - szélsőséges, cionista író
 • Ungváry Krisztián - Holokausztállító történész
 • Ungváry Rudolf - magyarellenes író, Ungváry Krisztián apja "A kurva anyját annak, aki az én magyarságomat kétségbe meri vonni!"
 • Vágó István - obskúrus, SZDSZ-es kötődésű műsorvezető
 • Vámos György - *1954, "kereskedő", 1990 után Ausztriában Jörg Haider radikális jobboldali Osztrák Szabadságpártjának tagja, Fidesz-közeli újságíró, műsorvezető (Magyar Hírlap, Echo TV), Mazsihisz-alkalmazott (amikor nem a Mazsihiszt szidja), a KDNP Izraelita Műhelyének megalapítója, tipikus zsidó "jellem" [282]
 • Varga Tamás - a Fidesz volt gazdasági tanácsadója, milliárdos csalásért 3 évet kapott, Hollandiába menekült, majd sokáig ott élt
 • Vári György - cionista, magyarellenes újságíró, blogger
 • Várszegi Gábor - zsidó milliárdos, MTK-tulajdonos
 • Vásárhelyi Mária - magyarellenes szociológus "lámpaernyő"
 • Veres János - köztudottan erőszakos egykori pénzügyminiszter lefejeli a kamerát fenyegetőzik
 • Vermes Péter - hírhedt nemzetközi csaló, szélhámos, a Batthyány Társaság elnöke, több elfogatóparancs van érvényben ellene, jelenleg Izraelben él, tipikus zsidóbűnöző [283]
 • Vértes András - a GKI gyanús zsidó elnöke [284]
 • Vince Mátyás - az MTI zsidó elnöke
 • Ron Werber - izraeli választási tanácsadó, az MSZP kampányfőnöke, a 2002-es negatív kampány kitervelője
 • Wieszt János - korrupt politikus

Zsidó bűnök

Rituális gyilkosságok

Az általában felsorolt eseteknek kb. egy tizede szerepel az alanti listán (nagy részük gyerekgyilkosság)

Mikor Hol Gyilkosság
414 Inmesztár Részeg zsidók keresztre feszítenek egy gyereket
1144 Norwich A tizenkét éves William rituális meggyilkolása pészahkor
1168 Gloucester (Szent) Harold rituális meggyilkolása
1181 Bury St Edmunds, Suffolk A fiatal (Szent) Robert rituális meggyilkolása
1235 Fulda Gyerekek
1255 Lincoln A kilencéves (Szent) Hugh rituális megölése
1285 München Két gyerek vérét lecsapolják
1475 Trient A 29 hónapos Simon megölése pészahkor. A gyilkosok Sámuel zsidó, ennek fiai Izrael és Mózes, Mózes fiai Moher és Bonaventura. A gyereket tűkkel szurkálják, nyakából, karjából és combjából darabokat vágnak ki, vérét egy edénybe eresztik. A haldokló testet kifeszítve tartják, a keresztre feszítéshez hasonlóan. Vallatáskor azt mondták: bármikor meg lehet egy gyereket ölni és a vérét venni, azonban Istennek kedvesebb, ha ezt húsvét környékén teszik. Szükséges , hogy a gyereket megkínozzák és megfeszítsék, különben nem hatásos a vére.
1494 Nagyszombat Egy kisfiú ereit felvágják, a hullát feldarabolva elássák
1529 Bazin, Pozsony megye Meilinger György fiát elrabolják, vérét tollszárral kiszívják, meggyilkolják,
1569 Witow, Lengyelország Egy zsidó, Jakob von Lezyka megveszi egy özvegyasszony kétéves gyerekét és kegyetlen módon meggyilkolja
1840 február 5 Damaszkusz P. Sardegna Tamás, kapucinus atya megölése
1882 április 1 Tiszaeszlár A 13 éves Solymosi Eszter rituális meggyilkolása
1899 Polna, Csehország Hülsner Lipót zsidó zsibárus megöli Hruza Ágnes 19 éves fiatal nőt, vérét lecsapolják, Halálra ítélik, a zsidó sajtó új tárgyalást követel ki, ahol kiderül, hogy 1898 július 17-én már ugyanígy megölt egy Klima Mária nevű lányt. Halálra ítélik, ezt életfogytiglanira változtatják, és 9 év múlva a zsidók kihozzák a börtönből a kétszeres gyilkost.
1910 Shiraz, Irán Gyerekek
1912 Oroszország Mendel Beljiszt azzal vádolják, hogy a 12-éves Andrej Rurcsinszkijt megölte egy rituális vallási szertartáson. [285]
1932 Paderborn, Németország Megölnek és földarabolnak egy Kaspar Maria nevű kisleányt
1946 május 22 Kunmadaras A tömeg bizonyítva látta, hogy zsidók kolbászt csináltak keresztény gyerekekből. Emellett éppen a helyi tanító ellen folyt a zsidó népbíróság terrorpere. A tömeg 3 zsidót megölt, 15-öt megsebesített. A zsidók bosszúból első fokon a 3 fő tettest halálra ítélik, 56 személyt 2 évtől életfogytig tartó kényszermunkára ítélik. A végső ítélet: egy személy életfogytiglani fegyház, egy személy két és fél év, egy személyt fölmentenek, a további 56 személyt pedig 5 hónaptól nyolc évig tartó fegyházra ítéli el a zsidó terrorbíróság. [286]
1998 április 1 Körmend Megölnek egy Zsófi nevű kislányt egy bérházban. Letartóztatnak egy tanúnak jelentkező Tánczos Gábor nevű fiatalembert, akiből kétséges módszerekkel az előzetesben csikarnak ki "vallomásokat". A fiatalembert 10 évre leültetik. A valódi tettest máig sem derítették ki, a gyilkosság módja egyezik a zsidó gyilkolási móddal, azaz átvágták a torkát, és a gyilkosság idején a városban sok idegenből jött haszid zsidó tartózkodott, akik aztán el is távoztak onnan. [287] [288] [289] [290]

Kútmérgezés, szentséggyalázás

Mikor Hol Akció
1333 A bodeni tó mellett Kostnitzban Kútmérgezés
1305 Korneuburg Két zsidót ítéltek halálra a szent ostya meggyalázása miatt. Ekkor Zerklinus nevű zsidó ugyanis egy buta napszámossal karácsonykor ellopatott egy szent ostyát; a napszámos megáldozott, de rögtön kiköpte a szentséget s elvitte a zsidónak, amiért 3 forintot és egy új ruhát kapott. A zsidó eldugta a szent ostyát és három éven keresztül minden nap meggyalázta egy Áron nevű zsidó társaságában. A napszámosnak később őrjítő lelkifurdalása támadt s följelentette a két zsidót. Így kerültek a máglyára.
1345 Elzász Kútmérgezés
1369 Brüsszel Egy Jonathán nevű gazdag zsidó egy Louvain János nevű kikeresztelkedett zsidónak 500 tallért adott, hogy neki egy konszekrált ostyát lopjon. A szent ostyákat ott is összeszurkálták a zsidók és több kiváló történetíró könyve szerint vércseppek jelentek meg a szúrások helyén. A művek idézését helyszűke miatt mellőznünk kell.
1420 Bécs és Enns Négy szent ostyát ellopattak, összeszurkáltak, tűzbe dobtak és azt a keresztényt, akivel a lopást elkövettették, megölték.
1640 Boroszló Az elvetemült sekrestyéssel 30 ezüstért több szent ostyát lopattak ki a tabernákulumból, és azokat undokul meggyalázták.
1919 Budapest Zsidók átkozzák, gúnyolják és leköpik a szentséget a körmeneten
2000 Budapest Zsidó fiatalok keresztet fűrészelnek a Felvonulási téren, helyére vörös csillagot rajzolnak.

Háborúk, forradalmak, uzsora, gyilkosságok, népirtások, nemzsidók üldözése

 • Oszarsziph (későbbi nevén Mózes) héliopoliszi pap felkelése a kivetett leprások és nyomorékok élén Egyiptomban a hükszoszokkal szövetkezve - i.e. 14. század, III. Amenhotep fáraó kiűzi őket Egyiptomból (forrás: Manethón)
 • Az antiszemitizmus, zsidógyűlölet megteremtése és elterjesztése - a zsidó nép kialakulása pillanatától napjainkig tart a zsidók tettei következményeként, ami számos zsidóellenes atrocitást eredményezett, melyek azonban eltörpülnek a zsidó bűnök mellett
 • Uzsorakölcsönzés, adóbehajtás, pénzváltás az ókortól kezdve napjainkig – az uzsorázást szinte csak a zsidók űzik
 • Rabszolgakereskedelem – a zsidók minden időben jelentősen kivették részüket a rabszolgakereskedelemből, nem zsidó rabszolgákat adtak-vettek, egyeseket zsidó hitre kényszerítették közülük
 • A zsidók a világ számos országába betelepülnek az idők folyamán, ha kedvezőbbek a feltételek, akkor továbbállnak – idővel szinte minden fejlettebb országot megkaparintanak
 • Zsidó-asszír háború - i.e. 730-as évek, a zsidók fellázadnak az asszírok ellen, akiknek adót fizetnek, az asszírok elfoglalják Észak-Izraelt és sok zsidót deportálnak
 • Zsidó-asszír háború - i.e. 720-as évek, az asszírok 3 év ostrom után elfoglalják Samariát, miután a zsidók az egyiptomiakkal szövetkezni próbáltak ellenük, sok zsidót deportálnak (10 elveszett törzs) és idegeneket telepítenek be (szamaritánusok)
 • Jójákim júdai király fellázad Babilon ellen az egyiptomi segítségben reménykedve - kb. i.e. 600, Nabukodonozor beveszi Jeruzsálemet (i.e. 597), a zsidó királyt, a júdai elitet és kb. 10 000 zsidót Babilonba deportáltat, kifosztja a templomot
 • Zedekiás júdai király lázadása Babilon ellen - kb. i.e. 590, Nabukodonozor i.e. 586-ban beveszi Jeruzsálemet, a várost nagyrészt lerombolja Salamon templomával együtt, nagyon sok zsidót Babilonba hurcol, Júda Babilon tartománya lesz Yehud Medinata néven
 • Gedáliás zsidó bábkirályt megölik a zsidók és lázadásokat folytatnak - i.e. 582 és környéke, Nabukodonozor újabb deportálásokat hajt végre, Júda tartományi státuszát is megszünteti
 • 50 000 zsidó visszatér a "babiloni fogság"-ból Júdába a Babilont elfoglaló Nagy Kürosz perzsa király engedélyével - i.e. 538
 • Perzsa holokauszt - i.e. 485 és 465 között, 75 000 áldozat, akiket a zsidók öltek meg különböző városokban, és amit minden évben megünnepelnek púrimkor
 • Ezra és Nehémiás visszatért Babilonból, és látván, hogy a zsidók elkezdtek másokkal keveredni, visszatérítették őket a szigorú vallási előírásokhoz, elkülönüléshez, idegengyűlölethez, megtiltották a vegyesházasságot, a zsidóság azóta is belterjes, idegengyűlölő, elmebeteg, stb. - i.e. 5. század
 • Az egyiptomi Elephantiné szigetén bárányokat áldoznak a zsidók, miközben az egyiptomiak Hnum kosistenének a központi szentélye is ott állt – i.e. 410, az egyiptomiak felforgatják a zsidó templomot, a zsidók megöletik a helyőrség vezetőjét
 • Makkabeus-felkelés - i.e. 167-164, a zsidók nem fogadták el a görög, nem az ellenségeskedésre épülő vallást, ezért fellázadtak
 • Vérengzés a Jambri fiai nevű törzs menyegzőjén – kb. i. e. 160, a zsidók bosszúból mindenkit (300 embert) megölnek és kirabolnak egy menyegzőn a Makkabeus-felkelés idején
 • I. Démétriosz Szótér szeleukida király meggyilkolása – i. e. 150, Alexandrosz Balasz imposztor a zsidók támogatásával ölte meg Démétrioszt
 • A zsidók a trónkövetelő Diodotosz Trüphont támogatják II. Démétriosz szeleukida királlyal szemben, cserébe önállóságot kapnak – kb. i.e. 145
 • A zsidók elfoglalják Ashkelont, Gazát és Beth-zurt – kb. 145
 • A Hasmoneus Királyság megalapítása – i. e. 140, a makkabeus Simon Tasszi alapítja meg a Makkabeus-felkelés után (i. e. 37-ig állt fenn)
 • Simon júdeai királyt meggyilkoltatja saját veje – i.e. 135
 • János Hürkanosz júdeai király hódításai Szíriában, kihasználva a Szeleukida Birodalom pártusokkal szembeni vereségét – kb. i.e. 129
 • János Hürkanosz júdeai király elfoglalja Samariát – i.e. 113, a samariaiakat rabszolgasorba vetik
 • János Hürkanosz júdeai király idumeus és transzjordániai területeket foglal el – i.e. 110, zsidó hitre kényszerítik a legyőzötteket
 • Alexandrosz Janneusz júdeai király elfoglalja az egész partszakaszt, Galileát, Nyugat-Samariát, Észak-Transzjordániát, és egy év ostrom után Gázát – kb. i.e. 100
 • Alexandrosz Janneusz III. Kleopátrát támogatja fiával, IX. Ptolemaiosz egyiptomi királlyal szemben – kb. i.e. 100, IX. Ptolemaiosz a Jordán menti csatában vereséget mér rá
 • Nabateus-zsidó háború – kb. i.e. 95, a nabateusok királya, I. Obodasz legyőzi a zsidókat, és visszaszerzi elrabolt területeit
 • Zsidó polgárháború Alexandrosz Janneusz júdeai király idején – kb. i. e. 95, 6 évig tartott és 50 000 zsidó halt meg. III. Démétriosz szeleukida királytól is segítséget kértek a lázadók, de végül mégis a zsidó királyt támogatták. Janneusz 800 lázadót feszíttetett keresztre, miután családjukat megölte.
 • Trónharcok II. Hürkanosz és II. Arisztobulosz között – i.e. 67-63, a rómaiak bevonulnak, és elfoglalják Júdeát
 • Az egymilliós egyiptomi zsidóság Julius Caesar oldalára áll, amikor az elfoglalja Egyiptomot - i.e. 47, Caesar VII. Kleopátrát ülteti a trónra
 • II. Antigonosz utolsó zsidó király Róma-ellenes lázadása és uralkodása – i.e. 42-37
 • Az egyiptomi zsidóság Octavianus (Augustus) oldalára áll Kleopátrával szemben, elárulva Egyiptomot - i.e. 31
 • Jézus meggyilkolása - kb. i.u. 33, a zsidók keresztre feszítették-feszíttették Jézus Krisztust
 • Nero keresztényüldözése - kb. i. u. 64-68, felesége, a zsidó hitre áttért, prozelita Poppea (és annak zsidó tanácsadói) ösztönzésére Nero császár a keresztényeket vádolja meg a római tűzvész okozásával, és üldözi, irtja őket, ekkor hal meg Szent Pál és Szent Péter is [291] [292] [293] [294] [295]
 • Pál apostol kivégzése - i. u. 64
 • Szent Péter keresztre feszítése - i. u. 67
 • Zsidó-görög összecsapások Alexandriában - i.u. 68
 • Első zsidó háború - i.u. 66-70, kb. 1 millió áldozat, a zsidók három pártra szakadtak, egymással is kegyetlenkedtek sok rémtettet elkövetve, és még vereségük előtt is fölényeskedtek a rómaiakkal szemben
 • Jonathan, a takács lázadása Cyrenében - i.u. 73
 • Az alexandriai zsidók az i.e. 4. századi Abderai Hekataiosz nevében meghamisított művet adnak ki a zsidók történetéről - ezt később a zsidó Josephus Flavius is felhasználja
 • Kitosz háború (római-zsidó háború) - 115-117, a zsidók a Római Birodalom különböző pontjain (Ciprus, Cyrene, Alexandria, etc.) egyszerre kezdtek vérengzésbe a nem zsidó lakossággal szemben, legalább fél milliót megöltek
 • Cyrenei népirtás - (ma Líbia) i.u. 116, 220 000 áldozat, a zsidók megették áldozataik húsát, megitták vérüket és beleiket övként magukra tekerték Dio Cassius szerint
 • Ciprusi holokauszt – i.u. 117, 240 000 áldozat, a világ egyik legszörnyűbb holokausztja a többségbe került zsidó lakosság részvételével, a zsidók elkezdték kiirtani Ciprus nem zsidó lakosságát
 • Bar Kohba-lázadás (második - vagy harmadik - zsidó háború) - 132-35, kb. 600 000 áldozat, a hamis Messiás, Bar-Kohba vezetésével a zsidók fellázadtak Róma ellen
 • Keresztényüldözések Perzsiában - kb. 337-343, a zsidó II. Sápúr szászánida király dupla adót vet ki a keresztényekre, és megölet kb. 10 000-et, köztük több mint száz püspököt
 • A 351-52-es zsidó felkelés - a felkelést a zsidók egybekötötték a nem zsidók meggyilkolásával, Flavius Constatius Gallus császár leverte őket, több várost leromboltak a rómaiak, több ezer zsidót kivégeznek [296]
 • A 414-es alexandriai atrocitások - éjszaka megöltek néhány keresztényt a zsidók, a zsidókat kiűzik
 • Első szamaritánus felkelés - 484, Bizánc, Samaria. Mint általában, a keresztények ellen is irányult.
 • Második szamaritánus felkelés - 495
 • Jemeni keresztényüldözés - kb. 518-525, a zsidó Dhu Nuwas jemeni király üldözte a keresztényeket, többek között Najranban szadista módszerekkel megöletett kb. 20 000-et
 • Harmadik szamaritánus felkelés - 529-530, ez a legerőszakosabb felkelésük, sok keresztényt megöltek a zsidó-szamaritánusok
 • Negyedik szamaritánus felkelés - 556, a zsidókkal szövetkezve sok keresztényt megöltek
 • Zsidó lázongás Antiochiában - 610, különösen szadista módon gyilkolják meg II. Anasztáz pátriárkát és sok keresztényt
 • A 613-as zsidó felkelés és megszállás a Bizánci Birodalomban - kb. 613-627, a helyi zsidók Bizáncot elárulva, a perzsákat segítve elfoglalták Palesztinát
 • Jeruzsálemi népirtás – 614, a zsidók Chosroes perzsa királytól Jeruzsálem elfoglalása után potom áron kb. 90 ezer keresztény foglyot vesznek, és mindet kegyetlenül lemészárolják.
 • A zsidó Banú Qaynuqa törzs megszegi a Mohameddel kötött megállapodást - 624, Medina, kiűzik őket
 • A zsidó Banú Nadir törzs is megszegi a Mohameddel kötött megállapodást - 625, Medina, őket is kiűzik
 • Árok-csata - 627, a zsidó Banú Nadir törzs több arab törzzsel együtt Medina és Mohamed ellen vonul, a medinai zsidó Banú Qurayza törzs pedig elárulja Mohamedet a csatában, 700 zsidót lefejeznek
 • Khaibari csata - 629, a zsidó Banú Nadir törzs arab szövetségeseivel utoljára harcol Mohamed ellen, a zsidók ismét vereséget szenvednek
 • Mohamedet megmérgezi egy zsidó nő, Zaynab Bint al-Harith a khaibari csata után bosszúból, ezért hal meg Mohamed 3 évvel később - 629, Jézus mellett tehát valószínűleg Mohamedet is zsidók ölték meg [297]
 • Az elűzött zsidók csatlakoznak Hilderic gróf Wamba nyugati gót király elleni felkeléséhez – 672
 • Ibéria mór elfoglalásakor a zsidók a mórok oldalára álltak a gótokkal szemben, a városok (így Toledo) kapuit is megnyitották előttük – 711-től
 • A zsidók európai keresztény rabszolgákat adnak el a muszlimok által elfoglalt Ibériában (Al-Andaluszban) – 8-15. század
 • A kazárok felveszik a zsidó vallást – 8-9. század, a kazárok leszármazottai alkotják a zsidóság 90%-át
 • A kazárok kiterjesztik hatalmukat a krími gótok földjére – 787
 • A kazárok felépítik Sarkelt a magyarok ellen – kb. 830
 • A világ zsidósága a Kazár Birodalomba özönlik – 9-13. század
 • A kabarok fellázadnak a kazárok ellen a zsidó vallás miatt, és a magyarokhoz menekülnek – 9. század
 • A kazárok az úzokkal szövetkeznek a besenyők ellen, ezért a besenyők nyugatra menekülnek, akik miatt a magyaroknak el kell hagyniuk Etelközt – 9. század vége
 • A kazárok elfoglalják Kijevet – 862
 • Rusz-kazár csata – 913
 • Rusz-kazár csata – 941
 • A kazárok a Krímben pusztítanak, a gótok a ruszoktól kérnek segítséget – 962
 • A ruszok és más népek súlyos csapást mérnek a Kazár Birodalomra, mely zsugorodik és meggyengül – 965, elfoglalják Sarkelt, pár évvel később lerombolják a fővárost, Itilt
 • Bizánc és a Kijevi Fejedelemség újabb csapást mér a Kazár Birodalomra – 1016
 • Joseph ibn Naghrela ténykedése Granadában – végül 1066 körül a nép megölte 4000 zsidóval együtt
 • Hódító Vilmos behívja a zsidókat Britanniába – 1070
 • A reconquista idején Ibériában a zsidók átálltak a keresztények oldalára, amikor azok már győzni látszottak
 • II. Henrik angol király elfoglalja Írországot a zsidók finanszírozásával – 1170, ezzel megkezdődik Írország 800 éve tartó zsidó-angol megszállása, terrorja, melynek több millió ír esik áldozatául
 • Muhi csata - 1241, pénzügyi és morális züllesztés, és egy zsidó (Tikk vagy Tika úr) árulása a haditervről
 • Pestisjárvány – 1347-53, a zsidók sok helyen mérgezték a kutakat és terjesztették a járványt, Európa lakosságának harmada-fele meghalt, világszerte kb. 100 millió áldozat
 • Kasztíliai polgárháború - 1366-69, több 10 000 áldozat, a zsidók nagy hatalomra tettek szert, és a királyt támogatták a nemesek ellen
 • A zsidók tevékenysége a késő középkori Franciaországban – a zsidókat többször is kiűzték a 14. században, miután hatalmas uzsorát szedtek Manecier de Vesoul és társai vezetésével, és pénzhamisításukkal rontották a pénzt
 • A zsidók tevékenysége a középkori Spanyolországban - 14-15. század, álkeresztényekként (marranusok) beépültek a legmagasabb körökbe is, bomlasztottak, a végén a spanyolok kiutasítottak 200 000 zsidót 1492-ben
 • Torquemada zsidó főinkvizítor rémuralma Spanyolországban - 1481-1498, sok 1000 máglyahalált halt áldozat (igaz, majdnem mind zsidó volt)
 • Az 1514-es Dózsa György-féle parasztfelkelés kirobbantása – miután Szerencsés Imre elsikkasztja az eredetileg keresztes hadjáratra szánt pénzt, több 1000 áldozat
 • A mohácsi vész - 1526, Szerencsés Imre zsidó kincstárnok ürítette ki a magyar államkasszát, így nem volt elegendő pénz a védekezésre
 • 1526-ban a budai zsidók átálltak az ellenség oldalára, majd a törökök elé siettek, és jelképesen átadták Szulejmánnak a város kulcsát
 • Buda török elfoglalása után a zsidók visszaszivárognak a városba – 1541
 • II. Szelim szultán elfoglalja Ciprust zsidó tanácsadója ösztönzésére - 1571
 • Holland-portugál háború - 1588-1654, a zsidók a portugálok ellen harcoltak, a portugálok győztek Amerikában, Afrikában, a hollandok Ázsiában
 • Tizenöt éves háború – 1591/93-1606, a zsidók a törökök oldalán harcoltak, azelőtt és azután is Buda összes ostromakor a zsidók a törökök oldalán álltak [298] [299]
 • Az udvari zsidók intézményének létrejötte - a 16-17. századtól sokszor egy-egy zsidó állt egyes európai államok uralkodói mögött, segítették pénzügyileg [300]
 • Rabszolgakereskedelem Afrika és az USA között 1600-1800 között - több 10 millió, akár több mint 100 millió halálos áldozat, kb. 11 millió életben maradt rabszolga, a főbb rabszolga-kereskedők, mint mindig, most is a zsidók (pl. Aaron Lopez, Isaac da Costa, David Franks, Hayman Levy)
 • Harmincéves háború - 1618-48, a 17. század világháborúja, zsidók finanszírozták, 8 millió áldozat [301]
 • A zsidók a hollandok oldalán harcoltak a portugálok ellen Brazíliában - 1630-54, a zsidókat utána kiűzték
 • I. Károly angol király kivégzése - 1649, Isaac Dorislaus beszivárgott Angliába, és főszerepet játszott a király perében és kivégzésében
 • A Whitehall Konferencia Angliában - 1655. december 4-18., az 1290-es Kiutasítási Rendelet után döntenek a zsidók visszaengedéséről. Manasse ben Izrael rabbi győzte meg leginkább Cromwellt [302] [303]
 • A zsidók a törökök oldalán harcolnak a magyarok és keresztények ellen Buda visszafoglalásakor – 1686, a zsidók mindig figyelmeztették a törököket, hol fognak támadni a keresztények [304]
 • III. Orániai Vilmos a zsidók segítségével elfoglalja Angliát – 1688, a hollandiai zsidók finanszírozták háborúit, pár évvel később létrejött a Bank of England, II. Jakab elmenekült
 • Spanyol örökösödési háború – 1701-14, mindkét oldalról bizonyítottan zsidók finanszírozták, és gazdagodtak meg belőle
 • A Rákóczi-szabadságharc leverése – 1703-1711, sok zsidó a Habsburgok oldalán állt, zsidók pénzelték a Habsburgokat, Magyarországnak nem sikerült függetlenné válnia
 • Joseph Süß Oppenheimer tevékenysége Württembergben – kb. 1772-78, Oppenheimer és kompániája befészkelte magát Württembergbe, ahol bűncselekményeket követtek el, ezért a nép 1778-ban megölte őt
 • 100 éven belül több mint egy millió zsidó vándorol be Magyarországra, illetve szaporodik el a XIX. században (kb. 1770-1910), megpecsételve Magyarország XX. századi sorsát
 • Koalíciós háborúk - 1792-1815, Franciaország és számos európai állam között
 • Napóleoni háborúk - az első világháború, 1799-1815, zsidók finanszírozták és mérhetetlen gazdagságra tettek szert, ők uszították Napóleonra és finanszírozták Angliát, Ausztriát, a poroszokat, az oroszokat és másokat, noha Napóleon egyenjogúsította a zsidókat - 3 500 000 áldozat, ebből 1 millió francia
 • Napóleon összehívja a Nagy Szanhedrint, ahol a zsidók az egyenjogúsításért cserébe különböző ígéreteket tesznek, pl. hogy asszimilálódnak és hazafiak lesznek, de ezt soha egyik országban sem tartják be később - 1806. október 6-án hívta össze először [305]
 • 1806-ban Napóleon elfoglalja Hessent, ám a Rothschildok kimenekítik a zsidó vagyont
 • Nathan Rothschild Napóleon kontinentális zárlata idején a kontinensre irányuló csempészetet folytat - 1806-14, miután Napóleon lezárta a kereskedelmet a kontinens és Anglia között, a Rothschild-ház angliai vezetője és társai zsidó módra csempészni kezdik az árukat Európába és magas áron eladják, a Rothschildok tovább gazdagodnak
 • Ágyúnaszád-háború - 1807-14, mivel Dánia-Norvégia semleges kívánt maradni a napóleoni háborúkban, Anglia megtámadta
 • Félszigeti háború - 1808-14, Franciaország és a zsidók által támogatott Nagy-Britannia, Spanyolország és Portugália között Ibériában, a Rotschildok Franciaországon keresztül csempészték az aranyat a brit hadseregnek
 • 1812-es angol-amerikai háború - a Rothschildok ösztönzésére Anglia megtámadta Amerikát, mivel az USA vezetői nem hosszabbították meg a lejáró 20 éves szerződést az uzsorás Rothschild-bankkal [306]
 • Napóleont Elba szigetére száműzik - 1814
 • Bécsi kongresszus - 1814-15, Oroszország megszerzi Finnországot és Lengyelországot, Ausztria Lombardiát, Hollandia Belgiumot, Svédország Norvégiát, a briteké Málta, a Jón-szigetek, Helgoland, létrejön a Szent Szövetség (Ausztria, Oroszország, Poroszország), mely megállapodik a forradalmakba beavatkozás jogában
 • Waterlooi csata - Nathan Rothschild sokkal előbb értesül a győzelemről, elad a londoni tőzsdén, majd fillérekért felvásárolja Angliát - 1815
 • Napóleon második és végső száműzetésbe kényszerítése Szent Ilona szigetére - 1815, ott halt meg 1821-ben
 • Az Andrew Jackson amerikai elnök elleni merénylet a zsidó bankárok megbízásából - 1835. január 30., csodával határos módon a merénylő mindkét fegyvere csütörtököt mond, az elnök egy év múlva kirúgja a zsidó bankokat Amerikából [307] [308]
 • Első ópiumháború - 1839-42, a zsidók irányította Anglia háborút indít az ópiumpiacért, legyőzi Kínát, elfoglalja Hongkongot, ezután a zsidók jelentős szerepet játszottak az ópiumkereskedelemben (David Sassoon)
 • Megalakul a B’nai B’rith (jelentése: a Szövetség fiai), a világ legrégebben működő, nem vallási zsidó szervezete New Yorkban – 1843. október 13., mely többek között létrehozta a Rágalmazásellenes Ligát
 • A kommunizmus megalkotása, irányítása, végrehajtása és terjesztése - Moses Hess, Karl Marx, Friedrich Engels, Lenin, Sztálin - min. 100-150 millió áldozat
 • 1845-49-es ír éhínség – Gorta Mór, kb. 1 millió áldozat, legalább 1 millió kivándorló, a zsidó-angolok szándékosan hagyták éhenhalni az íreket
 • Az 1848/49-es magyar szabadságharc leverése – a Rotschildok pénzelték a Habsburgokat, majd mikor azok vereséget szenvedtek, leverették a szabadságharcot az oroszokkal, többek között mivel Kossuth saját pénzt hozott létre (Kossuth -bankó) [309] [310] [311] [312]
 • Az Ullman és társa Pesti Magyar Kereskedelmi Bank a forradalom pénzének közadakozásból összeadott két és félmillió forint értékű aranyfedezetét nem Kossuthnak adja át, hogy Debrecenbe vigye, hanem a császári tábornagynak, Windischgrätznek. [313]
 • Az 1849-es osztrák megtorlás a magyar szabadságharc után - a zsidó Haynau több 100 áldozata, köztük az aradi vértanúk, tábornokok
 • Batthyány Lajos meggyilkolása Pest-Budán – 1849. október 6., a zsidó Haynau gyilkoltatta meg
 • Tajping-felkelés - 1850-64, Kína, a császár brit, francia, amerikai segítséggel verte le, 20-30 millió áldozat
 • Arrow-incidens - 1856, a második ópiumháború kiprovokálása, az ürügy: kínai tisztek levonták a brit zászlót egy illegális hajón, a franciák egy hittérítő megölése miatt léptek háborúba Kínával
 • Második ópiumháború - 1856-1860, az angolok és a franciák (Amerika és Oroszország támogatásával) megtámadják Kínát, és még jobb feltételeket kényszerítenek rá (nagy hadisarc, újabb kikötők)
 • Szipojlázadás - 1857, az indiaiak fellázadtak a zsidó-brit uralom és a zsidó "indiai társaság" ellen, a britek elfoglalták Indiát 90 évre
 • A zsidó Moritz Steinschneider megalkotja az antiszemitizmus kifejezést, melyet a zsidók ezután gyakran használnak bűneik liberalizálására, anyagi előnyszerzésre a gojok ellen - 1860
 • Amerikai polgárháború - 1861-65, 600 000 áldozat, zsidó bankárok finanszírozták és gazdagodtak meg belőle mindkét oldalon
 • II. Sándor orosz cár hadihajókat küld az USA partjaihoz, hogy segítse Lincolnt a Rothschildok fenyegetésével szemben az amerikai polgárháborúban [314]
 • Az Első Internacionálé megalapítása Londonban – 1864. szeptember 28., szellemi vezetője Karl Marx, 1864 és 1876 között működött
 • Abraham Lincoln amerikai elnök meggyilkolása - 1865, zsidók ölették meg a zsidó John Wilkes Booth-al
 • A zsidó Ferdinand Cohen-Blind Berlinben hátulról ötször rálő Otto von Bismarck porosz miniszterelnökre – 1866. május 7. [315]
 • Zsidóemancipáció – 1867. november 25-én terjesztették elő a zsidók egyenjogúsításáról szóló törvényjavaslatot, mely hatalmas csapást mért a gyanútlan magyarokra
 • Francia-porosz háború - 1870-71, a zsidók uralta Franciaország megtámadta Poroszországot, hogy ne jöjjön létre a német egység, zsidók finanszírozták (korábban a zsidók sikertelen merényletet hajtottak végre Bismarck ellen), a németek győztek, a francia hadisarcot is a zsidók finanszírozták, Németország megkapja Elzászt és Lotaringiát, ahonnan sok zsidó elmenekült, 200 000 áldozat
 • A Rothschildok és Benjamin Disraeli megszerzik a Szuezi-csatornát Angliának - 1875, majd 1882-ben brit csapatok megszállták a csatornát, máig megszállás alatt tartja a Nyugat, az USA és Izrael
 • Porfiriato – 1876-1911, a zsidó diktátor, Porfirio Diaz egyeduralma Mexikóban
 • II. Sándor orosz cár meggyilkolása - 1881, a Narodnaja Volja zsidó terrorszervezet (többek közt Lenin bátyja) ölte meg
 • James Garfield amerikai elnök meggyilkolása - 1881. július 2., nem zárható ki, hogy a zsidók ölették meg a pénzügyi rendszert kritizáló elnököt [316]
 • A zsidó Wahrmann Mór párbajozik az Antiszemita Párt elnökével, Istóczy Győzővel - 1882. június 11., egyikük sem sebesül meg
 • Kongói holokauszt – 1885-1908, a belga király, II. Lipót kiirt mintegy 10 millió kongóit (a lakosság kb. felét), és kizsákmányolja, kirabolja az ún. Kongói Szabadállamot, a műveletet a király hitelezője, a zsidó Leon Lambert, a brüsszeli Rothschild-bank igazgatója finanszírozta
 • A Második Internacionálé megalapítása – 1889-1916, többek közt ez vezette be a nemzetközi munka napját (1889) és a nemzetközi nőnapot (1911) is
 • A nemzetközi munka napjának bevezetése – 1889. május 1., a Második Internacionálétől ered
 • Alfred Dreyfus árulása Franciaországban - 1894, államtitkokat adott át más országoknak
 • A kommunista Bund (Zsidó Munkásszövetség) megalapítása Oroszországban, Lengyelországban és Litvániában – 1897. október 7. [317]
 • Bokszerlázadás - 1899-1901, a britek és más külföldiek elleni lázadás Kínában, 100 000 áldozat
 • William McKinley amerikai elnök meggyilkolása - 1901, a zsidó Leon F. Czolgosz ölte meg (Emma Goldman Alexander Berkman Leon F. Czolgosz)
 • Egan Ede kormánybiztos meggyilkolása – 1901, miután a kormánybiztos kitartó munkával meggátolta a felvidéki ruszinokat tönkretevő zsidóságot további tevékenységében, a zsidók megölették
 • Az úgynevezett holokauszt kitalálása, nagyléptékű történelemhamisítás és a világ folyamatos zsarolása és fenyegetése az állítólagos holokauszt ürügyén - az 1900-as (!) évektől, majd a második világháború után intenzívebben. A zsidók megteremtették a holokausztipart és -vallást médiaterrorjuk és gazdagságuk révén, nap mint nap világszerte sulykolják az ún. holokausztot és ítélik el az antiszemitizmust, ellenfeleiket és a közömböseket pedig antiszemitának, fasisztának, nácinak bélyegzik. A történelemkutatás legnagyobb része az ún. "holokauszt" kutatása. [318]
 • Orosz-japán háború - 1904-5, a zsidók (Jacob Schiff) segítik Japánt a zsidóellenes orosz cár elleni háborúban, kb. 100-150 ezer áldozat
 • Tifliszi bankrablás – 1907, (ma Tbiliszi), zsidó kommunisták (Lenin, Sztálin, Maxim Litvinov, stb.) mai árfolyamon 3 millió dollárnyi rubelt rabolnak egy bankból állatias brutalitással Tbilisziben, 50 sérült, 40 (!) halott
 • A Galilei Kör megalakulása – 1908, zsidóvédő, zsidó lobbista egyesület, a világháború alatt háborúellenes propagandát folytatott
 • Pjotr Sztolipin orosz miniszterelnök meggyilkolása - 1911, a gyilkos a zsidó Dmitrij Bogrov
 • A nemzetközi nőnap bevezetése – 1911. március 8., a kommunista Clara Zetkin műve
 • A zsidóvédő és nemzsidó-rágalmazó és üldöző Rágalmazásellenes Liga (ADL) megalapítása - 1913
 • A FED létrehozása - 1913-tól, több milliárd érintett. A FED többek közt a dollárkibocsájtás jogával rendelkezik, ezzel folyamatosan eladósítva Amerikát és az egész világot. Karácsonykor hozták létre, ami csak 3 évvel később derült ki, miután egy szigeten döntést hoztak róla gazdag zsidó bankárok (J. P. Morgan, John D. Rockefeller, Paul Warburg, etc.)
 • Ferenc Ferdinánd Habsburg trónörökös meggyilkolása - 1914. június 28., a gyilkos három zsidó volt, vezetőjük Princip, zsidó szabadkőműves [3]
 • Az első világháború – kb. 1914-18 – részben, kb. 5-15 millió áldozat
 • Örmény holokauszt – 1915-18 és 1920-23, Törökország, 1 millió áldozat, a zsidókból álló Szaloniki Bizottság, a Dönmeh és az ifjútörök kormány követte el, ezzel meggyengítették a Palesztinát is magában foglaló Oszmán Birodalmat, és megszabadultak a zsidóknál tehetségesebb, de nem olyan összetartó és fanatikus - keresztény - örményektől
 • A Lusitania luxushajó elsüllyesztése – 1915. május 7., 1200 áldozat, a zsidók német tengeralattjárók által ellenőrzött vizekre vezették a Lusitaniát, annak németek általi elsüllyesztésével próbálták Amerikát a háborúba lépésre kényszeríteni
 • Karl von Stürgkh osztrák miniszterelnök meggyilkolása - 1916, a zsidó Friedrich Adler ölte meg, aki csak 2 évet ült
 • Februári forradalom Oroszországban – 1917. március 8-12., a cári Oroszország megszűnik, később II. Miklóst és családját zsidók kivégzik [319]
 • Az 1917-es októberi kommunista oroszországi forradalom
 • Oroszországi/szovjet kommunizmus - 1917-1991, 20-60 millió áldozat
 • Orosz polgárháború - 1917-22, a zsidó kommunisták és az oroszok között, az éhínségekkel és járványokkal együtt kb. 8 millió áldozat
 • II. Miklós orosz cár és családjának kivégzése - 1918, a zsidó Jacob Yurovszky közvetlen parancsára
 • Breszt-litovszki béke - 1918. március 3., a kommunista zsidó forradalmak által meggyengített bolsevik Oroszország kénytelen volt vesztesként kilépni a háborúból, az orosz küldöttség vezetői többek közt Trockij és Joffe
 • Oroszország az első világháborúban - kb. 2 millió áldozat
 • Franciaország az első világháborúban - kb. 1.5 millió áldozat
 • Németország az első világháborúban - kb. 2 millió áldozat
 • Anglia az első világháborúban - kb. 1 millió áldozat
 • Olaszország az első világháborúban - kb. 1 millió áldozat
 • Magyarország az első világháborúban - több mint félmillió áldozat
 • Spanyolnátha – 1918-19, a zsidók által háborúba ugrasztott amerikai katonák terjesztették el, a háború végén a legyengült, összezsúfolt lakosság körében rengeteg áldozatot szedett, 50-100 millió áldozat
 • A zsidó Jakov Blumkin megöli a német nagykövetet, Wilhelm Mirbachot Moszkvában – 1918. július 6., így harcoltak Breszt-Litovszki béke ellen, újabb háborút akartak Németországgal
 • Lengyel-ukrán háború - 1918-19, Ukrajna elveszti Nyugat-Ukrajnát a lengyelekkel szemben a több frontos, kommunistákkal is vívott harc és bomlasztás miatt, kb. 25 000 áldozat
 • Az őszirózsás forradalomnak elnevezett patkányforradalom Magyarországon - 1918. október 31.
 • Tisza István meggyilkolása - 1918. október 31., az elkövetők és kitervelők bizonyítottan zsidók voltak
 • A zsidóság elárulja Magyarországot a háború idején, békedemonstrációkat tartanak, majd patkányforradalmakat szítanak, végül kommunista diktatúrát vezetnek be, tönkreteszik az országot és a haderőt, és elveszejtik az ország 2/3-át
 • Novemberi forradalom Németországban - 1918. november 7., a zsidó Kurt Eisner és kommunista-anarchista fajtársai kikiáltják a Bajor Szabadállamot, ideiglenesen elszakítva Bajorországot a Német Császárságtól
 • A kommunista Spartacus Szövetség megalakulása Németországban – 1918. november 11.-december 30., a Spartacus-felkelés is a szervezet nevéhez fűződik, vezetője Karl Liebknecht, később párttá alakult Németország Kommunista Pártja néven [320]
 • Németország és Ausztria egyesülésének megakadályozása – az első világháború óta folyamatosan, az osztrákok mindig is csatlakozni szerettek volna a többi német államhoz, de a zsidók és a zsidók által vezetett államok ezt megakadályozták
 • A Kommunisták Magyarországi Pártja megalapítása – 1918. november 24., később az MSZDP-vel összeolvadva ez a párt hozta létre a Tanácsköztársaságot, 1943-ban megtévesztésül felvette a Békepárt nevet (KB-tagok: Kun Béla, Chlepkó Ede, Fiedler Rezső, Hirossik János, Bokányi Dezső, Jancsik Ferenc, Korvin Ottó, László Jenő, Mikulik József, Pór Ernő, Rabinovics József, Rudas László, Seidler Ernő, Somló Dezső, Szamuely Tibor, Szántó Béla, Vágó Béla, Vántus Károly)
 • Lengyel-szovjet háború - 1919-21, kb. 100 000 áldozat (Trockij, Sztálin)
 • A magyarországi Tanácsköztársaság - 1919, kb. 500-1000 áldozat, majd minden vezetője zsidó volt, Trianon fő felelősei a zsidó értelmiséggel együtt
 • Magyar-román háború - 1919, a románoknak sikerült megszállniuk Magyarországot a zsidó kommunista destrukció okozta káosz és a hadsereg tönkretevése miatt, és megszerezték a mai Magyarországhoz hasonló méretű Erdélyt
 • Spartacus-felkelés Németországban - 1919. január 5-15., általános sztrájk és fegyveres harcok Németország-szerte [321]
 • Bajor Tanácsköztársaság - 1919. április 6 – május 3., zsidó anarchisták, majd kommunisták baloldali diktatúrát vezetnek be Bajorországban (az elnök Ernst Toller, majd Eugen Levine)
 • 1919. április 29-én a bajor Vörös Hadsereg Münchenben kivégez 8 túszt Eugen Levine zsidó diktátor vezetésével, akiket a külső német támadás és visszacsatolás ellen gyűjtöttek össze [322]
 • A német békediktátum – 1919, versailles-i békediktátum, hatalmas német területvesztés és jóvátételre kötelezés
 • A bolgár békediktátum - 1919, neuilly-i békediktátum
 • Az osztrák békediktátum - 1919, saint-germaini békediktátum, Dél-Tirol elcsatolása Ausztriától
 • Szlovák Tanácsköztársaság – 1919. június 16.-július 7., magyarul beszélő zsidók alakították meg, cseh elnökkel, szlovák nacionalista, zsidó és hazaáruló népbiztosokkal (Pór Ernő, Münnich Ferenc, Csapó Sámuel)
 • Megalakul a Komintern, a Harmadik Internacionálé - 1919
 • A török békediktátum – 1920, sévres-i békediktátum, eredetileg Törökország 2/3-nak elcsatolása
 • Magyar holokauszt – 1920-tól, trianoni békediktátum, Magyarország elveszíti területeinek 2/3-át, lakosságának felét, jóvátételt kell fizetnie. A felelősök: Linder Béla hadügyminiszter, a Tanácsköztársaság zsidó vezetői, a zsidóbérenc Károlyi Mihály, Amerika zsidó háborús uszítói.
 • Gulág-szigetek – kb. 1920-1980, min. 20-30 millió áldozat, zsidók hozták létre és vezették a táborokat
 • Örmény bolsevizmus – 1920-91, 1 millió áldozat
 • Perzsa kommunizmus – Irán, 1920-21
 • Egy németországi zsidó újságíró, Konrad Heiden megalkotja a nemzetiszocialistákra nézve pejoratív, logikátlan "náci" kifejezést, azóta is ezt használják tévesen a nemzetiszocializmusra
 • Henry Ford üldözése gazdaságilag és a médiában annak felvilágosító, antiszemita tevékenysége miatt - 1920-as évek, a Ford gyár is majdnem tönkrement, mire Ford 1927. június 30-án színleg bocsánatot kért a zsidóktól [323]
 • Keresztényüldözés és a Cristero-felkelés leverése Mexikóban – 1926-29, 90 000 áldozat, a mexikói zsidó elnök, Plutarco Elías Calles keresztényellenes intézkedéseket hoz, mire kitör a felkelés, több ezer papot is megöltek [324]
 • Kínai polgárháború - 1927-50, a kínaiak és a kommunisták között, a szovjetek segítették a kommunistákat, akik győztek, és beláthatatlan időre kommunista diktatúrát vezettek be a világ legnépesebb országában, a kínaiaknak csak Tajvan maradt meg, 6-8 millió áldozat (Joffe, Borogyin)
 • Maximato – 1928-34 és azidőtájt, a zsidó Plutarco Elías Calles mexikói elnök diktatórikus, keresztényellenes rendszere, a végére 4500 papból 334 maradt életben
 • Az 1929-es gazdasági világválság – több 100 millió érintett, bizonyítottan a FED és hasonló zsidó szervezetek idézték elő, például árfolyam- és hitelspekulációkkal
 • Palesztina zsidó megszállása – kb. 1930-tól, zsidók özönlenek Palesztinába illegálisan, előkészítve a palesztin holokausztot
 • Holodomor, ukrán holokauszt – 1932-33, 8-10 millió áldozat, zsidó NKVD-sek elvették a lakosság összes élelmét, majd fegyveresen lezárták a falvakat, hogy az emberek ne szerezhessenek élelmet máshol, és a falvakat is fegyveresek járták, figyelve a házakat, ha valahol főztek, erőszakkal elvették az élelmet. lásd: Ukrajnai éhínség
 • Júdea hadat üzen Németországnak: ez áll egy ismert újság, a Daily Express címlapján - 1933. március 24., a nemzetközi zsidóság bojkottot hirdet a német áruk ellen "A zsidó emberek világszerte gazdasági és pénzügyi háborút hirdetnek Németország ellen. 14 millió zsidó egy emberként áll ki, hogy hadat üzenjen Németországnak. A zsidó nagykereskedő otthagyja üzletházát, a bankár a börzéjét, a kereskedő a boltját és a koldus szerény viskóját, hogy szent háborúba lépjenek Hitler népe ellen."
 • Németország-ellenes zsidó tiltakozások Amerika-szerte - 1933. március 27., a Madison Square Gardenben 50 000 zsidó, de további 70 városban is tüntetnek
 • Louis T. McFadden (*1876-1936) bankár, republikánus képviselő meggyilkolása - 1936, kritizálta a FED-et, nagy valószínűséggel zsidók mérgezték meg, miután előtte kétszer rálőttek.
 • Spanyol polgárháború - 1936-39, kb. 500 000 áldozat, a világ számos pontjáról Spanyolországba özönlöttek a terrorista zsidó kommunisták, hogy ott spanyolokat, hazafiakat, papokat gyilkoljanak
 • Paracuellosi vérengzés - 1936, 2000-12 000 áldozat
 • Wilhelm Gustloffot, a svájci NSDAP vezetőjét minden ok nélkül, hidegvérrel meggyilkolja a zsidó David Frankfurter – 1936, Svájc
 • Ernst vom Rath német követ meggyilkolása Franciaországban - 1938. november 7., egy kiskorú zsidó, Herschel Grynszpan ölte meg, természetesen ok nélkül
 • A Második világháború - 1939-1945, 50-70 millió áldozat, a zsidó Churchill robbantja ki a lengyel-német konfliktus idején hivatalosan Lengyelország védelmében, zsidó bankárok gazdagodnak meg belőle, és okot kreálnak Palesztina zsidók általi megszállásához
 • Németország a második világháborúban - 1939-1945, 8 millió áldozat
 • Japán a második világháborúban - 1939-45, 3 millió áldozat
 • Szovjetunió a második világháborúban - 1939-1945, kb. 25 millió áldozat
 • Lengyelországi kommunizmus – 1939-1942
 • A balti államok elleni szovjet terror és banditizmus, az áldozatok száma milliós nagyságrendű, 1939-1941 és 1944-1990 [4]
 • Téli háború – 1939-1940, szovjet-finn háború, a szovjet zsidók megtámadják Finnországot, és elragadják egy részét, kb. 150 000 áldozat
 • Katyni vérengzés - 1940, 22 000 lengyel katonatisztet gyilkolnak meg szovjet zsidók
 • Magyarország a második világháborúban – 1940-45, 600 000 áldozat
 • Az SS Patria elsüllyesztése – 1940. november 25., Haifa, 260 halott. A Patria elsüllyesztése. A Hagana zsidó terrorszervezet elsüllyeszti az 1800 illegális zsidó bevándorlót szállító óceánjárót. Eredetileg csak megrongálni szándékoztak, hogy a zsidókat ne szállítsák Mauritiusra. Egyesek szerint szándékosan ölték meg saját fajtársaikat, hogy sajnálatot keltsenek maguk iránt. [325]
 • Folytatólagos háború – 1941-1944, finn-szovjet háború, Finnország jogos háborút indít elvett területeiért, Anglia is hadat üzen a kis Finnországnak, az USA hadianyaggal segíti a Szovjetuniót, kb. 300 000 áldozat
 • A békekötésre Nagy-Britanniába repülő Rudolf Hess elfogása és törvénytelen bebörtönzése 46 évre - 1941. május 10. [326]
 • Pearl Harbour-i incidens -1941. december 7., 2000 áldozat, az USA provokálta Japánt, majd figyelmen kívül hagyta a közeledő japán flottát, ezzel okot teremtve a háborúba lépésre
 • Német büntető- és munkatáborok a második világháború alatt - kb. 1941-45, a zsidó destrukció eredményeként ide zárták a zsidókat és másokat, zsidó kápók lelkes közreműködésével, kb. 1-3 millió áldozat, igaz, ezek mintegy fele zsidó. A zsidók ezt az eseményt holokausztként interpretálják gázkamrákkal, 6 millió meggyilkolt (sic) zsidóval, orvosi kísérletekkel, emberi szervek ipari célokra történő felhasználásával, lángoló sírgödrökkel, stb., és fő érvként használják a zsidóellenesség ellen, a maguk kommunista és egyéb rémtetteit természetesen elhallgatva, jelentéktelenítve, relativizálva.
 • Amerika a második világháborúban – 1941-45, 400 000 áldozat, a zsidók rángatták bele Amerikát a világháborúba (pl. Roosevelt elnök)
 • Varsói gettólázadás – 1943. április 19.-május 16., a zsidók, mint sokszor a történelem során, brutálisan "fellázadnak", és megölnek több tucat német katonát, ezért a németek felszámolják a gettót
 • Bengáli éhínség - 1943, a britek által halálra éheztetve 1.5-4 millió áldozat
 • Bombaholokauszt – 1943-45, a zsidók vezette Anglia és USA Drezdában, Berlinben, Hamburgban és minden nagyobb német városban összesen 0.5-1 millió német civilt bombáz halálra
 • A Monte Cassino-i bencés apátság lebombázása - 1944. február 15.
 • 1944 február 22- 24 Nijmegeni kisgyerek megölése terrorbombázással: 24 Nijmegeni gyerek.
 • A Kasztner-vonat - 1944 júniusától, 1684 zsidó menekülése Magyarországról, mely Kasztner Rudolf számára nagy bevételt jelentett. Kasztnerék eltitkolták a többi zsidó előtt, hogy munkatábor vár rájuk, hogy ők közben anyagi ellenszolgáltatás ellenében elmenekülhessenek Magyarországról. Kasztnert 1957-ben valószínűleg emiatt lövi le egy zsidó merénylő Izraelben.
 • Magyar Kommunista Párt megalapítása – 1944-1948 között működött, deklarált célja többek között a magyar háborús vezetők „felelősségre vonása”, vezetői Rákosi Mátyás, Révai József, Nagy Imre, Gerő Ernő, Farkas Mihály
 • Walter Guiness bárót, közel-keleti brit minisztert meggyilkolja a Lehi terroristacsoport, köztük Yitzhak Shamir későbbi miniszterelnök - 1944. november 6. A gyilkosok: Eliyahu Bet.Zuri és Eliyahu Hakim, Lehi-tagok, felakasztották őket.
 • Sok magyarországi zsidó partizánként harcol "hazája" ellen a háború idején, a háborús ellenséget segítve, ugyanakkor háborúellenes, békepárti demonstrációkat tartanak, majd a magyarországi zsidóság egyöntetűen örvend Magyarország háborús vereségének, kommunista megszállásának, a 4 évtizeden át tartó judeokommunista diktatúrának, az ország kirablásának, a nők tömeges megerőszakolásának, magyarok százezreinek meggyilkolásának, a folyamatot felszabadulásként értékelve
 • Tokió bombázása - 1945-ben, a legsúlyosabb 1945. március 9-10-én, amikor legalább 100 000 halálos áldozata volt a bombázásnak és az ebből eredő tűzviharoknak, a japán városok terrorbombázásának összesen 500 000-1 000 000 civil áldozata volt [327]
 • Dachau "felszabadítása" - 1945. április 29., Dachauban amerikai katonák a kiszabadított kommunista és zsidóbűnözökkel együtt meggyilkoltak 560 ártatlan, aznap odavezényelt vagy sebesült, magukat megadó Waffen SS-katonát (köztük magyarokat) és 20-25 német gyereket, holmi állítólagosan meggyilkolt kommunista és zsidóbűnözők látványa okozta sokkra hivatkozva, még a városba is utánuk mentek a rabok a túlélőknek meggyilkolni őket, nagy szerencsével élték túl néhányan [328]
 • Adolf Hitlernek, a történelem egyik legnagyobb alakjának öngyilkosságba kényszerítése - 1945. április 30.
 • Az atombomba megalkotása - 1945, míg a német tudósok szándékosan lassították a bomba megalkotását, az Amerikába szökött zsidók (Einstein, Szilárd, Neumann, Oppenheimer, etc.) sürgették a létrehozását, és le is dobták Japánra
 • Német menekülteket szállító hajók megtorpedózása, pl. a Wilhelm Gustloff-é, több ezer polgári áldozat. A torpedózó szovjet tömeggyilkost, Alekszandr Marinyeszkot kitüntetik és hősnek nyilvánítják.
 • Vietnámi éhínség - 1945, főképp a zsidók vezette Franciaország, kisebb mértékben Japán felelőssége, 400 000- 2 millió áldozat
 • George Patton amerikai tábornok meggyilkolása - 1945. december 21., az erős jellemű, zsidóellenes, antikommunista, oroszellenes, a németek millióit érintő zsidó kegyetlenkedés, tömeggyilkosságok ellen szót emelő tábornok rejtélyes közlekedési "baleset" áldozata lesz
 • Japán elleni atomtámadás – 1945. augusztus 6-9., Hirosima és Nagaszaki, 300 000 áldozat, zsidó nyomásra dobták le a bombákat, azzal magyarázzák, hogy különben sosem ért volna véget a háború vagy még sok amerikai katona halt volna meg. A zsidók eredetileg szülőföldjük fővárosára, Berlinre akarták ledobni, de kifutottak az időből.
 • Délvidéki vérengzés – 1944-45, kb. 30-50 000 áldozat, a zsidó Mose Pijade jugoszláv vezető rendelte el
 • Görög polgárháború – 1942-49, a kommunisták megpróbálták fegyveresen megszerezni a hatalmat, 150 000 áldozat
 • Általános és aránytalan zsidó bosszúhadjárat, németek millióinak megkínzása, lemészárlása, kitelepítése Európa-szerte, más európaiak ezreinek megkínzása, bebörtönzése, meggyilkolása, kifosztása a zsidók korábbi jogos és indokolt munka- és büntetőtáborokba kényszerítése miatt
 • Német holokauszt – 1945-90, 15 millió német kitelepítése, min. 1-3 millió áldozat
 • Rajna menti táborok, Zsidó haláltáborok - kb. 2 millió fiatal német katona, idős, nő és gyerek áldozat. A zsidó Eisenhower, Henry Morgenthau és zsidó társaik 5-10 millió németet zárnak haláltáborokba, alig adnak nekik élelmet és vizet, orvosi ellátás nélkül, fedél nélkül haldokolnak a mezőkön, néha beléjük lőnek. A Rajna mellett, miközben bőségesen lenne élelem a számukra, a Vöröskeresztnek és más szervezeteknek, személyeknek megtiltják a segítséget. A zsidó haláltáborokról hallgatnak vagy tagadják létezésüket azok a zsidók, akik az ún. holokausztból, a zsidók szenvedéséből vallást kreáltak. [329]
 • Mussolinit terroristák („partizánok”) kivégzik, holttestét meggyalázzák – 1945. április 28.
 • Salamon Morel vérengzése - 1945, Morel megkínoz és megölet legalább 2000 német polgárt a swietochlowicei táborban, Izrael később nem adta ki
 • Nürnbergi per - 1945-1946 - 12 német vezető kivégzése (október 16.), majd további perek zsidó ügyészek, bírók, hóhérok közreműködésével
 • Németország felosztása - 1945, a nyugati zsidók által megszállt NSZK-ra és szovjet zsidók által megszállt NDK-ra szakítják Németországot 45 évre, a fővárost, Berlint 4 részre osztják fel, Ausztriát újra elszakítják a többi német államtól, hatalmas német területeket csatolnak Lengyelországhoz, Csehországhoz, a Szovjetunióhoz, Franciaországhoz és más országokhoz, az ottani németek többségét (15 millió németet) kitelepítik
 • A Morgenthau-terv végrehajtása - 1945-47, Henry Morgenthau zsidó amerikai pénzügyminiszter és zsidó bandája terve nyomán a német ipar és kereskedelem megszűnik, és két éven át tartó mesterséges éhínséget okoznak a megszálló zsidók egész Németországban, a gazdaságot nem engedik fejlődni, a Rajna menti táborokban több millió németet gyilkolnak meg
 • Zsidó vérengzések Magyarországon a második világháború után - 1945-49, négy miniszterelnök (Szálasi Ferenc, Bárdossy László, Sztójay Döme, Imrédy Béla) és további 200-300 személy törvénytelen, lincselésszerű kivégzése
 • A judeobolsevikok vezette Szovjetunió 45 évre elfoglal és évszázadokra tönkretesz számos európai országot: Lengyelországot, Magyarországot, Csehszlovákiát, Romániát, Kelet-Németországot, Bulgáriát
  • Bulgáriai kommunizmus - 1945-1990
  • Csehszlovákiai kommunizmus 1945-1990
  • Kelet-Németországi kommunizmus - 1945-1990
  • Lengyelországi kommunizmus - 1945-1990, az 1939-42-es időszakkal együtt 1 millió áldozat
  • Romániai kommunizmus - 1945-1990
  • Magyarországi kommunizmus – 1945 és 1990 között, 100 000-500 000 áldozat, zsidó vezetők és erőszakszervezetek a zsidók vezette Szovjetunió megszállásával 40 év kommunista diktatúrát vezetnek be, mialatt beláthatatlan időre tönkreteszik a magyar gazdaságot és társadalmat
 • Jugoszláv kommunizmus - 1945-1990, Délvidéki vérengzések
 • Magyar békediktátum - 1946, párizsi békeszerződések, második Trianon, felelősök: a zsidók vezette Szovjetunió, USA, Anglia, Franciaország, ill. ezen országok zsidó háborús uszítói (Roosevelt, Churchill, Sztálin, etc.)
 • Szálasi Ferenc és társai kivégzése - 1946. március 12., a Nemzetvezető és három minisztere törvénytelen felakasztása a zsidó-bolsevik Népbíróság által
 • 200 000 magyarországi német kitelepítése Németországba és vagyonuk elvétele – 1946-48
 • A holokauszt szó kisajátítása - a népirtásokra használt holokauszt szót a zsidók ellopják és kizárólag az ún. zsidó holokausztra alkalmazzák (azaz a zsidók büntető- és munkatáborokba zárására), noha sok holokauszt mögött ők állnak
 • Fajok összekeverése a fehér ember elpusztítása és a népek meggyengítése céljából - négerek, arabok és más színesek millióit szabadítják rá a zsidók Európára, ahol elszaporodnak [330]
 • Németország megszállása, agymosása zsidók által - ocsmány holokausztemlékművek éktelenkednek országszerte, Németország lemond a háborúkról, nincs atombombája, ultraliberális lesz, törökök, arabok, négerek millióit engedik beutazni, a német himnusz első két strófáját eltörlik, mindenekelőtt pedig mesterséges bűntudatot keltenek a zsidók a németekben, bűnös nép voltukat sulykolják beléjük [331]
 • Iráni kommunizmus – Mahábádi Köztársaság néven 1946-47 között
 • A Stern-csoport nevű zsidó terrorcsoport levélbombákat küld brit politikusoknak, köztük Anthony Edennek, a miniszterelnök Clement Attlee-nek, Winston Churchillnek és Ernest Bevin külügyminiszternek - 1947. június 4., ekkoriban az amerikai elnöknek, Harry S. Trumannek is küldtek levélbombát a zsidó terroristák [332] [333] [334] [335]
 • Deir Jasszin-i mészárlás - 1948 április 9, 100 palesztint, nőket és gyerekeket is megöltek a zsidók a Haganah és két főrabbi irányításával. Több későbbi zsidó miniszterelnök is szerepet játszott benne. [336]
 • Izrael állam megalapításának kierőszakolása - 1948. május 14.
 • Nakba, a palesztin holokauszt - 1948, 1 millió palesztin menekül el a tömeggyilkos zsidók elől (a Dalet-terv alapján a zsidó terroristák megszállták egész Palesztinát és megölték az ellenállókat, 300 000 palesztin elmenekült, majd újabb 700 000 a tömeggyilkosságok miatt), azóta folyamatosak a palesztinellenes jogsértések, a zsidó agresszió és terror [337]
 • Első izraeli-arab háború – 1948-49
 • A Magyar Dolgozók Pártja megalapítása – 1948. június 12., a Magyar Kommunista Párt és az MSZDP egyesülésével jött létre szovjet parancsra (vezetői: Szakasits Árpád, Rákosi Mátyás, Marosán György, Gerő Ernő)
 • Folke Bernadotte ENSZ-közvetítő meggyilkolása Jeruzsálemben - 1948. szeptember 17., a Lehi zsidó terrorszervezet gyilkolta meg a humanizmusáról ismert svéd diplomatát, a királyi család tagját. A gyilkos Yehoshua Cohen volt, a Lehi akkori vezetője Jichak Samir későbbi kormányfő, akik teljesen büntetlenek maradtak. [338]
 • Vietnámi kommunizmus – 1 millió áldozat
 • Észak-koreai kommunizmus – 2 millió áldozat
 • Afrikai kommunizmus - 2 millió áldozat
 • Kínai kommunizmus - 65 millió áldozat, zsidók is segítették a zsidók által kreált gyilkos eszme kínai megvalósulását, lásd: Kínai kommunizmus és George C. Marshall
 • Priboj akció - 1949 márciusában 90 ezernél több balti polgárt deportálnak a Szovjetunió távoli területeire, a bűntény a tömeggyilkosság kategóriába tartozik.
 • James Forrestal amerikai védelmi miniszter rejtélyes körülmények között meghal, miután ellenzi a palesztinai zsidó terrort - 1949. május 22. [339] [340]
 • A kommunista Kína megszállja Tibetet - 1950, az etnikai viszonyokat is megváltoztatják
 • Koreai háború – 1950-53, 3 millió áldozat, Korea judeokommunista megfertőzése és a zsidók vezette USA támogatásával
 • A Gyűrűsféreg gyerekek ügy - 1950-es évek, több 10 000 gyerekáldozat, Izraelben kb. 100 000 szefárd zsidó gyerek kapta a fejébe a megengedett röntgensugár-dózis 35 000-szeresét (!) bizonyos betegségekkel szembeni kezelésként, közülük 6000 egyből meghalt, sokaknál különböző betegségek alakultak ki
 • Az AIPAC (Amerikai-Izraeli Közügyek Társasága) amerikai zsidó lobbiszervezet megalakulása – 1951, megalakul az amerikai politikát alapjaiban sakkban tartó, a népirtó Izraelt támogató szervezet
 • A Konrad Adenauer elleni merénylet – 1952. március 27., az Irgun által felrobbantott bomba megölt egy németet, a merényletet személyesen Menachem Begin izraeli miniszterelnök rendelte el, a német kormány eltitkolta az esetet, és szabadon engedte a terroristákat, hogy elejét vegye az "antiszemita incidenseknek" a zsidók által uralt Németországban
 • Német jóvátétel a zsidóknak - 1952, Németország tömérdek pénzt fizetett Izraelnek és csaló zsidó szervezeteknek az ún. holokauszt miatt, melynek köszönhetően Izrael kijutott a gazdasági válságból, sok zsidó hevesen tiltakozott ellene méltóságára a németgyűlöletére hivatkozva, többek között a tárgyalások leállításának céljából kíséreltek meg merényletet Adenauer német kancellár ellen
 • A hidrogénbomba megalkotása - 1952, a zsidó Teller Ede hozta létre
 • 1953-as keletnémet felkelés leverése – 1953. június 16-17., kb. 200-500 áldozat, 20-100 kivégzés, 3000 bebörtönzött (Hruscsov, Hilde Benjamin)
 • Az iráni kormány megdöntése – 1953, angol és amerikai zsidók eltávolították a demokratikusan megválasztott iráni kormányt, és saját bábjukat, Mohammad Reza Pahlavi sahot ültették a hatalomba, aki diktatúrát hozott létre, titkosrendőrsége, a SZÁVÁK kínozta és tízezrével gyilkolta az embereket, ezért később, 1979-ben lezajlott és győzött az iszlám forradalom, majd a zsidók Irakkal támadtatták meg Iránt, és azóta Iránt folyamatosan déminozálják a zsidó világmédiában és kegyetlen szankciókkal sanyargatják, holott ők a felelősek mindenért
 • Algériai háború - 1954-62, kb. 1 millió áldozat, Algéria függetlenségi háborúja a zsidók uralta Franciaország ellen, a franciák rengeteg embert gyilkoltak meg, máig tagadják, elhallgatják bűneiket, a háború után a zsidók és az európaiak elhagyták Algériát (Pierre Mendes France), Michel Debre) [341]
 • Második izraeli-arab háború (szuezi válság) – 1956, Izrael, Nagy-Britannia és Franciaország alattomos módon megtámadta Egyiptomot a Szuezi-csatorna jogszerű államosítása miatt, Izrael elfoglalta a Sínai-félszigetet, csak szövetségesei nyomására adta vissza
 • Kossuth téri vérengzés - 1956. október 25., zsidó ÁVH-sok a Földművelésügyi Minisztérium épületének tetejéről lőtték a békés tömeget, illetve szovjet tankok is, több 100, akár 1000 áldozat
 • 1956-os magyar forradalom leverése – 1956, 200 000 menekült, kb. 5000 áldozat, a zsidó Hruscsov utasítására zsidó terroristák (pl. Czinege Lajos, Apró Antal, Kádár János, Biszku Béla, a későbbi miniszterelnök Horn Gyula, stb.) vérbe fojtják a magyar forradalmat
 • Magyar Szocialista Munkáspárt megalapítása – 1956. október 31., egészen 1989-ig a kommunista elnyomás egyetlen pártja
 • 1956-os szovjet megtorlás - több 100 áldozat, zsidó "vezetők", ávósok, bírók közreműködésével, a belügyminiszter Biszku Béla volt
 • Kubai kommunizmus – 1958-tól, a zsidó Fidel Castro vezetésével
 • Kínai nagy éhínség - 1958-61, 20-40 millió áldozat
 • A 18 éves Mansfeld Péter? kivégzése - 1959. március 21., fél órán át szenvedett a bitófán
 • A tibeti felkelés leverése - 1959, 90 000 áldozat
 • Adolf Eichmann volt német tisztviselő elrablása Argentinában, és kivégzése Izraelben egy terrorper után - 1960-62
 • Francis Parker Yockey fehér vezetőt, filozófust öngyilkosságba kényszeríti (vagy meggyilkolja) az FBI egy San Francisco-i börtönben - 1960. június 16.
 • A berlini fal felépítése - 1961
 • Az Amnesty International „humanista” (zsidó) szervezet megalapítása – 1961
 • Az izraeli atombomba létrehozása – 1960-as évek, Izrael nem ismeri el atomhatalmi létét, hogy kibújjon a nemzetközi szerződések alól, a bombát később többször is majdnem ledobta más államokra (pl. 2003-ban az USA által megtámadott Irakra)
 • A neutronbomba megalkotása - 1963, Samuel Cohen hozta létre
 • John F. Kennedy amerikai elnök meggyilkolása - 1965, a zsidó maffia ölte meg a FED miatt
  • Robert Kennedy meggyilkolása, a tettes állítólag egy "palesztin" fiatalember, majd John Kennedy, a volt elnök fia is "repülőgépbalesetben" hal meg, a fekete doboz eltűnik, a holttesteket boncolás nélkül elhamvasztják.
 • Vietnámi háború – 1965-73, min. 3 millió áldozat és 58 000 amerikai. Háború a judeokommunizmussal fertőzött észak-vietnámiak és a zsidók vezette USA között.
 • Kulturális forradalom Kínában - 1966-76, a kínai kommunisták megölik a rendszer "ellenségeit", legalább félmillió áldozat
 • Harmadik izraeli-arab háború (hatnapos háború) – 1967, Izrael elfoglalta Gázát és a hatalmas Sínai-félszigetet Egyiptomtól (utóbbit 1979-ben visszaadta cserébe a békéért és Izrael elismeréséért, az addig betelepült több ezer cionista zsidó telepest 1982-ben kitelepítették), a Golán-fennsíkot Szíriától, Ciszjordániát és Kelet-Jeruzsálemet Jordániától
 • A USS Liberty megtámadása - 1967. június 8., 34 áldozat, izraeli repülőgépek lebombázzák az amerikai hadihajót, az USA nem mer közbelépni [342]
 • Gáza megszállása – 1967-től, a zsidók a világ legnagyobb gettójába zárják a palesztin őslakosokat
 • Laoszi kommunizmus - 1968-tól
 • 1968-as anarchista diáklázadások világszerte – bizonyítottan nihilista zsidók álltak a háttérben (pl. a pedofil hajlamú Daniel Cohn-Bendit, aki a párizsi lázadások elindítója és vezetője volt) [343] [344]
 • Karameh háború – 1968, izraeli-jordán villámháború, kb. 200 áldozat, a zsidók betörtek Jordániába
 • Kreisky-Wiesenthal-ügy - a nácivadász Simon Wiesenthal a 70-es években végig támadta Bruno Kreisky kancellárt, mert kormányának több "náci" múltú tagja volt, végül Kreiskyt (!) kötelezték jelentős kárpótlás fizetésére hitelrontás miatt [345]
 • Isten haragja hadművelet - 1972-től 20 éven át a Moszad terroristának nevezett embereket gyilkolt a zsidó fanatizmustól és bosszúszomjtól vezetve a müncheni "terrortámadás" bosszújaként, az abban részt vevő Fekete Szeptember tagjait, rengeteg más "terroristát" és sok ártatlan embert öltek meg a zsidók. Volt, akit busz alá löktek, egy másikat ötödszörre sikerült felrobbantaniuk, 8 ártatlan emberrel együtt. A meggyilkoltak családjainak a zsidók megírták, hogy nem felejtenek. Golda Meir elnök hagyta jóvá.
 • Izrael lelő egy a viharban eltévedt líbiai polgári repülőgépet a megszállt Sínai-félsziget felett - 1973. február 21., 108 áldozat
 • Negyedik izraeli-arab háború (Jóm kippúri háború) – 1973, Izrael, teljes veresége küszöbén az atombomba ledobásával zsarolta Amerikát, és csak annak segítségével menekültek meg a zsidók
 • Lillehammer-ügy - a Moszad megölt egy ártatlan embert, Ahmed Bouchikit Lillehammerben, mert összekeverték egy "terroristával"
 • A zsidó Samuel Byck egy repülővel akar a Fehér Házba csapódni, hogy megölje Richard Nixon amerikai elnököt - 1974. február 22., két embert megöl a repülőn, majd öngyilkos lesz
 • Kambodzsai kommunizmus - 1975-1993, Pol Pot rémuralma 1975-79 között, 2 millió áldozat, minden 3-4. embert megöltek a judeokommunizmus nevében, olyanokat, mint a városban élők vagy a szemüvegesek
 • A zsidó Sara Jane Moore merénylete Gerald Ford amerikai elnök ellen - 1975. szeptember 22., San Francisco, nem találja el az elnököt, a második lövést blokkolják
 • Zsidó kommandósok törvénytelenül kiszabadítanak 103 zsidó túszt az ugandai repülőtéren (Mennydörgés-hadművelet) - 1976. július 4., német és palesztin "terroristák" eltérítettek egy Air France-gépet, a nem zsidó túszokat elengedték, 4 zsidó túsz meghalt, többet közülük maguk a zsidók lőttek le, egy zsidó katona, a későbbi tömeggyilkos-miniszterelnök Netanjahu testvére meghalt, a zsidók megölték a 8 "terroristát" és még 40 ugandait
 • A nácivadász Simon Wiesenthal Központ megalapítása Los Angelesben - 1977, mely a jogtalan zsidó bosszúszomj egyik jelképe
 • Afganisztáni háború (szovjet-afgán háború) – 1978-89, 5 millió menekült, 1.5 millió áldozat
 • Iráni forradalom – 1978-79, az amerikai báb, a perzsaellenes Mohammad Reza Pahlavi sah ellen robbant ki felkelés, ezután Irán iszlám köztársasággá alakult
 • Egykepolitika Kínában - 1979-től, 400 millió meg nem született gyermek, 100 millió megölt lány magzat
 • Irak-iráni háború – 1980-88, az amerikai zsidók felfegyverezte és támogatta Irak megtámadta Iránt, azonban Irán győzött. Irak vegyi fegyvereket is bevetett részben kurd civilek ellen, 1-1.5 millió áldozat.
 • Az iraki atomreaktor elleni izraeli támadás – 1981
 • Ötödik izraeli-arab háború (első libanoni háború) – 1982, Izrael évtizedekre megszállta Dél-Libanont beavatkozva a libanoni polgárháborúba (Libanon más részeit Szíria szállta meg), és Bashir Gemayelt ültette az elnöki székbe, akit beiktatása előtt megöltek, ezért testvére követte a poszton 1988-ig, 20 000 áldozat (1200 zsidó)
 • 8000 etióp (fekete) zsidót Izraelbe szállítanak az izraeliek - 1984
 • Olof Palme svéd miniszterelnök meggyilkolása – 1986. február 28., rejtélyes körülmények között, közelről lőtték hátba az Izraelt is bíráló miniszterelnököt, könnyen lehetséges, hogy a Moszad tette [346] [347]
 • Csernobili atomkatasztrófa – kommunista Ukrajna, 1986. április 26., min. 100 000 rákban meghalt áldozat 2050-ig
 • Rudolf Hess meggyilkolása - 1987. augusztus 17., 93 éves korában, röviddel szabadulása előtt gyilkolták meg [348] [349]
 • Első intifáda, palesztin felkelés a zsidó uralom ellen Izraelben - 1987
 • Megalakul a magyarországi zsidópárt, az SZDSZ – 1988. november 13., hivatalosan liberális pártként, fő célja a zsidó élősködés védelme, a magyar nép megkárosítása. 1994-ben az addig legantikommunistább párt koalícióra lép az MSZMP utódpártjával. Ismertebb tagjai Göncz Árpád, Demszky Gábor, Kuncze Gábor, Kis János, Pető Iván, Fodor Gábor, Vásárhelyi Miklós, Haraszti Miklós, Tamás Gáspár Miklós, Kóka János, Eörsi Mátyás, Magyar Bálint, Tölgyessy Péter, Bauer Tamás, Horn Gábor, Gusztos Péter, Mécs Imre, Hack Péter, Rajk László, Iványi Gábor, Kőszeg Ferenc, Ungár Klára, Dornbach Alajos, Sándor Klára, stb.
 • A Magyar Szocialista Párt, az MSZMP jogutódjának megalapítása – 1989. október 9. (elnökei: Nyers Rezső, Horn Gyula, Kovács László, Hiller István, Gyurcsány Ferenc, Lendvai Ildikó, Mesterházy Attila)
 • A kommunizmus felelőseit nem vonják felelősségre Európában – 1990, döntően zsidókat, nemzetközi zsidó nyomásra
 • A magyarországi kommunizmus felelőseit nem vonják felelősségre – 1990, a zsidó gyilkosok, rablók, hazaárulók és azok ismerősei ehelyett meggazdagodnak [350], majd kormányra kerülnek 1994-ben, 2002-ben és 2006-ban
 • Irak elleni ENSZ (zsidó-amerikai) szankciók – 1990-től napjainkig, majdnem teljes kereskedelmi és pénzügyi embargó, miután Irak megtámadta Kuvaitot. Több 100 000, akár félmillió gyermek áldozat, összesen 1 millió áldozat – bármiféle eredmény nélkül.
 • Mintegy 200 000 orosz zsidó szivárog be Németországba a Szovjetunió megszűnése után – 1990
 • 14 000 etióp (fekete) zsidót Izraelbe szállítanak az izraeliek - 1991
 • Az apartheid rendszer megszüntetése nemzetközi zsidó nyomásra Dél-Afrikában – 1994, ezután a feketék szabadon gyilkolhatják az embereket, évente 20-30 000 gyilkosság történik, sok nőt megerőszakolnak, szabadon rabolhatnak, közbiztonság gyakorlatilag nincs, a dél-afrikai atomtölteteket megsemmisítik, a gazdaság összeomlik, egy fordított, fekete apartheid rendszer alakul ki, ami már nem zavarja a zsidókat - legalább 500 000 áldozat 1994 óta [351]
 • A szadista zsidó tömeggyilkos, Slomo Morel Izraelbe menekül Lengyelországból az igazságszolgáltatás elől, izraeli fajtásai sosem adták ki, és antiszemitizmussal vádolták a lengyel és nemzetközi hatóságokat
 • 1994-ben Baruch Goldstein megöl 29 palesztint egy mecsetben
 • Columbine középiskolai mészárlás - 1999. április 20., a zsidó Dylan Klebold és társa meggyilkol 12 tanulót és egy tanárt a Columbine középiskolában (Columbine, Colorado), majd öngyilkosok lesznek
 • Második intifáda, palesztin felkelés a zsidó uralom ellen Izraelben - 2000
 • A 2001 szeptember 11-én az úgynevezett terrortámadás (Világkereskedelmi Központ, 4000 áldozat) megrendezése, aminek ürügyén az immár elhomályosuló holokauszt legenda továbbfolytatásaként zsidó ellenőrzés és terror bevezetése világszerte, ez szolgál emellett a különféle agressziók, mint Irak megszállásának Afganisztán lerohanásának és más terrorcselekményeknek "indoklására".
 • Afganisztáni háború (amerikai-afgán háború) – 2001-től, az USA törvénytelenül megtámadta Afganisztánt a CIA-s zsidók által megrendezett szeptember 11-i terrortámadásra hivatkozva
 • Az izraeli fal megépítése - kb. 2002-2012, a zsidók falat húznak a berlini fal mintájára az őslakosokat elzárva
 • Magyarországi cigánybűnözés létrehozása és gerjesztése, a cigányok elszaporítása a magyarok ellen, illetve a magyar nemzet és nemzettudat megsemmisítése céljából, bűncselekményeik és élősködésük támogatása, nagyvonalú segélyezés a dolgozó magyarok rovására. (szociáldemokrata, liberális, zöld, jogvédő stb. mezbe bújva)
 • Nagy László és Weiszdorn Róbert bestiálisan meggyilkol nyolc magyart Móron - 2002, a tettesek jól láthatóan zsidók [352]
 • Iraki háború – 2003-tól, 1.5 millió áldozat
 • Rachel Corrie amerikai békeaktivista meggyilkolása - 2003. március 16., bulldozerrel ment át rajta egy zsidó, a gyilkost felmentették
 • Hatodik izraeli-arab háború – 2006, második izraeli-libanoni háború, kb. 1000 áldozat, Izrael megtámadta Libanont két elrabolt izraeli katona miatt
 • A 2006-os budapesti rendőrterror az 1956-os forradalom 50. évfordulóján - 2006. október 23., a zsidó Gyurcsány Ferenc miniszterelnök, Gergényi Péter rendőrkapitány és társaik terrort alkalmazva rendőrhordákkal brutálisan megverették a békés magyar ünneplőket megfélemlítés céljából, nyílt hazaárulást és terrorcselekményt elkövetve (14 szemsérült)
 • A feltételezett szíriai atomreaktort lebombázza Izrael - 2007
 • Jörg Haider sikeres, rendkívül népszerű radikális és zsidóellenes osztrák politikus rejtélyes autóbaleset áldozata lesz - 2008. október 11., valószínűleg a Moszad ölette meg
 • Gázai háború – 2008, 1300 áldozat, Izrael megtámadta az általa gettóba zárt gázai palesztinokat, és háborús bűnöket követett el (pl. foszforbomba)
 • 2008-as gazdasági világválság – több 100 millió érintett, zsidók generálták, irreálisan pozitív hitelminősítésekkel, egyúttal fedezet nélküli hitelek tömeges kibocsájtásával
 • A 2008-2009-es cigánygyilkosságok - 6 áldozat, titkosszolgálatos zsidók megszervezésével történt (egészen a bűncselekmény-sorozat kezdetéig megfigyelték a gyilkosokat, majd zsidó nyomásra leálltak a megfigyeléssel), a magyarok és cigányok egymásnak ugrasztása, ill. a magyarok rossz színben feltüntetése céljából
 • Az SZDSZ bukása után megalakul a zsidók új pártja, az LMP (Lehet Más a Politika) – 2009. február 26., a párt szintén ultraliberális és zsidóvédő, de az „ökológiai” jelleget helyezi előtérbe a magyarok megtévesztése céljából, vezetője a magyarellenes TASZ egykori elnöke, Schiffer András [353]
 • Állítólagos sertésinfluenza-járvány - 2009. március, a még a közönséges influenzánál is veszélytelenebb járvány (kitalált betegség) veszélyességét a média és "független" szervezetek segítségével (köztük a WHO-val) felnagyították zsidó csoportok, melyek ezáltal horribilis nyereségre tettek szert. Az oltóanyagot, a Tamiflut a Donald Rumsfeldhez köthető Gilead Sciences gyártotta. video [354] [355] [356]
 • 2009-2010, terrorper Münchenben a 92 éves beteg John Demjanjuk ellen egy hamisított igazolvány alapján, akit Izraelben 1983-88-ban már fölmentettek a hamis zsidó vádaskodás alól. John Demjanjukot nem engedik vissza az USA-ba családjához, egy németországi idősek otthonában hal meg 2012-ben.
 • A "holokauszt" tagadását büntető törvényt hoznak Magyarországon - 2010. április 10., ezután megkérdőjelezni sem lehet a holokauszt hazugságait, jelentőségét (a főbűnösök: MSZP, SZDSZ, valamint Mesterházy Attila, Sólyom László államelnök, később a Fidesz sem törli el a törvényt)
 • Ernst Zündelt 8 év börtönnel sújtják, nem utazhat ki amerikai feleségéhez, és ő sem hozzá, Horst Mahler 11 évet kap, és más személyeket is lecsuknak az ún. holokauszt tagadása miatt. Van, aki zsidózásért kap börtönbüntetést. A radikális portált üzemeltető osztrákokat sok-sok évre elítélik.
 • A Mavi Marmara segélyszállító flottilla megtámadása – 2010, 9 halott, a zsidók által lezárt Gázába segélyszállítmányokat vivő aktivistákat a hajójukon megtámadták az izraeli kommandósok, közülük kilencet fejbe lőttek, kirabolták őket, majd állami szinten kigúnyolták jó zsidó módra
 • Képíró Sándor halálba üldözése - kb. 2005-2011, a nácivadász Wiesenthal Központ haláláig zaklatta az idős Képírót, akinek ezért romlott meg az egészsége
 • Líbiai polgárháború – 2011, kb. 35 000 áldozat, a Moammer Kadhafi ellen kitört gyenge felkelést elsősorban légitámadásokkal segítette a NATO (elsősorban az USA, Anglia és Franciaország), ezzel beavatkoztak a zsidók egy másik ország belügyeibe, és a felkelés győzött, Kadhafit brutálisan meggyilkolták
 • Szíriai polgárháború - 2011-, a zsidók az arab terroristákat támogatták a törvényes szíriai kormány ellen, 200 000 áldozat
 • Az Iszlám Állam nevű terrorállam létrejötte - 2014, miután a nyugati zsidók háborúval tönkretették Irakot, Szíriát, Egyiptomot és számos arab államot, muszlim terroristák terrorállamot hoztak létre a térségben (Szíria és Irak területén), brutális gyilkosságokat végrehajtva ártatlan emberek, nők, gyerekek ellen
 • Ukrán polgárháború - a nyugati zsidók patkányforradalommal szélsőséges erőket segítenek hatalomra, az elnök és a miniszterelnök zsidó lesz, és polgárháború robban ki az orosz kisebbség és az ukrán többség között
 • 2014-es gázai háború - kb. 2000 áldozat, a zsidók rituálisan elégettek egy palesztin gyereket, támadták a mentőautókat, ENSZ-épületeket, sok száz gyereket öltek meg a világ legnagyobb, zsidók által létrehozott gettójában

Lábjegyzetek

 1. Angol wikipédia
 2. In reality it is Ernst Thälmann, who not only bore a similar physique to Lenin, but similar political views. Born in Hamburg in 1886 to a family of Jewish origins, he was one of the most important figures in the history of the German Communist Party, of which he was President from 1925 to 1933, during the Weimar Republic. http://www.carpeberlin.com/index.php?id=79&L=2&tx_ttnews[tt_news]=1170&cHash=258b2778d3
 3. http://www.huszadikszazad.hu/bulvar/endre-laszlo-marcius-szozata8221-a-magyarorszagi-nemetek-szabadsagunnepen
 4. http://www.communistcrimes.org/en/Database/Estonia/Historical-Introduction

Mindenki másra káros zsidó elméletek és rendszerek

Lábjegyzetek


Lásd még

Hivatkozás