A zsidóütésről

A hu-Rightpedia wikiből

Üsd a zsidót azzal, hogy nem adsz neki semmit, sem libát, sem búzát, de különösen földet ne adj el a zsidónak, mert minden üzleten, mint a múlt és a jelen bizonyítja, csak a zsidó nyer. Ne hizlald a zsidót a keresztény vérrel áztatott magyar földön. Üsd a zsidót azzal, hogy szennyes lapjait, erkölcsrontó könyveit, mellyel a magad és gyermekeid lelkét megmérgezi, nem veszed meg és nem olvasod el. Olvass keresztények által írt újságokat és könyveket, ne hagyd magad a magyar hangzású nevektől megtéveszteni, mert a zsidó még a nevével is csal. Eredeti dokumentum a végén. Ízelítőképpen 'A keresztény magyar ember tízparancsolatából' olvashattunk két tételt. Alább található a teljes történelmi dokumentum - 1919-ből. Akik tehát a cím és a bevezető alapján máris billentyűzetet ragadtak, hogy leveleket írjanak az NBH-nak, szolgáltatóinknak, a Moszadnak, a Mazsihisznek és Mózesnek, hogy ismét uszítunk, nyugodjanak meg, ez ugyanis csak egy közel kilencvenéves anyag szemléltetése, mely semmi esetre sem tartalmazhat aktuális üzenetet, hiszen majd' egy évszázados, ráadásul a mai helyzet egyáltalán nem hasonlít a '19-eshez, hiszen:

 • - nem tették tönkre hazánkat a zsidók
 • - nincs szükség a múlt, a hagyományok és az ősi keresztény erkölcs tiszteletére való felszólításra
 • - nincs erkölcstelen, hazátlan, zsidó párt az országban és az ÁVH tisztikarát sem ők adták 90%-ban
 • - a zsidók nem fajgyűlölők, nem antimagyarok és nem keresztényellenesek
 • - nem vezetnek romlásba a cégek és intézmények élén ülő izraeliták
 • - nem tették tönkre a hadseregünket
 • - nem vásárolják fel és lopják szét Magyarországot
 • - nem mérgezik a magyar lelket szennylapjaikkal, erkölcsromboló könyveikkel
 • - stb.

Ezen tisztázó előszó után tehát olvassuk figyelemmel az 1919-béli (napjainkban nyilván időszerűtlen) tanácsokat. És gondolkodjunk el, milyen szép idők is lehettek azok, amikor volt politikai erő, ráadásul keresztény, mely ilyen nyíltan és bátran rá mert mutatni a ma már véletlenül nem létező ellenségre, és fel merte tartani az önvédelem zászlaját...

A keresztény magyar ember tízparancsolata

 • I. Szeresd hazádat és vallásodat, légy magyar és keresztény, mert csak akkor tudod a zsidók által tönkretett Magyarországot megmenteni. Hazád politikájának irányítását bízd az Egyesült Keresztény Pártra, melynek minden becsületes magyar férfi és nő kell, hogy tagja legyen.
 • II. Tiszteld nemzeted ezeréves múltját és hagyományait, gondolj arra, hogy a magyar mindig csak akkor volt nagy, ha ősi keresztény erkölcs és világnézet alapján állott. Ne feledd el soha, hogy hazádat a zsidó erkölcstelenség tette tönkre.
 • III. Ne csüggedj, de el se bizakodj, mert úgy a csüggedés, mint az elbizakodottság ismét a zsidók uralma alá hajtja a fejed. A vörös zsidóság pedig lesve vár az alkalomra, hogy felüthesse átkozott fejét.
 • IV. Légy egységes, ne pártoskodjál, tömörülj egy pártba, mert ma az országban csak két párt van, az egyik nemzeti, erkölcsi, keresztény és magyar, a másik nemzetközi, erkölcstelen, zsidó és hazátlan. Nem a zsidószidással, hanem az egységgel ütöd legjobban a zsidót.
 • V. Tarts fegyelmet, mint polgár és katona! Segíts felállítani a magyar nemzeti hadsereget, ha hívnak, vonulj be, mert hiszen láttad, hogy a zsidó először a hadsereget tette tönkre, hogy a nyakadba ülhessen.
 • VI. Üsd a zsidót azzal, hogy magad gondolkozol és dolgozol és vezető helyen zsidót nem tűrsz meg, mert a zsidó, mint láttad, a romlásba vezetett. Ne tűrj bujtogatót soraidban, mert ezek a zsidók megfizetett bérencei.
 • VII. Üsd a zsidót azzal, hogy nem veszel tőle semmit, mert minden fillér, amit a zsidónak adsz, az ő hatalmát erősíti. Jól tudod, hogy a zsidó istene a pénz. Kerüld a zsidó üzletet, bankot, és különösen a zsidó korcsmát. Támogasd a keresztény kereskedőt.
 • VII. Üsd a zsidót azzal, hogy nem adsz neki semmit, sem libát, sem búzát, de különösen földet ne adj el a zsidónak, mert minden üzleten, mint a múlt és a jelen bizonyítja, csak a zsidó nyer. Ne hizlald a zsidót a keresztény vérrel áztatott magyar földön.
 • IX. Üsd a zsidót azzal, hogy szennyes lapjait, erkölcsrontó könyveit, mellyel a magad és gyermekeid lelkét megmérgezi, nem veszed meg és nem olvasod el. Olvass keresztények által írt újságokat és könyveket, ne hagyd magad a magyar hangzású nevektől megtéveszteni, mert a zsidó még a nevével is csal.
 • X. Üsd a zsidót azzal, hogy házadban, társaságodban, egyletedben, kaszinódban, pártodban nem tűröd meg. Gondold meg, hogy a vörös nemzetközi zsidó veled állandó élet-halál harcban áll, vigyázz, hogy társaságodba be ne furakodjék, ne csak az ajtót zárd be előtte, hanem ügyelj, nehogy az ablakon másszék be, mert a zsidó furfangos, állhatatos és szemtelen, ha a magyar megrontásáról van szó.

1919. november 17.