A zsidó rasszizmus tízparancsolata

A hu-Rightpedia wikiből

A zsidó rasszizmus tízparancsolata

A kezdõ vezérfonala, hogy ez mit jelent "Izrael kiválasztottai" számára.

Írta: Schlomo Goldstein rabbi.

1. Ha egy terület 500 évig a miénk volt, és 50 évig a tiétek, akkor az a miénk - ti csak otttartózkodók vagytok.

2. Ha egy terület 500 évig a tiétek volt, és 50 évig a miénk, akkor az a miénk - a határokat nem lehet megváltoztatni.

3. Ha egy terület 2500 éve a miénk volt, és azóta folyamatosan másoké, akkor az minket illet, mint a "nemzet bölcsője".

4. Ha az ott élők többsége sorainkból kerül ki, az ország a miénk - jogunk van az önmegvalósításra.

5. Ha mi vagyunk kisebbségben ott, az ország a miénk - a kisebbségek általános joga megillet bennünket, és védelmez bennünket elnyomásotok ellen.

6. A mi terjeszkedési törekvéseink valójában történelmi szükségszerûségek, míg a ti önkormányzási óhajotokat fasizmusnak kell nevezni.

7. A mi népi hovatartozásunk ünneplése szent kötelesség, míg a tiétek csupán rasszizmus.

8. Népünk eredményeinek bemutatása értelmes és méltó tevékenység. A ti eredményeiteket saját fajotok tagjaival töröltetjük ki.

9. Ha halált kiáltunk a gojokra (nemzsidókra), ezt a szívélyesség és megértés aktusaként kell fölfognotok. Ha viszont nemzsidók követelnek emberi jogokat a maguk számára, ez gyûlöletbűn Izrael fiaival szemben.

10. A fentiek igazak ránk, de rátok nem.