A zsidók gonoszságának tanújelei

A hu-Rightpedia wikiből
Gonosz zsidók

Ezen az oldalon néhány olyan feltűnő, a zsidó gonoszságból eredő tulajdonság szerepel, melyek közül jó pár majdnem minden zsidóra jellemző, ami azt jelenti, hogy egyes ritka kivételektől eltekintve minden zsidó valóban a gonoszság megtestesítője.

"A zsidó gonoszság nem az egyes emberekből fakad, hanem ennek a népnek az alapvető természetéből." (Bonaparte Napoleon)

 • A Talmud

A Talmud embertelen eszméket tanít a zsidóknak, a nem zsidókat állatoknak tekinti, kiirtásukat, rabszolgasorba taszításukat parancsolja. Ez az eszmerendszer mélyen beivódott a zsidók lelkébe.

 • A zsidó vallás

A zsidó ún. vallás alapja, hogy a zsidó az egyetlen kiválasztott nép, a zsidók felsőbbrendű lények, és a nem zsidók alsóbbrendűek, az állatokkal egyenértékűek. Folyton más népek zsidók általi kiirtásáról és ilyen isteni parancsokról ír. Hiába keresztelkedett ki sok zsidó, ez a zsidó életfelfogás azóta is él bennük, melyet nem irthatnak ki belőlük.

 • Anyagiasság

A zsidók sokszor nagyon anyagiasak, azaz fogyatékos a lelki világuk.

 • Önzés

A zsidók általában feltűnően önzők, ahogy azt Truman elnök is megjegyezte egyszer.

A zsidóságnak majd minden tagja szentül hiszi, hogy az ún. holokauszt nemcsak megtörtént, de a történelem legfőbb, legnagyobb tragédiája, legördögibb tette volt, ami után a zsidók privilegizált helyzetbe kerültek és szabadon követhetnek el különböző bűncselekményeket, ami természetesen hazugság, sőt őrültség. A zsidók azt mondják, hogy néhány százezer vagy millió zsidó halála az egész emberiség számára fontosabb, mint 10 vagy 100 millió nemzsidó halála. Erkölcstelen, emberhez nem illő módon anyagi, politikai és egyéb előnyökre igyekeznek szert tenni rokonaik vagy fajtársaik halálából, ami egyetlen más népről sem mondható el (kisebb mértékben még a cigányok csinálják ezt.). A zsidók folyamatos lelki zsarolást folytatnak több milliárd emberrel szemben. A korábbi korokban is jellemző volt rájuk, hogy mindig áldozatként tüntették fel magukat.

 • Mértéken felüli összetartás

A zsidók csoportban támadnak és védekeznek a nem zsidókkal szemben, mint a cigányok, tekintet nélkül az igazságosságra. Fajtásaikat segítik az állásokba, vezető pozíciókba a nem zsidókkal szemben.

 • Tehetségtelen fajtársak hozsannázása

A zsidókra jellemző, hogy fajtársaikat egészen szemérmetlenül, közmegdöbbenést keltve dicsőítik érdemeikre való tekintet nélkül. Legtehetségtelenebb zsidótársukról is úgy beszélnek, mintha szupertehetséges lenne, leghitványabb fajtársukat is az emberi nagyság mintapéldájaként aposztrofálják.

 • Zsidóbűnözők védése

Sok zsidó, még a legtisztességesebbnek tűnők közül is sokan ösztönösen védik még azon fajtársaikat is, akik súlyos bűnöket követtek el, legyenek azok gyilkosok, csalók, szélhámosok, pedofilok vagy bármilyen más bűnt elkövetők. Az általuk tisztelt izraeli elnökök mind gyilkosok, tömeggyilkosok, terroristák voltak.

 • Palesztin holokauszt

A világzsidóság aktuális gonosztette a palesztin holokauszt. A zsidók tömeges, egyidejű bevándorlás útján elvették a palesztinok földjét, sokukat elüldözték, másokat gettókba zárták, a többit terrorizálják és gyilkolják. A világzsidóság nagy többsége helyesli e gaztettet, köztük több millióan élnek az egykor Palesztinának nevezett Izraelben és aktívan vagy passzívan részt vesznek a palesztin holokausztban.

Palesztinába több millió zsidó vándorolt be néhány évtized alatt, kisajátítva, elvéve a területet az őslakosoktól, megalapítva Izraelt. A zsidó "állam" jellege a rasszista, emberiségellenes zsidó hagyományokat követi, sokszor háborúzik más országokkal, háborúval és aljas, törvénytelen trükkökkel növeli területét, elnyomja és gyilkolja a nem zsidókat (lásd még: palesztin holokauszt), melyet támogat a zsidó lakosság és a diaszpóra.

Az USA gyeplője a néhány milliós, néhány százaléknyi zsidó kisebbség kezében van, mely emiatt folyamatosan támogatja politikailag és súlyos dollármilliárdokkal pénzügyileg Izraelt, a törvénytelen, népirtó, háborúskodó, gojellenes zsidó államot. Minden Izrael-ellenes ENSZ-határozatra nemmel szavaz vagy megvétóz.

A kommunizmust zsidók találták ki, valósították meg és hajtották végre, saját terrorjuk fenntartása érdekében több mint 100 millió embert meggyilkolva, ennek többszörösét rabszolgasorba taszítva.

Zsidók ötletéből és megvalósításából történt meg 7-10 millió ukrán, köztük több millió nő és gyerek meggyilkolása, halálra éheztetése 1932-33-ban, amikor a zsidó NKVD-sek elvettek minden élelmet a lakosságtól és megakadályozták, hogy az éhezők más területekre vándorolhassanak élelemért.

 • Felsőbbrendűséghit

Hamis, torz felsőbbrendűséghitük ún. vallásuk által prédikált emberiségellenességükből, gonoszságukból ered, és azt erősíti.

 • A történelemben mindig üldözték őket

Aminek az oka minden valószínűség szerint a zsidók gonoszságában keresendő. Egyiptomtól Németországig és napjainkig szinte mindenhonnan elűzték már őket, számtalan városból, tartományból, országból, sok helyről többször is. Még rabolt hazájukból, Izraelből is távozniuk kellett. Számtalanszor kényszerítették őket gettókba, fosztották meg őket a többi ember által élvezett jogoktól, megkülönböztető viseletbe parancsolták őket, különadókat vetettek ki rájuk és gyilkolták őket.

 • A történelemben mindig erős volt a zsidóellenesség mindenütt

Ez is gonoszságukból eredeztethető.

 • Belterjes szaporodás

Az évezredeken át tartó belterjesség azt eredményezi, hogy már szinte esélyük sincsen kitörni ebből az ördögi körből, és legtöbbjük nem is akar. Gonosz és idegen tulajdonságaik mind specializáltabbakká, erőteljesebbekké váltak.

 • A részzsidók is zsidók

A félzsidók is mindig zsidónak tartják magukat, de gyakran a negyed-, nyolcad- és a még kisebb részben zsidók is. Zsidó részük, mivel az idegen, gonosz, idegenellenes, felülkerekedik a nem zsidón.

 • Zsidó tömeggyilkosságok

A zsidók folyamatosan követnek el közvetlenül és közvetve tömeggyilkosságokat. A legutolsó időkben ilyen volt a vietnámi háború, a két világháború vagy az iraki háború. Izrael a szomszédos államokba is be-betör gyilkolni. A zsidó népirtásoknak tradíciója van. Több százmillió embert öltek meg.

Kr. u. 115-117 körül a zsidók a Római Birodalom számos részén egyidejűleg elkezdték gyilkolni a nem zsidókat. Legalább félmillió embert megöltek Ciprustól Egyiptomon át Mezopotámiáig, Cipruson és Cyrenében majdnem mindenkit.

A zsidók 614-ben, miután a Rómát elárulva a perzsákkal együtt elfoglalták Palesztinát, meggyilkoltak majdnem minden keresztényt Jeruzsálemben.

 • Állami vezetőik gyilkosok

Tömeggyilkosok, terroristák, háborús bűnösök, népirtók, területrablók.

 • Merényletek

A merényletek, terrortámadások nagy részét zsidók követik el. Ők ölték meg Lincolnt és Kennedyt is. A kémkedésben is vezető szerepet visznek.

 • A Tanácsköztársaság

Nem vitás, hogy a magyarországi Tanácsköztársaságot a zsidók hozták létre, és ők voltak a terroristák és gyilkosok.

 • Trianon

A zsidók által évtizedek óta előkészített 1918 őszi patkányforradalom és a Tanácsköztársaság együttes következménye, Trianon, az ország 70%-ának elvesztése a zsidók műve volt. A zsidó Linder Béla és fajtársai szétverték a magyar hadsereget. De a világháborút is a zsidók okozták, finanszírozták, ahogy a vonakodó USA-t is ők léptették be a háborúba, ami eldöntötte azt.

 • Uzsora

Az uzsoráskodás mindig nagyon jellemző volt rájuk. Produktív tevékenység, alkotó munka annál kevésbé.

 • Alantasság

Alantas, alávaló mivoltuk, szokásaik, önértékelésük lehetetlenné teszi, hogy fejlett erkölcs, lelkiismeret alakuljon ki bennük.

 • Hazudozás

A zsidók sokkal gyakrabban hazudnak, mint a többi ember, a többi között ők a hazugság és a csalás nagymesterei. Ebben is magasan lepipálják a cigányokat.

 • Ravaszság

A zsidók általában ravaszok, nem egyenesek, nem tisztességesek, nem az igazság útján járnak.

 • Helytelen nyelvismeret

A zsidók általában nem képesek anyanyelvi szinten elsajátítani a befogadó nép nyelvét, annak szabályait, hangzását, ami utal arra, hogy idegenekről van szó. A nyelvrontás előharcosai és propagálói.

 • A nem zsidó dolgok degradálása

A zsidók degradálnak minden nem zsidó dolgot, mivel gyűlölnek mindent, ami nem zsidó.

A 30-as években az egész zsidóság Jézus életére tört és kegyetlenül meg is gyilkolta, mert az erkölcs helyett az elkülönülést választották.

 • Perverzitás

A zsidók hírhedtek szexuális aberráltságukról, perverzióikról. Folyton szexuális témákról beszélnek, mindenkivel összefekszenek, gyakran szexmániások, homoszexuálisak vagy pedofilok.

 • Elmebetegség

Minden zsidó kisebb-nagyobb részben elmebeteg, felsőbbrendűségi pszichózisban és beteges idegengyűlöletben szenved, de gyakoriak a különböző perverzióik is. Önkritikára képtelenek, gyenge idegzetűek, túlérzékenyek, bosszúszomjasak, kultúrájukból adódóan szociopata vonások figyelhetők meg náluk. (lásd: Az elmebetegség mint zsidó kórság)

 • Szégyellik, titkolják zsidóságukat

Azért - is - titkolják zsidóságukat, mert tudat alatt világos nekik, hogy az valami bűnös dolog. Mára elérték, hogy már nem is számítanak etnikai kisebbségnek.

 • Mimikri

A zsidók látszólag felveszik a befogadó nép szokásait, sőt, túlzásokra is hajlamosak, azonban belül továbbra is zsidónak vallják magukat, így tévesztik meg leendő áldozataikat és védik magukat a jogos felelősségre vonástól. Származásukat titkolják.

 • Nacionalizmusellenesség, internacionalizmus

A zsidók mindig a befogadó nép hazaszeretetét támadják és az internacionalizmust, az antirasszizmust, a fajkeveredést támogatják. A nemzeti jelképeket gyalázzák, lenézik.

 • Sok ismert ember utálja őket

Minden korban sok ismert, az emberiséget előrevivő ember utálta a zsidókat, és még több volt rendkívül negatív véleménnyel róluk. Ilyen volt pl. Adolf Hitler, William Shakespeare, Napóleon, Goethe, Luther Márton, Széchenyi István, Kölcsey Ferenc, Richard Wagner, Beethoven, stb.

 • Túlságos sikeresség

A zsidók sokkal gazdagabbak, sikeresebbek, sokkal több köztük az ismert ember, mint a többi népben. Ez összetartásuk és személyes gátlástalanságuk, gonoszságuk eredménye lehet csupán, mivel tehetségük és szorgalmuk nem nagyobb más népekénél.

 • Faj-vallás hazugság

A legtöbb zsidó egyik leggyakoribb hazugsága, hogy egyszer pusztán vallásnak, máskor viszont fajnak vallják magukat, épp ahogy számukra előnyös.

Lásd még