Andrassew Iván

A hu-Rightpedia wikiből
Unbalanced-scales.jpg
Ez a cikk a wikipédiából vett szöveget tartalmaz. Segíthet a Rightpédiának, ha megszabadítja a cikket előítéleteitől és nem megfelelő szóhasználatától.

Andrassew Iván (szintén:Andrasev Iván, Andrassev Iván, Ványa Bácsi, Budapest, 1952. július 29., +2015 január 14[1]) magát írónak ill. hírapírónak képzelő zsidó provokátor.

Andrassew Iván, magát írónak képzelő zsidó provokátor
Fotó:Peti Péter
Andrassew Iván bolsevista zsidó tetű zavarkeltő provokátor, okleveles segédmunkás
Ez is Ványa Bácsi, a bolsevista pöcegödör provokátora, okleveles segédmunkás
Andrassew Iván „újságíró” szennyirata. A minősítésekkel önmagából indult ki. Az anyagot még a bűncselekmény elkövetése előtt írta meg...

Életrajza

1952. július 29-én született Andrasev Iván néven. Szülei: Andrasev Iván és Németh Dana. Házas, felesége Csuha Katalin angoltanár. Gyermekei: Wanda, Tamara, Dávid Igor és Milos Fülöp.

Tanulmányait az MLEE, szociológia–filozófia karán végezte el 1982-ben. Írni az esztergomi ferences gimnáziumban kezdett.

Véreskezű hentes, a politikai pöcegödrök királya, provokátor. A „nyilas-röplap” feltételezett társszerzője és terjesztője, a politikai pöcegödörben született. Az esztergomi ferences gimnázium elvégzése után kijárta a Marxista-Leninista Esti Egyetemet és a MÚOSZ iskolát. 1970-től előbb segédmunkás, majd újságkihordó, 1979-től hentes és nagyon gyenge „újságíró” üzemi pártlapoknál, többek között a közvágóhídi MSZMP szervezet WC-papírra nyomtatott hírmondójánál. Feltehetően állambiztonsági tégla.

1989–től a Mai Nap, majd a Népszabadság, a Hócipő, a Színes Vasárnap, a Népszava főmunkatársa, 1999-ben az iNteRNeTTo főszerkesztője.

1989-ben a „nyilas-röplapot” sokszorosító MSZMP-orgánum Mai Nap munkatársa, majd később a két bolsevista szennylap, a tiltott önkényuralmi jelkép Népszabadság és a Népszava munkatársa. Írónak is hiszi magát, na meg Gyurcsány Ferenc barátjának, de haverja volt a terrorista munkásőr őrnagynak és KGB-alezredesnek, SZT ávéhás tiszt Rózsa György Eduárdó – Floresnek. A „rendszerváltáskor” az MSZP alakuló (MSZMP-ből átvedlő) kongresszusán a sajtóirodán dolgozik Rózsa György Eduárdó – Floressel. A „Demokratikus Koalíció” nevű szélsőbaloldali pártocska körül is mozgolódik. Amúgy izraelita származású bolsevista ateista és provokátor, rémhírterjesztő.

Közben a Hócipő Online alapító főszerkesztője, a Katona József Színház munkatársa, az IDG médiatanadója, az EOL főszerkesztője, a Romániai Magyar Szó tudósítója.

Jelenleg a Népszava publicisztika rovatvezetője, a Hócipő rovatvezetője, a Klubrádió műsorvezetője. JAK–Hekerle-, Móricz-, Eötvös- és MHB-ösztöndíjas volt.

Politikai üldöző

 • A többszörösen elítélt bolsevista-ellenes ellenzéki Politikai Üldözött Antoniewicz Roland nevű hazafi mocskolója és üldözőinek egyike.
 • Az alanti információ a magát politikai üldözöttnek nevező egy másik honfitársunk tette az internetre:

Börtönbe akarnak juttatni!

Ismét eljutottunk ide. Cionfasiszta zsidók és strómanjaik közösség elleni izgatás miatt ismét feljelentést tettek ellenem a rendőrségen honlapom tartalma miatt. Túl sok olyan információ található itt, amely kellemetlen nekik: bizonyítékok a holocaust-hazugságra, a Talmud fasiszta kitételeire, a zsidó fasizmus létére, a zsidó szabadkőművesség kitűnő kapcsolataira Hitlerrel, Izrael fasiszta politikájára, és még számos olyan dologra, amelyeket ők titokban szerettek volna tartani. A feljelentőket nem zavarta az Alkotmánybíróság 12/1999. számú, 1999. május 21-én hozott határozata sem, mely a Göncz-féle SZDSZ-sugallta gyűlölettörvény lényegi részeinek alkotmányellenességét mondta ki, hivatkozva a nemzetközi egyezményekkel való összhang megteremtésére is, hiszen a véleménynyilvánítás szabadságát ilyen súlyosan veszélyeztető jogszabály nemzetközi összehasonlításban is igen ritka.

A feljelentést kísérő hónaljszagú igyekezet kitűnő példája az iNteRNeTTo föszerkesztője Andrassew Iván: mindenkit túllihegve hűséges sameszként ő jelentette be elsőként az ellenem tett feljelentés tényét. Óriási ügybuzgalmában és fuldokló gyűlöletében az sem zavarta, hogy IP-számom kiszolgáltatásával maga is megvalósítja a jogosulatlan adatkezelés bűncselekményét. Bízik a háttérben, bízik azokban a zsidó ügyvédekben, akik havonta összegyűlnek egy Kertész utcai kocsmában Repzon (Repülő Zongora) címszó alatt, hogy egyeztessék egymással a követendő stratégiát. Bízik abban az összejövetelek alkalmával zongorázó zsidó ügyévédben, akit a politizáló internetes közvélemény medwe nicknéven ismerhetett meg, s aki elsősorban a magyar Himnuszt gyalázó förmedvényei miatt vált oly hamar közismertté.

Nem ez volt az első feljelentés ellenem. Az előző kísérletek, amelyek elhallgattatásomra és börtönbe juttatásomra történtek, már közvetlenül a rendőrségen tett feljelentések után bűncselekmény hiányában hamvukba holtak. A fentiekben említett zsidók jól körülhatárolható köre gyakorló jogászként fogalmazta meg gyűlölet-szülte beadványaikat. A törvény szavával és fenyegetésével akarták torkomra forrasztani az igazságot. Jelenleg is ez folyik az országban: az országos Főügyész személyes utasítására mindenki ellen büntetőeljárást kezdeményeznek, aki a Cion bölcseinek jegyzőkönyvei terjesztésében közreműködött. Az eljárást elkerülhetném azzal, hogy leveszem a honlapomról a Jegyzőkönyveket, ám nem tehetem meg: erkölcsi kötelességemnek érzem nyilvánosságra hozni, mint a zsidó világuralmi törekvések ékes bizonyítékát. A hivatalos sajtó ugyan soha nem mulasztja el, hogy indulatosan hamisítványoknak titulálja a Jegyzőkönyveket, ám kétségtelen tény, hogy megannyi per után egyetlen olyan bíróságot nem találtak a zsidó szervezetek, amely elismerte volna a Jegyzőkönyvek hamis voltát! A Jegyzőkönyvek valódiságának bizonyítéka maga az élet; az abban foglalt célkitűzések és eszközök, melyek a századelőn kétségtelenül utópiaként hatottak, mára az elkerülhetetlen végzet szívósságával árnyékként követik a zsidó érdekérvényesítés hatalma alatt nyögő emberiséget. A Jegyzőkönyvek tartalmából a XX. század végére minden megvalósult, vagy igen jó úton halad a maradéktalan megvalósulás felé, így meg kell ismertetni az emberekkel annak tartalmát, hogy nyitott szemmel készülhessenek fel, s szálljanak szembe a világuralomra törő zsidó hatalmi elittel. Úgy érzem, vállalnom kell a büntetőperrel járó kellemetlenségeket és a nyilvánvalóan erősödő fenyegetettséget, hiszen a nemtelen eszközökkel ellenünk folytatott harcból csak a tudás birtokában kerülhetünk ki győztesként.

Politikai Üldözött

Díjai

 • Gerelyes Endre-novellapályázat díja (1984, 1987)
 • a Prolilét-ráért a Nagy Lajos-pályázat díja (1984)
 • a Móra Kiadó nívódíja (1989)
 • Füst Milán-díj (1989)
 • a Holnap Kiadó nívódíja (1990)
 • Opus-díj (1995)
 • a LinkBudapest novellapályázat díja (1999)
 • Szalai Pál-emlékdíj (2005)
 • Fejtő Ferenc-díj (2006)
 • Táncsics Mihály-díj (2007)
 • Demény Pál-emlékérem (2007)

Munkái

 • Kutyabajok (antológia, 1987)
 • Prolilét-ra (Pál Jánossal, 1988)
 • Csapdalakó (elb.-ek, 1989)
 • Végrend (1989)
 • Politológia (Pál Jánossal, 1990)
 • Peremkirályság (elb.-ek, 1995)
 • Ácsi! (antológia, 1998)
 • A víziló, Sziporka és Bamba Géza (meseantológia 2001)
 • Beszélések (2002)
 • Novellisták könyve (antológia 2005)
 • Das Königreich am Rande (ford: Karlheinz Schweitzer, Gabriele Schäfer Verlag 2008)

Forrás

Lásd még

Külső hivatkozások

Lábjegyzetek

 1. http://propeller.hu/itthon/3047374-elhunyt-andrassew-ivan
Unbalanced-scales.jpg
Ez a cikk a wikipédiából vett szöveget tartalmaz. Emiatt a szövegre a GDFL licensz vonatkozik.