Antiszemita külföldi személyek nyilatkozatai zsidókról l-o

A hu-Rightpedia wikiből

Az alább felsorolt személyek megnyilvánulásaik és tetteik alapján zsidóellenesnek, azaz antiszemitának tekinthetőek. Leleplezték és/vagy gyűlölték a zsidóságot, felvilágosító munkát végeztek róluk az emberek körében, tettek a zsidóbűnözés és az attól nehezen elválasztható zsidóság letörése ellen, különböző eszközökkel csökkentették a helyi és/vagy a létező zsidóság számát, illetve mindezek és esetleges zsidópárti, semleges és kevésbé antiszemita megnyilvánulásaik összessége alapján egyértelműen zsidóellenesnek ítélhetőek. A többé-kevésbé, akár kis mértékben is vitatottan antiszemita személyek a vitatott szekcióban szerepelnek. Tévedések ugyanakkor kis mértékben még így is előfordulhatnak, különösen sokkal korábban élt személyek és ezáltal kevés forrás esetében. Egyes írók, költők esetében fordulhatnak elő leginkább tévedések, akiknek jobbára csak a műveit ismerjük, a magánvéleményüket kevésbé. (Ha például Eötvös Józsefnek csak az írói munkásságát ismernénk, azt hihetnénk, hogy kifejezetten utálta a zsidókat.) A szövegben szereplő idézetek 100%-ban hitelesek, az állítások megfelelnek a valóságnak. Mindazonáltal az antiszemitizmus fogalmának meghatározásán ma is vitatkoznak a szakértők. A zsidó Bibó István ezt írja az antiszemitizmusról: "Antiszemitán nem kell mindenkit értenünk, aki nem szereti a zsidókat, de nem elég azokat érteni, akik a zsidók ellen uszítanak vagy a zsidókat üldözik; hanem azokat kell értenünk, akikben a zsidók különböző veszedelmes tulajdonságairól, mohó és csaló vagyonszerzéséről, erkölcstelen és politikailag destruktív voltáról, bosszúállásra és hatalmaskodásra való hajlandóságáról egy összefüggő kép alakult ki és rögződött meg." (Ugyanakkor Bibó zsidó és zsidópárti volt, azaz kevéssé hiteles forrás. Ezen reális összefüggő kép pedig egy kimondott filoszemita elméjében is rögzülhet (lásd Harry Truman vagy Mark Twain).
A magyarországi személyek zsidósággal kapcsolatos negatív megnyilatkozásait a Magyar nyelvű személyek nyilatkozatai zsidókról c. cikk tartalmazza. A magyarországi zsidóellenes személyeket a Magyar antiszemiták listája c. cikk tartalmazza. A külföldi személyek zsidósággal kapcsolatos negatív megnyilatkozásait a Külföldi személyek nyilatkozatai zsidókról c. cikk tartalmazza.

Antiszemita külföldi személyek

Külföldiek- K-O


Kaleb
Uralkodói nevén: Ella Atsbeha.
Az etiópiai Akszúmi Királyság uralkodója a 6. század elején. A jemeni zsidó király, Dhu Nuwas, aki régóta keresztényellenes kampányt folytatott, valamikor 520 környékén megtámadta az etióp keresztények lakta erődöt, Zafart, megölte a keresztényeket és felgyújtotta a templomokat. Ezután Najranban lemészárolt húszezer keresztényt. Ezért óriási seregével Kaleb átkelt a Vörös-tengeren, megölte Dhu Nuwast, és elfoglalta a területet, egy alkirályt kinevezve. A háborúban Bizánc is segítette. Néhány évvel később Abraha elmozdította az alkirályt, és Kalebnek nem sikerült visszaszereznie a trónt, csak utódai egyeztek ki Abrahával. A 16. században Kalebet szentté avatták tettéért.
Kálvin János
(1509-1564)
Svájci reformátor. Bár a teológiai munkáiban pozitívabb képet festett a zsidókról, általában megvetette őket. Jelentős szerepet játszott a marrano Szervét Mihály genfi megégetésében, akivel sokáig levelezett.
"Gyakran találkoztam és disputáltam életem folyamán zsidókkal, de soha nem érzékeltem bennük a kegyességből egyetlen cseppet sem. Nyoma sem volt annak, hogy közülük bármelyik az igazság valamely morzsáját birtokolná, illetve a józan értelem benne lenne."
"profán kutyák, konok népség, brutálisabbak és értelmetlenebbek, mint a vadállatok."
"Olyan csőcselék, amelyet Isten oly mértékben megsemmisített, hogy csak keveseket hagyott élve belőle. ...a leghűtlenebb, legborzalmasabb népség, amely csak létezik, amely teljesen átadta magát rablási és gyilkolási kedvének."

Immanuel Kant

Immanuel Kant
(1724-1804)
Német filozófus, kétségkívül antiszemita volt. Azt is tisztán látta, hogy a zsidó vallás valójában nem vallás, hanem politikai alkotmány, melyben nincs valódi szerepe az erkölcsnek, igazságosságnak, a túlvilágnak, a jóságos Istennek és a többi népnek.
"Ők a csalók nemzete, amelynek legnagyobb része nem részesül a polgárok tiszteletéből, ennek hiányát az azoktól kicsalt haszonnal próbálják pótolni, akik között élnek, akiknek védelmét élvezik."
"A zsidók nem tudnak felmutatni egyetlen igazi zsenit, egyetlen valóban nagy embert sem. Minden tehetségük és képességük a cselszövés és a fondorlat körül forog; vagyis, ezek a kizárólagos és igazi zsidó indítékok..."

Kapisztrán (Szent) János

Kapisztrán (Szent) János
(1386-1456)
Olaszul Giovanni de Capestrano. "A zsidók ostora". Itáliai teológus, ferences rendi szerzetes, hitszónok, inkvizítor, a nándorfehérvári diadal hőse, Magyarország védőszentje. Hatásos szónok volt, majd az inkvizíció kemény kezű és egyik vezető személyisége lett. A zsidók mindenütt rettegtek hírére. Elítélte az eretnekeket és a zsidókat, ellenük prédikált és az uzsora ellen, Európa-szerte, lengyel, német, cseh, magyar földön, ahol csak megjelent, üldözte és irtotta őket, azon belül is főleg a zsidó uzsorásokat, a zsidókkal szembeni adósságokat eltörölte, a zsidók jogait megnyirbálta. Azzal is tisztában volt, hogy a zsidók keresztény gyerekeket áldoznak és megszentségtelenítik a keresztény szentségeket. Breslauban például 41 zsidót égetett meg, és számos helyről elüldöztette a zsidókat. 1447-ben felajánlott a pápának egy hajót, hogy a pápai államban lakó zsidókat egy távoli helyre szállíttassa. Ő számolta fel az avignoni ellenpápaság intézményét is. A nándorfehérvári diadalban is kitüntette magát, amikor Hunyadival együtt áttörte a török gyűrűt és bejutott a várba, segítségül sietve a védőknek. A buzdításban is jeleskedett a törökkel szembeni harc során. A győzelem után a táborban dúló pestisjárványban halt meg. [1] [2]
I. Katalin
(1684-1727)
Orosz cárnő, minden zsidót kiűzött Oroszországból és Ukrajnából.
Joseph Kennedy
(1888-1969, )
Amerikai üzletember, John F. Kennedy apja, angliai nagykövet. Híres volt antiszemitizmusáról. Ellenezte a háborút, és a békéért dolgozott Németországgal.
"Néhány zsidóval nincs baj, Harvey, de mint faj aljanép. Mindent tönkretesznek, amihez csak hozzáérnek."
"Nos, ők hozták magukra a bajt."
Sören Kierkegaard
(1813-1855)
Dán filozófus, teológus. Kevesen tudják, de egy új kutatás szerint antiszemita volt. Peter Tudvad könyve szerint (Sören Kierkegaard és a zsidók) Kierkegaard azt gondolta, a zsidók meg fogják ölni az európai keresztényeket, és azt, hogy csak a pénzcsinálással és a számítással foglalkoznak, vérszomjasak, szexuálisan túlfűtöttek, stb. Sokat foglalkozott az antidán zsidó újságírókkal is.
VII. Kleopátra Philopatór
(i.e. 69-30)
Egyiptom utolsó uralkodója (i.e.51-30). Amikor Augustus elfoglalta Alexandriát, azt gondolta, hogy mindent visszaszerezhet, ha megöl minden zsidót. A zsidók elárulták őt a háborúban, és Augustus oldalára álltak.
Matthias Koehl
(1935-)
Az Amerikai Nemzetiszocialista Párt (későbbi nevén Új Rend) vezetője George Lincoln Rockwell meggyilkolása után, a Nemzetiszocialisták Világszövetségének elnöke.
Nagy Konstantin
(280-337)
I. Constantinus, római császár. A kereszténységet engedélyezte és a többi vallással egyenjogúvá tette a milánói ediktumban 313-ban. Uralkodásához köthető a 325-ös niceai zsinat is. Elválasztotta a keresztény húsvétot a zsidó pészahtól, ezt írván a dologról: "...méltatlannak tűnt, hogy az ünnepek ezen legszentebbikének megtartásában a zsidók szokásait kövessük, akik hatalmas bűnnel szennyezték be kezüket, emiatt megérdemelten sújtja őket a lélek vaksága. [...] Ne legyen hát semmi közös bennünk a megvetendő zsidó csőcselékkel, mert minket másképpen áldott meg a mi Megváltónk."
Az első törvényében egy olyan római szlengszóval utal a zsinagógákra, ami bordélyházat jelent. 313-as türelmi rendeletében igyekezett könyörületesen bánni a szektával, két évvel később azonban szigorúan fellép a zsidók és keresztények közötti vegyesházasságok ellen. A zsidóknak megtiltotta, hogy keresztény rabszolgájuk legyen, hogy rabszolgáikat körülmetéljék, üldözte a zsidó papokat és a zsidó térítéseket, megtiltotta a zsidóknak a belépést Jeruzsálembe.
"A zsidók egy gyalázatos és perverz szekta"
Josef Kramer
(1906-1945)
A Bergen-Belseni koncentrációs tábor parancsnoka. Nemzetiszocialista volt, 1931-ben párttag, 1932-ben belép az SS-be. Különböző táborokban szolgál, míg 1940-ben Rudolf Höss segédje lesz Auschwitzban. Majd a Natzweiler-Struthof-i koncentrációs tábor parancsnoka, ahol zsidók szerint 80 zsidót gázosított el, 1942-44 között pedig az auschwitzi gázkamrákért felelt. 1944-től Belsen lelkiismeretes parancsnoka, egészen a végsőkig a táborban maradt, amikor az ellátás már teljesen összeomlott és rengetegen haltak meg (a táborban múlt ki Anne Frank is Kramernek köszönhetően). A háború után kivégezték a zsidók.
Stella Kübler
(1922-1994)
Er. Goldschlag. Németországi zsidónő, a "szőke méreg". Kevésbé zsidós küllemű, szőke, kék szemű nő volt. Férje zsidó volt. 1942-ben, amikor deportálták a berlini zsidókat, hamis papírokkal bujkált. 1943-ban letartóztatták, azonban hogy ő és családja elkerülje a deportálást, belement, hogy a Gestapónak kutasson fel és súgjon be hamis papírokkal bujkáló zsidókat. Volt, akiket étellel, egyébbel hitegetett. Sok egykori iskolatársát adta át. 600 és 3000 közti zsidót kapott el. Közben deportálták családját, de ezután is folytatta munkáját, és összeházasodott egy másik zsidó besúgóval. A háború után a szovjetek és az amerikaiak is 10 évre ítélték, de ennek csak egy részét ülte le. Később nyíltan antiszemita lett, és még három nem zsidó férje volt. Lányát elvették tőle, aki alijázott. 1994-ben kiugrott az ablakon.
Alexandriai Kürillosz
(kb. 376-444)
Alexandriai pátriárka, amikor a zsidók egy éjszaka embereket gyilkoltak, ő visszavágott, és megölette, illetve elkergette őket Alexandriából.

David Lane

David Lane
(1938-2007)
Amerikai radikális, a Rend tagja, a 14 szó (Biztosítanunk kell fajunk fennmaradását, és a fehér gyermekek jövőjét.) és a 88 törvény szerzője. Részt vett a zsidó Alan Berg meggyilkolásában, 190 évre ítélték.
I. Rómanosz Lekapénosz
(kb. 870-948)
Örmény származású bizánci császár (920-944). Közrendű volt, majd flottaparancsnok lett, végül társcsászár. Üldözte a zsidókat, megtérésre kényszerítette vagy megölte őket, ezért a zsidó kazárország felbontotta szövetségét Bizánccal, és ők is üldözni kezdték a keresztényeket, ezért Romanus a rusz uralkodót, Oleget küldte ellenük, aki azonban vereséget szenvedett 941-ben Pesakh hadvezértől.
Lénárd Fülöp
(1862-1947)
Magyar származású Nobel-díjas német fizikus, a Deutsche Physik vezetője, a nemzetiszocializmus híve, meggyőződéses antiszemita.
Jean-Marie Le Pen
(1928-)
Francia hazafias politikus. 2014-ben a francia "szélsőjobboldali" pártot elítélő ismert embereket, köztük Madonnát támadta. Mikor egy zsidóra terelődött a szó, azt mondta, hogy "legközelebb csinálunk belőlük egy kemencényi rakást".
"...lehet, hogy ez eggyel több katolikust jelent, de nem jelent eggyel kevesebb zsidót."
Charles Lindbergh
(1902-1974)
Legendás amerikai pilóta és politikus. Lindbergh vitathatatlanul a fehér faj mellett állt, és tartott a kommunizmustól. Háborúellenes volt, és inkább a nemzetiszocialistákkal kötött volna szövetséget a világháborúban. A német államtól kitüntetést kapott ezen erkölcsi nagyságról tanúskodó megnyilvánulásai miatt. Lindbergh jól tudta, hogy a háborút a britek és a zsidók akarják. Roosevelt nácinak nevezte. Az antiszemita Henry Ford ezt mondta róla:
"Amikor Charles ide jön, csak a zsidókról beszélünk."
"Zavar bennünket a sajtónkban, a rádióban és a filmiparban tapasztalható zsidó befolyás mértéke."

Luther Márton

Luther Márton
(1483-1546)
Német vallásalapító, a legnagyobb antiszemiták egyike. Egyik műve "A zsidók és hazugságaik".
"Ezért bánjatok keményen velük mivel mást sem tesznek, mint kínzó módon káromolják Urunkat, Jézus Krisztust, és megpróbálnak minket életünktől, egészségünktől, becsületünktől és javainktól megfosztani."
"A nap még sohasem sütött egy olyan vérszomjas és bosszúálló népre mint ők, akik azt képzelik magukról, hogy ők Isten kiválasztott népe és úgy gondolják, hogy nekik meg kell gyilkolni és szét kell morzsolni a pogányokat. Úgy gondolják, hogy Messiásuk első cselekedete az lesz hogy megöli és kiirtja az egész világot kardjával."
"Ha az ótestamentumon kívül más tényt nem ismernék ,akkor is azt állítanám, és a világon senki sem tudná ezt a véleményemet megváltoztatni, hogy a ma élő zsidók valóban a világon élő rossz és rosszindulatú gazemberek keverékei, hasonlóan a cigányokhoz, a tatárokhoz és hasonló népekhez."
"Ez a bűn ott sugárzik a szemükből és a bőrükből. Vétkezünk, ha nem mészároljuk le őket."
"Ha ti urak és hercegek nem tiltjátok meg törvény által az ilyen uzsorásoknak a nyilvános utak használatát, egy nap majd gárdák állnak fel ellenük, miután ebből a könyvből megismerték a zsidók igazi természetét, és felismerték azt, hogyan kell bánni velük, ahelyett, hogy védelmeznék őket."
"Ha meg akarok keresztelni egy zsidót, elviszem őt az Elba hídjára, követ kötök a nyakába, a mélybe lököm, és azt mondom: „Megkeresztellek Ábrahám nevében!"
"A következő őszinte tanácsot adom nektek:
Először is, gyújtsátok fel a zsinagógáikat és az iskoláikat, és földdel borítsátok be azokat, amelyek nem akarnak égni, hogy senki fia soha többet örökre egyetlen követ vagy salakot ne láthasson belőle. (...) ha most, miután ismeretet nyertünk, védelmeznénk és óvnánk a zsidók ilyen házait, amelyek az orrunk előtt állnak, és amelyekben Krisztusról hazudoznak, Őt káromolják, átkozzák, becsmérlik és rágalmazzák, csakúgy, mint bennünket (amit fentebb hallottuk), az ránk nézve olyan lenne, mintha mi magunk is ugyanazt tennénk, sőt rosszabb, amint azt jól tudjuk.
(...)Másodszor, azt tanácsolom, hogy rombolják le és semmisítsék meg a házaikat. Mert azokban ugyanazt teszik, mint a zsinagógáikban. Ezért közös fedél alá vagy istállóba kell elhelyezni őket, mint a cigányokat. Ez ráébreszti majd őket arra, hogy nem ők a mesterek az országunkban, ahogy azzal dicsekednek, hanem száműzetésben és fogságban élnek, amint arról szüntelenül siránkoznak és panaszkodnak rólunk Isten előtt.
(...)Ötödször, azt tanácsolom, hogy a zsidóknak teljes mértékben meg kell tiltani a nyilvános közutak használatát. Mert semmi dolguk kint, hiszen se nem urak, se nem hivatalnokok, se nem kereskedők vagy ehhez hasonlók.
(...)Hatodszor, azt tanácsolom, hogy tiltsák meg nekik az uzsorát és vegyenek el tőlük minden pénzt, valamint az ezüst és arany ékszereket, és ezeket el kell zárni. Ez az intézkedés azért szükséges, mert – amint azt korábban kifejtettük – kizárólag uzsorából élnek, és mindent, amijük van, tőlünk lopták és rabolták.
(...)Hetedszer, azt tanácsolom, hogy minden fiatal és erős zsidó férfinak és nőnek cséphadarót, baltát, kapát, lapátot, rokkát, orsót kell adni a kezébe, és hagyni, hogy kenyerüket homlokuk verítékével keressék meg...
(...)De ha attól tartunk, hogy kárt okoznak nekünk vagy az asszonyainknak, gyermekeinknek, szolgáinknak, jószágainknak stb. azáltal, hogy bennünket szolgálnak, és nekünk dolgoznak – mert ésszerű feltételezni azt, hogy a világ ilyen nemes lelkű urai, ezek a mérges, keserű férgek nem szoktak hozzá a munkához, és ezért nagyon nehezen vennék rá magukat arra, hogy ilyen mélyen megalázzák magukat, előttünk, átkozott gójok előtt – nos, akkor kövessük az olyan nemzeteknek, mint Franciaország, Spanyolország, Csehország stb. józan példáját, és számoljuk össze, mennyi uzsorát szívtak el tőlünk, osztozzunk meg ezen méltányosan, de utána űzzük el őket örökre az országunkból."

Karl Lueger

Karl Lueger
(1844-1910)
Bécs legendás polgármestere. Bár voltak zsidó barátai, híres volt antiszemitizmusáról. Ő használta először a Judapest kifejezést az elzsidósodott magyar fővárosra. Zsidó ismerősére vonatkozva pedig ő fejezte ki először: "Hogy ki a zsidó, azt én döntöm el."
"Farkasok, oroszlánok, párducok, leopárdok és tigrisek emberszámba mennek ezekhez az emberi alakot öltött vadállatokhoz képest."
"Nos, az a véleményem, hogy nem a zsidók a németek vértanúi, hanem a németek a zsidók vértanúi."
"A magyar zsidókat még a magyaroknál is kevésbé szeretem"
Lüszimakhosz (grammatikus)
Alexandriai görög író és grammatikus a Krisztus előtti első században, szintén írt az exodusról. Szerinte a 110 000 leprás zsidóságot kiűzték Egyiptomból, majd azok végigrabolták és gyilkolták az utat a későbbi Júdeáig, közben leromboltak minden templomot. Ott aztán egy várost alapítottak, melynek a Hierosyla (templom-rablók) nevet adták, melyet később Hierosolymának neveztek. [3] [4]

Kevin McDonald

Kevin B. McDonald
(*1944-)
Amerikai pszichológiaprofesszor, aki tudományos alapon vizsgálja a zsidóságot. A zsidókat egy "evolucionista stratégiai csoportként" definiálja, mely az idők folyamán egy olyan etnocentrizmust (faji önközpontúságot) fejlesztett ki, amely egyedülálló. Endogámikus eugenizmus (beltenyészeti fajjavítás) révén, amely a többieknek szintén tilos volt, sikerült felülmúlniuk a fehér népeket az anyagi javak hajhászása terén, miközben (előbb a kereszténység, majd a soá-vallás segítségével) rossz lelkiismeretet és bűntudatot keltettek bennük, arról győzve meg őket, hogy mindez történelmi barbarizmusuk váltságdíja. Ezzel a retorikával, amelyet a totális ellenőrzésük alatt lévő média-hidra terjeszt mindenhol, két mechanizmust kényszerítettek ki az európai és amerikai fehér többség biológiai eltűnésének felgyorsítására: a fajkeveredést és a tömeges bevándorlást. Művei: Egy nép, amelynek egyedül kell élnie: a júdaizmus, mint csoportfejlődési stratégia, Az elkülönülés és következményei: az antiszemitizmus fejlődéselméletének megalapozása, A kritika kultúrája: a XX. századi szellemi és politikai mozgalmakban való zsidó részvétel elemzése. Mcdonald szerint a zsidók verbális és sokszor általános intelligenciája erősebb az átlagosnál és etnocentrikusabbak, mint a más néphez tartozók. Az evolúciós pszichológia szemszögéből vizsgálja a zsidó kultúrát és júdaizmust, mely véleménye szerint a nemzsidók háttérbe szorítását célozza, és jellemző rá a kollektivizmus (lásd kommunizmus). A zsidó szervezetek nem voltak jó véleménnyel eredményeiről és nácinak titulálták, ám meglepő módon nem rúgták ki az egyetemről, ami nyilvánvalóan azzal függ össze, hogy részben zsidó érdekeket képvisel, pl. tagadja a kazár nép zsidóvá válását, amivel a zsidók alátámasztani próbálják igényüket Palesztinára. A sokmilliós Oroszországban élő zsidók léte ezzel megmagyarázatlan marad. Biztosnak tekinthető, hogy ez a sokmilliós zsidóság nem Európa többi részeiből vándorolt be Oroszországba, és létük legkézzelfoghatóbb magyarázata, hogy ezek a kazárok utódjai, amit küllemük (sok vörös zsidó) és szokásaik (pl. ortodox babonáik) is alátámaszt.
"Németországban gyakorlatilag lehetetlen az izraeli politika kritikai megvitatása. Az a német értelmiségi, legyen akár konzervatív, akár liberális, aki manapság a jóváhagyott jámbor semmitmondás szűkre szabott spektrumán kívül bármi mást is merészel mondani a zsidókról, az a szakmai és társadalmi öngyilkossággal játszik. A német szellemi életet a zsidó értelmiségiek munkáinak elemzése uralja, szinte teljesen kirekesztve a nem zsidó németeket. A tudósok elveszítették minden normális intellektuális kritikai érzéküket, és többé-kevésbé a nemzeti szocializmus zsidó áldozataival azonosultak.
A zsidókat, mint például Kafka, olyan szellemi óriásoknak tekintik, akik minden bírálaton felül állnak. Még a kisebb tehetségű zsidó írókat is az irodalmi rangsor tetejére tolják fel, míg Thomas Mann-jelentôségű németeket fôleg azért elemezgetik, mert olyan nézeteket vallotak a zsidókról, amilyenek utóbb elfogadhatatlanná váltak jobb társaságban. Nem túlzás az a feltételezés, hogy a német kultúra, mint a németek kultúrája teljesen eltűnik, és a holokauszt kultúrája lép helyébe."
"Logikám a következő: az etnikai csoportok között meglévő érdekkonfliktusokat a természeti világ részének tartom. Az egyedüli különbség összehasonlítva ezeket a zsidók és a nem-zsidók közötti – tőlük alig megkülönböztethető – etnikai konfliktussal, abból a tényből adódik, hogy egy évszázada a zsidók a különböző európai és európai eredetű társadalmakban elitréteggé váltak, egy sajátos profilú elitté, amely erősen etnocentrikus és hajlamos etnikai alapon való megszerveződésre; ez az érdekcsoport jómódú, intelligens, agresszívan érvényesíti az érdekeit és a tömegtájékoztatás ellenőrzésére, valamint a kultúra előállítására törekszik. Azokban a társadalmakban, ahol ő alkotja az elitet, a hagyományos népekkel és társadalmi kultúrákkal szemben ellenséges a beállítódása. Elitként a zsidók számukhoz képest rendkívül nagymértékben rendelkeznek a hatalommal, úgyhogy a zsidóellenes érzelmekkel és magatartással számolni lehet, amikor a zsidó hatalom érdek-összeütközésbe kerül a többiek érdekeivel. A modern antiszemitizmus különböző kérdései a zsidóságra, mint ellenséges beállítódású elitre vezethetők vissza, amelynek viselkedése és módszerei konfliktusban állnak mások érdekeivel: ehhez tartozik a Kelet, valamint Kelet-Európa számos részén a második világháború előtt meglévő gazdasági dominancia; ilyen a kulturális felforgatás, a tömegtájékoztatásban és a tudományos életben, az ott betöltött zsidó szerep útján (azaz a keresztény jelképek eltávolítása a közterekről); ilyen a bennszülött lakosság kiszorításának a megkönnyítése a nyugati társadalmakba történő tömeges bevándorlás segítségével; ilyen a zsidók kettős lojalitást eredményező szimpátiája a külföldi zsidókkal, különösen 1948 óta; ide sorolható a zsidóknak mint ellenséges érzületű elitnek a történelme a Szovjetunióban, főleg annak második szakaszában, amikor a bolsevik uralom az európai történelem leggyilkosabb rendszerévé vált. Mivel meggyőződésem, hogy ezek az álláspontok intellektuálisan igazolhatóak, és mivel ezek a vélemények, ha azokat elfogadják a nem-zsidók, akkor arra ösztönözheti őket, hogy kísérletet tegyenek a zsidó hatalom visszaszorítására, és saját érdekeik érvényesítésére, ezért munkásságom valóban nyújthat intellektuális legitimációt a zsidóellenes beállítódásokhoz és magatartáshoz. Ez lényegében nem különbözik attól, amit a cionista teoretikusok tesznek, amikor intellektuális legitimációt nyújtanak a palesztinok eltávolításához, vagy amikor a pszichoanalitikus irányzat vagy a Frankfurti-Iskola nyújt intellektuális legitimációt a nyugat-ellenes beállítódásokhoz. Végül is az számít, hogy írásaim vajon intellektuálisan igazolhatóak-e vagy sem."

Sylvia Stolz és Horst Mahler

Horst Mahler
(1936-)
Német politikus, 1/8 részig zsidó, jogász, holokauszt-legenda kritikus. Határozottan elutasítja a holokausztot mint a történelem során oly megszokott zsidó kitalációt (és melyet jóval Hitler hatalomra jutása előtt találtak ki). 1970-ben a vörös-hadsereg-frakció (RAF) egyik alapító tagja, majd NPD-tag. Élettársa Sylvia Stolz, ügyvédnő, aki Ernst Zündel ügyvédje volt a Zündel-perben, és a per után őt is elítélték az igazság kimondása miatt (azaz kimondta, hogy nem bizonyítható az emberölő gázkamrák létezése). 2009-ben a bíróság több ízben elkövetett "holokauszttagadás" vádjával összesen 11 (!) évi börtönre ítélte a 73 éves Horst Mahlert.
"A holokauszt politikai fegyver a németek és európaiak ellenségei kezében. A holokauszt vallás a világtörténelem legförtelmesebb hazugságára épít. A holokauszt-legenda, mely szerint mi zsidókat fizikailag megsemmisítettünk, kitaláció. Az ügyészek idegen hatalom ágensei,ha ezt a hazugságot védik ellenünk. A holokauszt vallás segítségével népünket biomasszává akarják átformálni, mellyel azt teszik amit csak akarnak. Népeinknek föl kel kelni ez ellen az idegen uralom ellen, ha fönn akarnak maradni."
"Emberek milliárdjai lennének készek megbocsájtani Hitlernek, ha csak a zsidókat ölte volna meg." [5]
Manethón
I.e. III. századi egyiptomi pap és történetíró, a történelem egyik első ismert antiszemitája. Azt írta, hogy a zsidók a gyűlölt hükszosz bitorlók leszármazottai, akik leprát és nemi bajt terjesztettek Egyiptomban. Szerinte a zsidókat hataloméhségük miatt üldözték ki.
Erich von Manstein
(1887-1973)
Er. Fritz Erich von Lewinski, német vezértábornagy, a második világháborúban hadseregcsoport-parancsnok, ősi porosz katonacsalád sarja, az egyik legtehetségesebb katonatiszt volt a második világháborúban. Részt vett a lengyelországi hadjáratban, majd ő dolgozta ki Nyugat-Európa lerohanásának tervét is. A Szovjetunió elleni háborúban is részt vett. Manstein tisztában volt a zsidók és judeobolsevikok kártékony hatalmával és azon tetteivel, melyeket Németország ellen követtek el az első világháború idejétől kezdve. 1944. márciusában leváltották, mivel sorozatosan kritizálta Hitler katonai döntéseit. A háború után internálták, és 12 éves börtönbüntetésre ítélték. 1953-ban szabadult. Egyesek szerint zsidó származású felmenői lehettek.
"A zsidó-bolsevik rendszert egyszer és mindenkorra ki kell irtani. Soha többé nem jelenhet meg az európai életterünkön belül."
"A zsidók teremtik meg a kapcsolatot a hátországbeli ellenség és a vörös hadsereg, a vörös vezetőség még harcoló maradványai között. A zsidók itt erősebbek, mint Európában, kezükben tartják a politikai vezetés és adminisztráció, a kereskedelem és az ipar kulcspozícióit, valamint az összes zavargások és engedetlenség felbujtói."

Guglielmo Marconi

Guglielmo Marconi
(1874-1937)
Nobel-díjas olasz fizikus, Mussolini híve. 1923-ban belépett a fasiszta pártba. 1930-ban Mussolini kinevezte az Akadémia elnökévé. Elnökként megakadályozta minden zsidó belépését az Akadémiára, holott maga Mussolini akkor még nem hozott zsidóellenes intézkedéseket. Esküvői tanúja a Duce volt.

Mária Terézia

Mária Terézia
(1717-1780)
Osztrák császárnő, magyar királynő. 1744-ben ki akarta űzni a zsidókat Csehországból. Budáról is száműzték ekkor a zsidókat, a zsidók adóját pedig felemelte.
"A továbbiakban egy zsidó sem maradhat itt, mindegy milyen indoklással írásos engedélyem nélkül. Nem ismerek egy másik kellemetlen kártevőt az államon belül, mint ezt a fajt, akik csalásukkal, uzsorájukkal és pénzkölcsönzésükkel elszegényítik az embereket és semmitől sem riadnak vissza, amit egy tisztességes ember nem csinál. Következésképpen amennyire csak lehet, meg kell szabadulnunk tőlük."
Martialis
(kb. 40 - kb. 104)
Római költő.
"Ami azt a tényt illeti, hogy rendkívül irigy vagy, és mindenhol ócsárolod az írásaimat, megbocsájtok neked, körülmetélt költő, megvan rá az okod. Az sem érdekel egyáltalán, hogy miközben ócsárlod a verseimet, ellopod őket, erre is megvan az okod, körülmetélt költő. Az viszont, körülmetélt költő, bosszant engem, hogy bár Jeruzsálem szívében születtél, megpróbálod megrontani vonzalmaim tárgyát. Te tagadod, hogy ez a helyzet, és Jupiter templomaira esküszöl. Nem hiszek neked, esküdj, körülmetélt költő, Anchialusra." [6]
Ferrand Martinez
14. századi spanyol pap, keményen és kitartóan agitált a zsidók ellen Sevillában, az 1391-es sevillai zsidóellenes pogrom fő vezetője, ekkor sok ezer zsidót öltek meg, és a pogrom átterjedt egész Hispániára, 100 000 zsidó konvertált és lett álkeresztény.
Robert Jay Mathews
(1953-1984)
Az amerikai Rend vezetője, az FBI-jal vívott tűzharcban halt meg.
Charles Maurras
(1868-1952)
Antiszemita, nemzeti francia író, politikus. Az Action francaise központi alakja. Büszkén vállalta, hogy nem keresztény, mivel „nem érdekli, amit négy obskúrus zsidó írt egy ötödikről". Vehemens Dreyfus-ellenes, ugyanakkor németellenes volt. Többeket, így Leon Blum zsidó politikust is halálosan megfenyegetett, ezért többször ült börtönben. 1944 után életfogytiglani börtönbüntetésre ítélték németellenessége ellenére, mivel szerepet vállalt a Vichy-rendszerben. 1952-ben halt meg.
"A zsidók gazdagsága csupán következmény. A zsidók hatalma, a gazdaság megszerzésének és megtartásának képessége onnan ered, hogy egységes államot alkotnak a mi megosztott államunkban, nemzeti egységet mutatnak a mi meghasonlott nemzetünk kebelében... A zsidó, akár nagyhatalmú bankár, akár felforgató forradalmár, világbirodalmat épít. A zsidók a nemzetek testvériségét hirdetik, hogy lefegyverezzék a nemzeteket."
"Elégszer leírtam az elmúlt tíz esztendő alatt, hogy a zsidók miként éltek vissza a gallok hiszékenységével, hogyan igázták le e jóhiszemű nemzetet, midőn száz évvel ezelőtt megkaparintották a liberális sajtót... Ők bitorolják az arany révén - mely mobil és megfoghatatlan, mint maga a zsidó természet - a társadalmi befolyást és a politikai hatalmat, az igazságszolgáltatást és a protestánsokkal szövetkezve az egyetemeket, a szabadkőművesekkel szövetkezve a közvéleményt befolyásoló minden intézményt, a sajtóorgánumoktól a színházakig. A francia földet immár csak halottaink védik."
Louis T. McFadden
(1876-1936)
Amerikai antiszemita republikánus képviselő és bankár. Tudta és rendszeresen hangoztatta is, hogy a FED egy a zsidó bankárok összeesküvése által létrehozott és üzemeltetett bűnszövetkezet, amely folyamatosan eladósítja Amerikát és a világot, és kiszipolyozza a kisembereket. Továbbá azt is tudta, hogy a FED-nek semmi köze az államhoz, hanem mindössze egy zsidó magánmaffia. Az 1929-es világválság kirobbantását a zsidó bankároknak és a FED-nek tulajdonította (ez mára bebizonyosodott), ahogy a bolsevik forradalom pénzügyi támogatása mögött is a FED-et találta. Tiltakozott a zsidó Morgenthau kincstári kinevezése ellen. McFadden kristálytiszta meglátásaival nemzeti és német körökben is népszerű figura volt. 1935-ben a nemzeti-keresztény goj egyesület színeiben indult a választáson. A zsidók végül 1936-ban valószínűleg megmérgezték, miután kétszer sikertelenül rálőttek.
Medici Mária
(1575-1642)
Francia régens, fia XIII. Lajos, 1615-ben kiűzte a zsidókat, mint a "kereszténység esküdt ellenségeit".

Mohamed

Mohamed
(570-632)
Iszlám próféta, a helyi, áruló zsidó törzsek ellen hosszas harcokat vívott, de mindet legyőzte. Egyszer 700 zsidót fejeztetett le győzelme után. Egy zsidó nő mérgezte meg bosszúból.
"Mindenki, aki a zsidók barátja, hozzájuk fog tartozni sőt közülük lesz egy. Isten nem tűri el ezt az aljas népet. A zsidók elhagyták az isteni vallást. Nem szabad megállnod abban a munkádban, hogy bemutasd a zsidók csalásait."
Josef Mengele
(1911-1979)
Német SS-tiszt, az auschwitzi tábor orvosa, sosem kapták el.
id. Helmuth von Moltke
(1800-1891)
Porosz gróf, katona.
"A zsidók államot formálnak az államban, nem tartva be a törvényeket. A nemzsidóknak adott esküjüket nem tartják magukra nézve kötelezőnek. 1812-ben mindkét oldalnak kémkedtek és mindkét felet becsapták."
Oswald Mosley
(1896-1980)
Sir, angol nemes, a brit fasiszták vezére. Az első világháborúban pilótaként harcolt. Előbb konzervatív, majd munkáspárti képviselő volt. 1931-ben Új Párt néven megalapította az angol fasiszta pártot, a feketeingeseket, akik gyakran kerültek összetűzésbe a hatóságokkal. A parlamentbe azonban nem jutott be, holott Mosley óriási szónoki tehetséggel rendelkezett és nagyon népszerű volt. 1932-ben találkozott Mussolinivel, ezután megalapította a Fasiszták Brit Unióját. A párt antikommunista, zsidóellenes és nacionalista volt. Karlendítéssel köszöntötték egymást. Zászlójuk vörös alapon fehér szegélyű kék körben elhelyezett fehér villámot ábrázolt. 50 ezres párttagsággal is rendelkeztek, több neves személyiség is támogatta őket, és a Daily Mail is (a Daily Mail főszerkesztője Lord Rothermere volt, aki a magyar revíziós törekvéseket is támogatta). 1934 után vált igazán fontossá számára a zsidókérdés. A nem kívánatos zsidóság kiutasítását óhajtotta a szigetről. Embereivel, a feketeingesekkel rendszeresen felvonult London zsidók lakta részeiben. Leghíresebb akciójuk a "Cable Street-i csata" volt, amikor baloldaliak, kommunisták és zsidók csaptak össze velük, amikor fel akartak vonulni a zsidók lakta East End-ben. Ezután a hatóságok betiltották az egyenruhára emlékeztető viseletet és fegyveres csoportok működését. A világháború kirobbanása után a feketeingesek még nehezebb helyzetbe kerülnek. 1940-ben bebörtönzik őt, híveit és feleségét, és betiltják a pártot. Csak 1943-ban engedik ki őket. A háború után a feketeingesek folytatták munkájukat, gyakran volt olvasható a „Pusztuljatok, zsidók!” vagy a „Nem égett elég zsidó Belsenben” felirat a házak falán, ezért az Angliába visszatérő deviáns zsidó „kommandósok” megalapították a „43-as Csoport”-ot, mellyel terrorizálni akarták a fasisztákat (ezer zsidó is tagja volt a szervezetnek). Provokációkat hajtottak végre, tömegverekedéseket generáltak, és beszivárogtak a feketeingesek gyűléseire. Néhány évvel később a feketeingesek beszüntették egyébként is kilátástalan tevékenységüket a túlliberális Angliában. Mosley egy ideig Írországban és Franciaországban is élt barátai, a windsori herceg és Wallis Simpson közelében. Európa egyesítését tűzte ki célul a brit elkülönülés helyett. A bevándorló feketék ellen kampányolt, mely a 21. századra valóban Anglia halálos ítéletének bizonyult. Mosley fő műve a 'Nagyobb Britannia'. A legtisztább jellemű angol politikus 1980-ban halt meg. Fia, Max Mosley kiváló autóversenyző volt és a FIA elnöke. [7]

Benito Mussolini

Benito Mussolini
(1883-1945)
Fasiszta olasz miniszterelnök, Duce, a fasizmus megalkotója. A 2. világháborúban a nemzetiszocialista, egyértelműen antiszemita Németország és Hitler legfontosabb szövetségese volt a nemzetközi zsidóság elleni küzdelemben. Kezdetben elnéző volt a zsidókkal szemben, és a fasiszta pártnak nagyon sok zsidó tagja volt. Nem deportálta a helyi zsidókat Németországba, és nagy részük életben maradt a háború folyamán, de 1938-ban hoztak az olasz parlamentben zsidóellenes törvényeket és faji törvényt. Egyik szeretője, Margherita Sarfatti is zsidó volt, ennek ellenére antiszemitának tekinthető. 1945. április 28-án brutálisan meggyilkolták Milánóban a "partizánok", testét közszemlére tették.

"mind el kell pusztítanom ezeket az undorító zsidókat"
"1921 óta fajgyűlölő vagyok. Nem értem, miért hisznek engem Hitler utánzójának. Faji tudatot kell adnunk az olaszoknak" [8]
Heinrich Müller
(1900-1945?)
"Gestapo Müller", a Gestapo vezetője, a zsidók egyik nagy ellensége. Egyik kiemelkedő egyénisége volt a zsidók XX. századi megbüntetésének. Állítólag egy zsidó temetőben temették el, amit nyilván nem néztek jó szemmel a zsidók, habár Müller teste se a legjobb társaságba került.
II. Nabukodonozor
(.e. 634-562)
Hatalmas babiloni uralkodó, bibliai személy, híres volt építkezéseiről. Kr. e. 605 és 564 között uralkodott az Újbabiloni Birodalom második királyaként. II. Nabú-kudurri-uszurként és más változatokban is ismert a neve (a Biblia ószövetségi könyveiben Nebukadneccár, Nabukodonozor néven szerepel).
Harcban állt Egyiptommal, mialatt Júda királya, Jójákim a vazallusa lett. Kr. e. 601-ben kemény harcok után kiverte az egyiptomiakat Ázsiából. Ekkor azonban Jójákim felmondta a megállapodást, ezért Nabukodonozor hadjáratot vezetett ellene. Amikor a király 597-ben bevette Jeruzsálemet, a zsidók királya már Jójákin volt. Őt, a zsidó "elitet" (azaz valószínűleg a zsidók közt is legnagyobb gazembereket) és még összesen mintegy 10 000 zsidót Babilóniába hurcolt, a Templomot pedig kifosztotta. A Babilonhoz lojális új király Zedekiás lett. Azonban a zsidók folyamatosan lázadoztak, a második nagy lázadás idején, 586-ban Nabukodonozor ismét kénytelen volt elfoglalni Jeruzsálemet. Ezúttal még több zsidót hurcolt Babilonba, a város nagy részéből pedig kő kövön nem maradt, Salamon templomát lerombolták. (Az ez utáni időszakot a zsidók babiloni fogságnak nevezik.) Júda Babilon szerves része lett. Természetesen ezután sem hagytak fel a lázongással a fanatikus, arrogáns zsidók, a babilonpárti zsidó királyt, Gedáliást is meggyilkolták. 581-ben ismét leverték lázadásukat, és újabb zsidókat deportáltak, Júdát pedig beolvasztották egy másik tartományba. A szigeten fekvő Türosz városával azonban csak 13 év ostrom után egyezett meg Nabukodonozor, és olvasztotta birodalmába. Nabukodonozor, ha sejtette volna a jövőt, még idejében megfékezhette volna a zsidó bűnöknek a történelmen végigsöprő áradatát (igaz, a zsidók már addig is mérhetetlen bűnöket követtek el más népekkel szemben), azonban e szerencsés pillanat örökre elveszett. 60 évvel később a Babilont meghódító perzsák visszaengedték az elhurcolt zsidókat.

Napóleon

Bonaparte Napóleon
(1769-1821)
Francia hadvezér, császár. Bár emancipálta a zsidókat (valószínűleg azok teljes beolvasztása reményében), azok becsapták, és rendkívül negatív megállapításokat tett róluk. A napóleoni háborúkban a világzsidóság inkább ellene volt, a Rotschildok Britanniába menekítették vagyonukat német földről, majd a kontinentális zárlat idején csempészésből prosperáltak, és aranyat csempésztek Franciaországon keresztül a brti csapatoknak. A Rotschildok Napóleon vereségét egy aljas tőzsdei húzással kihasználva szerezték meg a brit gazdaság fölötti kontrollt.
"Sáskák és hernyók a zsidók, s felfalják Franciaországot."
"A zsidók gonoszsága nem az egyénekből jön, hanem ennek a népnek az alaptermészetéből"
"Törvénykezni kell mindenhol, ahol az általános nyugalom veszélyben van. A kormány nem nézheti közömbösen, ahogy ez az alávaló népség megszállja Franciaország minden provinciáját. A zsidókkal sajátságos népként kell bánnunk. Államot alkotnak az államban. Elriasztó a francia nemzet számára a legalantasabbak uralma alatt végezni. A zsidók a modern kor rablómesterei, az emberiség dögkeselyűi... Politikai, nem pedig emberi igazságot kell velük szemben érvényesíteni. Ők nem valódi polgárok."
Richard Nixon
(1913-1994)
Amerikai elnök. Ugyan antiszemita volt, a Jóm kippuri háborúban tulajdonképpen ő és zsidó külügyminisztere, Kissinger mentette meg Izraelt a pusztulástól.
"Tudjátok, vicces dolog, de a marihuána legalizálásáért kiálló hülyék mindegyike zsidó."
"A zsidók személyisége pedig egyszerűen agresszív, eszelős és visszataszító"

Lásd még