Az örmény holokauszt és előzményei

A hu-Rightpedia wikiből
Mustafa_Kemal_Atatürk mint hadvezér

1924-ben a görög holokauszt áldozata lett egy egész görög város Kis-Ázsiában. Smyrna városát égették fel a török fegyveresek, és Törökországban állítottak fel koncentrációs tábort, ahová görög és örmény lakosságot hurcoltak el házaikból. (1)

A korabeli újságok mintegy 700 ezer görög civil áldozatról számoltak be és a kitelepítésnek olyan embertelen módjáról, amelyhez képest a német kitelepítések igazán emberségesnek tűnnének, ha a győztesek nem hamisították volna meg a valós eseményeket. (2) Mindez az atrocitás Törökország atyjához és nemzeti hőséhez Mustafa Kemal Atatürk-hez köthető, akinek múltját és szerepét és főleg politikai kapcsolatait nem a Wikipédia (3) stílusában szerint szeretném röviden bemutatni.

Történetünket kezdjük 1908-tól, az úgynevezett „Fiatal Török Forradalom” történetétől. A huszadik század legfontosabb politikai és társadalmi tényezőjévé a cionista mozgalom vált, amely közvetlen vagy inkább közvetett hatása révén 110 millió áldozatot eredményezett.

Bár a cionizmus maga, mint politikai mozgalom olyan régi, mint a zsidóság maga, az Európára ható igen hátrányos befolyása aránylag új keletű. A modern Európában Napóleon volt az első, aki nagymérvű emancipációs lehetőségeket tálalt a zsidóságnak egyenlő jogalapok mellett.

Napóleon példáját sorra követték más európai államok is, szabadjára engedvén a zsidó etnocentrizmus megveszekedett természetét, ötvözve a zsidó üzleti immoralitással, amely különösen a Rothschild gazdasági birodalom felemelkedéséhez vezetett.

Lionel nathan de Rothschild bárói rangot kapott

Csak idemutató példának említem a Rothschild ház felemelkedésének történetét. Nathan Rothschild személyes titkára és gyorsfutár 1815 március 15.-én jelen volt a Waterloo csatamezején, és mint szemtanú győződhetett meg Napóleon csatavesztéséről. A titkár 2 ezer frankot fízetett egy hajósnak, hogy mindenki előtt szállítsa őt Angliába a viharos tengeren. Rothschild mind az állami, mind a tőzsdei körökben hamisan Wellington csatavesztését hirdette, és részvényeit kezdte eladni a tőzsdén. Hamarosan a teljes londoni tőzsde követte példáját és a tőzsdei részvények értéktelen ár alá zuhantak. Az utolsó pillanatban Rothschild ügynökei felvásárolták az akkor még értéktelennek tűnő részvényeket. Június 21.-én éjszaka érkezett meg Wellington hadtitkárja Henry Percy, akinek első útja az angol hadügyminisztériumba vezetett beszámolni Wellington győzelméről. Az igazság kiderülése után értékükben az égig szöktek. (4)

A helyett, hogy az Angol Korona simán börtönbe zárta volna Nathan Rothschildet úgynevezett „Insider Trading” (Belismeretes tőzsdézés) miatt, amely pl. Amerikában később a „Taft törvény” néven komoly retorzióval sújtotta az elkövetőket, (5) átadta a Rothschildoknak Anglia teljes gazdasági függetlenségét megnyitva a Rothschild uralta „Bank of England” (Angol Bank) központosított bankot.

Ez és hasonló történetek sora vezetett különös politikai és történelmi eseményekhez, meghatározva a mai erőviszonyokat és erkölcsi szakadékot, amely előtt áll ma már az egész globális falu, hogy kedvenc globalistáink szavajárásával éljek. Természetesen az ugyancsak zsidó maggal megáldott modern szabadkőművesség minden ágazata, köztük az 1776-ban Adam Weishaupt révén életre erőlködött Illuminátus is fegyvertársi egységet esküdött a felemelkedő zsidó bankházakkal az „Új világrend” értsd világhatalom megszerzésére. Jelszavuk a francia forradalom idején kihirdetett hamis szlogenek lettek. Egyenlőség, szabadság, testvériség.

Karl Marx

Ebből merített rendesen a zsidó rabbi fia Karl Marx amikor rendelésre megírta 1848-ban a Kommunista Kiáltványát, az, azt követő európai forradalomhullám felbujtó forgatókönyveként. Nem véletlen, hogy olyan fő - kőművesek, mint az olasz Giuseppe Mazzini és Giuseppe Garibaldi segítették többek közt átformálni Európát a Rothschild és szabadkőműves szájíznek megfelelően. A korai rejtett ágendát hamarosan egy nyíltabban színre lépő zsidó néven, zsidó csoportosulás követ. Ilyen volt többek közt a B'nai B'rith és az Alliance Israélite Universelle már kimondottan zsidó érdekeket hirdetve. Megtehették, hiszen ekkor már a világ aranykészleteink többsége bankjaikban pihent. A világot behálózó bankrendszerek többsége az ö kezükben összpontosult.

Cion Bölcseinek jegyzőkönyve

Elérkezett az idő a cionizmus újjáélesztésére, a hírhedt Protocols (6) felszínre juttatására és a politikai dualitás felállítására, amelynek tősgyökeres vadhajtása a kommunizmus, mint zsidó export Oroszországot gyűrte maga alá, megcélozva más európai országokat, köztük hazánkat is.

1872-ben az amerikai konföderációs szabadkőművesek vezetőjükkel az élen, kidolgoztak egy katonai tervezetet, amelynek célja a globális hatalomátvétel volt. Albert Pike-nak a szobra (7) ma Washingtonban főbírósság épülete előtt áll. Szinte minden évben tüntetnek az amerikaiak eltávolítása érdekében, de hiába.

A tervezet három háborút tűzött ki maga elé, amely az első világháború, a kommunista szovjetforradalom és a második világháború formájában meg is valósult. A tervezet omnipotent regionális kormányok felállítását szorgalmazta, mint pl. a United Nations és az EU. Mint a történelemből ismerjük, természetesen ez többlépcsős eljárás keretében vált lehetővé, mint pl. a United Nations, amelyet az amerikai nép, mint „ Leagues of Nations” (Népszövetséget) az első fordulóban sikeresen megvétózott. Természetesen a tervezet minden pontja ez idáig sikeresen követte megálmodóinak akaratát és megalakult Izrael, majd ahogy a finálé megköveteli a harmadik világháború keretein belül egy végső harc, amely a cionista keresztények segítségével totális háborút fog indítani a muzulmán világ és az, azt támogatók ellen.

Mindezen hatalmi tervezeteknek a korai szakaszban Oroszország állt az útjában. Ekkoriban a legnagyobb keresztény lakossággal és a legígéretesebb gazdasági mutatókkal rendelkezett. Az orosz cár volt a világ leggazdagabb embere, érthető, hogy a világ cionistának a cár és országa célponttá vált.

1897-ben a bázeli cionista konferencián Theodor Herzl lefektette a követendő utat. Ennek megfelelően Angliában a döntési fontosságú kormánypozíciókat zsidó, vagy filoszemita politikusokra cserélték. Amerikában a cionista lobby Woodrow Wilsont segítette a választásokon az elnöki székbe, majd segítségével elkövették azt a gazdasági puccsot, amely derékbe törte Amerika önrendelkezési jogát, beiktatták a Federal Reserve Bank-rendszert, mint zsidó magánintézményt, államot az állam felett. (8) Az angol segítséggel sikerült éket verni a magyar állam által megálmodott „Dunamenti Népek Ligája” tervezet és az európai államok közé, csakúgy, mint a németek és a franciák közé is. Minden kész volt az első világháború kirobbantására. És most értünk a történetünk kezdetéhez Törz Törökországhoz és Mustafa Kemal Atatürk cionista múltjához.

Miután Oroszországot eltakarították a cionisták a politikai porondról, „Európa Betegembere” - Törökország került a cionisták célkeresztjébe.

Törökország miután 1453-ban kiütötte az akkor már ezer éves múlttal rendelkező Bizáncot hatalmi helyzetéből maga is dominációra törekedett, több keresztényellenes szent háború (jihad) keretében, egy ízben Bécsig jutva el. Hatalmuk alá vonták Afrika északi részét és a teljes Közel – Keletet. Nyugat Ázsiát egészen az iráni vonalig és a Kaszpi tenger környékét északon.

Napóleon idejére a török birodalom észrevehető hatalmi zuhanásba kezdett, és miután kimaradt az ipari forradalmakból és katonai fejlesztésekből, aránylag primitív szinten birtokolta még Európa, Ázsia és Közép - Ázsia nagy részét .

Törökország által birtokolt területek hatalmas olajmezőkkel rendelkeztek, amelyet a cionista háttérhatalom által irányított Nyugat magénak szerette volna tudni. Ekkoriban fedezték fel a hatalmas iraki olajmezőket, és a ma olajáról ismert arab államok, mint Irak, Kuvait, Szaúdi Arábia, Egyesült Arab Emirátus, stb. még török fennhatóság alá tartozott.

1904-ben Abd Al-Hamid II Khan Gazi szultán Németországhoz fordult, hogy közösen építsék meg a Berlin-Bagdad vasútvonalat. Ekkor borult ki a proverbiális politikai bili. Az eseményekkel egy időben a cionisták előtt már eldöntött tény volt, hogy bekebelezik Palesztinát, amely ugyancsak török fennhatóság alatt állt.

Miután a szultán visszautasította, hogy Palesztinát megvásárolják a cionisták, a zsidó lobby az angol birodalomhoz fordult orvoslásért.

Törökországot, bár már gyenge volt, legjobban belülről tovább rothasztva volt a leghatásosabb megtámadni. A zsidó fegyverek közt a leghatásosabbhoz, a forradalom gerjesztéséhez ( lásd ma – Libia, Szíria, Irán, stb.) folyamodtak a cionisták. Forradalmi testület alakult tehát Young Turk Revolution néven. A csoport célja Törökország iparosítása és modernizációja volt, de a status quo mögött idegen, sötét érdekek húzódtak meg.

A „Szociális Darwinizmus” nevében 1895-ben frontszervezet hoztak létre Committee of Union and Progress (CUP) néven. A „Fiatal Török Forradalom” (FTF) 1902-ben , majd 1906-ban a cionisták egyik fellegvárában tartott összejövetelt, ahol konszolidálták erejüket és kidolgozták kapcsolataikat főleg az akkor legnagyobb erőnek számító török hadsereg tisztjeivel. 1908-ban nevüket simán „Young Türks” Fiatal Törökök névre cserélték, és egy új alkotmányt terveztek. A szultán felismerve az egyre növekvő, főleg külföldről anyagilag is támogatott erejüket feladta a szervezet elleni harcát és hamarosan a szultánt megbuktatva a szervezet vette át az ország irányítását.

Hamarosan kitört a „Balkán Háború” amit az első világháború követett. A háború okozta belső káoszt kihasználva Mustafa Kemál Atatürk forradalmat robbantott ki Törökországban 1918-ban, amelyet Törökország demokratizálása, modernizálása és emberjogainak felállítása követett.....írja az ortodox cionista történelemírás, de valójában ez egy kicsit másként történt!

De vissza a Fiatal Törökök kezdeti időszakához, amely valójában egészen 1600-as évekig mutat, egy zsidó, Sabbatai Zevi (törökül Sabetay Sevi) személyéhez, aki 1626-ban Smyrna városában. Zevi ismert kabbalistaként vált ismervén, természetfeletti erőt tulajdonítottak neki követői. 1666-ban a török Szalonikába utazott, a kabbalisták fővárosába, ahol tömegek előtt jelentette ki, hogy ö az új zsidó messiás. Zrek követték, akiknek kijelentette, hogy a cél Jeruzsálem felszabadítása és a zsidó otthon megteremtése.

A szultán letartoztatta az újdonsült messiást és életének megmentését ajánlotta fel, ha áttér a muzulmán vallásra. Az ötleten kapva a követői is áttértek és ettől fogva önmagukat „Donmeh”-nek nevezték, ami törökül azt jelenti, hogy „megtért”. A történet nem egyedülálló a történelemben, hiszen a spanyol zsidók 1492-ben királyi rendeletre vagy áttértek, vagy kivándoroltak. Központjuk már ekkor is Konstantinnápoly volt, tehát innen a fó zsidó satrapáktól, rabbiktóől kértek tanácsot, akik az áttérés mellett szavaztak. A levelükben így szólt a tanács:

„Neveld fiaidat tisztviselőknek és egyházi hatalmasoknak, hogy belülről tudják szétzúzni a kereszténységet” (9) A spanyol zsidók elfogadták a tanácsot „Marranos” - disznók – conversos néven valóban elérték, hogy hatalmi bázisuk Londonba csoportosításával a spanyol birodalom bukását alapozták meg.

Ugyanezt a vonalat követték a török Donmeh-ek is és ők alkották később zsidó ötödik hadoszlopot amely megásta Törökország birodalmi sírját.

A csoport sohasem adta fel Zevi eredeti álmát, a zsidó haza megteremtését Palesztinában. Jelképük az okkultizmus ismert hexagram volt, amely ma már, mint Dávid csillag vált ismertté. Annak ellenére, hogy a Dávid csillag ma Izrael jelképe, nem rendelkezik bibliai gyökerekkel. A régóta kultikus jelképnek használt szimbólumot a 12. században élt zsidó, Dávid al Roy egy korábban magát messiásnak kikiáltó kazár megszállott használta zsidó identitás céljára.

Mint Zevi, ö is célul tűzte ki Jeruzsálem elfoglalását és a zsidó haza megteremtését.

Roy nem lett prominens cionista, mert apósa simán agyonverte az ifjú messiást, mielőtt az elérte volna Jeruzsálemet. Az ifjú álma természetesen tovább élt és Zevi is ezt tette magáévá.

A csoport tanait szerte Európában kezdte terjeszteni és több helyen átütő sikerrel. Ismertebb tanítványai közé került pl. a crypto - sátánista Jacob Frank ( Jakov ben Judah Leibovich) lengyel-zsidó ön-deklarált messiás is Glliciában. A csoprt nagy sikerrel furakodott be tanításaival a legfelső nemesi, ső uralkodói körökbe is. Ez az út vezetett Adam Weishaupthoz és 1780-ban Amschel Rothschildhoz, és oltotta be saját kabbalisztikus hitét a modern illuminátusi eszmékbe. Ettől a ponttól vált Rothschild maga is kabbalistává, sőt messiássá, egy zsidó birodalom megalkotásának szolgájává. Rothschild maga is átvette a hexagram jelét és családi jelképébe illesztette.

Időközben a donmehs mozgalom a felszin alatt tovább erösödött a török birodalom testében. A 19. század végére már 100 ezres tagsággal rendelkeztek. Ez a crypto-zsidó tömb volt az, amely megalkotta a „Fiatal Törökök” mozgalmat ellátva a saját munkatervükkel.

Központjuk a szabadkőművességtől átitatott városban Salonikában üzemelt és a legnagyobb páholyuk a Macedonia Risorta volt. A páholy története is megér egy misét. Létrehozója a korábban említett Guiseppe Mazzini, követői voltak. Annak a Mazzininak, aki az angol Lord Palmerston török-ügyekkel foglalkozó fő – szabadkőműves tisztelője és követője volt.

De az eredeti, a mozgalmat éltre keltő személy a zsidó Emmanuel Carraso volt, egy nagy befolyással rendelkező bankár. Carasso nem csak a török titkosszolgálatot vezette, de felelős volt a török hadélelmezésért is az első világháborúban. Kollégája ezen a poszton az ugyancsak zsidó Alexander Isreal Helphant (Parvus) egy gazdag gabonakereskedő volt.

Parvus kapcsolatai egészen az angol és a velencei titkosszolgálatokig értek el. Egész Európát rendre átutazta és komoly szerepet töltött be a kommunista dogma terjesztésében. Magévá tette bolsevik célokat és Szent Péterváron Leon Trotskyval újságot alapítottak Russkaya Gazetta néven. Amikor Trotsky és holdudvara 1905-ben letartóztatás alá került, Parvus szökésre vette és meg sem állt Konstantinápolyig. Itt azonnal a Fiatal Törökök mozgalomhoz csapódott, eleinte mint riporter. Munkája az angol és török birodalom háborúra uszítása volt, persze angol érdekeket is szolgálva ezzel, előkészítve a terepet az első világháborúra. Munkáját siker koronázta és 1916-ban a Sykes-Picot egyezmény keretében a vesztes Törökországot felosztották. A cionisták belső embere az angol parlamentben, Lord Balfour rá egy évre, 1917-ben kiadta a nevéről elvezett kiáltványt, a jogi alapokat a zsidó haza jogára Palesztinában, amely ekkor még török kézben volt hagyva hátsó gondolatoktól indíttatva.

Parvus hírhedt kollégája egy ma már Izraelben utcanévvel és szoborral rendelkező „Fiatal Török” , a zsidó Vladimir Jabotinski, mint angol ügynök látta el a felforgató tevékenységét. Később Jabotinski a cionizmus egyik főszereplőjévé vált és Herzl halálát követően (1904) és később az izraeli katonaság megszervezésén, majd annak árnyékában született Likud párt megteremtésén dolgozott.

Természetesen az egész Fiatal Törökök mozgalom rothschild pénzen üzemelt, egy Aubrey Herbert néven ismert angol arisztokrata közvetítésével. Mint kevesek által ismert tény volt akkor, Herbert az angol elhárítás és titkosszolgálat embere volt. Hebert bátyja mint híres egyiptológus, Tutankhammon sírjának felfedezője Howard Carter néven ismert. (10)

A török politikai alvilágnak egy másik „Fiatal Török” - ága, amely teljes egészében donmeh cypto - zsidókból állt, egyik vezetőjük Talaat Pasa révén híresült el, aki nem kevesebb személyiség volt, mint a háború utáni Törökország első belügyminiszere és az örmény holokauszt kitervelője és véghezvivője.

Enver Pasával egészen 1918-ig vezették Törökországot Mustafa Kemal hatalomátvételéig.

A korábbi Török-Orosz háború után (1878) Törökország gyakorlatilag elvesztette majd az összes európai területeit. A veszteség a katonai körökben nagy felfordulás és káoszt okozott. Ez a káosz volt az, amely jó táptalajt adott a Fiatal Törököknek és ahonnan komoly közreműködésre számíthattak. A Fiatal Törökök mozgalom igen sok követőre talált a hadseregen belül és a mozgalomhoz csapódott tisztek segítségével tudta a mozgalom a szultánt 1909-ben trónjáról letaszítani.

Az elkövetkező két balkán háború további birodalmi széthullást eredményezett és elősegítette a terepet az első világháborúba lépéshez, amely gyakorlatilag ugyancsak megalapozta az orosz birodalom bukását a kommunisták hatalomátvételét Moszkvában. A kommunista hatalomátvétel közvetlen módon 25 millió keresztény lemészárlását eredményezte, és egy gonosz birodalmat eresztett rá az emberiségre a következő 70 évben.

Talán nem véletlen, hogy egyszerre alakul két új ország, amely élesen leválasztotta a vallást a kormányműködésről és a felszín alatti titkos zsidó vallástól eltekintve, amit támogatott, a régi vallásokat tűzzel vassal elnyomta. A két ország a Szovjetunió és Törökország volt, bár Törökországban a muzulmán vallás megtűrt volt, a politikából száműzték. A magyarázat a most is sok ország által követett szétválasztása az államnak és a templomnak volt, gyakorlatilag Törökországban ez ennél többet jelentett. Különösképpen a keresztények szenvedtek el üldöztetést és horrort. A sokat panaszkodó zsidóság gyakorlatilag aranykorát érte, mind Törökországban, mind Szovjetunióban, ahol Sztálin később egy egész országot jelölt ki azok számárak, akik hajlandóak lettek volna azt belakni. (11)

A Fiatal Törökök a kezdeti időszakukban a kisebbségek nagy barátja volt (mint pl. ma a zsidó politika cigány támogatása nálunk) később a hatalom megkaparintását követően gyorsan színt váltottak. Pl. 1909 előtt a görögöket egyenlő jogokkal hitegették, csakúgy, mint a kurdokat és az örményeket is. A görögök és az örmények képezték Törökország felső-középosztályát jó anyagi háttérrel rendelkezve. Az anyagi támogatásuk az Ifjú Törökök számára korábban létfontosságú volt.

Ahogy Törökország veszítette erejét, úgy növekedett az Ifjú Törökök hatalma és 1913-ra teljesen az irányításuk alá tudták vonni a török kormányt, meggyilkolva az akkori miniszterelnököt, Mahmout Sevket Pasát. Ekkor vette át a hatalmat Talaat Pasa egy Ifjú Török – vezető. Innen Sevket Pasa Enver és Dejemal Pasával szolgálták az Ifjú Török érdekeket.

A „Három Pasa” - ahogy a nép nevezte a triumvirátust, egészen 1918-ig uralkodott. Az események egy nacionalista tendenciát termeltek i, amelyben minden kisebbség közellenségként kapott csak helyet a társadalomban. Bár a Fiatal Törökök Gavrillo Princip a boszniai politikai gyilkos mögött álltak, mégis a nacionalista hullám révén a német oldalon találták magukat Anglia ellenében. A háborút követően Törökország átértékelte a gazdasági lehetőségeit és a modernizálást hirdető Fiatal Törökök új elhatározásokra jutottak. A cél a Rothschildok által is irigyelt bakui olajmező volt, amelynek útjában az oroszokkal barátságos örmények álltak. A belügyminiszter vezetésével a Fiatal Törökök végzetes elhatározásra jutottak. Az örmények kiirtására.

1915-ben három évvel a szovjet tömegpusztítási terv beiktatása előtt a Fiatal Törökök egy, másfél millió örményt mészároltak le hidegvérrel a török birodalom határain élő 2 millióból.

Százezrek voltak Szíriába kitelepítve, vagy kihajtva a sivatagba, hogy ott pusztuljanak el. Bár a mészárlások zöme Enver és Djamal vezetése mellett történt, a lemészároltak nagy része Atatatürk uralkodása alatt 1920 – 1922 években pusztult el.

Örmény népirtás: tömegével akasztottak

Az új török vezetésnek ez nem volt elég, a mészárlást kiterjesztették a görögökre és az asszírokra is. 1915-től a Fiatal Törökök 500 ezertől 750 ezer keresztény szírt és 1 másfél millió ortodox keresztény görögöt mészároltatott le hideg vérrel. Csak magában Pontusban 350 ezer ember lelte halálát.(2)

Hasonló sorsra jutott Smyrna is, ahol Kemal Attatürk 100-200 ezer görögöt gyilkoltatott le, többségüket élve elégetve. A holokauszt szó görög eredetű a hólos és kaustós szavakból és mint sok mást ezt is simán lenyúlták a zsidó propagandisták saját használatra, holott pont az általuk insztigált tömegmészárlást Smyrnában hívták maguk a görögök a saját nyelvükön így. Míg a világ ma a zsidók szenvedéseihez köti a holokauszt kifejezést, ironikusan az pont a crypto - zsidók, a Donmeh - Fiatal Törökök révén válhatott szégyenfoltjává a történelemnek.

A mészárlást követően örmény partizánok a Berlinbe szökött Talaat Pasát kivégezték. Djelmal és Enver Pasa egy rövid időre szerencsésebbnek bizonyult, mert Szovjetunióba szöktek, ahol a zsidó testvéreik felhasználták tömegmészárló képességeiket, de pár év múlva őket is utolérték az örmény partizánok.

Fájl:MustafaKemalAtaturk.jpg
Mustafa Kemal Atatürk, mint államfő

Atatürk annak ellenére, hogy milliók haláláért volt felelős, a török nacionalista mozgalom élén irányíthatta Törökországot. Politikai érdekből megtagadta korábbi kapcsolatait a Fiatal Török mozgalommal, és a hozzá közel álló elvtársakat a saját szárnya alá vette, a többségüket kötélre lógattatta.

A Fiatal Törökök a bolsevista testvéreikkel közel 30 millió ember haláláért voltak felelősök 1915 és 1923 évek között. Ami bennük közös volt a vérszomjas crypto - zsidók, titokban a Rothschild házat szolgálva, mint a világbirodalmi tervek gép egyik fogaskerekeként.

Ma Törökország szakítani látszik a zsidó szövetségeseivel. A kérdés csak az, hogy ennek mi lesz az ára. Talán a múlt bűneinek újra értékelése? Aligha, hiszen a Nyugat csakúgy nyakig véres ebben az ügyben, mint a török zsidók maguk is. Mert az ügy kirobbanása esetében a törökök nem fognak habozni újjal mutogatni a török köntösben bűnöző elődeikre. Persze ez egy nemzeti ikon, Atatürk elvesztésével fog járni, de ez nem nagy ár milliók életével szemben.

Neményi Péter S. Korea

Források

Forrás