Bóth János

A hu-Rightpedia wikiből
Bóth Jáos

Bóth János 1949. december 25-én született a Baranya megyei Szászváron. Nős, 1982 óta felesége Wágner Aranka gyógypedagógus, jelenleg saját vállalkozást vezet. Nevelt fia, Csáki György (1971) autószerelő, már saját családot alapított, s egy leánygyermeke is született.

Tanulmányok

Általános iskolai tanulmányait Szászváron végezte, középiskolába Pécsett járt; 1968-ben érettségizett és szerzett vegyipari gépésztechnikusi szakképzettséget a Vegyipari-Gépészeti Szakközépiskolában. A Miskolci Nehézipari Egyetemen folytatta tanulmányait, 1973-ban vegyipari gépészmérnökként végzett.

Karrier

Első munkahelyén, a Cement és Mészművek Váci Gyárában 1973-tól több mint tíz évet töltött el, előbb üzemgazdász, majd osztályvezető-helyettesi beosztásokban. Főleg üzemszervezéssel és üzemgazdasági kérdésekkel foglalkozott. Ezért munka mellett továbbtanult, 1980-ban mérnök-közgazdász másoddiplomát kapott a Marx Károly Közgazdaság-tudományi Egyetemen.

Egyetemi évei alatt kezdett komolyabban politikával foglalkozni, első munkahelyén 1975-ben üzemi KISZ-bizottsági titkárrá választották. Ugyanebben az évben belépett a Magyar Szocialista Munkáspártba. 1983-ban az MSZMP Pest megyei bizottságának gazdaságpolitikai munkatársa lett, a megye építő- és építőanyag-iparával, műszaki infrastruktúrájával és a vállalatainak költségvetéseivel foglalkozott. Az egyik legfejlettebb ipari megye egészének gazdasági problémáit a pártapparátus tagjaként ismerte meg. Ezek a feladatok és tapasztalatok inspirálták arra, hogy tovább képezze magát, majd 1984-ben közgazdász egyetemi doktori címet szerezzen, vállalati belső irányítási rendszerek témában. 1987-től négy éven át vezette Vácot, mivel harminchét éves korában a város tanácselnökévé választották. A helyi tanács vezetőjeként 1987 és 1990 között a helyi párt végrehajtó bizottság tagja volt. A helyi tanácsban Deákvár képviselőjeként is részt vett. 1989. októberben alapító tagja volt az MSZP-nek, 1990-től nyolc éven át azonban szüneteltette párttagságát. 1990 őszétől tagja Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének, mind a négy alkalommal egyéni jelöltként, Deákvár képviseletében jutott mandátumhoz. 1990–1994 között a gazdasági bizottság tagja, a következő ciklusban elnöke volt.

A rendszerváltás után, részben visszavonulva a városvezetésből a piaci szférában helyezkedett el. 1991-től az ÁB-AEGON Általános Biztosító Részvénytársaság váci területi igazgatójává nevezték ki. 1999-től vállalkozóként irányította az igazgatóságot. 1996-tól az Országos Munkaügyi Közvetítői és Döntőbírói Szolgálat tagja. Az Amerikai Egyesült Államok Közvetítői és Döntőbírói Szolgálata által kiállított képesítést bizonyító oklevéllel is rendelkezik.

1994-től 2002-ig a Pest Megyei Önkormányzat Közgyűlésének munkájában részt vállalt; az első négy évben a területfejlesztési, majd a következő ciklusban a pénzügyi bizottság tagja volt. 1998 őszétől a város tiszteletdíjas alpolgármestere. Tizenöt év után, 2002. október 20-án ismét Vác első emberévé választották. Ugyanebben az évben országgyűlési képviselővé is választották.

Hivatkozás