Barbara Spectre

A hu-Rightpedia wikiből
Barbara Spectre

Barbara Lerner Spectre *kb 1942, USA. A svéd nép és minden fehér nép ellen folytat faji küzdelmet, támogatva a kulturális marxizmust és a faji tömeggyilkosságot demográfia által. Egy Paideia nevű szervezet vezetője, mely Svédországban székel, a Wallenberg alapítvány és a svéd kormány támogatásával alapult zsidó eszmék terjesztésére. Egy Egy Svédorszég nevű egyesület vezetőjeként multikulturalizmust terjeszt európaiak kiirtására saját hazájukban.

Noha az USA-ban született, Spectre Palesztinába vándorolt ki 1967-ben, majd 1999-ben Svédországba ment, ahol azóta bomlaszt. Férje Philip Spectre rabbi, aki a stockholmi zsinagóga rabbija volt a 2000-es években. [1] Paideia a holokauszt vallás támogatója is, támadva a kereszténység alapjait.

Családi háttere

Szülei Samuel "Sam" Lerner és Ida H Hoffman Wisconsinból, USA. Anyja a Lengyelországi Kolorin-ban született 1907-ben, 1998-ban halt meg Jeruzsálemben. 4 gyerekük volt. Barbara 1955-ben Camp Ramah-ban ismerte meg jövendőbelijét, Philip P Spectre-t és annak nővérét. 1962-ben ment férjhez. Három gyerekük van, Levi, Michael és David.

Paideia

Európai polgárjogi harcosok undorral hallgatták nyilatkozatait, melyekben demográfiai tömeggyilkosságot szorgalmaz Európában az IBA-News újságban, melyet a megszállt Palesztinában nyomnak, és amely cionista eszméket terjeszt.

Úgy gondolom, azért erősödik Európában az antiszemitizmus, mert Európa még nem tanulta meg, hogyan legyen multikulturális. Úgy gondolom, mi zsidók részesei leszünk e transzformáció vajúdásainak, amelynek meg kell történnie. Európa nem lesz azoknak a monolitikus társadalmaknak az összessége, amely egykor volt a múlt században. A történések középpontjában a zsidók fognak állni. Ez egy roppant nagy átalakulás, amelyet Európának végre kell hajtania. Át fognak menni a multikulturális állapotba, és ezt rossz néven veszik a zsidóknak vezető szerepünk miatt. De e vezető szerep és transzformáció nélkül nem fog Európa megmaradni.
—Barbara Lerner Spectre, IBA-News, 2010.[2]

Video

Lábjegyzetek

  1. My Jewish Learning. „Zsidó svédek”, 2011. június 1. 
  2. EU Times. „Svédországi szervezet: Európának multikulturálissá kell válnia a túléléshez”, 2010. december 23. 

Hivatkozások