Bolygó zsidó

A hu-Rightpedia wikiből

Bolygó zsidó, germán és román népmondák alakja, aki a néphit szerint a Golgotára menő Krisztust szidalmazta és bántalmazta, ezért örök életre és bolyongásra kárhoztatott. Kevésbé elterjedt, de legrégibb feljegyzés szerint, (szerzője angol szerzetes a XIII. sz.ban) a B. Pontius Pilátusnak Karthaphilos nevű ajtónállója volt. A XVI. sz.-ban jelenik meg újból a B. neve: most már Ahasverus. A B. monda eredete máig sincs tisztázva; a Bibliában semmi nyoma. Hőse rokonságban van az "örök vadász" és a "bolygó hollandi" alakjával. A műköltészet többször feldolgozta e mondát, (Arany János, Kiss József, Shelley, Lenau, Auerbach, Hamerling, Sue). A képzőművészet is szívesen ragadta meg e tárgyat, így főleg Holbein, Doré. Makart, Kaulbach.