Cionista zsidó maffia az orosz-grúz konfliktus mögött

A hu-Rightpedia wikiből

David Duke: Cionista zsidó maffia az orosz-grúz konfliktus mögött

2008-09-23. 16:53

Oroszország

„Oroszország betört egy szomszédos szuverén államba és a népe által megválasztott demokratikus kormányt fenyegeti. Az ilyen akció elfogadhatatlan a XXI. században." Bush elnök elítéli Oroszországot — AP, 2008. augusztus 10.

Hírügynökségek

A szokásos gyanús személyek, akik ellenőrzésük alatt tartják az USA médiáját és politikáját, újra hazudnak az amerikai népnek és a világnak. Itt vannak a tények, amelyek könnyen ellenőrizhetők a fő sodrú médián belül, de el lettek temetve az oroszellenes retorika mögé.


Lássuk a rideg tényeket:

 • 1) Oszétia területileg 90 százalékban Oroszországhoz tartozik.Grúzia ismételt erőfeszítéseket tett a régió etnikai tisztogatására. Orosz békefenntartó csapatok évek óta Oszétiában vannak, amit nemzetközi egyezmények jóváhagytak. Ennek célja, hogy a régió polgárait megvédjék a grúz katonaság támadásától.
 • 2) Grúzia kezdte ezt a háborút, nem Oroszország. Grúzia betört Oszétiába, megkísérelte ellenőrzése alá vonni a régiót és etnikailag megtisztítani az orosz népességtől.
 • 3) Az izraeli állampolgárságú grúz védelmi miniszter parancsnoksága alatt álló grúz hadsereg meglepetésszerű betörést és támadást indított, ami az első 24 órában legalább 1000 ember halálát okozta. Ezt a támadást az alatt követték el, amíg a világ figyelme az Olimpia felé fordult.
 • 4) A grúz katonaság betörése és tömeggyilkos akciói nyomán Oroszország a harcot választotta: olyan erővel szállt szembe a grúz katonasággal, hogy az nem tudta folytatni betörését és támadását. Mindenesetre a grúz támadás következtében oszétiai polgárok ezrei menekültek el otthonukból.
 • 5) A zsidó befolyás alatt álló média — ahelyett, hogy beszámolt volna a világnak ezekről a rideg tényekről — hazug módon azt állította, hogy a cionistákkal szövetséges grúz állam „orosz agresszió" és „orosz betörés" áldozatává vált. Pedig Grúzia tört be Oszétiába, Grúzia bombázta és gyilkolta tömegesen Oszétia népét és ez indította el a szóban forgó konfliktust. Miután Grúzia megindította a betörést és megkezdte a tömeggyilkosságokat Oszétiában, a távirati hírhálózatok órákon át minden amerikai számára Grúzia elnökét és az USA Külügyminisztériumának zsidó tisztviselőit mutatták, akik azt kiabálták, hogy Oroszország betört Grúziába!
 • 6) Az olyan neokon irányítás alatt álló politikusok, mint George Bush, ahelyett, hogy az első pillanattól kezdve elítélték volna Grúziát a betörésért és a tömeggyilkosságokért, Oroszországot ítélik el, és megkísérlik Amerikát és Európát belevinni egy teljesen igazolatlan konfliktusba Oroszországgal.

Állásfoglalás Grúzia mellett

Legalább hat oka van annak, hogy Amerika zsidó befolyás alatt álló médiája és politikai vezetősége miért foglal állást Grúzia mellett:

 • 1) Amint az izraeli újságok spontán beszámolóiból ismeretes, Izrael régóta szövetséges Grúziával. Kiképezte csapatait, ellátta fegyverekkel Grúziát. A grúz kormányban a kulcsfigurák izraeli állampolgárok és Izrael mellett elkötelezett személyek, közöttük az a „grúz", aki közvetlenül elindította a háborút: Davit Kezerasvili védelmi miniszter. „Grúzia" fő szóvivője Temur Jakobasvili, aki egyben Grúzia újraegyesülési minisztere, szintén izraeli állampolgár.
 • 2) Izraelnek olaj-távvezetéke és gazdasági érdekeltségei vannak Grúziában, ezeket ellenőrzése alatt akarja tartani.
 • 3) Izrael és a zsidó hatalom ügynökei világszerte azért haragudnak Oroszországra, mivel Oroszország megakadályozza a zsidó neokon uralom alatt álló USA-t abban, hogy az ENSZ politikáját egyöntetűen Palesztina, Szíria, Libanon ellen és egy majdani Irán ellen folytatott háború felé terelje.
 • 4) Az orosz kormány vette azt a bátorságot, hogy bizonyos zsidó bűnöző oroszországi oligarchiákat, mint Berezovszkijt, Guszinszkijt, Hodorovszkijt és másokat vád alá helyezett. Közülük sokan a lopott milliókkal Izraelbe és más országokba menekültek.
 • 5) Oroszország demokratikus állam, amelyet nem irányítanak olyan speciális érdekeltségek, mint ahogyan az USA-t irányítja az AIPAC és a zsidó kampánypénz. A zsidó befolyás alatt álló újságok és politikusok Oroszországgal kapcsolatban a „demokrácia" hiányára vagy elégtelenségére panaszkodnak, hallgatnak azonban arról, hogy az USA-ban olyan kétpártrendszer működik, amelyet úgy alakítottak ki, hogy lehetetlenné váljék bármilyen harmadik párt országos érvényesülése, egy ilyen párt ellenvéleményét vagy képviseletét elnyomják. Oroszország viszont már nem kommunista, hanem valódi értelemben antikommunista állam. Mialatt Oroszország a nagyobb szabadság és az egészséges nemzeti érzések felé mozdult el, addig az USA-ban az élet minden területén fokozzák az állami ellenőrzést. Jelenleg az amerikai politikát ironikus módon a neokonok irányítják, vagyis egy olyan zsidó szélsőséges csoport, amelyet Trockij (Lev Davidovics Bronstein) követői alapítottak. Trockij a hírhedt zsidó bolsevik volt a Vörös Hadsereg feje az oroszországi kommunista forradalom első éveiben, egy olyan ember, aki a keresztények millióit gyilkoltatta meg.
 • 6) A cionisták megpróbálják Oroszország nagy és túlnyomóan fehér fajú nemzetét Amerika és Európa ellenségévé tenni, mivel a nacionalista Oroszország útjában áll közel-keleti terveiknek és az Új Világrendnek. Az Oroszország és Grúzia közötti konfliktus nem áll érdekében egyik országnak sem, viszont ebben a háborúban Oroszország, a cionisták fő ellensége mind pénzügyileg, mind a világ közvéleményének szemében meggyengülhet, miközben Izrael több fegyvert tud eladni Grúziának.

A konfliktusok természete

Amikor az emberek megértik majd a zsidó szupremácisták óriási média- és kormányzati hatalmát, akkor kezdik majd megérteni a világ jelentősebb konfliktusainak természetét Is.

Kiállás és károkozás

Mindez végül is abban az egyszerű tényben kristályosodik ki, hogy a hatalmas zsidó befolyás az USA politikájában és médiájában oda vezet, hogy az uralkodó látszat szerint Izrael és a zsidó nép érdekében áll a Grúzia melletti kiállás és a károkozás Oroszországnak. Sajnos az USA Izrael-politikája, a katasztrofális amerikai háború Izrael érdekében Irak ellen, a zsidók által irányított tántorgásunk egy Irán elleni katasztrofális háború küszöbéig, csak úgy, mint a kommunistaellenes Oroszországgal való konfliktusnak ez az esztelen fokozása egyaránt azt tükrözi, hogy az USA kormánya nem az amerikai nép érdekében, nem a szabadság, igazságosság érvényesüléséért cselekszik, hanem egyszerűen a zsidó szélsőségesek akaratának veti alá magát.

Fordította: Tudós-Takács János

Lásd még