Csepeli György

A hu-Rightpedia wikiből
Csepeli György
György Csepeli.jpg
Életrajzi adatok
Nemzetiségmagyar magyar
Állampolgárságmagyar
SzületettBudapest
1946. február 14. (72 éves)
Iskolái
Felsőoktatási intézményEötvös Loránd Tudományegyetem orosz, pszichológia szak
Pályafutása
Szakterületszociálpszichológia
Tudományos fokozatMagyar Tudományos Akadémia, DSC, 1991
Munkahelyek
Eötvös Loránd Tudományegyetem
Szociálpszichológia Tanszék
tanszékalapító egyetemi tanár
Eötvös Loránd Tudományegyetem Interdiszciplináris Társadalmi Kutatások Doktori Program alapító, doktori iskola törzstagegyetemi tanár
Jelentős munkáiSzociálpszichológia (1997, 1999, 2002, 2006)
Structures and contents of Hungarian national identity (1989)
Tudományos publikációk száma385
Szakmai kitüntetések
Erdei-díj, 1980

Hatással voltak ráKirály Gyula

Honlapwww.csepeli.hu

Csepeli György (Budapest, 1946. február 14. –) Magyar Erdei-díjas szociálpszichológus, szociológus, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Interdiszciplináris Társadalmi Kutatások Doktori Programjának alapítója, vezetője, a Magyar Szociológiai Társaság elnöke.

Tartalomjegyzék

Tanulmányai

Született Budapesten, 1946-ban. Középiskolai tanulmányait a József Attila Gimnáziumban folytatta. 11 hónap mezőúri katonáskodás után 1964 és 1970 között az ELTE Bölcsészkarán az orosz és a pszichológiai szakokat végezte el. Az 1969-70-es tanévben 8 hónapig Moszkvában tanult pszichológiát. 1971-ben a Magyar Televízió Közművelődési Szerkesztőségében dolgozott Sylvester András keze alatt. 1972 óta az ELTE oktatója. Szociálpszichológiát tanit. 1982-86 között a pécsi egyetemen tanított Bécsy Tamás tanszékén, 1990 óta a Miskolci Egyetemen tanít a Szociológiai Intézetben. 1989 óta több amerikai egyetemen tanított, megszakításokkal 5 éven át. 1988-tól oktat Goriziában.

Tudományos pályafutása

Szakdolgozatában Dosztojevszkij műveinek szociálpszichológiai rétegeit tárta fel. Professzora Király Gyula volt. 1972-ben részt vett az Európai Kísérleti Szociálpszichológiai Társaság által szervezett nyári egyetemen, ahol Willem Doise irányításával a csoportközi viszonyok kísérleti kutatásával ismerkedett meg. Nagy hatással volt rá Henri Tajfel „minimális csoport” paradigmája. 1975-ben Morton Deutsch-nál tanult New Yorkban, s Elliot Aronson-nál Santa Cruzban. A 70-es években kezdte kutatni a magyar nemzeti érzés-és tudatvilág szociológiai és szociálpszichológiai problémáit. Kezdetben országos reprezentatív mintákon végzett kutatásokat, kiegészítve kísérleti, kismintás kutatásokkal. A 80- as években az értelmiségiek nemzeti érzés-és tudatvilága szerkezeti és tartalmi elemeit kutatta Závecz Tiborral, megalkotva a nemzeti érzés-és tudatvilág „piramis modelljét”, mely megfelelteti a nemzeti tudattartalmak kognitív hierarchiáját a társadalmi rétegződés szerinti csoportokkal. A 90-es években a nemzeti érzés-és tudatvilág nemzetközi összehasonlító vizsgálatait végezte, Örkény Antallal, Székelyi Máriával. A 21. század elején érdeklődése az új infokommunikációs technológiák társadalmi és társadalomlélektani hatásainak vizsgálata irányában fordult. Több kutatást végzett Prazsák Gergővel, melyek eredményei az internet társadalomra gyakorolt mélyreható kulturális, gazdasági és lélektan hatásaira mutatnak. 2010-ben Murányi Istvánnal és Prazsák Gergővel kutatást végzett a magyar társadalomban jelentkező új tekintélyelvűségről.

Közéleti pályafutása

Aktív szereplője a tudományos ismeretterjesztésnek. Műsorai a Magyar Televízióban és a Magyar Rádióban a szociálpszichológia és a mindennapi élet közötti kapcsolatot, a szociálpszichológiai tudás értékességét mutatták ki. Éveken át együtt dolgozott Gartner Évával, a Magyar Rádió páratlan szerkesztőjével. Szerkesztőbizottsági tagja a Jel-Kép, a Journal of Ethnic and Minority Studies c. lapoknak. 2002 és 2006 között az Informatikai és Hírközlési Minisztérium politikai államtitkáraként, majd 2006 és 2008 között a Kóka János által vezetett Gazdasági és Közlekedési Minisztérium, végül a Gyurcsány Ferenc- és Bajnai Gordonminiszterelnöksége alatt 2008 és 2010 között a Miniszterelnöki Hivatal közpolitikai igazgatójaként tevékenykedett[1]. A Magyar Szociológiai Társaság elnöke volt 1993-ban. A Társaság 2009-ben újra elnökévé választotta.

 1. http://www.csepeli.hu/cv_eng.html                      

Külső hivatkozások

Publikációi

Fordítások

1973

 • Argyle, M., Koleman, H.C., Tajfel, H., Festinger, L. 1973. Szociálpszichológia. Hunyady, Gy. (szerk.), Kulcsár, K. (lekt.), Csepeli, Gy., Józsa, P., Láng, R., (ford.) Budapest: Gondolat

1975

 • Somlai, P. (szerk.), Várnié, Sz.I. (vál.) 1975. Álláspontok a szocializációról. Csepeli, Gy. (ford.) Budapest: Oktatási Minisztérium, Szociológiai füzetek.
 • Sztyepanov, J.Sz. 1976. Szemiotika. Csepeli, Gy., Révy, K. (ford.) Budapest: Akadémiai

1977

 • Allport, G.W. 1977. Az előítélet. Csepeli, Gy. (ford.) Budapest: Gondolat
 • Semenovic, K.I. 1977. A barátság. Csepeli, Gy. (ford.) Budapest: Kossuth

1979

 • Gerbner, G. 1979. A kulturális mutatók. Csepeli, Gy. (ford.) Budapest: Tömegkommunikációs Kutatóközpont

1983

 • El’konin, Borisovic, D. 1983. A gyermeki játék pszichológiája. Csepeli, Gy. (ford.) Budapest: Gondolat

1998

 • Festinger, L., Asch, S., Kelman, H.C., White, R, Lippit, R., Mérei, F., Cartwright, D., Shibutani, T., Sherif, M., Tajfel, H., Sanford, N., Adorno, T.W., Enyedi, Zs., Brown, R., Erős, F., Buda, B., Goffman, E., Erikson, E.H., Turner, J.C., Pataki, F. 1998. Megismerés, előítélet, identitás. Szociálpszichológiai szöveggyűjtemény. Erős, F. (szerk.) Budapest: Új Mandátum - Wesley János Lelkészképző Főiskola

1999

 • Allport, G.W. 1999. Az előítélet. Csepeli, Gy. (ford.) Budapest: Osiris

Bevezető, előszó, utószó

1978

 • Goffman, E. 1978. Érintkezések. Berényi, G. (ford.) Csepeli, Gy. (bevezető) Budapest: Oktatási Minisztérium

1998

 • Mérei, F. 1998. Lélektani napló. Forgács, P. (szerk.), Csepeli, Gy. (utószó) Budapest: Osiris

2011

 • Prazsák, G. (szerk.) 2011. Nemzetek Európában. Csepeli, Gy. (előszó) Budapest: ELTE TáTK Interdiszciplináris Társadalomkutatások Doktori Program

Szerkesztett könyv

1980

 • Tajfel, H., Wilska-Duszynska, B., Kidder, L.H. Quasthoff, U., Piaget, J.W., Horowitz, E., Kenneth, C., Hraba, J.-G., Adorno, T.W., Rokeach, M., Erős, F., Sherif, M., Diab, L., Vacsejsvili, A.-S., Blane, T. 1980. Előítéletek és csoportközi viszonyok : Válogatott tanulmányok Csepeli, Gy. (szerk.) Andorka, R., Erős, F., Pléh, Cs., Somlai, P. (lekt.) Forintos, Gy. (ford.) Budapest: Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó

1981

 • Triplett, N., Allport, F.H., Moore, H.T., Byrne, D., Festinger, L., Deutsch, M., Mintz, A., Bramel, D., Bem, D.J., Lund, F.H., Hartmann, G.W., Whittemore, I.C., Brehm, J.W., Scherif, M., Miller, N.S., LaPierre, R.T., Scjachter, S., Gamson, W. 1981. A kísérleti társadalomlélektan főárama. Gergely, G. (ford.), Pataki, F. (lekt.) Budapest: Gondolat

1982

 • Bognár, T., Csepeli, Gy. 1982. ’’Hungary.’’ Amsterdam: Elsevier

1987

 • Elit, N. 1987. A titok: a kommunikáció ellentéte. Csepeli, Gy. (vál.), Dudás, Gy. (ford.), Slemmer, L. (utószó) Budapest: Tömegkommunikációs Kutatóközpont
 • Lurija, A.R. 1987. Utam a lélekhez. Pléh, Cs. (ford.) Csepeli, Gy. (szerk.) Budapest: Gondolat

1992

 • Csepeli, Gy., Kéri, L., Stumpf, I. (szerk.) 1992. Állam és polgár: Változás és folyamatosság a politikai szocializációban Magyarországon. Budapest: MTA Politikai Tudományok Intézete

1993

 • Csepeli, Gy., Kéri, L., Stumpf, I. (eds.) 1993. State and citizen: studies on political socialization in post-communist Eastern Europe. Budapest: MTA Politikai Tudományok Intézete, Magyar Politikai Képzési Központ

1997

 • Kovács, A., Kemény, I., Csalog, Zs., Géczi, J., Erős, F., Pataki, F., Bíró, J., Kardos, K., Lévai, K., Karády, V., Radó, P., Molnár, É., Kertesi, G., Havas, G., Csongor, A., Szuhay, P., Schütz, A., Sík, E., Garami, E., Tóth, O., Bíró, A.Z., Bíró, G., Bánfalvi, Cs., Szántó, J., Bodáné, P.J., Darvas, É. 1997. In Csepeli, Gy., Örkény, A., Székelyi, M. (szerk.) Kisebbségszociológia : szöveggyűjtemény egyetemi és főiskolai hallgatók számára. Budapest : ELTE Szociológiai Intézet Kisebbségszociológiai Tanszék
 • Cooley, S., Csepeli, Gy., Örkény, A. (eds.) 1997. Collected papers of ELTE-UNESCO minority studies program. Budapest: Eötvös Loránd Tudományegyetem.

1998

 • Karmos, Gy., Czigler, I., Helmich, D., Englander, T., Halász, L., László, J., Bodor, P., Síklaki, I., Lengyel, Zs., Erős, F., Rácz, J., Erdélyi, I., Cspeli, Gy., Várnié, Sz.I., Faragó, K., Kolozsi, B., Lányi, G. 1998. Élettörténet és megismerés: Tanulmányok Pataki Ferenc tiszteletére. László, J., Csepeli, Gy., Kovács, Z. (szerk.) Budapest: Scientia Humana

Könyvrészlet, könyvfejezet, többszerzős könyv

1976

 • Csepeli, Gy., Hegedűs, T.A., Kozma, T., 1976. Vajó, P. (szerk.) Az oktatásügyi szervezetkutatás lehetőségei. Budapest: Akadémiai

1980

 • Csepeli, Gy., Kozák, Gy., S. Faragó, M., Sipos, I., Somlai, P. 1980. Palovecz, J. (szerk.) Egyetemi és főiskolai hallgatók élet- és munkakörülményei. Az 1973-74. tanévben elsőéves hallgatók körében végzett követéses vizsgálat eredményei. Budapest: Felsőoktatási Pedagógiai Kutatóközpont

1984

 • Csepeli, Gy. 1984. Klubszervezés és csoportlélektan. In Diósi, P. (szerk.) Klub volt, klub nem volt. Budapest: Múzsák. pp.222-236.
 • Csepeli, Gy., Szabó, I. 1984. Nemzet és politika a 10-14 éves gyermekek gondolkodásában. Budapest: Tömegkommunikációs Kutatóközpont

1986

 • Csepeli, Gy. 1986. The experience of being Hungarian. In Special edition for the Cultural Forum 1985, Budapest : A selection from Jel-kép articles on cultural topics published between 1979-1985. Budapest: Tömegkommunikációs Kutató Központ
 • Csepeli, Gy. 1986. „Kettős kötéses.” Magyar nemzeti identitás. In Huszár, T. (szerk.) A magyar értelmiség a 80-as években. Budapest: Kossuth

1987

 • Csepeli, Gy., Somlai, P. 1987. A társadalmi struktúra, az életmód és a tudat alakulása Magyarországon OTTKT főirány 4. sz. iránya keretében végzett érték-kutatások helyzete, eredményei és perspektívái. Budapest
 • Csepeli, Gy., Papp, Zs., Pokol, B. 1987. Modern polgári társadalomelméletek : Alfred Schütz, Jürgen Habermas, Talcott Parsons és Niklas Luhmann rendszere. Budapest: Gondolat

1988

 • Csepeli, Gy. 1988. Modern Barrabások: az antidiszkrimináció és a többség. In Halmai, G. (szerk.) A hátrányos megkülönböztetés tilalmától a pozitív diszkriminációig. A jog lehetőségei és korlátai. Budapest: AduPrint-INDOK. pp.109-112.

1989

 • Csepeli, Gy. 1989. Egymásra mutogatva. In Hutai, K. (szerk.) Háttér a családvédelemhez. Budapest: Háttér. pp.7-10.
 • Csepeli, Gy. 1989. Az egyén és a társadalom felelőssége. In Szollár, L. (szerk.) Bíztató : "...Őrizd meg jól az életed"... Budapest: Akadémiai. pp.184-194.
 • Csepeli Gy. 1989. Political Socialization in Hungary. In Claussen, B., Mueller, H. (Eds.) Political Socialization of Youth in East and West. Frankfurt am Main: Peter Lang

1990

 • Csepeli, Gy., Örkény, A. 1990. A csendes forradalom. In Várnai, Gy. (szerk.) Logosz: Tanulmánykötet. Budapest: ELTE Szociológiai és Szociálpolitikai Intézet. pp.39-46.
 • Csepeli, Gy., Örkény, A. 1990. Az alkony: A mai magyar értelmiség ideológiai-politikai optikája a ’80-as évek végén. Budapest: Eötvös Loránd Tudományegyetem

1991

 • Csepeli, Gy., Örkény, A. 1991. Politika-ideológiai nézetek a társadalmi rendszerváltás folyamatában. In Bozóki, A., Lenkei, J. (szerk.) Csendes? Forradalom? Volt? az ELTE Jogszociológiai Tanszék, az ELTE Szociológiai Intézet és a Bibó István Szakkollégium 1991. június 5-6-i konferenciájának előadásai és vitája. Budapest: T-Twins. pp.162-168.
 • Csepeli, Gy. 1991. Társadalmi válság – kommunikációs válság? In Kassai, Gy. (szerk.) A szó hatalma: a Hollandiai Mikes Kelemen Kör 1989-es tanulmányi napjainak előadásanyaga. Pécs: Jelenkor. pp.68-77.

1992

 • Csepeli, Gy. 1992. A pszichoterápia társadalomlélektani kontextusa. In Buda, B., Fürdei, J. (szerk.) Múzsák a díványon: Pszichoterápia és kultúra. pp.39-45.
 • Csepeli, Gy., Örkény, A. 1992. Ideology and political beliefs in Hungary: The twilight of state socialism. McLean, B., Parti, J., (transl.) New York: Pinter Publishers

1993

 • Csepeli, Gy. 1993. Kisebbségek képe a többségi tömegkommunikációban. In Csurdi, S. (szerk.) Kisebbségkép a tömegtájékoztatásban: a Kisebbségkép a tömegkommunikációban címmel 1991. december 13-14-én megrendezett konferencia anyagai. Budapest: Regio. pp.17-27.

1994

 • Csepeli, Gy. Békés, Z. 1994. The Impact of Class, Ethnicity, and Nationality on the Identity of Disadvantaged Young Hungarians. In Faren, R. (ed.) Nationalism, Ethnicity and Identity. New Brunswick:Transactions. pp.357-369.
 • Csepeli, Gy. 1994. Seregszemle. In Gábor, L., Levendel, Á., Stumpf, I. Parlamenti választások 1994. Budapest: Osiris-Századvég. pp.18-21.
 • Csepeli, Gy., German, D., Keri, L., & Stumpf, I. 1994. From subject to citizen: Hungarian studies on political socialization and political education (Vol. 3). Budapest, Hungary: Hungarian Center for Political Education.

1995

 • Csepeli, Gy., Závecz, T. 1995. Európai és nemzeti kötődések a magyar tizenévesek körében. In Gazsó, F., Stumpf, I. (szerk.) Vesztesek: ifjúság az ezredfordulón. pp.139-156.
 • Csepeli, Gy. Kolosi, T., Neményi M. 1995. Accounting for the rich and the poor: existential justice in comparative perspective. In Kluegel, J.R., Mason, D.S., Wegener, B. (eds.) Social Justice and Political Change. Public Opinion in Capitalist and Post-Communist States. New York: Aldine de Gruyter. pp.179-209.
 • Csepeli, Gy., Örkény, A. 1995. Coexistence of hidden cognitive representations of socialism and capitalism in Hungarian society. In Gasparini, A., Yadov, V. (eds.) Social Actors and Designing Civil Society of Eastern Europe. Greenwich, London: Jai Press Inc. pp.65-72.

1996

 • Csepeli, Gy., Dávid, J., Faragó, B., 1996. A jó polgár. Társadalomismereti forráskönyv egyetemi hallgatóknak és középiskolai tanároknak. Mazsu, J., Setényi, J. (szerk.) Hack, P. (lekt.) Debrecen: Csokonai
 • Csepeli, Gy., Závecz, T. 1996. Várakozások, remények, félelmek: az Európai Unió képe a magyar közvéleményben (Szonda Ipsos). Magyarország politikai évkönyve. Vol.9. No.1. pp.650-668.
 • Csepeli, Gy. 1996. Gyöngyhalászat. In Bartha, Gy., Gagyi, J. (szerk.) Egyás mellett élés. pp.9-14.
 • Csepeli, Gy. 1996. Deluded Nations: Dynamics of Nationalism in Central and Eastern Europe. Democracy, socialization, and conflicting loyalties in East and West. Basingstoke: Macmillan. pp.223-241.
 • Csepeli, Gy., Kéri, L., Stumpf, I. 1996. Hungarians Conflicting Identifications with the Homeland and Europe. Democracy, socialization, and conflicting loyalties in East and West. Basingstoke: Macmillan. pp.195-206.
 • Csepeli, Gy. 1996. A multikulturalizmus kihívása Közép-Kelet-Európában. In Szabó, K. (szerk.) Közművelődési tanulmányok 1996. Pécs. Janus Pannonius Tudományegyetem. pp.116-131.
 • Csepeli, Gy., Erős, F., Neményi, M., Örkény, A. 1996. Political change - psychological change: conversion strategies in Hungary during the transition from state socialism to democracy. Discussion Papers No. 28. Budapest: Collegium Budapest
 • Csepeli, Gy., Kende, T., Pelle, J., Standejszky, É., Erős, F., Görög, V, Szécsi, J. 1996. Vérvádak üzenete. Győri, A. (szerk.) Budapest: Minoritás Alapítvány
 • Csepeli, Gy. Fábián Z., Sik, E. Determinants of Denial and Acceptance of Refugees in Hungary. In Phalet, K., Örkény, A, (eds.) Ethnic Minorities and Inter-Ethnic Relations in Context. Aldershot: Ashgate pp.85-96.

1998

 • Csepeli, Gy. 1998. The school of freedom. In Hufer, K.-P., Wellie, B. (Hrsg.) Sozialwissenschaftliche und bildungstheoretische Reflexionen: fachliche
 • und didaktische Perspektiven zur politisch-gesellschaftlichen Aufklarung. Glienicke: Galda Verlag
 • Csepeli, Gy., Jancsó, M., Götz, E., Sándor, T., Varga, B., Szabó, M., Portuges, C., Erős, F., Fárby, Z., Forgács, P., Pécsi, K., Gazdag, Gy., Halász, T., Jelenits, I., Stark, A., Heller, Á., Schubert, G., Sándor, P., Halász, T., Gervai, A., 2001. Minarik, Sonnenschein és a többiek : zsidó sorsok magyar filmen. Budapest: Magyar Zsidó Kulturális Egyesület, Szombat Folyóirat
 • Csepeli, Gy. 1998. Not know, only felt: representation of national sovereignity in Hungarian society today. In Gombár, Cs., Hankiss, E., Lengyel, L., Virnai, G. (eds.) The Appeal of Soveregnity. Boulder, Colorado: Social Science Monogrpahs. pp.131-158.

2000

 • Csepeli, Gy. Székelyi, Örkény, A. 2000. Attitudes and Stereotypes of Hungarian Police toward Gypsies. In Phalet, K., Örkény, A, (eds.) Ethnic Minorities and Inter-Ethnic Relations in Context. Aldershot: Ashgate. pp.217-228.
 • Csepeli, Gy. 2000. Élet és játék. In Váczi, M. (szerk.) A játék mint mentalitás a 21. Század küszöbén. Kecskemét: „Szórakaténusz” Európai Játékközpont Alapítvány. pp.15-22.
 • Csepeli, Gy., Örkény, A., Székelyi, M. 2000. Grappling with national identity : how nations see each other in Central Europe. Szalay, É. (transl.) Budapest: Akadémiai
 • Csepeli, Gy., Székelyi, M. 2000. A kockázatvállalás genealógiája. In Spéder, Zs., Tóth, P.P. (szerk.) Emberi erőviszonyok: Cseh-Szombathy László tiszetletére. Budapest: Andorka Rudolf Társadalomtudományi Társaság
 • Hagendoorn, L., Pepels, J., Cinnirella, M., Crowley, J., Witte, H., Verbeeck, G., Portengen, R., Westin, C., Junco, J.A., Nassehi, A., Peri, P., Jasinska, A., Pechacova, Z., Cerny, V., Malová, D., Mego, P., Csepeli, Gy., Örkény, A., Liiceanu, A., Bekeshkine, I., Djintcharadze, N., Farnen, R. 2000. In Hagendoorn, L., Csepeli, Gy., Dekker, H., Farnen, R., (eds.) European Nations and nationalism : theoretical and historical perspectives. Aldershot: Ashgate

2001

 • Csepeli, Gy., Örkény, A., Székelyi, M. 2001. Ambíciók iskolája : a család, az iskola és a barátok szerepe a sikeres roma életpályák alakulásában. In Pál, E. (szerk.) Útközben: tanulmányok a társadalomtudományok köréből Somlai Péter 60. születésnapjára. Budapest: Új Mandátum. pp.61-74.

2002

 • Csepeli, Gy., Örkény, A. 2002. Gyűlölet és politika. Budapest: Minoritás Alapítvány
 • Csepeli, Gy., Örkény, A., Székelyi, M. 2002. Nemzetek egymás tükrében: interetnikus viszonyok a Kárpát-medencében. Budapest: Balassi

2004

 • Csepeli, Gy. Örkény A., Székelyi, M. 2004. Blindness to success. Social-psichological objectives along the way to a market economy in Eastern Europe. In Kornai, J., Rose-Ackerman, S (eds.) Creating Social Trust in Post-Socialist Transition. New York: Palgrave Macmillan. pp.213-240.

2005

 • Csepeli, Gy., Mátay, M. 2005. The multiple lives of the Hungarian highwayman. In Srebnik, A.G., Lévy, R. (eds.) Crime and culture: an historical perspective. Aldershot: Ashgate. pp.183-197.

2006

 • Csepeli, Gy., Kígyós, É., Popper, P. 2006. Magára hagyott generációk : fiatalok és öregek a XXI. században. Budapest: Saxum

2007

 • Csepeli, Gy. 2007. A jövőbe veszett generációk. In Palcsó, M. (szerk.) Mesterkurzus. Budapest: Saxum. pp.87-105.
 • Csepeli, Gy. 2007. Between Two Worlds. The Discrepant Roles of Secret Agents of Past Regimes. In Poppe, E., Verkuyten, M.(eds.) Culture and Conflict. Liber Amicorum for Louk Hagendoorn. Amsterdam: Aksant. pp.69-75.
 • Csepeli, Gy., Örkény, A., Poór, J., Székelyi, M., Várhalmi, Z. 2007. Nemzeti érzés és európai identitás. Budapest: Atlantisz-Balassi

2008

 • Csepeli, Gy. 2008. Wiki Knowledge. Resurgence of the Collective Mind. In Nyiri K. (ed.) Integration and Ubiquity. Towards a Philosophy of Telecommunications Convergence. Vienna: Passagen Verlag. pp.255-262.

2009

 • Csepeli Gy. 2009. Masquarade in the Blogroom. Effects of Anonimity on Communication in the New Medium. In Nyiri, K. (ed.) Egagement and Exposure. Mobile Communication and the Ethics of Social Networking. Vienna: Passagen Verlag. pp.111-120.

2010

 • Csepeli, Gy., Prazsák, G. 2010. Örök visszatérés? Társadalom az infomrációs korban. Budapest: Jószöveg
 • Csepeli, Gy. 2010. Veszélyesen élni? In Talyigás, J. (szerk.) Az internet a kockázatok és mellékhatások tekintetében. Budapest: Scolar pp.25-42.
 • Csepeli, Gy. Bíró J. 2010. Szülőgyilkosságok történeti, kulturális, társadalomlélektani elemzése (Parricide in historical, cultural and socio-psychological context) In Vig, D. (szerk.) A globalizáció kihívásai -Kriminálpolitikai válaszok. Budapest: Magyar Kriminológiai Társaság. pp.125-139.

2011

 • Csepeli, Gy., Murányi, I., Prazsák, G. 2011. Új tekintélyelvűség a mai Magyarországon : társadalmi csoportok hierarchiájának látásviszonyai. Budapest: Apeiron

2012

 • Bíró, J., Csepeli, Gy. 2012. Kis emberhatározó. Budapest: Kossuth

Önálló könyv, kutatási füzet

1978

 • Csepeli, Gy. 1978. Az interakció világa. Budapest: Népművelési Intézet
 • Csepeli, Gy. 1978. A csoportlélektan vázlata: oktatási segédanyag. Budapest: Népművelési Intézet
 • Csepeli, Gy. 1978. Kísérlet a szomszéd népek iránti attitűdök közvéleménykutatási eszközökkel való megragadására. Budapest: Tömegkommunikációs Kutatóközpont

1979

 • Csepeli, Gy. 1979. 1981. (utánnyomás). A szociálpszichológia vázlata. Budapest: Népművelési Propaganda Iroda
 • Csepeli, Gy. 1979. Az én – szocializáció. Budapest: Népművelési Intézet

1980

 • Csepeli, Gy. 1980. Szociológiai, szociálpszichológiai szempontok a nemzeti érzés és tudat kutatásához : kandidátusi disszertáció kandidátusi disszertáció

1981

 • Csepeli, Gy. 1981. Menekülés a vállalkozástól. A szociálpszichológia emberképe és Liska Tibor vállalkozás-koncepciója. Budapest: Közgazdasági Egyetem, Vállalkozáskutató Csoport, kézirat

1985

 • Csepeli, Gy. 1985. Nemzeti tudat és érzésvilág Magyarországon a 70-es években. Budapest: Múzsák Közművelődési Kiadó
 • Csepeli, Gy. 1985. 1989. A szociálpszichológia vázlata. Budapest: Múzsák Közművelődési Kiadó
 • Csepeli, Gy. 1985. Nyelv és nemzet. Budapest: Tömegkommunikációs Kutatóközpont Műhely

1986

 • Csepeli, Gy. 1986. Bevezetés a szociálpszichológiába. Budapest: Tankönyvkiadó
 • Csepeli, Gy. 1986. A hétköznapi élet anatómiája.” Budapest: Kossuth

1987

 • Csepeli, Gy. 1987. Csoporttudat, nemzettudat: esszék, tanulmányok. Budapest: Magvető
 • Csepeli, Gy. 1987. Vonzalmak és kapcsolatok. Budapest: Kozmosz

1989

 • Csepeli, Gy. 1989. Structures and contents of Hungarian national identity : results of political socialization and cultivation. Frankfurt M., Bern: Lang

1990

 • Csepeli, Gy. 1990. ... és nem is kell hozzá zsidó: Az antiszemitizmus társadalomlélektana. Budapest: Kozmosz

1991

 • Csepeli, Gy. 1991. 1993. 1994. 1996. Bevezetés a szociálpszichológiába: egységes jegyzet. Budapest: Eötvös Loránd Tudományegyetem Szociológiai Intézet és Továbbképző Központ, Tankönyvkiadó Vállalat

1992

 • Csepeli, Gy. 1992. Nemzet által homályosan. Budapest: Századvég

1993

 • Csepeli, Gy. 1993. A meghatározatlan állat: szociálpszichológia kezdőknek és haladóknak. Budapest: Ego Humán Képességfejlesztő Training School

1997

 • Csepeli, Gy. 1997. 1999. 2001. 2002. 2005. 2006. Szociálpszichológia. Budapest: Osiris
 • Csepeli, Gy. 1997. 2001. A szociálpszichológia vázlata. Budapest: Jószöveg
 • Csepeli, Gy. 1997. National identity in contemporary Hungary. Fenyo, M.D. (transl.) Boulder: Social Science Monographs; Highland Lakes: Atlantic Research and Publications, Inc.; New York: Distributed by Columbia University Press

1998

 • Csepeli, Gy. 1998. Előítélet és antiszemitizmus. Budapest: Jószöveg

1999

 • Csepeli, Gy. 1999. Vonzalmak és kapcsolatok. Budapest: Jószöveg

2001

 • Csepeli, Gy. 2001. 2003. A szervezkedő ember: a szervezti élet szociálpszichológiája. Budapest: Osiris

2002

 • Csepeli, Gy. 2002. A nagyvilágon e kívül....: nemzeti tudat és érzésvilág Magyarországon, 1970-2002. Budapest: Jószöveg

2003

 • Csepeli, Gy. 2003. Emberek vetése: a XXI. század pszichológiai kihívásai. Budapest: Jószöveg

2005

 • Csepeli, Gy. 2005. A meghatározatlan állat: szociálpszichológia kezdőknek és haladóknak. Budapest: Jószöveg

2013

 • Csepeli, Gy. 2013. A hatalom anatómiája. Budapest: Kossuth

Folyóiratban megjelent tanulmány

1970

 • Csepeli, Gy. 1970. Emlékezés vagy virtuóz technika? Filmkultúra. No.9-10. pp. 12-13.

1971

 • Csepeli, Gy. 1971. Újdonságok - konfekcionálva. Az utolsó Leó. Filmkultúra. No.7-8. pp. 40-43.
 • Csepeli, Gy. 1971. Dosztojevszkij pszichológiája. Valóság. Vol.14. No.11. pp.65-69.
 • Csepeli, Gy. 1971. A hetedik szentség: a házasság. Filmkultúra. No.9-10. pp. 42-45.

1972

 • Csepeli, Gy., Doise, G., Dann, H.D., Gouge, C., Larsen, K., Ostell, A. 1972. An experimental investigation into the formation of intergroup relations. European Journal of Social Psychology. Vol.2. No.2. pp.202-204
 • Csepeli, Gy. 1972. Szecskő Tamás: Kommunikációs rendszer - köznapi kommunikáció. Társadalmi Szemle. Vol.27. No.9. pp.97-98.

1973

 • Csepeli, Gy. 1973. Pszichológiai olvasmányok. Valóság. Vol.16. No.7. pp.105-108.
 • Csepeli, Gy. 1973. Stílus – múlt időben – Bogdanovich: Az utolsó mozielőadás. Filmkultúra. No. 5-6. pp. 32-33.

1974

 • Csepeli, Gy., Neményi, M. 1974. Visegrádi interjúk. Magyar Pszichológiai Szemle. Vol.31. No.4. pp. 322-327.
 • Csepeli, Gy., Neményi, M. 1974. Visegrádi interjúk. Magyar Pszichológiai Szemle. Vol.31. No.4. pp. 464-470.
 • Csepeli, Gy. 1974. Georg Simmel: Válogatott társadalomelméleti tanulmányok. Valóság. Vol.17. No.3. pp.109.
 • Csepeli, Gy. 1974. Csoportok viszonya egymáshoz. Valóság. Vol17. No.11. pp.70-78.

1979

 • Csepeli, Gy. 1979. A társas lény társtalansága. Valóság. Vol.22. No.6. pp.108-110.
 • Csepeli, Gy. 1979. A nemzeti tudat- és érzésvilág kutatásáról. Társadalmi Szemle. Vol.34. No.11. pp. 90-98.
 • Csepeli, Gy. 1979. A társadalomlélektan lelkifurdalása és lekiismerete. Világosság. Vol.20. No. 2. pp. 94-99.

1980

 • Csepeli, Gy. 1980. A nemzeti hovatartozás mint üzenet. Jel-Kép. Vol.1. No.3. pp. 100-105.

1981

 • Csepeli, Gy. 1981. Ferge Zsuzsa: Társadalompolitikai tanulmányok. Valóság. Vol.24. No.6. pp.108-109.
 • Csepeli, Gy. 1981. A filmkultúra ábécéje, s ami utána következik. Filmvilág. Vol. 24. No.8. pp. 14-15.
 • Csepeli, Gy. 1981. Marxizmus a pszichológiában. Társadalmi Szemle. Vol.36. No.6. pp. 110-113.
 • Csepeli, Gy. 1981. „A nagyvilágon e kívül...” Jel-Kép. Vol.2. No.1. pp. 4-10.
 • Csepeli, Gy., Lányi, G. 1981. Önmeghatározás és magyarság: A mai magyar nemzeti érzés- és tudatvilág néhány szociálpszichológiai jellemzője. Világosság. Vol.22. No.1. pp. 18-24

1982

 • Angelusz, R., Csepeli, Cs. 1982. Kővel vagy kenyérrel. (A megismerési egyensúly elméleteinek bírálatához.) Valóság. Vol.25. No.3. pp.51-62.
 • Csepeli, Gy. 1982. Sense of National Belonging as a Result of Socialisation. International Journal of Political Education. Vol.5. No.4. pp.377-387.
 • Csepeli, Gy. 1982. A tulajdonságok nélküli televízió. Filmvilág. Vol. 25. No.2. pp. 56-58.
 • Csepeli, Gy. 1982. Perctenger - Az 1982 januári tévéműsorokról. Filmvilág. Vol. 25. No.4. pp. 58-60.
 • Csepeli, Gy. 1982. Nem félünk a vitától? Filmvilág. Vol.25. No.6. pp. 54-56.
 • Csepeli, Gy. 1982. Katarzis papucsban – A tévéjátékok társadalomelvű esztétikájához. Filmvilág. Vol.25. No.7. pp. 53-56.
 • Csepeli, Gy., Klementz, J., Gergely, T. 1982. Alaptalan siker és kudarc indoklása. Magyar Pszichológiai Szemle. Vol.39. No. 1. pp. 3-11.
 • Csepeli, Gy. 1982. A nemzetlen nemzet. Világosság. Vol.23. No.8-9. pp. 526-534.
 • Csepeli, Gy. 1982. A szociálpszichológus vonatkoztatási csoportja (R.K. Merton: Társadalomelmélet és társadalmi struktúra.) Pszichológia. Vol.2. No.1. pp. 141-147.
 • Csepeli, Gy. 1982. …et circenses - A televíziós szórakoztatásról. Filmvilág. Vol.25. No.10. pp. 59-60.
 • Csepeli, Gy. 1982. Viták, álviták, vitapótlékok. Jel-Kép. Vol.3. No.2. pp.5-13.

1983

 • Csepeli, Gy. 1983. Pataki Ferenc: Az én és a társadalmi azonosságtudat. Társadalmi Szemle. Vol.38. No.6. pp.106-108.
 • Csepeli, Gy. 1983. Kant a televíziót nézi – A tévéműsorok tetszéséről. Filmvilág. Vol.26. No.1. pp.60-62.
 • Csepeli, Gy. 1983. Egy csodalény evilágisága. Filmvilág. Vol.26. No.4. pp.63.
 • Csepeli, Gy. 1983. Az ellentmondás és a konfliktus – A televízió valóságlátásáról. Filmvilág. Vol.26. No.5. pp. 58-59.
 • Csepeli, Gy. 1983. A szegény tévé. Filmvilág. Vol.26. No.9. pp. 58-59.

1984

 • Csepeli, Gy., Lengyel, Zs., Rudas, T., Rajkay, Á., Molcsotár, H. 1984. Feltételezett befolyásolás hatása a személyészlelésre. Magyar Pszichológiai Szemle. Vol.41. No.5. pp. 382-389.
 • Csepeli, Gy., Wessely, A. 1984. Egy struktúra működésben: Fukadzava Hicsiro: Zarándokének. Pszichológia. Vol.4. No.3. pp. 503-507.
 • Csepeli, Gy. 1984. A zárójelbe tett mindennapi élet: Szociálpszichológiai esszé. Világosság. Vol.25. No.6. pp. 345-348.
 • Csepeli, Gy. 1984. A nemzeti látószög dilemmái. Reflektor. No.4. pp.332-352.
 • Csepeli, Gy., Szabó, I. 1984. The School of Political Emotions. Jel-Kép. Special Edition. pp. 178-188.
 • Csepeli, Gy. 1984. Aktualitás és hitelesség. Jel-Kép. Vol.5. No.1. pp.11-16.
 • Csepeli, Gy., Szabó, I. 1984. Politikai érzelmek iskolája. Jel-Kép. Vol.5. No.2. pp.26-31.
 • Csepeli, Gy. 1984. Exilium vita est : Cs. Szabó László : Alkalom. Világosság. Vol.25. No.2. pp.127-128.
 • Csepeli, Gy. 1984. Azonosságtudat és nemzeti hovatartozás. Társadalmi Szemle. Vol. 39. No.3. pp.54-57.
 • Csepeli, Gy. 1984. Angelusz Róbert: Kommunikáló társadalom. Pedagógiai Szemle. Vol.34. No.7-8. pp.77-79.
 • Csepeli, Gy. 1984. The social psychology of 'The Divided Self': Raskolnikov. Slavica: Annales Instituti Philologiae Slavicae Universitatis Debreceniensis de Ludovico Kossuth Nominatae. Vol.21. pp.113-123.
 • Csepeli, Gy. 1984. Éjjeli őrjárat. Filmvilág. Vol.27. No.2. pp.60-61.
 • Csepeli, Gy. 1984. Az igazi családtag. Filmvilág. Vol.27. No.5. pp.60-61.
 • Csepeli, Gy. 1984. Múlt vagy jövő? - ifj. Schiffer Pál: Földi paradicsom. Filmvilág. Vol.27. No.10. pp.9-11.
 • Csepeli, Gy. 1984. Rosszindulatú társadalmi folyamatok. Világosság. Vol.25. No.8-9. pp.592-595.

1985

 • Csepeli, Gy. 1985. Az információ a modern társadalomban. Jel-Kép. Vol.6. No.2. pp.5-11.
 • Csepeli, Gy. 1985. Szociológia és fenomenológia. Magyar Tudomány. Vol.30. No.7-8. pp.491-497.
 • Csepeli, Gy. 1985. Magyar neurózis? Társadalomkutatás. Vol.3. No.2. pp.60-63.

1986

 • Csepeli, Gy. 1986. Alfred Schütz tudásszociológiája. Valóság. Vol.29. No.5. pp.50-63.
 • Csepeli, Gy. 1986. Napló. Klinikai színjáték. Világosság. Vol.26. No.3. pp.199-200.
 • Csepeli, Gy. 1986. Kronopszichológia: E. I. Golovaha - A. A. Kronik: Pszichologicseszkoje vremja licsnosztyi. Világosság. Vol.27. No.4. pp.250.
 • Csepeli, Gy. 1986. Nyelv és nemzet. Világosság. Vol.26. No.5. pp.273.
 • Csepeli, Gy. 1986. Csoport és tanulás. Felsőoktatási Szemle. Vol.35. No.9. pp.513-522.
 • Csepeli, Gy. 1986. Az ismeretek terjesztése. Jel-Kép. Vol.7. No.4. pp.41-48.
 • Csepeli, Gy. 1986. Az előítéletekről. Társadalmi Szemle. Vol.41. No.3. pp.90-94.

1987

 • Csepeli, Gy. 1987. Mit csináltunk azóta, hogy a Vigyázó utcában jártunk? Valóság. Vol.30. No.8. pp.103-107.
 • Csepeli, Gy. 1987. A mai magyar értelmiség ideológiai-politikai arculatáról. Reflektor. No.4. pp.200-212.
 • Csepeli, Gy. 1987. Landis, Hohn: Szerepcsere. Janus. Vol.4. No.2. pp.52-55.
 • Csepeli, Gy. 1987. A reformkor akarata és az akart reformja. Társadalomkutatás. Vol.5. No.1. pp.83-88.
 • Csepeli, Gy., Tóth, P.P. 1987. Nemzeti tudat, magyarság. Társadalomkutatás. Vol.5. No.4. pp.28-42
 • Csepeli, Gy., Varga, L., Kengyel, M. 1987. Dr. Agárdi Tamás: Grafológiáról mindenkinek Csötörtök Csaba: Grafológia. Az írásjellemzés kézikönyve Rákosiné Ács Klára: Vallanak a betűk. Janus. Vol.4. No.1. pp.10-29.
 • Csepeli, Gy. 1987. Andorka Rudolf: Bevezetés a szociológiába pedagógusok számára. Pedagógiai Szemle. Vol.37. No.7-8. pp.799-801.
 • Csepeli, Gy., Forgács, P. 1987. Mérei Ferenc: Lélektani napló I.-IV. Janus. 1987. Vol.2. No.2. pp.51-59.
 • Csepeli, Gy. 1987. A vicc keresű bája. Beszélgetés Bacsó Péterrel. Filmvilág. Vol.31. No.6. pp.8-11.
 • Csepeli, Gy. 1987. Negatív identitás Magyarországon. Társadalomkutatás. Vol.6. No.4. pp.27-38.

1988

 • Csepeli, Gy. 1988. Az etnocentrizmus a nemzeti ideológiában. Világosság. Vol.29. No.8-9. pp.541.
 • Csepeli, Gy., Dann, H.D., Elder, R., Larsen, K.S., Long, C.J., Giles, H., Ommundsen, R., 1988. Attitudes Toward Nuclear Disarmament: International Comparisons of University Students and Activists. Journal of Peace Research. Vol.25. No.3. pp.265-271.
 • Csepeli, Gy., Tóth, P.P. 1988. A jelképek szerepe a nemzeti tudat működésében. Jel-Kép. Vol.9. No.1. pp.5-13.
 • Csepeli, Gy., Neményi, M. 1988. Énsegítés és szociálpolitika. Esély. Vol.1. No.1. pp.88-92.

1989

 • Csepeli Gy. 1989. New alternatives of community building in Hungary. Health Promotion. Vol.4. No.3. pp.247-254.
 • Csepeli, Gy. 1989. Kolosi Tamás: Tagolt társadalom. Janus. Vol.7. No.2. pp.76-80.
 • Csepeli, Gy. 1989. Európa közepe. Beszélgetés Elek Judittal. Filmvilág. Vol.32. No.3. pp.24-26.
 • Csepeli, Gy. 1989. A nemzeti identitás társadalmi szerkezetei a mai Magyarországon. Janus. Vol.6. No.1. pp.29-36.
 • Csepeli, Gy. 1989. A neveletlen nevelő. Jel-Kép. Vol.10. No.4. pp.73-83.
 • Csepeli, Gy. 1989. Az identitáselmélet aktualitása. Magyar Pszichológiai Szemle. Vol.45. No.5. pp.511-513.

1990

 • Csepleli, Gy. 1990. „Nemzeti tudattalan.” Thalassa. Vol.I. No.1. 43-46.
 • Csepeli, Gy. 1990. Letter from California. The New Hungarian Quarterly. Vol.31. No.117. pp.106-108.
 • Csepeli, Gy., Örkény, A. 1990. Jogtudat és előítélet Magyarországon. Világosság. Vol.31. No.8-9. pp.678.
 • Csepeli, Gy., Örkény, A. 1990. Politikai-ideológiai inkonzisztenciák és a rendszerváltás. Társadalomkutatás. Vol.8. No.3-4. pp.25-32.

1991

 • Csepeli, Gy. 1991. Competing patterns of national identity in post-communist Hungary. Media, Culture, Society. Vol.13. No.3. pp.325-339.
 • Csepeli, Gy. 1991. Versenyben az identitásért: a nemzeti azonosság mintái a posztkommunista Magyarországon. Valóság. Vol.34. No.12. pp.17-25.
 • Csepeli, Gy., Örkény, A. 1991. Nemzet, polgár, állam. Európai utas. Vol.2. No.4. pp.41-46.
 • Csepeli, Gy., Závecz, T. 1991. Az erdélyi menekültek személyisége. Régió: kisebbség, politika, társadalom. Vol.2. No.4. pp.
 • Csepeli, Gy., Závecz, T. 1991. Pillantás az olvasztótégelybe (értelmiségiek nemzeti identitása és attitűdjei). Társadalomkutatás. Vol.9. No.4. pp.5-20.
 • Csepeli, Gy. 1991. Kritika és recepció. Válasz Balog Ivánnak. Replika. Vol.2. No.1. pp.73-75.
 • Csepeli, Gy. 1991. Tudásunk a nemzettudatról. Társadalmi szemle. Vol.47. No.4. pp.22-32.
 • Csepeli, Gy., Neményi, M., Örkény, A. 1991. Jövőtlen értékeink. Társadalmi Riport. Vol.2. No.1. pp.334-358.

1992

 • Csepeli, Gy., Örkény, A. 1992. From Unjust Equality to Just Inequality. The New Hungarian Quarterly. Vol.33. No.126. pp.71-77.
 • Csepeli, Gy., Wessely, A. 1992. A közép-európai szociológia kognitív esélye. Replika. Vol.3. No.1-2. pp.1-7.
 • Csepeli, Gy., Závecz, T. 1992. Conflicting Bonds of Nationality in Hungary; National Identity, Minority Status, and Ethnicity. Innovation in Social Sciences Research. Vol.5. No.2. pp.77-94.
 • Csepeli, Gy., Orkény, A. 1992. Social change, political beliefs, and everyday expectations in Hungarian society. Knowledge & Policy. Vol.5. No.2. pp.68-77.

1993

 • Csepeli, Gy., Kolosi, T., Neményi, M., Örkény, A., 1993. Our Futureless Values: The Forms of Justice and Injustice Perception in Hungary in 1991. Social Research. Vol.60. No.4. pp.865-892.
 • Csepeli, Gy., Örkény, A. 1993. A közvélemény az elitről: azok ott fenn, mi itt lenn... HVG. Vol.15. No.720. pp.76-78.
 • Antal, L., Csepeli, Gy., Gerő, A., Mihancsik, Zs. 1993. "Ezt ne!" - Beszélgetés a egy szélsőjobboldali hatalomátvétel esélyeiről. Mozgó Világ. Vol.19. No.1. pp.37-48.
 • Csepeli, Gy., Örkény, A. 1993. Az elitpercepció kognitív és társadalmi meghatározói a mai Magyarországon. Valóság. Vol.36. No.12. pp.47-58.
 • Csepeli, Gy. 1993. A rendező, az operatőr és a gyilkos. A média öl. Filmvilág. Vol.36. No.12. pp.22.
 • Csepeli, Gy. 1993. A poszt-szocializmus gyermekei. Iskolakultúra. Vol.3. No.10. pp.44-46.

1994

 • Csepeli, Gy. 1994. A személyiség mint innovációs feltétel. In Csefkó, F., Dürwanger, Gy., Szoboszlai, Zs., Szuromi, P. (szerk.) Juss. Vol.7. pp.174-179.
 • Csepeli, Gy. 1994. A barangoló. Politikatudományi Szemle. Vol.3. No.1. pp.71.
 • Csepeli, Gy. 1994. Forradalom a laboratóriumban. Magyar Tudomány. Vol.39. No.4. pp.503-506.
 • Csepeli, Gy., Dessewffy, T. 1994. A politikai cselekvés erkölcsi horizontja. Világosság. Vol.35. No.8-9. pp.90.

1995

 • Csepeli, Gy., Larsen, K.S., Groberg, D.H., Krumov, K., Andrejeva, L., Kashlekeva, N., Russinova, Z., Ommundsen, R. 1995. Ideology and national identity: a national outlook. Journal of Peace Research. Vol.32. No.2. pp.165-179.
 • Csepeli, Gy. 1995. The Social Psychology of a Changeover. The Hungarian Quarterly. Vol.36. No.137. pp.43-50.
 • Csepeli, Gy. 1995. Narratívák fogságában: a népi írók politikai szocializációja Magyarországon. Kritika. Vol.24. No.10. pp.20-23.
 • Csepeli, Gy. 1995. A nemzeti identitás a posztszocializmus kontextusában. Európai Szemle. Vol.6. No.4. pp.15-25.
 • Csepeli, Gy., Békés, Z. 1995. Az osztály, az etnikum és a nemzetiség hatása a társadalmilag és gazdaságilag hátrányos helyzetű fiatal magyarok identitására. Társadalomkutatás. Vol.13. No.1-4. pp.210-221.
 • Csepeli, Gy. 1995. A választások értelme. Jel-Kép. Vol.14. No.1. pp.91-94.
 • Csepeli, Gy. 1995. A félelem szerepe a közép- és kelet-európai nemzeti konfliktusokban. Kritka. Vol.24. No.3. pp.8-10.
 • Csepeli, Gy. 1995. Kultúrák kereszttüzében, avagy a népek közötti kommunikáció esélyei. Jel-Kép. Vol.14. No.3-4. pp.3-9.
 • Csepeli, Gy. 1995. Kultúra és identitás. Fókusz. Vol.6. No.6. pp.18-21.

1996

 • Csepeli, Gy., Örkény, A. 1996. The Changeing Facets of Hungarian Nationalism. Social Research. Vol.63. No.1. pp.247-286.
 • Csepeli, Gy., Závecz, T. 1996. Mindennapi konzervativizmus Magyarországon. Jel-Kép. Vol.15. No.1. pp.23-30.
 • Csepeli, Gy., Örkény, A. 1996. Jelképek és eszmék az európai nemzeti himnuszokban. Regió. Vol.7. No.2. pp.3-34.
 • Csepeli, Gy. 1996. Kisebbség és képzelet. Kritika. Vol.25. No.5. pp.14-15.
 • Csepeli, Gy. 1996. Lehel kürtje és a nyugati szél. Kritika. Vol.25. No.8. pp.6-8.
 • Csepeli, Gy. 1996. Elképzelések elképzelése. Kritika. Vol.25. No.6. pp.41.
 • Csepeli, Gy., Örkény, A. 1996. Megérkezés, menekülés, kihívás. Vol.25. No.2. pp.11.
 • Csepeli, Gy., Örkény, A., Scheppele, K.L. 1996. Acquired Immune Deficiency Syndrome in Social Science in Eastern Europe. Social Research. Vol.63. No.2. pp.487-509.
 • Csepeli, Gy., Örkény, A. 1996. A magyar nacionalizmus változó arcai. Társadalmi riport. Vol.4. No.1. pp. 272-295.

1997

 • Csepeli, Gy. 1997. Hungary and the Victor Powers, 1945-1950. Slavic Review. Vol.56. No.3. pp.559-560.
 • Csepeli, Gy., Neményi, M. 1997. Kultúra és fejlődés. Kritika. Vol.26. No.3. pp.26-29.
 • Csepeli, Gy., Örkény, A. 1997. The imagery of national anthems in Europe. Canadian Review of Nationalism. Vol.24. No.1-2. pp.33-41.
 • Csepeli, Gy. 1997. Molnár Miklós: Civil társadalom és akinek nem kell. Vol.26. No.4. pp.42-43.

1998

 • Csepeli, Gy., Palásti, S., Kemény, I., Ladányi, J., Tóth, B. 1998. Szükség van-e antidiszkriminációs törvényre? Funfamentum: az emberi jogok folyóírata. Vol.2. No.3. pp.55-69.
 • Csepeli, Gy. 1998. A jobboldaliság diszkrét bája. In Borbáth, g., Gulyás, K. (szerk.) A jobboldali radikalizmus tegnap és ma. Budapest: Napvilág. pp.26-32.
 • Csepeli, Gy. 1998. Jelenlét hiány által. Antiszemitizmus Közép- és Kelet-európában. Jel-Kép. Vol.17. No.2. pp.3-15.
 • Csepeli, Gy. 1998. Őrültek a politikában. Kritika. Vol.28. No.1. pp.11-12.
 • Csepeli, Gy. 1998. Szabad-e értéket választani kultúrában? Kultúra és közösség. Vol.2. No.1. pp.113-120.
 • Csepeli, Gy., Csere, G., Örkény, A., Székelyi, M. 1998. Dunának, Oltnak egy a hangja? : román és magyar nemzeti látószögek Erdélyben. Limes : Komárom megyei tudományos szemle. Vol.11. No.4. pp.93-109.
 • Csepeli, Gy., Örkény, A., Scheppele, K.M. 1998. A kelet-európai társadalomtudomány szerzett immunhiányos betegségének tünetei. Közgazdasági Szemle. Vol.45. No.3. pp.247-260.
 • Csepeli, Gy. 1998. Kérdések demagógiája. Kritika. Vol.27. No.5. pp.2-5.
 • Csepeli, Gy., Fábián, Z., Sík, E. 1998. Xenofóbia és a cigányságról alkotott vélemények. Társadalmi Riport. Vol.5. No.1. pp.458-489.
 • Bornemissza, E., Csepeli, Gy. 1998. A válaszálcázás kiküszöbölése. Szociológiai Szemle. Vol.8. No.2. pp.67.
 • Csepeli, Gy., Örkény, A. 1998. Nemzetközi összehasonlító szociológiai vizsgálat a nemzeti identitásról. Szociológiai Szemle. Vol.8. No3. pp.3.
 • Csepeli, Gy. 1998. Közszolgálati és kereskedlmi média. Kritika. Vol.27. No.6.
 • Csepeli, Gy., Örkény, A., Sheppele, K.M. 1998. A kelet-európai társadalomtudomány szerzett immunhiányos betegségének tünetei. Replika. No.33-34. pp.35-48.
 • Csepeli, Gy., Örkény, A., Sheppele, K.M. 1998. Válasz bírálóinknak és támogatóinknak. Replika. No.33-34. pp.67-74.

1999

 • Csepeli, Gy., Örkény, A., Székelyi, M. 1999. A nemzeti-etnikai identitás változatlansága és átalakulása. Kisebbségkutatás. Vol.8. No.4. pp.499-519.
 • Csepeli, Gy. 1999. A magyarok, mint mások. Tiszatáj. Vol.53. No.5. pp.64-75.
 • Csepeli, Gy. 1999. Xenofóbia és politika. HVG. Vol.21. No.1035. pp.54.
 • Csepeli, Gy., Örkény, A., Székelyi, M. 1999. Hogyan lesz egy ember cigány? Kritika. Vol.28. No.3. pp.30-31.
 • Csepeli, Gy. 1999. Konformitás és machiavellizmus. Jel-Kép. Vol.18. No.3. pp. 9-16.
 • Csepeli, Gy. 1999. Nemzetek egymás tükrében. Kisebbségkutatás. Vol.8. No.2. pp.188-199.
 • Csepeli, Gy., Örkény, A. 1999. International Comparative Investigation into the National Identity. Szociológiai Szemle. Különszám pp.95.
 • Csepeli, Gy. 1999. A háború, mint rosszul strukturált probléma. Kritika. Vol.28. No.6. pp.6-7.
 • Csepeli, Gy., Örkény, A., Székelyi, M. 1999. Konfliktusok Erdélyben és Dél-Szlovákiában. Szociológiai Szemle. Vol.9. No.4. pp.100.
 • Csepeli, Gy. 1999. Déja vu. Századvég. Vol.4. No.13. pp.134.
 • Csepeli, Gy., Neményi, M. 1999. A tolerancia nevelési esélyei. Educatio. Vol.8. No.2. pp.259-268.
 • Csepeli, Gy. 1999. A felesleges ember a posztszocializmusban. Kritika. Vol.28. No.11. pp.11-13.
 • Csepeli, Gy. 1999. Bandázs és sisak nélkül (Mérei Ferenc: Közösségek rejtett hálózata ; Mérei Ferenc: Lélektani napló). Buksz: Kritikai írások a társadalomtudományok köréből. Vol.11. No.1. pp.68-70.
 • Csepeli, Gy. 1999. Bordás Sándor-Hunčik Péter: FER. Fórum: Társadalomtudományi Szemle. Vol.1. No.2. pp.165-166.
 • Csepeli, Gy. 1999. A kihűltolvasztótégely. Belügyi Szemle. Vol.47. No.1. pp.21-26.
 • Csepeli, Gy. 1999. A határok hatalma és hatalomnélkülisége. Kritika. Vol.28. No.7. pp.18-20.
 • Csepeli, Gy., Örkény, A., Székelyi, M. 1999. Az együttélés reprezentációi Erdélyben. Szociológiai Szemle. Vol.9. No.3. pp.73.

2000

 • Csepeli, Gy. 2000. Transition Blues: The Roots of Pessimism. The Hungarian Quarterly. Vol.41. No.158. pp.64-72.
 • Csepeli, Gy. 2000. Conflicting Bonds of Ethnicity and Citizenship in Transylvania, Romania. Canadian Review of Studies in Nationalism. Vol.27. No.1-2. pp.101-110.
 • Csepeli, Gy. 2000. Az újraformált mindennapiság. Kritika. Vol.29. No.4. pp.7-8.
 • Csepeli, Gy., Örkény, A., Székelyi, M. 2000. A sztereotípiák hatalma. Kritika. Vol.19. No.1. pp.3-22.
 • Csepeli, Gy., Örkény, A., Székelyi, M. 2000. A sztereotípiák hatalma. Jel-Kép. Vol.19. No.1. pp.3-22.
 • Csepeli, Gy., Örkény, A., Székelyi, M. 2000. Nemzeti etnocentrizmus Közép-Európában. Társadalmi Riport. Vol.6. No.1. pp.617-635.
 • Csepeli, Gy. 2000. Két világ határán. Kritika. Vol.29. No.2. pp.16-18.
 • Csepeli, Gy., Dessewffy, T. 2000. Elveszett levelek útjai Budapesten 1992-ben és 1996-ban. Pszichológia. Vol.20. No.1. pp.55-62.
 • Csepeli, Gy. 2000. Best of Fidesz. Mozgó Világ. Vol.26. No.5. pp.17-20.
 • Csepeli, Gy. 2000. Zűrzavar a kastélyban. Kritika. Vol.29. No.10. pp.11-14.
 • Csepeli, Gy., Székelyi, M. 2000. The Steadiness and Transformation of national - Ethnic Identity. Minorities Research. No.2.
 • Csepeli, Gy. 2000. Teher alatt nő a pálma [Önarckép háttérrel / szerk. Bodor Péter, Pléh Csaba, Lányi Gusztáv]. Magyar Pszichológiai Szemle. Vol.55. No.2-3. pp.349-354.

2001

 • Csepeli, Gy. 2001. Kinek a képe? Jel-Kép. Vol.20. No.2. pp.3-7.
 • Csepeli, Gy. 2001. Bibó István antiszemitizmus elméletének eredetisége és újdonsága. Jel-Kép. Vol.20. No.4. pp.3-17.
 • Csepeli, Gy. 2001. Amerikából nézve. Mozgó Világ. Vol.27. No.5. pp.21-25.
 • Csepeli, Gy., Mátay, M. 2001. A Magyar betyár életei a médiában. Médiakutató. No.3. pp.88-101.
 • Csepeli, Gy. 2001. Az értelmiség bekerítése. Mozgó világ. Vol.27. No.7. pp.17-21.
 • Csepeli, Gy. 2001. Utószó az előszóhoz. Kritika. Vol.30. No.1. pp.2-3.
 • Csepeli, Gy., Örkény, A., Székelyi, M. 2001. Romakép a mai magyar társadalomban. Szociológiai Szemle. Vol.11. No.3. pp.19-46.
 • Csepeli, Gy. 2001. Hatalom a szervezet rabságában. Kritika. Vol.30. No.1. pp.19-22.
 • Csepeli, Gy. 2001. A tömegek ereje. Mozgó Világ. Vol.27. No.1. pp.47-52.

2002

 • Csepeli, Gy. Csere, G., Plisz, J. 2002. A „legjobb csomag modell”. Piaci döntések szimulációja valóságos viselkedésre vonatkozó adatok alapján. Magyar Távközlés. No..2. pp.22-25.
 • Csepeli, Gy., 2002. Az elmaradt katarzis. Magyarország Politikai Évkönyve. Vol.15. No.1. pp.358-364.
 • Csepeli, Gy. 2002. A Szakértő és a Színész. Mozgó Világ. Vol.28. No.5. pp.12-13.
 • Csepeli, Gy., Benda, K. 2002. e-universitas. Kritika. Vol.31. No.12. pp.3-5.
 • Csepeli, Gy. 2002. Almási Miklós: A szőke nő. Kritika. Vol.31. No.4. pp.30.
 • Csepeli, Gy. 2002. Magyarország legjobb választása: az információs társadalom. In Enyedi, N.M., Polyák, G., Sarkady, I. (szerk.) Médiakönyv 2002. Budapest: Enamiké. pp.25-32.
 • Csepeli, Gy. 2002. Átalakuló nemzeti identitás. Kritika. Vol.31. No.9. pp.9-11.
 • Csepeli, Gy. 2002. Testek feltámadása. Mozgó Világ. Vol.28. No.1. pp.50-53.
 • Csepeli, Gy., Somos, R., Alberti, G., Viszket, A., Medve, A. 2002. Korreferátumok. Janus. Vol.10. No.2. pp.23-202.

2003

 • Csepeli, Gy. 2003. Scandal in a Small Town: Understanding Modern Hungary throught the Stories of Three Families by Marida Hollos. Slavic Review. Vol.62. No.1. pp.161-162.
 • Csepeli, Gy., Prazsák, G. 2003. Paradigmaváltás a szociológiában. Kultúra és közösség. Vol.7. No.4. pp.41-46.
 • Csepeli, Gy. 2003. Az én mediatizálása. Kritika. Vol.32. No.2. pp.12-13.
 • Csepeli, Gy. 2003. Az elmaradt katarzis. Kritika. Vol.32. No.3. pp.6-8.
 • Csepeli, Gy., Prazsák, G. 2003. Magyar Mátrix 1. Kritika. Vol.32. No.10. pp.10-12.
 • Csepeli, Gy., Prazsák, G. 2003. Magyar Mátrix 2. Kritika. Vol.32. No.11. pp. 22-24.
 • Csepeli, Gy., Prazsák, G. 2003. Magyar Mátrix 3. Kritika. Vol.32. No.12. pp.18-19.
 • Csepeli, Gy., Örkény, A., Székelyi, M. 2003. Ambitious education: the role of family,school and friends in the development of successful Romany life courses. Romani Studies. Vol.13. No.1. pp.53-73.
 • Csepeli, Gy. 2003. Mi történhetett volna 2002-ben és történhetne még 2004-ben Magyarországon, ha meg nem történik ami történt 2002 tavaszán? Mozgó Világ. Vol.29. No.1. pp.19-21.
 • Csepeli, Gy. 2003. Az internet metafizikája. In Enyedi, N.M., Polyák, G., Sarkady, I. (szerk.) Médiakönyv. Budapest: Enamiké. pp.55-67.
 • Csepeli, Gy. 2003. Régi és új. Digitális generáció. Élet és Tudomány. Vol.58. No.45. pp.1428-1430.

2004

 • Csepeli, Gy., Simon, D. 2004. Construction of Roma Identity in Eastern and Central Europe: Perception and Self-identification. Journal of Ethnic & Migration Studies. Vol.30. No.1. pp.129-150.
 • Csepeli, Gy. Prazsák, G. 2004. Paradigm Change in Sociology. Review of Sociology. Vol.10. No.2. pp.39-46.
 • Csepeli, Gy. 2004. Értelmes szervezetek. Társadalomkutatás. Vol.22. No.2-3. pp.271-278.
 • Csepeli, Gy., Örkény, A., Poór, J., Székelyi, M. 2004. National identity in Hungary at the Turn of the Millenium. In Kolosi, T., Tóth, I.Gy., Vukovich, Gy. (eds.) Social Report 2004. Budapest: TÁRKI pp.456-468.
 • Csepeli, Gy., Örkény, A., Székelyi, M., Poór, J. 2004. Nemzeti identitás Magyarországon az ezredfordulón. Társadalmi Riport. Vol.8. No.1. pp.471-483.
 • Csepeli, Gy. 2004. Ingerküszöbök és igényszintek. Mozgó Világ. Vol.30. No.3. pp.66-71.
 • Csepeli, Gy., Örkény, A., Székelyi, M., Barna, I. 2004. Bizalom és gyanakvás. Szociálpszichológiai akadályok a piacgazdasághoz vezető úton Kelet-Európában. Szociológiai Szemle. Vol.14. No.1. pp.3-35.
 • Csepeli, Gy., Prazsák, G. 2004. Kettős korszakváltás. Publicationes Universitatis Miskolcinensis. Sectio Philosophica. Tom. 9. fasc.1. pp.193-203.
 • Csepeli, Gy. 2005. Digitális bolsevizmus és a kreatív kisebbség. Kritika. Vol.34. No.1. pp.6-7.

2005

 • Csepeli, Gy. 2005. Tér és tudás. Új holnap. Vol.50. No.6. pp.28-32.
 • Csepeli, Gy. 2005. Hitel, sarc, bizalom. Mozgó Világ. Vol.31. No.4. pp.3-5.
 • Csepeli, Gy. 2005. e-Faust. Kritika. Vol.34. No.2. pp.2-5.

2006

 • Csepeli, Gy. 2006. Régi és új szociálpolitika. Infromációs társadalom. Vol.6. No.2. pp.15-22.
 • Csepeli, Gy. 2006. Permanens kampány. Mozgó Világ. Vol.32. No.1. pp.89-95.
 • Csepeli, gy. 2006. A vihar kapujában. Mozgó Világ. Vol.32. No.10. pp.33-36.
 • Csepeli, Gy. 2006. Régi és új szociálpolitia. Kritka. Vol.35. No.2. pp.14-16.
 • Csepeli, Gy., Prazsák, G. 2006. Liberális közönség. Kritika. Vol.35. No.7-8. pp.26-30.
 • Csepeli, Gy. 2006. A hisztéria éve. Kritika. Vol.35. No.12. pp.2-5.
 • Csepeli, Gy. 2006. A kelet-európai kisállamok új nyomorúsága. Mozgó Világ. Vol.33. No.6. pp.23-26.

2007

 • Csepeli, Gy. 2007. The New Distress of the Central European Small States. Central European Political Science Review. Vol.7. No.26. pp.42-48.
 • Csepeli, Gy. 2007. Imagining Postcommunism: Visual Narratives of Hungary’s 1956 Revolution by Beverly A. James. Slavic Review. Vol.62. No.1. pp.132-134.
 • Csepeli, Gy. 2007. Kreatív társadalom. Kritika. Vol.36. No.12. pp.2-4.
 • Csepeli, Gy. 2007. Egy különleges longitudinális értékkutatás. Pszichológia. Vol.27. No.3. pp.275-277.
 • Csepeli, Gy., Prazsák, G. 2007. A tévedések szomorú játéka. Kritika. Vol.36. No.4. pp.2-4.
 • Csepeli, Gy. 2007. Az orosz rejtély. Kritika. Vol.36. No.9. pp.25-27.
 • Csepeli, Gy., Dessewffy, T., Hammer, F., Kitzinger, D., Magyar, G., Monory, M.A., Rozgonyi, K. 2007. Médiakutató. Vol.8. No.2. pp.7-23.
 • Csepeli, Gy. Örkény, A., Székelyi, M. 2007. Az Európa-projekt. Mozgó Világ. Vol.33. No.3 pp.27-31.

2008

 • Csepeli, Gy. 2008. A butaság trónja. Mozgó Világ. Vol.34. no.1. pp.3-9.
 • Csepeli, Gy. 2008. Másik Magyarország. Mozgó Világ. Vol.34. No.7. pp.33-35.
 • Csepeli, Gy. 2008. A politikai mező antropológiai állandói. Kritika. Vol.37. No.9. pp.5-8.
 • Csepeli, Gy. 2008. A kudarc hermeneutikája. Kritika. Vol.37. No.11. pp.10-12.
 • Csepeli, Gy. 2008. A deviancia változatai. Jel-Kép. Vol.29. No.4. pp.3-8.
 • Csepeli, Gy. 2008. A politikai én paradoxonai. Társadalomkutatás. Vol.26. No.1. pp.3-10.
 • Csepeli, Gy. 2008. A legújabb osztály. Információs Társadalom. Vol.8. No.2. pp.102-105.
 • Csepeli, Gy. 2008. Wikitudás. Kritika. Vol.37. No.4. pp.2-4.
 • Csepeli, Gy., Prazsák, G. 2008. eKultúra. Társadalmi Riport. Vol.10. No.1. pp.451-467.
 • Csepeli, Gy. 2008. Az elvarázsolt várkastély. Befogadó információs társadalom. No.1. pp.2

2009

 • Csepeli, Gy. 2009. Nemzeti digitális közmű. Tudományos és műszaki tájékoztatás. Vol.56. No.4. pp.174-177.
 • Csepeli, Gy. 2009. Álarcosbál a blogteremben: a névtelenség hatásai az új médium révén történő kommunikációban. Kritika. Vol.38. No.6. pp.3-5.
 • Csepeli, Gy. 2009. A deviancia változatai. Publicationes Universitatis Miskolcinensis. Sectio Philosophica. Tom. 15. fasc.1. pp.7-12.
 • Csepeli, Gy. 2009. Kísértet járja be Európát (Boros János: A demokrácia antropológiája). Kritika. Vol.38. No.9. pp.16.
 • Csepeli, Gy., Dupcsik, Cs., Farkas, L., Hegedűs, D., Kovács, É., Simonovits, B., Szalai, J. 2009. A romák integrációja. Fundamentum. Vol.13. No.2. pp.39-68.
 • Csepeli, Gy., Prazsák, G., 2009. Új technológiák, kommunikációs rétegződés, társadalmi státus. Információs Társadalom. Vol.9. No.2. pp.80-91.
 • Csepeli, Gy. 2009. Válság és nemzet. Az új magyar nemzetfogalomról. Mozgó Világ. Vol.35. No.7. pp.31-36.
 • Csepeli, Gy.2009. A selejt bosszúja. A mentális rendszerváltás mérlege. Mozgó Világ. Vol.35. No.1. pp.49-56.

2010

 • Csepeli, Gy., Prazsák, G. 2010. Internet és társadalmi egyenlőtlenség Magyarországon. Tudományos Közlemények. No.23. pp.7-19.
 • Csepeli, Gy. 2010. Társadalmi szolidaritás - összetartó társadalom (Az azonos című kunbábonyi konferencia előadása.) Szín. Vol.15. No.4. pp.4-9.
 • Csepeli, Gy. 2010. A rossz esztétikája. Huszár Tibor 80. születésnapjára. Kritika. Vol.39. No.7-8. pp.12-14.
 • Csepeli, Gy., Prazsák, G. 2010. Internetezők játékai. Jel-Kép. Vol.31. No.1-2. pp.19-37.
 • Csepeli, Gy. 2010. A demokráciát felfalják gyermekei. Mozgó Világ. Vol.36. No.1. 53-59.
 • Csepeli, Gy. 2010. Plakátmagány. Kritika. Vol.39. No.4. pp.20-23.
 • Csepeli, Gy. 2010. A mikrohitelezés mint szociálpolitikai innováció - egy kísérleti program eredményei. Esély. Vol.21. No.3. pp.117-124.
 • Csepeli, Gy. 2010. Némedi Ágnes. Társadalomkutatás. Vol.28. No.4. pp.379.
 • Csepeli, Gy. 2010. Fej nélküli lovas. Mozgó Világ. Vol.36. No.10. pp.13-18.
 • Csepeli, Gy., Hunyady, Gy., Tardos, R., Vásárhelyi, M. 2010. Megemlékezések Angelusz Róbertről. Jel-Kép. Vol.31. No.3-4. pp.3-11.

2011

 • Csepeli Gy. Murányi, I. 2011. Experimental Democracy Research. Society and Economy. Vol.33. No.2. pp. 407-412.
 • Csepeli, Gy., Örkény, A. 2011. Az üldöztetésről és a menekülésről szóló emlékezet kutatásának etikai kérdései (Bűntudat és gyűlölet, megbocsátás és megértés). Háló. Vol.17. No.7-8. pp.8-9.
 • Csepeli, Gy. 2011. Erdei Ferenc szociológiája. Tér és Társadalom. Vol.25. No.1. pp.141.
 • Csepeli, Gy., Vági, Z. 2011. Adolf Eichmann személytelen személyisége. Mozgó Világ. Vol.37. No.6. pp.35-46.
 • Csepeli, Gy. 2011. A hét főbűn (Beszámoló a HFVSZ bangkoki konferenciájáról). Háló. Vol.17. No.2. pp.12-13.
 • Csepeli, Gy., Murányi, I., Prazsák, G. 2011. Diszkrimináció és intolerancia a mai magyar társadalomban. Kritika. Vol.40. No.9-10. pp.2-5.
 • Csepeli, Gy. 2011. A hét főbűn. Kultúra és közösség. Vol.2. No.4. pp.7-8.
 • Csepeli, Gy., Prazsák, G. 2011. Az el nem múló feudalizmus. Társadalomkutatás. Vol.29. No.1. pp.63-79.
 • Csepeli, Gy. 2011. Carl Schmitt a politikai mezőben. Jog, állam, politika. Vol.3. No.1. pp.99-108.

2012

 • Csepeli, Gy., Murányi, I. 2012.New Authoritarianism in Hungary at the beginning of the 21st century. Central European Political Science Review. Vol.13. No.50. pp.65-95.
 • Csepeli, Gy. 2012. Szellem és divat. Kritika. Vol.41. No.6. pp.2-3.
 • Csepeli, Gy. 2012. Politika és metafizika. Mozgó Világ. Vol.38. No.2. pp.15-24.
 • Csepeli, Gy. 2012. Egy könyv életei : Újraolvasva Papp Zsolt A válság filozófiájáról a "konszenzus" szociológiájáig című, 1980-ban megjelent művét. Századvég. Vol.17. No.63. pp.3-10.
 • Csepeli, Gy. 2012. Mi, Horthy Miklós. Mozgó Világ. Vol.38. No.8-9. pp.101-114.
 • Csepeli, Gy. 2102. Az új Egész. Liget. Vol.25. No.12. pp.34-36.
 • Csepeli, Gy. 2012. Szalai Sándor száz éve. Magyar Tudomány. Vol.173. No.11. pp.1368-1369.
 • Csepeli, Gy. 2012. A bűn ontológiája: A szülőgyilkosságról. Liget. Vol.25. No.3. pp.2-4.
 • Csepeli, Gy. 2012. Az akarat végessége. Kritika. Vol.41. No.2. pp.2-4.

2013

 • Csepeli, Gy. 2013. A magyar faj abszurditása - Prolegomena egy hasonló című, tervezett könyvhöz. Mozgó Világ. Vol.39. No.1. pp.74-82.