Egy tipikus zsidó

A hu-Rightpedia wikiből

Interjú egy tipikus zsidóval: Magyarország csak díszlet Izrael mellett

Minden oldalról zsidó

„Minden oldalról zsidó vagyok" – Müller Péter Sziámival beszélget Csőke Zoltán - olvasható részlet egy izgalmasnak ígérkező interjúból a Szombat nevű különösen magyarbarát oldalon. Miért tipikus zsidó? Mert, bár hivatalosan magyarnak vallja magát, a hazafiság viszolyogtatja, számára a vérre és terrorra épült Izraelen kívül minden ország csak "díszlet egy operettben", és mulatságosnak tűnik a gazdanépek himnusza. Merthát Izrael az egyetlen ország a világon. (Csak azt tudnánk, akkor miért kínozza magát és él azon az országon kívül, a senkiföldjén? - a szerk.)

Alább a részlet eredetiben.

Nem tudom ki mondta, hogy amíg egyetlen embert is lezsidóznak a világon, addig ő zsidó akar lenni. És akkor jön a neheze, mi az, hogy zsidó? Szerintem zsidónak, nem zsidónak, antiszemitának és semlegesnek is meg kell egyszer fogalmaznia ezt magában. Én mostanában kezdem megérteni.

Izrael az egyetlen ország a világon

Elvittem a feleségemet Izraelbe két évvel ezelőtt, és azzal az élménnyel jöttem vissza, hogy Izrael az egyetlen ország a világon. Én nagyon sok helyen megfordultam már, ráadásul az a fajta ember vagyok, aki mindenhol jól érzi magát. De ott rám szakadt egy érzés, hogy ez egy létező ország, hiába friss tákolmány, az összes többi viszont díszlet egy operettben.

Viszolyogtató

Lehet, hogy ez szörnyen hangzik, de onnantól kezdve az a szó, hogy hazám, valamennyi más himnuszban mulatságosnak tűnt. Mindig gyanakvó voltam egyébként a magyar hazafisággal, bár természetesen magyarnak vallom magam, de ahogy ezt itt kiejtik a szájukon az emberek, az mindig viszolyogtató volt a számomra.

Kommentár: A zsidók jelleme

A zsidók jellegzetes tulajdonsága jó beszédkészségük és alattomosságuk. Ez teszi őket nagyon alkalmassá a kereskedésre. Viszonylag magas intelligenciája lehetővé teszi számára a minden környezethez való alkalmazkodást. A magyarokra jellemző haza iránti szeretet neki teljesen idegen. Ha egy környezet nem felel meg neki, rövid időn belül át tud költözni, és ott a lehető legrövidebb időn belül beilleszkeik. A környező nép tulajdonságaihoz is hozzáilleszkedik. Idegen nyelvek nem okoznak gondot neki; ha szükséges, meglepő gyorsasággal megtanul egyet.

Sajátsága a látszólagos valóságtól való elrugaszkodottság is. Saját fantáziavilágában él, melynek kevés köze van a tényleges világhoz. Ez a képessége teszi a született mozi és színházi színésszé, de íróként is haszna van ebből, példák erre Franz Kafka fantasztikus történetei. A környezetével való szolidaritás fölött áll mindig a saját népéhez való tartozás érzése, melynek elsődleges képviselője a zsidó faji összetartozás érzése.