Ellenállás a zsidó hatalommal szemben

A hu-Rightpedia wikiből

Ellenállás a zsidó hatalommal szemben olyan törekvések leírása, melyeket nemzsidók alkalmaznak azért, hogy szabad emberekként élhessenek, ne zsidó hatalmi iga alatt. A zsidó hatalom akarói és haszonélvezői ezt a forradalmi utat zsarnokságuk ellen gyakran antiszemitizmusnak nevezik, és magukat hibásan áldozatnak titulálják. A zsidó hatalom elleni harcnak sok formája volt az idők során, szellemi, politikai, kulturális és gazdasági. Néhányan a zsidó-lakáj szervezetek, mint a bolsevizmus vagy a szabadkőművesség megszüntetését javasolták a felszabadulás útjaként, máskor a zsidókat kiutasították a nemzetből.

Gazdaság

  • Zsidó termékek bojkottja
  • Zsidó vállalatok bojkottja

Vallási

Politika

Idézetek

Minden ország zsidói olyanok, amilyeneket az ország érdemel. Ha egy ország elhanyagolja elveit, eldobja biztonságát, lerombolja európai civilizációját védő bástyáit, a megszállók harácsoló üzletei virágzanak, nyitva áll előtte az út a nemzet életének bástyái és szentségei felé, csak be kell lépnie a temzei Jeruzsálem városába. - Frank Hugh O'Donnell, The New Witness, (Az új tanú), 1913 július.
Kérjük királyi fenségedet, ne tűrje tovább, hogy zsidók uralják a keresztényeket. Mert ha megengedi, hogy a keresztények zsidók alá vannak rendelve és ki vannak szolgáltatva azok szeszélyeinek, az Isten egyházának elnyomását jelenti, egyenesen istenkáromlás. VII. Gergely pápa VI Alfonznak Kasztília királyának, 1081-ben.