Engesztelő nap

A hu-Rightpedia wikiből

Engesztelő nap, (héberül: jom kippur, nálunk elterjedt néven "hosszúnap"), bibliai eredetű zsidó ünnep, a zsidó naptár szerint Tisri hó 10.-én, rendes időszámításunk szerint szeptember v. október hónapban, estétől estéig tarló böjttel. A zsidók legnagyobb ünnepe, a böjt mellett az imának, áhítatnak, magábaszállásnak van szentelve; vele végződik az újesztendő első napjával kezdődő "bűnbánat tíz napja". Kezdete az u.n. kol nidre ima, amelynek keretében minden az évben kimondott esküt érvénytelennek nyilvánítanak.