Erdő Péter

A hu-Rightpedia wikiből
Erdő Péter
Esztergom bazilika erdő Péter.jpg
Erdő Péter az esztergomi bazilikában
Életrajzi adatok
Teljes névErdő Péter
SzületettBudapest, 1952. június 25. (65 éves)
Nemzetiségzsidó
Munkássága
Vallásrómai katolikus

Hivatalszékesfehérvári segédpüspök
Hivatali idő19992002

Hivatalesztergom-budapesti érsek
Hivatali idő2002. december 7.
ElődjePaskai László


Erdő Péter (Budapest, 1952. június 25.) bíboros, prímás, az esztergom–budapesti főegyházmegye érseke, teológus, egyházjogász. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke, az Európai Püspöki Konferenciák Tanácsának elnöke, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem nagykancellárja.

Életpályája

Dr. Erdő Sándor és Kiss Mária első gyermeke, öt testvére van. 1970-ben érettségizett a budapesti Piarista Gimnáziumban. Ugyanebben az évben felvételt nyert az esztergomi Érseki Papnevelő Intézet növendékei közé, és az Esztergomi Hittudományi Főiskola hallgatója lett. Egy évvel később elöljárói a budapesti Központi Papnevelő Intézetbe küldték, és a Római Katolikus Hittudományi Akadémián folytatta teológiai tanulmányait. Itt szerezte meg 1975-ben a licenciátust, 1976-ban pedig a teológiai doktorátust.

1977 és 1980 között Rómában a Pápai Magyar Intézet ösztöndíjasaként a Pápai Lateráni Egyetemen kánonjogot tanult, itteni tanulmányai befejezéseként kánonjogi doktorátust szerzett. 1983-ban habilitált a budapesti Római Katolikus Hittudományi Akadémián.

1995-ben és 1996-ban kutatói ösztöndíjas volt Berkeleyben, a Kaliforniai Egyetemen. 2003. október 10-én védte meg akadémiai doktori disszertációját, 2007 májusától a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja.

Egyházi tisztségei és fontosabb megbízatásai

1975. június 18-án szentelte pappá Lékai László Budapesten, a Bakáts téri templomban. Ezt követően 1977-ig káplán volt Dorogon.

1980 és 1986 között teológiai tanár volt az Esztergomi Hittudományi Főiskolán, 2010-ben a főiskola nagykancellárja[1]. 1986 és 1988 között a Pápai Gergely Egyetem megbízott tanára, 1988 és 2002 között pedig meghívott professzora. Ugyancsak 1988 és 2002 között egyetemi tanár, tanszékvezető a Pázmány Péter Hittudományi Akadémián, amely 1993 óta a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Karaként működik. 1996 és 1998 között dékáni, majd 1998-tól 2003-ig a Pázmány Péter Katolikus Egyetem rektori tisztségét töltötte be. 2003-ig elnöke volt az egyetem 1996-ban alapított Kánonjogi Posztgraduális Intézetének is.

1994–1995-ben az Esztergomi Érseki Bíróság helynöke, 1994 és 1998 között az esztergom–budapesti főegyházmegye püspöki helynöke. Pápai prelátus (1990), apostoli protonotárius (1994).

1999. november 5-én II. János Pál pápa Puppi címzetes püspökévé, a székesfehérvári egyházmegye segédpüspökévé nevezte ki, és 2000. január 6-án Rómában, a Szent Péter-bazilikában püspökké szentelte. 2002. december 7-én újabb megbízatást kapott: a pápa az esztergom–budapesti főegyházmegye főpásztori székébe helyezte át, ünnepélyes prímási, érseki beiktatására 2003. január 11-én került sor. Esztergom 82. érseke. Néhány hónap elteltével, 2003. szeptember 28-án a Bíborosi Kollégium tagjává nevezték ki, II. János Pál pápa a 2003. október 21-ei konzisztóriumon kreálta bíborossá. Címtemploma a Szent Balbina-templom.

2005. szeptember 7-én megválasztották a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnökévé (és ezzel együtt a Pázmány Péter Katolikus Egyetem nagykancellárjává), ugyanez év október 6-án pedig az Európai Püspöki Konferenciák Tanácsának elnökévé.

Az Istentiszteleti és Szentségi Fegyelmi Kongregáció, a Katolikus Nevelés Kongregációja, a Pápai Törvénymagyarázó Tanács, valamint az Apostoli Szignatúra Legfelsőbb Bíróságának tagja.

Az amerikai Newsweek magazin egy 2009 júliusában megjelent cikkében többek között Erdőt is XVI. Benedek pápa egyik lehetséges utódjának tartotta.[2]

Erdő Péter tagja a Tudományos Akadémiának, Erdő Péter egyházjogászként, hamis tudományos háttérrel bűnrészese a mai jogállamban a politikai követelményeknek alázatosan engedelmeskedő tudományosságnak.

Tudományos és közéleti tevékenység

XVI. Benedek pápa és Erdő Péter

Tudományos szakterülete az egyházjog, illetve a középkori kánonjogtörténet és egyháztörténet. Aktív résztvevője a nemzetközi kánonjogi tudományos közéletnek, nemzetközi tudományos testületek elnökségi tagja: Consociatio Internationalis Studio Iuris Canonici Promovendo (Róma), Stephan Kuttner Institute of Medieval Canon Law (München), valamint Associatio Winfried Schulz (Berlin).

Több folyóirat és kiadványsorozat alapítója, elindítója, illetve szerkesztője: Folia Theologica, Folia Canonica, Kánonjog, Teológia (1996 és 1998 között), Studia Theologica Budapestinensia, Bibliotheca Instituti Postgradualis Iuris Canonici, Pázmány Könyvek. Szerkesztő-, illetve tudományos bizottsági tag az alábbi folyóiratoknál és kiadványoknál: Communio (nemzetközi katolikus folyóirat, Budapest), Revista Española de Derecho Canónico (Salamanca), Magyar Felsőoktatás (Budapest), Bulletin of Medieval Canon Law (München–Róma), Amateca Teológiai Kézikönyv Sorozat (Milánó, magyar kiadásban: Szeged), Forum Canonicum (Lisszabon), Forum Iuridicum (Varsó).

Vendégprofesszorként meghívást kapott Buenos Airesbe (Pontificia Universidad Católica Argentína, 1996), valamint Rómába (Pápai Lateráni Egyetem, 1997).

2001-től a European Academy of Sciences and Arts (Salzburg) tagja. A Katolikus Egyház képviseletében részt vett a vallásszabadsággal és az egyházakkal kapcsolatos törvény-előkészítő munkában, valamint az egyházi delegáció tagjaként közreműködik több, Magyarország és az Apostoli Szentszék közötti megállapodás előkészítésében. 1990 és 2001 között több állami felsőoktatási testület – egyebek mellett a Magyar Rektori Konferencia elnöksége és a Felsőoktatási és Tudományos Tanács –, valamint kuratórium tagja.

Erdő Péter bíborosi címere

Főbb művei

Tudományos munkájának eredményeként eddig mintegy 250 tanulmánya és 20 kötete jelent meg.

 • Az ókeresztény kor egyházfegyelme (Budapest, 1983)
 • 'Az Egyházi Törvénykönyv magyar fordítása és magyarázata (Budapest, 1985, 2001)
 • L'ufficio del primate nella canonistica da Graziano ad Uguccione da Pisa (Róma, 1986)
 • Introductio in historiam scientiae canonicae (Róma, 1990, spanyol kiadás: Buenos Aires, 1993, bővített olasz kiadás: Róma, 1999)
 • Egyházjog (Budapest, 1992)
 • Egyház és vallás a mai magyar jogban (Schanda Balázzsal, Budapest, 1994)
 • Az egyházjog teológiája (Budapest, 1995, olasz kiadás: Torino, 1996, német kiadás: Münster, 1999, spanyol kiadás: Budapest, 2002)
 • Bonn-Budapest. Kanonistische Erträge einer Zusammenarbeit (szerkesztő, Würzburg, 1997)
 • Az egyházjog forrásai. Történeti bevezetés (Budapest, 1998, német kiadás: 2002)
 • Egyházjog a középkori Magyarországon (Budapest, 2001)
 • Az élő egyház joga (összegyűjtött tanulmányok, Budapest, 2006)
 • Geschichte der Wissenschaft vom kanonischen Recht. Eine Einführung (Berlin, 2006)
 • Mission et culture (Budapest, 2007)
 • Storia delle fonti del diritto canonico (Velence, 2008)

Díjai, elismerései

Külső hivatkozások

 1. http://www.eszhf.hu/
 2. Who Could Replace Pope Benedict?, Newsweek, 2009. július 22., (angolul)


Előde:
Paskai László
esztergomi érsek
2002-től
Utóda: