Faludy György

A hu-Rightpedia wikiből
Unbalanced-scales.jpg
Ez a cikk a wikipédiából vett szöveget tartalmaz. Segíthet a Rightpédiának, ha megszabadítja a cikket előítéleteitől és nem megfelelő szóhasználatától.
Faludy György

Faludy György (Budapest, 1910. szeptember 22. – 2006. szeptember 1.) magyarul író zsidó költő, műfordító, író.

Élete

Budapesten született zsidó polgári családban. Édesapja Faludy Jenő, vegyész, édesanyja Bieringer Erzsébet Katalin volt. 1928-ban érettségizett a fasori Evangélikus Főgimnáziumban. Ezután a bécsi (1928-1930), a berlini (1930-1931), a párizsi (1932), és a grazi (1932-1933) egyetemen tanult. 1933-1934-ben katonai szolgálatot teljesített zászlósi rendfokozatban, amelytől később megfosztották. 1937-ben jelentette meg a Villon-átköltéseket, mely jó időre meg is határozta pályáját.

Zsidó volta miatt 1938-ban elhagyta Magyarországot, Párizsig menekült, itt találkozott többek között Koestler Artúrral és más kommunistákkal. Később a német megszállás miatt innen is távozni kényszerült. Marokkón keresztül az Amerikai Egyesült Államokba jutott, ahol a Szabad Magyar Mozgalom titkáraként és lapszerkesztőjeként tevékenykedett, majd három évig az amerikai hadseregben szolgált tisztként. Eközben húga az országban maradt, nem élte túl az ostromot. Faludy megjelent köteteit máglyákon égették el a nyilasok.

1946-ban tért haza, a Népszavánál helyezkedett el. 1947-ben megjelent az Őszi harmat után című verseskötete, illetve a Villon balladák már a 14. kiadásnál tartottak. Noha baloldali érzelmű maradt (vezetésével döntötték le bolsevisták 1947. április 26-ról 27-re virradó éjjel Prohászka Ottokár Károlyi-kertbéli szobrát), a bolsevista hatalom is ellenségesen viszonyult hozzá, további művei nem jelenhettek meg. 1949-ben 3 évre a recski kényszermunkatáborba zárták. Az itt írt versei 1983-ban Münchenben jelenhettek meg Börtönversek 1949-1953 címmel. Szabadulása után fordításokkal kereste meg a kenyérre valót, majd 1956-ban ismét elhagyta az országot.

A recski táborban tanúja volt emberek halálra éheztetésének és agyonverésének. Véleménye és több zsidó társa véleménye szerint a bolsevista és nemzeti szocialista táborok között az egyetlen különbség, hogy a nemzeti szocialista táborokban gázkamrák voltak (fertőtlenítés céljára).[1]

Londonban települt le, ahol 1957-től az Irodalmi Újság szerkesztője. 1961-1962-ben írta a Pokolbéli víg napjaim című önéletrajzi visszaemlékezéseit, amely azonban először angol fordításban jelent meg 1962-ben. A könyv 1987-ben jelent meg először Magyarországon az AB Független Kiadónál kalózkötetként. 1963 és 1967 között Firenzében és Máltán élt. 1967-ben költözött át Torontóba. Kanadában és az Egyesült Államokban különbőző egyetemeken tartott előadást, miközben a Ötágú síp és a Magyarok Világlapja című lapok munkatársaként dolgozott. 1980-ban New Yorkban jelentek meg összegyűjtött versei. Közben Magyarországon tiltott költő volt, a könyvtárakban még a katalógusból is kiszedték azokat a cédulákat, melyen a neve szerepelt.

1988-ban másodszor is hazatelepült. A rendszerváltás után korábban szamizdatban terjedő műveit is ki lehetett adni. Új verskötetei és fordításai is megjelentek. Faludy 1994-ben a Kossuth-díjat is megkapta. 1998-ban alapító tagja volt a Digitális Irodalmi Akadémiának. Személyét többnyire érdeklődés övezte, bár 90 éves kora felett sem szűnt meg polgárpukkasztónak, meghökkentőnek lenni. Pokol tornácán című kötetének bemutatóját már nem érhette meg, a Kossuth-díjas költőt 2006. szeptember 1-jén, otthonában érte a halál.

Tiszteletére 2006. október 3-án, Torontóban, a közvetlenül az egykori ottani otthona melletti parkot hivatalosan is George Faludy Place-re keresztelték át. Bár az elnevezési procedúra még életében elkezdődött, a névadási ceremóniára időközben bekövetkezett halála miatt már nem tudott elutazni.

Homokos volta

A 39. Magyar Filmszemle versenyfilmjei közé került a Faludy szerelmei című alkotás. Az agg szobordöntögető kaftános (terrorista társaival együtt vett részt Prohászka Ottokár szobrának megtámadásában) még 2002-ben nyilatkozott az RTL Klubnak, azzal a kikötéssel, hogy a beszélgetés haláláig nem kerülhet nyilvánosságra. A riporter: homokos és köztörvényes

Természetesen az anyagot a készítő, Lázs Sándor is buzi (Lázst korábban, akárcsak Mészáros Tamást, jogerősen elítélték lopásért.) Jelenleg annyit tudunk, hogy magyar műkincseket, pl. kódexeket lopott és ült is érte), aki a felvételt egy szekrényben őrizgette éveken keresztül - Faludy haláláig. A beszélgetésből kiderülnek részletek Faludy szexuális életéről, botrányos kapcsolatairól. Őszintén vall biszexualitásáról és gyötrődéseiről is. Homoszexuális kapcsolatairól akart vallani, de életében felvállalni nem merte őket. Végül kötélnek állt.

Művei

1937-ben jelentek meg Villon-átköltései a Magyar Hírlapban. Ezek profán szövegeit egyesek visszatérésnek tekintették Villon stílusához, mások csak közönségesnek tartották pld. Szabó Lőrinc fordításaihoz képest. Mivel egyetlen kiadó sem merte vállalni a kiadást, saját költségén jelentette meg a kötetet, amely nem várt sikert aratott, és még további negyven (részben szamizdat) kiadást ért meg.

 • Heinrich Heine: Németország. Faludy György átköltésében. Kolozsvár 1937. Korunk, 102 p.
 • François Villon balladái. Bp. 1937. Officina, 96 p.; 34. kiadás: Bp. 1988. Magyar Világ, 94 p.
 • A pompeji strázsa. Versek. Bp. 1938. Officina
 • Dícsértessék. Középkori himnuszok. Műfordítások. Bp. 1938. Singer és Wolfner, 96 p.
 • Európai költők antológiája. Műfordítások. Bp. 1938. Cserépfalvi, 320 p.
 • A felszabadultak az elnyomottakért. Emlékalbum a spanyol földalatti mozgalom támogatására. Bp. 1946. Szociáldemokrata Párt, 32 p.
 • Őszi harmat után. Versek. Bp. 1947. Officina, 146 p.
 • Rabelais Pantagruelje. Műfordítás. Bp. 1948. Cserépfalvi, 304 p.; 2. kiadás: Szeged 1989. József Attila Tudományegyetem, 458 p.; Második rész: Bp. 1993. Magyar Világ, 326 p.
 • Tragödie eines Volkes. Ungarns Freiheitskampf durch die Jahrhundert. Tatár Máriával, (Faludy Zsuzsával) és Pálóczi Horváth Györggyel. Wien 1957. Europa Verlag, 116 p. + 37 t.
 • Emlékkönyv a rőt Bizáncról. Válogatott versek. London 1961. Magyar Könyves Céh, 207 p.
 • My Happy Days in Hell. [Önéletrajz.] Ford.: Kathleen Szász. London, 1962. Andre Deutsch, 470 p. (London 1963, 1987, New York, 1963, 1964, Toronto 1985. Magyar: Bp. 1987, 1989, 1999.)
 • [németül:] Heitere Tage in der Hölle. Ford.: Hans Wagenseil. München 1964. Rütten und Loening Verlag.
 • [dánul:] Myne lykkelige Dage i Helvede. Ford.: Lotte Eskelung, Koppenhága 1964. Forlaget Fremad, 392 p.
 • [franciául:] Les beaux jours de l’enfer. Ford.: Gara László. Paris 1965. John Didier, 376 p.
 • [magyarul:] Pokolbéli víg napjaim. Bp. 1987. AB Független (szamizdat), 544 p.; 2. kiadás: Bp. 1989. Magyar Világ
 • Karoton. A Novel. Ford.: Flora Papastavrou. London, 1966, Eyre and Spottiswoode, 304 p.
 • [ugyanez:] City of Splintered Gods. New York 1966. William Morrow, 304 p.
 • Erasmus of Rotterdam. Életrajz. Ford.: Eric Johnson. London 1970. Eyre and Spottiswoode, 298 p.; New York 1971, 1974.
 • [németül:] Erasmus von Rotterdam. Ford.: Walter Seib és Waltraut Engel. Frankfurt am Main 1973. Societäts Verlag, 290 p.; 1981. uo.
 • Levelek az utókorhoz. [Versek.] Toronto 1975. Institut Marsile Ficin, 206 p.
 • Ballada a senki fiáról. Villon-átköltés. Andruskó Károly 48 fametszetével. Újvidék 1975. Udruzjene Kolekcionare Jugoslavije, 61 p.
 • East and West. Selected Poems. Ford.: John Robert Colombo. Toronto 1978. Hounslow Press, 148 p.
 • Faludy György összegyűjtött versei. New York 1980. Püski Sándor, 635 p.
 • Börtönversek. 1949–1952. Az ávó pincéjében és Recsken. München 1983. Recski Szövetség, [lapszámozás nélkül]. Ugyanez 1950–1953. Bp. 1989. Magyar Világ, 93 p.
 • Learn This Poem of Mine by Heart. Sixty Poems and One Speech by – –. Ford.: John Robert Colombo. Toronto 1983. Hounslow Press, 128 p.
 • Twelve Sonets. Ford.: Robin Skelton. Victoria, British Columbia 1983. Pharos Press, 24 p.
 • Selected Poems of George Faludy. Ford.: Robin Skelton. Toronto, 1985. McClelland and Stewart, 232 p. Ugyanez: Athens, Georgia, USA, 1985. University of Georgia Press, 232 p.
 • Ballad for Isabelle. Ford.: Robin Skelton. White Rock, British Columbia 1985. White Rino Press
 • Hullák, kamaszok, tücsökzene – Corpses, Brats and Cricket Music. Ford.: Robin Skelton. Vancouver 1987. Tanks, 67 [2] p.
 • Faludy György–Eric Johnson: Notes from the Rainforest. Esszék. Toronto 1988. Hounslow Press, 128 p.

Magyarul

 • Jegyzetek az esőerdőből. Bp. 1991. Magyar Világ Kiadó, 208 p.
 • Test és lélek. A világlíra 1400 gyöngyszeme. Műfordítások. Szerk.: Fóti Edit. Ill.: Kass János. Bp. 1988. Magyar Világ, 760 p.
 • 200 szonett. Versek. Bp. 1990. Magyar Világ, 208 p.
 • Erotikus versek. A világlíra 50 gyöngyszeme. Szerk.: Fóti Edit. Ill.: Karakas András. Bp. 1990. Magyar Világ, 72 p.
 • Dobos az éjszakában. Válogatott versek. Szerk.: Fóti Edit. Bp. 1992. Magyar Világ, 320 p.
 • Jegyzetek a kor margójára. Publicisztika. Bp. 1994. Magyar Világ, 206 p.
 • 100 könnyű szonett. Bp. 1995. Magyar Világ, [lapszám nélkül].
 • Versek. Összegyűjtött versek. Bp. 1995. Magyar Világ, 848 p.
 • Vitorlán Kekovába. Versek. Bp. 1998. Magyar Világ, 80 p.
 • Pokolbeli víg napjaim. Visszaemlékezés.
 • Pokolbeli napjaim után. ISBN 9639075094.
 • A Pokol tornácán. ISBN 9633699452.
 • Faludy tárlata: Limerickek. Glória kiadó. 2001.
 • A forradalom emlékezete (Faludy Zsuzsával közösen). ISBN 9633700337
 • Heirich HeineVálogatott versek Faludy György fordításában és Németország Faludy György átköltésében. Egy kötetben. Alexandra Kiadó. 2006.

Kitüntetései

 • A Magyar Köztársaság rubinokkal ékesített Zászlórendje, 1991.
 • A Soros Alapítvány Életműdíja, 1993.
 • Nagy Imre-emlékplakett, 1993.
 • Budapest Főváros Díszpolgára, 1993.
 • Kossuth-díj, 1994.
 • A MÚOSZ örökös tagja, 1997.
 • Pulitzer-emlékdíj, 1998.
 • Aranytoll, 2000.
 • Don Quijote-díj, 2001.
 • Obersovszky emlékplakett, 2002.
 • Gundel Művészeti-díj, 2002.
 • A Magyar Köztársaság Érdemrend Középkeresztje a Csillaggal, 2002.
 • A Magyar Köztársaság Érdemrend Nagykeresztje 2006.

Külső hivatkozások

Lábjegyzetek

 1. Winston blogspot