Fekete János bankár

A hu-Rightpedia wikiből
Fekete János
Fekete János

Fekete János (Budapest, 1918. szeptember 4. – Budapest, 2009. október 23.) bankár, a Magyar Nemzeti Bank egykori elnökhelyettese.

Életpályája

Édesanyja korai halála után családja vidékre költözött. Pályafutását 1936-ban kezdte a szarvasi takarékpénztárban, irattárosként. A háború idején munkaszolgálatosként esett hadifogságba, ahonnan 1945-ben szabadult.

Budapestre került, ahol két esztendőn keresztül – 1946-tól 1948-ig – a Magyar Nemzeti Bankban dolgozott. 1950-ben lett a Pénzügyminisztérium deviza főosztályának, majd a Külügyminisztérium pénzügyi főosztályának osztályvezetője. Hazánk képviseletében részt vett a háborút követő 1950-es párizsi jóvátételi tárgyalásokon.

1953-ban tért vissza az MNB-be, ahol 1988-ig, nyugdíjba vonulásáig különböző pozíciókat töltött be. 1953-tól 1968-ig a devizagazdálkodási főosztály vezetője volt. Ebben a minőségében javasolta az 1956-os forradalmat követően – szélsőbalos véleményekkel szembeszegülve – hogy a korábbi nyugati hiteleket törleszteni kell. 1968-tól 1980-ig elnökhelyettes, 1980-tól első elnökhelyettes volt az MNB-ben. Ez utóbbi pozíciójában 1982-től 1988-ig a Nemzetközi Valutaalap magyarországi kormányzójának a tisztét is betöltötte.

1989-1990-ben ő képviselte Kelet-Európát a globális gazdaság problémáinak megoldására javaslatokat tenni hívatott, Helmut Schmidt vezette 15 tagú Világgazdasági Tanácsadó Testületben. Nyugalomba vonulása után számos pénzintézet, társadalmi szervezet vezetőségének volt tagja.

Forrás