Fock Jenő

A hu-Rightpedia wikiből
Fock Jenő.jpg

Fock Jenő (Budapest, 1916. május 16.2001. május 22.) zsidó kommunista politikus, a Minisztertanács volt elnöke.

Pályája 1945-ig

Munkáscsaládban született, apja géplakatos volt, ismert szociáldemokrata. Fia négy polgárit végzett, majd tizennégy éves korától a Marx–Mérei gyárban dolgozott, kitanulta a műszerész szakmát. Később a Ganz Vagongyárban dolgozott műszerészként. 1932-ben belépett a KMP-be. Részt vett a KIMSZ és a Vörös Segély munkájában. 1937-ben az Országos Ifjúsági Bizottság tagja lett. 1939-ben behívták katonának. 1940-ben kémkedés vádjával letartóztatták, a hadbíróság háromévi fegyházbüntetésre ítélte. 1943-ban a frontra került, egy év múlva azonban megszökött.

Pályája 1945-től 1956-ig

1945. január 13-án a X. kerületi pártbizottság titkára, júliustól az MKP Budapesti Pártbizottság Végrehajtó Bizottságának tagja lett. 1947-től a Nehézipari Központ osztályvezetője, 1948-tól a Gépipari Főosztály vezetője. 1951. január 27-én kohó- és gépipari miniszterhelyettessé nevezték ki. Elvégezte a Gazdasági Műszaki Akadémiát. 1954. október 9-étől külkereskedelmi tanácsos az NDK-ban. 1955. április 30-ától a SZOT titkára, 1956 júliusától az MDP KV póttagja. 1956 novemberében az MSZMP IKB tagja lett, 1957 februárjától gazdaságpolitikai KB-titkár volt, majd a júniusi országos pártértekezleten beválasztották a PB-be, amelynek 1980-ig tagja maradt. Ekkor már a reformprogram eltökélt támogatójának számított.


Pályája 1956-tól

1955–57 között a Szakszervezetek Országos Tanácsa (SZOT) titkára. 1957–61-ben az MSZMP KB titkára, 1961–67 közt miniszterelnök-helyettes. 1967-től 1975-ig a Magyar Népköztársaság Minisztertanácsának elnöke. Tüzes beszédeket mondott különféle nemzetközi bolsevista találkozókon. Kormányfőként nevéhez fűződött az új gazdaságirányítási rendszer bevezetése. Az MSZMP KB tagja 1956-tól, a Politikai Bizottság tagja 1957–80 között.

1980-tól a Magyar Tudományos Egyesületek Szövetsége (MTESZ) elnöke. 1988 novemberétől az MSZMP KB Nemzetközi, Jogi és Közigazgatáspolitikai Bizottság tagja volt.

Halála

Életének 85. évében, 2001. május 22-én hunyt el otthonában.

Műve

A szocializmus építésének gazdaságpolitikája. Kossuth, Budapest, 1973.

Forrás

Akadémiai kislexikon I. (A–K). Főszerk. Beck Mihály, Peschka Vilmos. Budapest: Akadémiai. 1989. ISBN 963-05-5280-9


Elődje:
Kállai Gyula
Magyarország miniszterelnöke
1967–1975
A magyar miniszterelnöki pecsét 1848-ból
Utódja:
Lázár György