Gyűlölködnek a hazánkban élősködő zsidó ügyvédek, örömtáncot járva egy rituális gyilkosság felett - elérhető listával

A hu-Rightpedia wikiből

A zsidó ügyvédek írását változtatás nélkül közöljük, egy betűjét sem megváltoztatva.

Mi, a Budapesti Ügyvédi Kamara Eötvös Károly díjjal kitüntetett tagjai egyre nagyobb aggodalommal figyeljük, ahogyan a szélsőséges, uszító rasszizmus az utcáról bekerült a bírósági tárgyalótermekbe, sőt az országgyűlési felszólalásokba is. - Igen, ezt a folyamatot mi is aggódó tekintetekkel pásztázzuk, sajnos útón-útfélen találkozunk magyarellenes hangokkal, amelyek sokszor olyanok szájából hangoznak el, akiknek semmi keresnivalója nincsen nem, hogy Magyarországon, de még Európában sem. És most csak finoman fogalmaztunk. - a szerk

A közelmúltban az ország házában hangozhatott el azonnali elutasítás nélkül olyan felszólalás egy parlamenti képviselő szájából, amely nem csak a középkori vérvádon alapuló antiszemita koncepciós perek hangulatát hozta vissza, hanem egyidejűleg a magyar igazságszolgáltatás, és egyben a magyar ügyvédség egyik legdicsőségesebb pillanatát, a tiszaeszlári felmentő ítéletet kívánta besározni, amely perben a felmentést kiharcoló Eötvös Károly, az ügyvédi kar egykori tagja, egyszerre mutatott máig ható példát a tisztességes és eredményes ügyvédi működésre. - Ezen sorok után mire számíthat még egy magyar hazafi a bírósággal szemben, ahol ilyen mocskos ügyvédekkel, ügyészekkel, bírókkal találja magát szemben, akik nyíltan örvendeznek egy rituális gyilkosság elkövetőinek felmentéséről? A parlamenti felszólalás lassan már lerágott csont, de azért azt ne felejtsük el, hogy ez a képviselő a zsidók által létrehozott demokratikus választásoknak köszönhetően került be az Országgyűlésbe, ahol pusztán hivatalos adatokra hivatkozva, nem pedig kitalált történetet elmesélve szólalt fel. - a szerk.

Eötvös Károly híres, hét órás védőbeszédében egyszerre bizonyította be a vád alaptalanságát, és kelt ki határozottan "a zsidók elleni gyűlölködés s a vérvád eleven babonájának" közhangulata és az azt előidézők ellen. A Budapesti Ügyvédi Kamara ezért nevezte el legmagasabb díját Eötvös Károlyról, mert olyan ügyvédi életműveket kíván díjazni, amelyekben kiemelkedő szaktudás és szakmai tisztesség egyesül. - Lefordítva: olyan ügyvédeket kívánnak díjazni, akik foggal-körömmel, habzó szájjal küzdenek a bennszülött hazafiakkal szemben, nem kímélve 97 éves idős embereket sem. A szakmai tisztesség fogalmát meg sem próbáljuk definiálni a zsidók szemszögéből, annak jelentését talán még ők maguk sem tudják. - a szerk.

Éppen ezért Eötvös Károly szellemében határozottan visszautasítjuk, hogy ezek az ember- és emberiségellenes indulatok és gondolatok visszalopakodjanak az ország házába és az igazságszolgáltatás termeibe. - Milyen emberiségellenes gondolat? Rituálisan meggyilkoltak egy kislányt és még az ezt firtató képviselő követ el emberellenes bűncselekményt? - a szerk.

Nem hallgathatunk, mert alapvető emberi megfontolásaink késztetnek szólásra: az emberi méltóság tisztelete, az emberbarátságból fakadó fájdalom minden esetben, amikor igaztalanul, méltatlanul bántanak és megbántanak bárkit is, akár szóval, akár cselekedettel. - Egy igazi sablonos mondat, amely megtalálható minden holokausztozó asztalán, amelyet az év minden napján meg kell hallgatnunk. - a szerk.

Nem hallgathatunk, mint ügyvédek, a jog elkötelezettjei és szolgái. A jog világában egyenlően részesedünk a kötelezettségekben és a jogokban, valamint az igazságszolgáltatás pártatlanságában. Ezen értékeinket alattomosan és gyökereiben rágja szét minden, ami kárhoztató különbséget tesz ember és ember között származása, vallása, világnézete és politikai felfogása között. - Üdvözölnénk, ha az igazságszolgáltatás tényleg pártatlan lenne, de sajnos tudjuk, hogy azt mindig az aktuálisan regnáló kormányot mozgató zsidó nagyurak irányítják. - a szerk.

Nem hallgathatunk, mint magyar állampolgárok, akik hazánk kiegyensúlyozott fejlődését szem előtt tartva gyakoroljuk magunk is hivatásunkat, azon igyekezve, hogy országunk ne váljék kisszerű érdekek, primitív indulatok, a következményekkel nem számoló felelőtlen uszítások martalékává. - Na itt van a legnagyobb probléma, hogy ezek az aljadékok magyar állampolgárnak mondhatják magukat, szemben például azon határon túlra szakadt magyarokkal, akik ma napig nem mondhatják magukat "hivatalosan" is magyarnak. - a szerk.

Nem hallgathatunk, mint európai polgárok, akiknek közössége tanult történelméből, s tudja, a gyűlölet lappangó zsarátnoka perzselő tűzviharként miként képes a szenvedés és a lángok martalékává tenni egész kontinensünket. - Talán a bolsevizmusról tetszenek beszélni? Abból valóban tanulni kell, hogy a vörös mocskot végleg el kell pusztítani, mielőtt újra föléledne parázsló hamvaiból. - a szerk.

Eötvös Károly a tiszaeszlári perről írt könyvének "A nagy per, amely ezer éve tart, s még sincs vége" címet adta. Lelkiismeretünktől és embertársainkért érzett felelősségünktől ösztökélve fellépünk mindazok ellen, akik ennek „a nagy pernek” történelmi lezárását meg akarják akadályozni, és fenn kívánják a rasszizmus és idegengyűlölet légkörét tartani. Egyben kérjük embertársainkat, honfitársainkat, a törvényhozás felelőseit, az igazságszolgáltatásban dolgozó bírákat, ügyészeket, ügyvéd kollégáinkat csatlakozzanak felhívásunkhoz: ne engedjünk a gyűlölet agresszív alattomos kórjának. Mutassunk rá azon nyomban és a leghatározottabban arra, milyen veszélyt hordoz ez az egyénre és társadalomra, a jogszerűségre és igazságosságra. - Ennek nyomán talán mi is kiadhatnánk egy könyvet, melynek címe a következő lenne: "A holomítosz, amely már ezer éve tart, és soha nem lesz vége". - a szerk.

És itt a lista azokról a zsidókról, akik már megkapták a gyermekgyilkosokat védő Eötvös nevéről elnevezett díjat, és aláírták a fenti förmedvényt:

Szamosi Katalin, Bálint Ákos György, Katkó Anna, Szánthó Pál, Bánátiné dr. Makray Ilona, Kicherer V. Tamás, Szecskay András, Bánáti János, Kiss Pál, Sziklai János, Bárándy Péter, Kovács Kázmér, Szily Márta, Bérczes Róbert, Köteles György, Szlávnits László, Burai-Kovács János, Köves Péter, Szűcs Andrea, Czeglédy László, Landes Judit, Varga Ildikó, Fekete Tamás, Moldován András, ifj. Vég Tibor, Galli István, Prandler János, Zimnic János, Géczi Zsuzsanna, Probstner Ilona, Goda Gyula, Sátori Anna, Hajdu István, Somos András, Halász Judit, Subasicz Éva, Bacher Vilmos, Hegedűs László, S. Szabó Péter, Balogh Béla, Horváth István

Deres.tv


Forrás