Hanukka

A hu-Rightpedia wikiből
Berlinben is hamukáznak

A hanukka ünnepe.

Mit jelent Hanukka valójában? Mint a zsidók szinte minden ünnepe, így a történelem előtti időkre visszavezethető hanukka ünnepe is csak az állandóan demonstrált zsidó gyűlölet csúcsainak egyike az emberiség többi részei ellen. A hanukka ünnep apja, amely egy napon a keresztények karácsonyát fogja pótolni, a nemzsidók elleni gyűlölettől marcangolt rabbi, Julius Eckman.

Eckman

Eckman, a talmudzsidó 1866-ban bosszúsan látta, hogy a zsidók, akik a Talmud és Tóra tanításai ellenére asszimilálódtak és Karácsony idején zsidók és nemzsidók ajándékokat adtak egymásnak. Errefel értékelték föl az addig ismeretlen hanukka ünnepet, hogy a keresztény karácsonynak a szó szoros értelmében hadat üzenjenek és azzal szemben tárgyi dolgokat állítsanak föl. Eckman támadásai a Karácsonyt ünneplő zsidók ellen figyelemre méltóak. Így ő azokat a zsidó családokat, akik karácsonyt megünnepeltek, ignoránsoknak nevezte, és az anyákat értéktelen teremtéseknek, akik ostobán majmolják a keresztényi hitet a Karácsonyban.

Szétválás és gyűlölet

A hanukka ünnep nem a zsidók és keresztények közti szeretet ünnepként született, hanem mint a szétválás és a gyűlölet ünnepe. Így a zsidó újság cikke, mely szerint hanukka a fény ünnepe tánccal, zenével, fánkkal és énekkel, nem más, mint sötét cinizmus. Ez biztosan nem volt a kazár talmudzsidó, Eckman célja, aki a Talmud értelmében Jézust, Máriát és Józsefet megátkozta és a pestist kívánta nekik. Mint ahogy a mai talmudiskolák Máriát ma is kurvának nevezik és szerintük Jézus a pokolban fő forró ürülékben.

Zenebona

A hanukát állítók azt hiszik, hogy már legyőztek minket és a behódolásunk már csak idő – és vér – kérdése. Én nem hiszek ebben, és nem ünneplem a hanukát, nem gyújtom meg tiszteletükre a gyertyát és erre biztatom minden honfitársamat is. Nekünk a decemberi gyertya lángja egészen mást jelent. Indokolt tehát a zenebona a hanuka magyar államvezetőivel megtűzdelt ünnepén. Semmiféle vallásos érzelmet nem sért az ellene való tiltakozás, csupán azt fejezi ki, hogy a behódoltatás még nem teljes, még vannak, akik szabadon kívánnak élni.

Ismét köztérre tétettek a hanukák, és a magát veszélyeztetettnek érző kisebbség aggódó vezérkara megkívánja, hogy vallási tisztelettel áldozzon előtte a nép, az istenadta goyim. Mert ugye, az állam és a párt legfőbb vezetése szolgai módon járul a hanuka elé, hogy kifejezze a zsidóság szent ünnepe melletti tiszteletét.

Úgy hiszik, hogy a bűnös népnek tisztelnie kell Isten "kiválasztottainak" szent ünnepét, a hanukát, amikor a hétágú gyertyatartóban sorra lobban fel a láng. A hétágú gyertyatartóban, a menórában. Hogy az igazság nehogy kiderüljön, ezért az ünnepet a fény ünnepének nevezik – amely azonban az eredeti zsidó vallás szerint istenkáromlás.

Miről szól?

Mi hát az igazság? Miről szól a hanuka? Zsidók ünnepe, az kétségtelen, de mit is ünnepelnek ekkor? Tudvalévő, hogy a zsidó naptárban tavaszelőtől késő őszig vannak az ünnepek, mind jól meghatározott vallási fogalom köré csoportosulva, szinte több is minden hónapban. Az év kilenc-tíz hónapja szent. Van azonban két hónap, amelyben nincs vallási ünnep, amely nem szent, amikor olyan dolgok is történhetnek, amelyek egyébként a vallás szent menetét megzavarnák. Nos, a hanuka erre az időszakra esik. A szó – chanukah – jelentése: felszentelés.

Eredete a Makkabeusok idejére vezet.

A Makkabeusnak nevezett – családi név alapján – királyok fellázadtak a görögök ellen Kr.e. 168-ban, majd a sikeres lázadás után a Hasmóneus család papjai immár királlyá kenettek fel és ebben a minőségükben megkezdték az addig csupán Jeruzsálem környezetére és a déli Negev sivatagos részre kiterjedő államuk északra terjesztését. Hódítottak.

‘Rájöttek’ arra, hogy a hajdani, dávidinak vélt állam gazdag, északi felén élők – a galileai népesség – már úgymond ‘elfelejtette’ a körülmetélkedés rítusát, hát gyorsan visszahódították a görög uralom lerázásának lendületével az északi, galileai területeket is.

Izrael

Először a világtörténelem során létrejött az ‘egységes Izrael’ állama, a megálmodott dávidi állam, merthogy korábban Szamária soha nem tartozott Jeruzsálem fennhatósága alá, korábban soha sem volt egységes Izrael állam, sem Salamon, sem Dávid zsidó királyok idején, mert ezek mindketten az egyiptomi történelemből merített figurák. A róluk szóló áltörténelem – a deuterenomi történelem – Jósiás gyermekkirály számára készült történelem része, és Kr.e. hatszázas évek második-harmadik évtizedében hozta össze Jeremiás próféta, apjával, Hilkiással együttműködve. [1] Olyan igaz, mint maga a hanuka is.

Ennek a makkabeusi győzelemnek az ünnepe a hanuka. Nem vallási ünnep, hanem a görögök legyőzése, az északi területek meghódításának az ünnepe.

Hódítás, a megszállók győzelme

Nos, ilyen szemmel kell a hazai hanuka ‘ünnepre’ is tekintenünk. Mert mit is jelent a hanuka ünnepe Budapesten, a magyarok fővárosában, amelyet közterünkön, az állam képviselőinek bevonásával rendeznek a zsidók? Azt jelzi, hogy a magyar nemzet feletti győzelmüket ünneplik. Azt, hogy a magyarországiak már igazi, meghódított gojok.

Peresz provokációja

Ez számos megnyilatkozásból megérthető – ide sorolható Simon Perez elszólása is, avagy szándékos provokatív kijelentése, mindegy. A hanuka ünneplése körülbelül olyan jelentéssel bír, mint amikor április 4.-én az ú.n. ‘felszabadulás’ ünnepére hajtottak ki minket parancsszóval, és énekeltették velünk a Dicső Szovjetuniót és dicső vezérét Sztálint, Hruscsovot méltató bugyuta szövegeket – csakhogy a legbrutálisabb magyargyilkosokat említsem.

A hanukát állítók azt hiszik, hogy már legyőztek minket és a behódolásunk már csak idő – és vér – kérdése. Én nem hiszek ebben, és nem ünneplem a hanukát, nem gyújtom meg tiszteletükre a gyertyát és erre biztatom minden honfitársamat is. Nekünk a decemberi gyertya lángja egészen mást jelent.

A hamuka

A hanuka hamukát meg végképp nem szabad bevenni, hiszen az igazság itt is kiabál, csak a zsidóság eredeti könyveihez kell fordulnunk – pl. a Makkabeusok könyvéhez, amelyet a katolikus Bibliában találunk meg. Minthogy ezek a könyvek nincsenek a kanonizált héber Bibliában, a protestáns bibliafordítók, így Károlyi és az angol Jakab király protestáns megbízottai is, mint a vallással közösségben nem lévő könyvet, ugyancsak kihagyták a szentnek vélt könyvek sorából.

Indokolt tehát a zenebona a hanuka magyar államvezetőivel megtűzdelt ünnepén. Semmiféle vallásos érzelmet nem sért az ellene való tiltakozás, csupán azt fejezi ki, hogy a behódoltatás még nem teljes, még vannak, akik szabadon kívánnak élni.

Hazai provokációk

Izraelben nincs kereszt vagy félhold a knesszet előtt, Budapesten azonban a Parlamentnél és köztereinken is egyre agresszívebben nyomulnak a gyűlöletvallású kaftánosok. Köznyugalmat megzavarva óbégatnak, ugrabugrálnak, hangszóróikból jiddis förmedvény üvölt. Ráadásul a hanuka a zsidók szerint az ő kizárólagos öntömjénező ünnepük (bibsi blogok szerint éppen a gójokkal való keveredés tilalmáról is szól), nem az univerzális szereteté, nem az alsóbbrendűnek tartott keresztényeké. Ezért is érthetetlen, hogy miért nem zsinagógáikban gajdolnak, ahogy régebben. Tomcaték, kifejezve sok magyar felháborodását, nem hagyták annyiban a dolgot: Felvásároljuk Magyarországot transzparenssel csatlakoztak.

Az Mti cionista nyelvén

Légvédelmi sziréna bőgetésével és egy transzparens kifüggesztésével zavarta meg a Nyugati téri hanukaünnepet P. Tamás (Tomcat) és két társa - írja szokásos, cionista stílusában az MTI. Mi így mondanánk: Légvédelmi sziréna bőgetésével és egy transzparens kifüggesztésével, alkotmányos jogát gyakorolva tiltakozott a közpénzből támogatott zsidórasszista propaganda, a zsidó gyarmatosítás ellen Tomcat és két barátja (Ez már csak így megy mifelénk, Tomcatnek véletlenül épp a hanukaünnep közelében támadt kedve egy kis szirénabőgetésre, miért olyan nagy bűn ez?). A BRFK szocionista rezsimet szolgáló csicskái a három férfit természetesen előállították, bilincsben.

A blogger és bajtársai a Skála teraszára függesztették ki transzparensüket, ez állt: Felvásároljuk Magyarországot. Nem emlékszünk, hogy a Magyar Gárda alakuló ünnepsége ellen tüntető szélsőséges zsidók közül bárkit elvittek volna az ávósok.

Tiltakozás

Tomcaten, Bloginon (korábbi nevén Blogadmin) és társukon kívül több magyar tiltakozott még a helyszínen a talmudista zsidó csőcselék ellen. Árpád-sávos lobogóik miatt az ávósok természetesen zaklatták őket.

A kipás Lomni (cionista) Zoltán

Az undorító, a gyarmatosítást jól szemléltető "ünnepségen" ott csaholt kipás Lomni(cionista) Zoltán, a bírói hivatást naponta meggyalázó, politikai nyilatkozatokat tevő, a zsidó rasszizmust támogató szélsőséges Legfelsőbb Bírósági elnök is, sőt, ő gyújtotta meg a valódi kirekesztők hanukagyertyáját.

Mint ismeretes, a jogot is előszeretettel szájba vizelő Lomni (cionista) az alkotmányellenes zsidó gyűlölettörvény egyik kidolgozója, a szabad véleménynyilvánítás eltiprásának élharcosa. Mellesleg korrupt, alkoholista senkiházi.