Haraszti György

A hu-Rightpedia wikiből

Haraszti György, dr. (Budapest, 1912. január 7. – Budapest, 1980. november 26.) nemzetközi jogász, egyetemi tanár, Takács Marianna művészettörténész férje.

Életpályája

Egyetemi tanulmányait a budapesti tudományegyetem jogi karán folytatta. 1938-ban tett bírói és ügyvédi vizsgát. Az ügyvédi kamarába nem léphetett be. Behívták munkaszolgálatra. A második világháború után gyakorló jogász volt: 1948-ban az Iparügyi Minisztériumban dolgozott, majd a Külügyminisztérium nemzetközi jogi főosztályát vezette. 1950-ben koholt vádak alapján félreállították. 1952-től az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) nemzetközi jogi tanszékén dolgozott, 1962-ben kapott egyetemi tanári kinevezést. Ő szerkesztette a Questions of international law-t (I. Leyden, 1960; II. Rockville-Bp., 1981), amely a magyarországi nemzetközi jogi irodalom jelentős idegennyelvű publikációja volt. Lefordította Hugo Grotius: A háború és a békejogáról írt munkáját (1-3. köt. társszerzők Brósz Róbert, Diósdi György, Bp., 1960).

Kutatási területe

Szűkebb szakterülete a hágai Nemzetközi Bíróság joggyakorlata, a nemzetközi szerződési jog, a konzuli jog és a világűrjog volt.

Tudományos fokozatai

1957-ben szerezte meg a kandidátusi fokozatot. 1969-ben lett az állam- és jogtudományok doktora (1969)

Testületi tagságai

Tagja volt a Nemzetközi Jogi Intézetnek, s az ENSZ Világűrjogi Bizottságának (éveken át ő volt a Holddal foglalkozó munkacsoport elnöke). A Nemzetközi Jogi Társaság magyar tagozatának, továbbá a Magyar Jogász Szövetség nemzetközi jogi bizottságának elnöke volt.

Művei

  • A Nemzetközi Bíróság joggyakorlata. 1946-1956 (Bp., 1958);
  • A nemzetközi szerződések értelmezésének alapvető kérdései (Bp., 1965);
  • A nemzetközi szerződések megszűnése (Bp., 1973);
  • Some fundamental problems of the law of the treaties (Bp., 1973);
  • Nemzetközi jog (egyetemi tankönyv, társszerzők Herczegh Géza és Nagy Károly, Bp., 1976, 1985; többekkel Bp., 1989);
  • Treaties and the fundamental change of circumstances (Leyden, 1976).

Irodalom

  • Nagy Boldizsár: Haraszti György (1911-1980) (Magyar Jog, 1981. 1. sz.);
  • L. V.: Haraszti György (1912-1980) (Jogtudományi Közl., 1981. 3. sz.).

Forrás