Horn Gábor

A hu-Rightpedia wikiből
Horn Gábor

Horn Gábor 1955. november 25-én született Szombathelyen (Vas megye). Apai ági ősei gazdag zsidó polgári család tagjai; nagyanyja svájci származású, családja egy része ma is ott él. Budapesten és a mai Szlovákia területén lévő családi vagyonukat részben a zsidótörvények, részben a második világháború miatt elvesztették.

Szülei

Édesapja, Horn Miklós (1930) politikai gazdaságtan és történelem szakos középiskolai tanár, a szombathelyi Kossuth Lajos Közgazdasági Szakközépiskola tanáraként kezdett dolgozni. Mint reformkommunista részt vett az 1956-os forradalomban, ezért 1957-től tizennyolc hónapig vizsgálati fogságban volt; szabadulás után egy évig nem kapott állást. 1964-től a budapesti Széchenyi István Közgazdasági Szakközépiskola igazgatóhelyettese, majd igazgatója. 1973-tól a Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari Főiskola tanszékvezetője és főigazgató-helyettese, majd főigazgatója. Édesanyja Vas megyei polgári család leánya, a nagyapa - aki az első világháború után hosszabb időt töltött orosz hadifogságban - orvos volt. Édesanyja, Csák Erzsébet (1930) 1953-tól a szombathelyi Kossuth Lajos Közgazdasági Szakközépiskola, majd a budapesti Földes Ferenc Kereskedelmi Szakközépiskola tanára, 1988 óta nyugdíjas.

Testvérei:

György (1951) tanár, az Alternatív Közgazdasági Gimnázium vezetője, Péter (1957) közgazdász és Ágnes (1960) tanár.

Családja

1982-től élettársa Bakonyi Éva közgazdász, a Soros Alapítvány ügyvezető igazgatója. Két gyermekük született, Ádám (1983) és Anna (1987) tanuló. A család csak rövid ideig élt Szombathelyen, így általános és középiskolai tanulmányait már Budapesten végezte, 1974-ben érettségizett a Zrínyi Ilona Gimnáziumban. Egy évig különböző szellemi segédmunkákat végzett, legtöbbször kérdezőbiztosként dolgozott. 1975-1976-ban Kalocsán letöltötte sorkatonai szolgálatát, majd a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem Általános Kar tanári "A" szakán (közgazdasági elméleti szak) folytatta tanulmányait, ahol 1980-ban közgazdász- tanári oklevelet szerzett.

Hivatás

Tíz éven át az I. István Közgazdasági Szakközépiskola tanára, politikai gazdaságtant és pénzügyi ismereteket tanított. 1985-től a közgazdasági képzés megújítását célzó MTA-iskolakísérlet vezetője; gyakorlatiasabb, ideológiamentes oktatás kialakítására törekedtek, tantárgyblokkok felállításával, valóságos problémák felvetésével próbálták életszerűbbé tenni az elméletet a diákok számára. 1990 óta a barátaival alapítványi formában létrehozott iskola, a Közgazdasági Politechnikum pedagógiai vezetője. Szakértőként rendszeresen részt vett különböző kutatásokban, 1995-től a Soros Alapítvány közoktatási programjának egyik vezetője. Az Alapítványi Iskolák Egyesületének egyik alapítója (1992). 1989-1990-ben a Világi Zsidó Iskolák Alapítására Alapítvány kuratóriumi tagja. 1994-től a Magyar Televízió Iskolák a láthatáron című sorozatának, illetve a Soros Alapítvány Közoktatási Füzetek kiadványsorozatának a szerkesztője. Rendszeresen ír oktatáspolitikai kérdésekkel kapcsolatos cikkeket országos napilapokba és szakmai kiadványokba. Családja, főként édesapja hatására középiskolai éveitől kezdve fontos szerepet játszott életében a közéleti tevékenység, erős kritikával szemlélte és szemléli közvetlen és tágabb környezetét. Egyetemi hallgatóként aktív szerepet vállalt a Rajk László Szakkollégium, majd a Társadalomelméleti Szakkollégium munkájában. 1988-tól a második független szakszervezet, a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete alapító tagja, majd ügyvivője.

Politikai karrier

1989-től a Független Szakszervezetek Demokratikus Ligájának ügyvivője, majd alelnöke, 1992. májustól - Forgács Pál lemondása után - 1993. januárig megbízott elnöke. Mint a Liga listavezetője 1993-ban tagja lett az Egészségbiztosítási Önkormányzatnak és a pénztár felügyelőbizottságának. 1993 augusztusában az önkormányzatban tapasztalt politikai és hatalmi harcok miatt lemondott tagságáról.

1989. szeptembertől tagja az SZDSZ-nek, 1993-tól a párt oktatási műhelyének vezetője. Nevéhez fűződik a szabad demokrata oktatáspolitikai koncepció kidolgozása, az Oktatási program kormányzati felelősséggel című cselekvési program. 1994 óta az SZDSZ Országos Tanácsának a tagja. A párt 1996. novemberi tisztújító küldöttgyűlésén bekerült az ügyvivői testületbe. Az 1994. évi országgyűlési választásokon Budapest 19. sz. (XIII. ker.) választókerületében indult, és szerepelt a párt budapesti (19.) és országos (25.) listáján is. Mint egyéni jelölt a második fordulóban 29,74 százalékkal a második helyen végzett, mandátumát az országos listáról szerezte. Az Országgyűlés oktatási, tudományos, ifjúsági és sport állandó bizottságában, ezen belül az ellenőrzési albizottságban dolgozik. 1996. november 12-től részt vesz a kulturális és sajtó állandó bizottság munkájában is. Az SZDSZ-frakció oktatási munkacsoportjának a vezetője, valamint frakcióvezető-helyettes.

Fogadóórája: minden hónap első szerdáján 17 órától az angyalföldi SZDSZ-irodában. Hivatali címe: SZDSZ-iroda (Budapest XIII., Balzac utca 5.); Képviselői Irodaház, 708. szoba.

Forrás