Kálmán László

A hu-Rightpedia wikiből
Kálmán László

Dr. Kálmán László (Budapest, 1957. november 24. -), zsidó nyelvész, a nyelvtudomány kandidátusa, tudományos főmunkatárs, az ELTE BTK Elméleti nyelvészet szakcsoportjának docense.

Életpályája

Középfokú tanulmányait az ELTE Radnóti Miklós Gyakorlóiskolájában végezte Francia-orosz tagozaton és ebben az intézményben tett 1976-ban érettségi vizsgát. Az érettségi után az ELTE Bölcsésztudományi karán tanul tovább, Spanyol nyelv és irodalom szakon, valamint Általános és alkalmazott nyelvészet szakon, ahol 1981-ben szerzett diplomát. 1981 és 1983 között a budapesti Filmtudományi Intézet munkatársaként dolgozott, közben tanulmányait folytatta és 1983-ban bölcsészdoktori diplomát szerzett majd 1985-ben a Salzburgi Nyári Egyetemen fonológiát hallgatott. 1984-87 között az MTA Nyelvtudományi Intézetének Tudományos továbbképzési ösztöndíjasa volt. 1986-ban elnyerte a Boursier de la Confédération kutatói ösztöndíját és egy évet tölt a svájci Genfben. Hazatérése után az MTA Nyelvtudományi Intézete foglalkoztatja 1991-től és ez a foglalkoztatása egészen 2000-ig tart. Ezután egy éven át ismét külföldön folytatja munkáját docensként Amszterdamban, a Számítógépes nyelvészet szakon 1992-ig. Az ELTE BTK Elméleti nyelvészet szakcsoportjának docensi kinevezését 1994-ben szerezte meg. 2000 és 2002 között a budapesti Mindmaker Ltd. alkalmazta tudományos főmunkatársként. Ezen irányú tevékenységét a 2003-tól az Applied Logic Laboratory cég keretén belül végezte. Ezzel párhuzamosan részt vállalt a Nemzeti Digitális Archívum munkájában a szemantikai munkacsoportjának tagjaként és az Erasmus Kollégium vezető tanáraként. 2005-től az Erasmus Kollégiumi Tanács tagja is egyben.

Szakmai munkájában és tanári pályáján nagymértékben segítette az idegen nyelvekben való jártassága. Anyanyelvén a magyaron kívül, angol, francia, spanyol, holland, német, és orosz nyelveken tud kommunikálni. Számítógépes ismeretei kiterjednek a Unix, Lisp, TeX (szakértői színvonalon), a C, C++, Python, HTML, DOS programnyelvek ismeretére.

Szakmai érdeklődési területe

Grammatikaelmélet, formális szemantika, analógiás nyelvtanok, számítógépes nyelvészet, konstrukciós nyelvtan, anyanyelvi nevelés, nyelvtudományok.

Oktatói munkája

 • Neumann János Számítástudományi Társaság
 • Groningeni Nyári Egyetem
  • 1990. Bevezetés a diskurzusreprezentációs elméletekbe
 • BME Informatikai Kar
  • 1991. Számítógépes nyelvészet
 • Amszterdami Egyetem, Számítógépes Nyelvészet Tanszék.
  • 1991-1992. Diskurzusszemantika, Számítógépes mondatelemzés.
  • 1991-1993. Jelentés és kontextus
 • ELTE Romanisztikai Doktori Iskola
 • ELTE Angol Nyelvészet BA
  • 2006-2007. Informatika
 • ELTE Anglisztika BA, Germanisztika BA, Keleti nyelvek és kultúrák BA, Ókori nyelvek és kultúrák BA, Romanisztika BA, Szabad bölcsészet Szlavisztika BA.
  • 2006-2008. Bevezetés a nyelvtudományba
 • MTA-ELTE Elméleti Nyelvészet Szakcsoport
  • 1989-1990. Nem-lineáris fonológia
  • 1990- Dinamikus szemantika
  • 1990- Terepmunka, magyar, beás, siketek jelnyelve.
  • 1990- Számítógépes ismeretek, (Lisp, TeX, C).
  • 1993-1997. Diskurzus-szemantika
  • 1993- Formális szemantika
  • 1993- Konstrukciós nyelvtan
  • 2000- Magyar leíró nyelvtan
  • 2000- A nyelvészet területei
  • 2000- Számítógépes nyelvészet
  • 2000- Számítógépes lexikon-modellek
  • 2004- A formális szemantika logikai alapjai
  • 2004- Beás leíró nyelvtan[1]
  • 2006- Bevezetés a nyelvtudományba
  • 2006- Informatika

Könyvek

 • A Lisp programozási nyelv. Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1989. Szerkesztők: Zimányi M., Kálmán L. és Fadgyas T. ISBN 9631081834[2]
 • Magyar leíró nyelvtan. Mondattan I. Budapest, 2001. Szerkesztette: Kálmán László
 • Konstrukciós nyelvtan, Tinta Könyvkiadó, Budapest, 2001. ISBN 9638609079[3]
 • Kálmán László-Trón Viktor-Varasdi Károly, Lexikalista elméletek a nyelvészetben, Tinta Kiadó, Budapest, 2002. ISBN 9639372293
 • Kálmán László és Trón Viktor: Bevezetés a nyelvtudományba, Tinta Könyvkiadó, Budapest, 2005. ISBN 9789637094651

Publikációk

Interjúk

Jegyzetek

 1. Orsós Anna, Kálmán László: Beás nyelvtan. (Hozzáférés: 2009. október 9.)
 2. A LISP programozási nyelv. (Hozzáférés: 2009. szeptember 28.)
 3. Kálmán, László. Konstrukciós nyelvtan. Budapest: Tinta Kiadó (2001. március 14.). ISBN 9638609079 

Források

Külső hivatkozások