Kik az ún. antiszemiták?

A hu-Rightpedia wikiből

Kik az ún. antiszemiták?

 • 1. Ha valaki azt állítja, hogy a zsidók irányítanak kormányokat, ők uralják a médiát, a bankokat és általában a gazdasági életet, akkor az illető antiszemita.
 • 2. Aki bírálja Izrael magatartását, az izraeli politikusok tetteit és megnyilvánulásait, antiszemita. /Sőt, ajánlatos tudnia mindenkinek, hogy az antiszemitizmus legújabb megjelenési formája az Izrael-ellenesség. /
 • 3. Antiszemitizmus a zsidó vallás kritikája, illetve a zsidó vallási vezetők bírálata (például annak szóvá tétele, hogy szinte havonta lepleznek le pedofil rabbikat, és több ezer ellen folyik eljárás jelen pillanatban). Természetesen tilos a zsidó vallás szent könyveiben /pl. Talmud/ leírtakat rossz színben feltüntetni is (például idézni).
 • 4. Az az állítás, mely szerint a zsidó lobbi, illetve a cionisták irányítják az amerikai gazdasági, politikai és kulturális életet, antiszemitizmusnak minősül.
 • 5. Antiszemitizmus úgy vélekedni, hogy a zsidók, illetve a cionisták érdeke elsősorban a globalizáció és az "új világrend" kialakítása.
 • 6. A zsidókat vagy akár csak akkori vezetőiket hibáztatni Jézus Krisztus keresztre feszítéséért ugyancsak antiszemitizmus (hiába hirdetik ma is büszkén eleik dicső tettét).
 • 7. Aki nem fogadja el, hogy 6 millió zsidót öltek meg a nemzeti szocialisták a második világháborúban, és kétségbe vonja a gázkamrák létét, az antiszemita, ráadásul holokauszttagadó is, amely valami egészen elképesztő bűncselekmény. /De antiszemita az is, aki nyilvánosan kimondja azt, amit maguk a holokauszt hivatalos kutatói is elismertek csöndesen: nevezetesen, hogy a nemzeti szocialisták sohasem készítettek a zsidók bőréből lámpaernyőt, zsírjukból pedig szappant, stb../
 • 8. Izrael rasszista államnak vagy terrorállamnak minősítése antiszemitizmus. Aki rámutat azokra a bűncselekményekre, amelyeket Izrael a palesztinok és más arab népek ellen elkövetett, ugyancsak antiszemita.
 • 9. A cionista összeesküvés emlegetése antiszemitizmus.
 • 10. Ha bárki az orosz bolsevik forradalom vagy a hazai patkánydiktatúra vezetőinek zsidó származását emlegeti, biztosan antiszemita. Hasonlóképpen antiszemita, aki rámutat a kommunizmus, illetve a zsidóság kapcsolatára.
 • 11. Aki egy zsidóról bármi rosszat mond, antiszemita.
 • 12. Antiszemitizmusnak számít kétségbe vonni a zsidók jogát Palesztina egészének elfoglalására, az őslakosok elűzésére vagy jogfosztására.
 • 13. Az a feltételezés, mely szerint a Moszadnak szerepe volt a 2001. szeptember 11-i terrortámadások előkészítésében, illetve lebonyolításában, szintén antiszemitizmus.

Röviden azt lehet tehát mondani, hogy ha kimondjuk az igazságot, akkor elkerülhetetlenül antiszemiták leszünk. De előbb-utóbb antiszemita lesz az is, aki tényleg hisz a szólás, a sajtó és a kutatás szabadságában, és fellép a zsarnokság, a diktatúra és a szervezett korrupció, valamint a bankok elképesztő visszaélései és általában a globális világrend igazságtalanságai ellen.

Jusson eszünkbe, hogy a világ zsidósága állítólag jót is adott a világnak a művészetek, a tudományok és az élet egyéb területén is. Ha egyes filmek esetlegesen negatív felhangokkal tárgyalnak a zsidókról, semmi esetre sem a zsidó nép ellen irányuló gyűlöletkeltést hivatottak szolgálni, hanem szűkebb, zömmel, vagy teljességükben zsidókat tömörítő érdekcsoportok tevékenységeit mutatják be.