Kolosváry-Borcsa Mihály

A hu-Rightpedia wikiből
Kolosváry-Borcsa Mihály

Kolosváry-Borcsa Mihály 1896-ban született Kolozsváron, +1946. Katonai pályáját a Trianoni békeszerződés után feladta, és a két háború közti időszakban elismert sajtópolitikus lett.


Pályája

Kolosváry-Borcsa Mihály, (Kolosvári), vitéz, politikus és lapszerkesztő, *1896. Gömbös Gyula híveként kapcsolódott a politikába, Debrecen törvényhatósági bizottságának tagja, 1935-ben pedig Nép programmal a város első pótképviselője lett. 1939 elején Gyomán a Magyar Élet Pártjának programjával képviselővé választották. Szerkesztette Budapesten az Új Élet c. Ifjúsági lapot, fel. szerkesztője volt Debrecenben a Debreceni Újság Hajdúföld c. napilapnak, 1937-ben a Függetlenség c. napilap főszerkesztője lett. 1938-ban az Imrédy-kormány sajtófőnöke miniszteri tanácsosi rangban; ő hajtotta végre a hetilapok revízióját. Képviselővé választása után ismét a Függetlenség fel. főszerkesztője lett ő vezette a sajtókamara előkészítését s annak megalakulásakor, 1939-ben, elnökévé választották. Összegyűjtötte és kiadta a magyarországi zsidó írók munkásságának jegyzékét. A szovjet megszállás elől Németországba menekült, ahol amerikai ruhába öltözött zsidók elfogták, egy 16 éves zsidó suhanc pálcával megverte, majd kiadták a magyarországon uralomra jutott bolsevista terrororistáknak.

Bezúzott könyvek

Az 1944. április 30-án megjelent 10.800/1944. M. E. számú rendelet értelmében megkezdődött a magyarországi és a külföldi zsidó szerzők műveinek "a közforgalomból való kivonása". E munkákat - többek között Dénes Zsófia, Fenyő Miksa, Gellért Oszkár, báró Hatvany Lajos, Kis József, Molnár Ferenc, Szabó Ervin, Szép Ernő, Vázsonyi Vilmos és Zsolt Béla, illetve Vicki Baum, Sigmund Freud, Hugo Hofmannsthal, Franz Werfel és Stephan Zweig könyveit - a kiadóknak, kereskedőknek, könyvtáraknak be kellett szolgáltatniok a hulladékpapír hatóságilag megállapított áráért. A beszolgáltatást végrehajtó cég köteles volt a könyvek bezúzásáról gondoskodni. A beszolgáltatott 447.627 mű, mintegy 20-22 vagon könyv megsemmisítését 1944. június 15-én Kolosváry-Borcsa Mihály sajtókormánybiztos "ünnepélyesen", a sajtó jelenlétében kezdte meg; elsőnek Kis Józsefnek, a Hét című folyóirat megalapítójának költeményeit dobta a zúzdába... Forrás: [1]

Halálra ítélik

Az Imrédy- kormányban vállalt sajtóigazgatói munkája miatt 1946. dec. 6-án a Népbíróság halálra ítélte, kivégezte.

Visszaemlékezés Kolosváry-Borcsa Mihályról

Kolosváry Borcsa Mihályra, a Sajtókamara vezetjére ön azt mondta nekem a telefonban, hogy zseni volt. Milyen tekintetben? - Nagyon tehetséges volt. Lófő volt, de "minden lófő bolond egy kicsit", mondta nekem. Erdélyi, az édesapja Borcsa Mihály, de t tulajdonképpen a nagybátyja nevelte fel, így lett Kolosváry Borcsa Mihály. Na most, amikor visszajött Erdély, mint általában az erdélyiek mind, magas pozícióba került. A kamarától 800 pengő tiszteletdíjat kapott, amit soha nem vett fel, hanem az újságíró-feleségek szülési segélyének alapjára adta be.

Jólelkű ember

- Ez nála propagandafogás lehetett, vagy ilyen jólelkű ember volt? - Végtelenül jólelkű ember volt. Nagyon sokszor elfordult, hogy amikor már a zsidótörvény bejött, állástalan újságírók rohantak hozzá, és még adott nekik pénzt. Például Kolozsvárról Bíró..., Bíró...­ nem tudom már, ki, és a Sajtótanácshoz továbbítottuk, mert ezüst vitézségi érme volt, csak az volt a baj, hogy mire a Sajtótanácstól lejött az irat, az illetőt elvitték.

Sajtófőiskola

Kolosváry-Borcsa Mihályt ön jóindulatú és jószándékú emberként írja le... - Persze! Ő állandóan azt hangsúlyozta, hogy ezek zugfirkászok. Nem írják meg az igazat, és az egész kulturális életünket ellepik. Na most, létrehozta a Sajtófőiskolát, pontosan azért, hogy ne képzetlen újságírók kerüljenek ki, az úgynevezett slapajok, hanem olyanok, akiknek a nyomdatechnikától kezdve a nyelvekig mindent tanulniuk kellett. Dr. Mihelicsi volt annak az igazgatója, aki egyébként az Új Embernél is igazgatói szerepet töltött be, báró Krai István volt a titkár.

Művei

  • A zsidókérdés magyarországi irodalma