Krausz Tamás

A hu-Rightpedia wikiből

Krausz Tamás (Kunszentmárton, 1948. február 24.) történész, Oroszország-szakértő, egyetemi tanár, politikus.

Élete

Szüleivel négyéves korában költöztek Kunszentmártonból Budapestre. A fővárosban végezte az általános és a középiskolát, diplomát a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetemen szerzett történelem-orosz szakon, 1973-ban. Doktori disszertációját 1976-ban a bolsevizmus és a nemzeti kérdés összefüggéseiről írta. 1981-ben szerzett kandidátusi fokozatot az orosz történelmi fejlődés sajátszerűségeinek historiográfiájáról írott munkájával. A történettudomány doktora címet 1994-ben nyerte el Szovjet thermidor című művével, amely a sztálinizmus szellemi-politikai feltételeit tárgyalta.

1982-től az Eötvös Loránd Tudományegyetem bölcsészkarának Kelet-Európa Története Tanszékén tanít. 1988-tól másodállásban docens, 1997 februárjától főállású docens, 2000 júliusától egyetemi tanár (a Ruszisztikai Központban), 2002 júliusától a tanszék vezetője.

1987-ben fél évig IREX ösztöndíjjal az Egyesült Államokban kutatott ruszisztikai-szovjetológiai témákat, 1996-ban és 1997-ben Moszkvában járt egy hosszabb tanulmányúton.

Dolgozott a Politikatörténeti Intézet tudományos főmunkatársaként is, ahol főként a Szovjetunió történetével foglalkozott. A Szovjetunió felbomlása után a Posztszovjet füzetek című periodikát szerkesztette. 1989-től szerkeszti a hazai szocialista gondolkodás baloldali szárnya fórumának számító Eszmélet folyóiratot. Tanácsadóként, illetve szerkesztőként részt vesz a londoni Contemporary Politics, a sydney-i Links és a moszkvai Alternativi folyóiratok munkájában.

A politikában

A Magyar Szocialista Párt (MSZP) Baloldali Tömörülés Platformjának egyik alapítója és meghatározó személyisége volt, éveken át alelnöke is. A Baloldali Alternatíva Egyesülés alapító szóvivője (1988. szeptember 28.).

2009. április 7-én a Népszabadságban megjelent „Good bye MSZP!” című írásában bejelentette, hogy kilépett az MSZP-ből, azzal az indoklással, hogy a nagytőke nyomása alatt az MSZP elvesztette szociális arculatát. Bejelentése két nappal követte az MSZP kongresszusát, amelyen nagy többséggel a jelentős megszorításokat tervező Bajnai Gordont jelölték Gyurcsány Ferenc utódjának a miniszterelnöki poszton.

Művei

 • Mű és történelem: Viták Lukács György műveiről a húszas években (MTA Lukács Archívum, 1985) – Mesterházi Miklóssal
 • A cártól a komisszárokig: Az 1917-es oroszországi forradalmak történetéből (Kossuth, 1987)
 • Életrajzok a bolsevizmus történetéből (ELTE ÁJK, 1987) – Béládi Lászlóval
 • Bolsevizmus és nemzeti kérdés: Adalékok a nemzeti kérdés bolsevik felfogásának történetéhez, 1917–1922 (Akadémiai, 1989)
 • Megélt rendszerváltás: publicisztikai írások, 1989–1994 (Cégér Könyvkiadó Kft., 1994)
 • Oroszországi alternatívák, 1917–1928 (Korona, 1995)
 • Szovjet thermidor: a sztálini fordulat szellemi előzményei, 1917–1928 (Napvilág, 1996)
 • Lenintől Putyinig: tanulmányok és cikkek, 1994–2003 (La Ventana, 2003)
 • Antiszemitizmus – holokauszt – államszocializmus (Nemzeti Tankönyvkiadó, 2004)
 • Az árral szemben: beszélgetések Krausz Tamással (L'Harmattan, 2006) – Szarka Klárával
 • Lenin – Társadalomelméleti rekonstrukció (Napvilág, 2008)

Külső hivatkozások